[Script Info] ; 3D subtitle converted online using http://subtitle3d.com Title: Gladi ScriptType: v4.00+ Collisions: Normal PlayResX: 384 PlayResY: 288 PlayDepth: 0 Timer: 100.0 WrapStyle: 0 [v4+ Styles] Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding Style: Default, Arial, 20, &H00FFFFFF, &H00000000, &H00000000, &H00000000, -1, 0, 0, 0, 50, 100, 0, 0, 1, 1, 0, 2, 0, 0, 15, 0 [Events] Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:06.00,Default,,0000,0189,0000,,3D subtitle converted online using\N{\b1}http://subtitle3d.com{\b0} Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:06.00,Default,,0189,0000,0000,,3D subtitle converted online using\N{\b1}http://subtitle3d.com{\b0} Dialogue: 0,0:01:04.98,0:01:13.02,Default,,0000,0189,0000,,Gücünün doruğundaki Roma İmparatorluğu\NAfrika çöllerinden Kuzey İngiltere'nin\Nsınırlarına kadar uzanıyordu. Dialogue: 0,0:01:04.98,0:01:13.02,Default,,0189,0000,0000,,Gücünün doruğundaki Roma İmparatorluğu\NAfrika çöllerinden Kuzey İngiltere'nin\Nsınırlarına kadar uzanıyordu. Dialogue: 0,0:01:13.11,0:01:16.70,Default,,0189,0000,0000,,Dünya nüfusunun dörtte birinden fazlası\NCaesarlarin hakimiyeti altında yaş.ıyor... Dialogue: 0,0:01:13.11,0:01:16.70,Default,,0000,0189,0000,,Dünya nüfusunun dörtte birinden fazlası\NCaesarlarin hakimiyeti altında yaş.ıyor... Dialogue: 0,0:01:16.78,0:01:20.16,Default,,0189,0000,0000,,ve ölüyordu. Dialogue: 0,0:01:16.78,0:01:20.16,Default,,0000,0189,0000,,ve ölüyordu. Dialogue: 0,0:01:21.32,0:01:25.45,Default,,0189,0000,0000,,MS 180 yılının kışında, İmparator\NMarcus Aurelius'un Germania'daki... Dialogue: 0,0:01:21.32,0:01:25.45,Default,,0000,0189,0000,,MS 180 yılının kışında, İmparator\NMarcus Aurelius'un Germania'daki... Dialogue: 0,0:01:25.58,0:01:29.08,Default,,0189,0000,0000,,barbar kabilelere karşı yürüttüğü\N12 yıllık sefer sona eriyordu. Dialogue: 0,0:01:25.58,0:01:29.08,Default,,0000,0189,0000,,barbar kabilelere karşı yürüttüğü\N12 yıllık sefer sona eriyordu. Dialogue: 0,0:01:29.12,0:01:33.25,Default,,0189,0000,0000,,Roma'nın zaferinin ve tüm\Nimparatorluk topraklarında... Dialogue: 0,0:01:29.12,0:01:33.25,Default,,0000,0189,0000,,Roma'nın zaferinin ve tüm\Nimparatorluk topraklarında... Dialogue: 0,0:01:33.38,0:01:37.97,Default,,0189,0000,0000,,barışın gerçeklemesinin önünde\Nsadece tek bir kale kalmıştı.'' Dialogue: 0,0:01:33.38,0:01:37.97,Default,,0000,0189,0000,,barışın gerçeklemesinin önünde\Nsadece tek bir kale kalmıştı.'' Dialogue: 0,0:03:17.48,0:03:20.44,Default,,0189,0000,0000,,- Efendim.\N- General. Dialogue: 0,0:03:17.48,0:03:20.44,Default,,0000,0189,0000,,- Efendim.\N- General. Dialogue: 0,0:03:30.16,0:03:31.71,Default,,0189,0000,0000,,Efendim. Dialogue: 0,0:03:30.16,0:03:31.71,Default,,0000,0189,0000,,Efendim. Dialogue: 0,0:03:46.89,0:03:48.56,Default,,0000,0189,0000,,Sıska ve aç. Dialogue: 0,0:03:46.89,0:03:48.56,Default,,0189,0000,0000,,Sıska ve aç. Dialogue: 0,0:03:51.64,0:03:54.48,Default,,0000,0189,0000,,- Hala bir şey yok mu?\N- Görünürde bir şey yok. Dialogue: 0,0:03:51.64,0:03:54.48,Default,,0189,0000,0000,,- Hala bir şey yok mu?\N- Görünürde bir şey yok. Dialogue: 0,0:03:54.60,0:03:57.44,Default,,0000,0189,0000,,- Gideli ne kadar oldu?\N- Neredeyse iki saat. Dialogue: 0,0:03:54.60,0:03:57.44,Default,,0189,0000,0000,,- Gideli ne kadar oldu?\N- Neredeyse iki saat. Dialogue: 0,0:04:00.53,0:04:03.45,Default,,0189,0000,0000,,- Savaşacaklar mı, efendim?\N- Yakında anlarız. Dialogue: 0,0:04:00.53,0:04:03.45,Default,,0000,0189,0000,,- Savaşacaklar mı, efendim?\N- Yakında anlarız. Dialogue: 0,0:04:03.53,0:04:06.28,Default,,0189,0000,0000,,Asker, sana o mancınıkları\Nileri çekmeni emretmiştim. Dialogue: 0,0:04:03.53,0:04:06.28,Default,,0000,0189,0000,,Asker, sana o mancınıkları\Nileri çekmeni emretmiştim. Dialogue: 0,0:04:06.28,0:04:08.95,Default,,0189,0000,0000,,- Menzil dışındalar.\N- Menzilimiz böyle iyi. Dialogue: 0,0:04:06.28,0:04:08.95,Default,,0000,0189,0000,,- Menzil dışındalar.\N- Menzilimiz böyle iyi. Dialogue: 0,0:04:09.95,0:04:13.41,Default,,0189,0000,0000,,- Süvarimizi tehdit eden tehlike--\N- Makul düzeyde. Tamam mı? Dialogue: 0,0:04:09.95,0:04:13.41,Default,,0000,0189,0000,,- Süvarimizi tehdit eden tehlike--\N- Makul düzeyde. Tamam mı? Dialogue: 0,0:04:23.59,0:04:24.67,Default,,0189,0000,0000,,Hayır diyorlar. Dialogue: 0,0:04:23.59,0:04:24.67,Default,,0000,0189,0000,,Hayır diyorlar. Dialogue: 0,0:04:34.10,0:04:36.23,Default,,0189,0000,0000,,Ağır ol! Ağır ol! Dialogue: 0,0:04:34.10,0:04:36.23,Default,,0000,0189,0000,,Ağır ol! Ağır ol! Dialogue: 0,0:04:50.28,0:04:52.33,Default,,0189,0000,0000,,İnsan fethedildiğini bilmeli. Dialogue: 0,0:04:50.28,0:04:52.33,Default,,0000,0189,0000,,İnsan fethedildiğini bilmeli. Dialogue: 0,0:05:03.59,0:05:06.13,Default,,0189,0000,0000,,Sen bilir miydin, Quintus? Dialogue: 0,0:05:03.59,0:05:06.13,Default,,0000,0189,0000,,Sen bilir miydin, Quintus? Dialogue: 0,0:05:06.13,0:05:07.43,Default,,0189,0000,0000,,Ben bilir miydim? Dialogue: 0,0:05:06.13,0:05:07.43,Default,,0000,0189,0000,,Ben bilir miydim? Dialogue: 0,0:05:24.11,0:05:26.44,Default,,0189,0000,0000,,- Güç ve onur seninle olsun.\N- Güç ve onur seninle olsun. Dialogue: 0,0:05:24.11,0:05:26.44,Default,,0000,0189,0000,,- Güç ve onur seninle olsun.\N- Güç ve onur seninle olsun. Dialogue: 0,0:05:32.53,0:05:35.54,Default,,0189,0000,0000,,Ben işaret verince,\Nortalığı cehenneme çevirin. Dialogue: 0,0:05:32.53,0:05:35.54,Default,,0000,0189,0000,,Ben işaret verince,\Nortalığı cehenneme çevirin. Dialogue: 0,0:05:58.44,0:05:59.98,Default,,0189,0000,0000,,Mancınıkları doldurun. Dialogue: 0,0:05:58.44,0:05:59.98,Default,,0000,0189,0000,,Mancınıkları doldurun. Dialogue: 0,0:06:01.10,0:06:02.73,Default,,0189,0000,0000,,Piyade hücuma hazırlan. Dialogue: 0,0:06:01.10,0:06:02.73,Default,,0000,0189,0000,,Piyade hücuma hazırlan. Dialogue: 0,0:06:04.27,0:06:06.61,Default,,0189,0000,0000,,- Okçular hazır ol.\N- Okçular! Dialogue: 0,0:06:04.27,0:06:06.61,Default,,0000,0189,0000,,- Okçular hazır ol.\N- Okçular! Dialogue: 0,0:06:06.82,0:06:08.57,Default,,0189,0000,0000,,- Oklar yaya!\N- Oklar yaya! Dialogue: 0,0:06:06.82,0:06:08.57,Default,,0000,0189,0000,,- Oklar yaya!\N- Oklar yaya! Dialogue: 0,0:06:32.22,0:06:33.60,Default,,0189,0000,0000,,Fratres! Dialogue: 0,0:06:32.22,0:06:33.60,Default,,0000,0189,0000,,Fratres! Dialogue: 0,0:06:33.80,0:06:35.56,Default,,0189,0000,0000,,Maximus! Dialogue: 0,0:06:33.80,0:06:35.56,Default,,0000,0189,0000,,Maximus! Dialogue: 0,0:06:36.81,0:06:40.89,Default,,0189,0000,0000,,Üç hafta sonra,\Nben hasat yapıyor olacağım. Dialogue: 0,0:06:36.81,0:06:40.89,Default,,0000,0189,0000,,Üç hafta sonra,\Nben hasat yapıyor olacağım. Dialogue: 0,0:06:40.94,0:06:45.44,Default,,0189,0000,0000,,Nerede olmayı düşlüyorsan,\Norada olursun. Dialogue: 0,0:06:40.94,0:06:45.44,Default,,0000,0189,0000,,Nerede olmayı düşlüyorsan,\Norada olursun. Dialogue: 0,0:06:46.40,0:06:49.69,Default,,0189,0000,0000,,Mevzilerinizi tutun!\NYanımdan ayrılmayın! Dialogue: 0,0:06:46.40,0:06:49.69,Default,,0000,0189,0000,,Mevzilerinizi tutun!\NYanımdan ayrılmayın! Dialogue: 0,0:06:49.78,0:06:52.49,Default,,0189,0000,0000,,Birdenbire atının sırtında\Ntek başına... Dialogue: 0,0:06:49.78,0:06:52.49,Default,,0000,0189,0000,,Birdenbire atının sırtında\Ntek başına... Dialogue: 0,0:06:52.57,0:06:55.16,Default,,0189,0000,0000,,güneşli bir havada, yeşil tarlalarda\Nilerlediğini fark edersen... Dialogue: 0,0:06:52.57,0:06:55.16,Default,,0000,0189,0000,,güneşli bir havada, yeşil tarlalarda\Nilerlediğini fark edersen... Dialogue: 0,0:06:56.87,0:06:59.75,Default,,0189,0000,0000,,endişe etme. Dialogue: 0,0:06:56.87,0:06:59.75,Default,,0000,0189,0000,,endişe etme. Dialogue: 0,0:06:59.75,0:07:03.29,Default,,0189,0000,0000,,Çünkü orası Elysium'dur,\Nve sen artık ölmüşsündür! Dialogue: 0,0:06:59.75,0:07:03.29,Default,,0000,0189,0000,,Çünkü orası Elysium'dur,\Nve sen artık ölmüşsündür! Dialogue: 0,0:07:05.67,0:07:07.25,Default,,0189,0000,0000,,Kardeşlerim... Dialogue: 0,0:07:05.67,0:07:07.25,Default,,0000,0189,0000,,Kardeşlerim... Dialogue: 0,0:07:08.55,0:07:11.42,Default,,0189,0000,0000,,hayatta yaptıklarımız... Dialogue: 0,0:07:08.55,0:07:11.42,Default,,0000,0189,0000,,hayatta yaptıklarımız... Dialogue: 0,0:07:11.51,0:07:13.34,Default,,0189,0000,0000,,sonsuzlukta yankısını bulur. Dialogue: 0,0:07:11.51,0:07:13.34,Default,,0000,0189,0000,,sonsuzlukta yankısını bulur. Dialogue: 0,0:07:21.31,0:07:22.56,Default,,0189,0000,0000,,Asılın! Dialogue: 0,0:07:21.31,0:07:22.56,Default,,0000,0189,0000,,Asılın! Dialogue: 0,0:07:30.36,0:07:33.32,Default,,0189,0000,0000,,Asılın! Asılın! Dialogue: 0,0:07:30.36,0:07:33.32,Default,,0000,0189,0000,,Asılın! Asılın! Dialogue: 0,0:07:38.20,0:07:40.41,Default,,0189,0000,0000,,Mancınıklar hazır, efendim! Dialogue: 0,0:07:38.20,0:07:40.41,Default,,0000,0189,0000,,Mancınıklar hazır, efendim! Dialogue: 0,0:07:51.21,0:07:53.43,Default,,0189,0000,0000,,Okçular, ateşleyin! Dialogue: 0,0:07:51.21,0:07:53.43,Default,,0000,0189,0000,,Okçular, ateşleyin! Dialogue: 0,0:07:53.59,0:07:56.22,Default,,0189,0000,0000,,- Ateşle!\N- Ateşle! Dialogue: 0,0:07:53.59,0:07:56.22,Default,,0000,0189,0000,,- Ateşle!\N- Ateşle! Dialogue: 0,0:08:01.93,0:08:04.52,Default,,0189,0000,0000,,Okçular, yayları ger! Dialogue: 0,0:08:01.93,0:08:04.52,Default,,0000,0189,0000,,Okçular, yayları ger! Dialogue: 0,0:08:07.40,0:08:08.82,Default,,0189,0000,0000,,Boşalt! Dialogue: 0,0:08:07.40,0:08:08.82,Default,,0000,0189,0000,,Boşalt! Dialogue: 0,0:08:11.03,0:08:12.32,Default,,0189,0000,0000,,Boşalt! Dialogue: 0,0:08:11.03,0:08:12.32,Default,,0000,0189,0000,,Boşalt! Dialogue: 0,0:08:38.55,0:08:40.43,Default,,0189,0000,0000,,Tamam, çocuklar, hazır olun! Dialogue: 0,0:08:38.55,0:08:40.43,Default,,0000,0189,0000,,Tamam, çocuklar, hazır olun! Dialogue: 0,0:08:46.73,0:08:48.52,Default,,0189,0000,0000,,Sırayı bozmayın! Dialogue: 0,0:08:46.73,0:08:48.52,Default,,0000,0189,0000,,Sırayı bozmayın! Dialogue: 0,0:08:54.19,0:08:56.70,Default,,0189,0000,0000,,Çek! Boşalt! Dialogue: 0,0:08:54.19,0:08:56.70,Default,,0000,0189,0000,,Çek! Boşalt! Dialogue: 0,0:08:56.70,0:08:58.91,Default,,0189,0000,0000,,Çek! Boşalt! Dialogue: 0,0:08:56.70,0:08:58.91,Default,,0000,0189,0000,,Çek! Boşalt! Dialogue: 0,0:08:59.07,0:09:00.66,Default,,0189,0000,0000,,Yeniden doldur! Dialogue: 0,0:08:59.07,0:09:00.66,Default,,0000,0189,0000,,Yeniden doldur! Dialogue: 0,0:09:05.58,0:09:07.58,Default,,0189,0000,0000,,Sırayı bozmayın! Dialogue: 0,0:09:05.58,0:09:07.58,Default,,0000,0189,0000,,Sırayı bozmayın! Dialogue: 0,0:09:07.79,0:09:10.00,Default,,0189,0000,0000,,Çek! Boşalt! Dialogue: 0,0:09:07.79,0:09:10.00,Default,,0000,0189,0000,,Çek! Boşalt! Dialogue: 0,0:09:12.59,0:09:14.30,Default,,0189,0000,0000,,Yanımdan ayrılmayın! Dialogue: 0,0:09:12.59,0:09:14.30,Default,,0000,0189,0000,,Yanımdan ayrılmayın! Dialogue: 0,0:09:19.76,0:09:21.93,Default,,0189,0000,0000,,Yanımdan ayrılmayın! Dialogue: 0,0:09:19.76,0:09:21.93,Default,,0000,0189,0000,,Yanımdan ayrılmayın! Dialogue: 0,0:09:49.83,0:09:52.75,Default,,0189,0000,0000,,Roma victor! Dialogue: 0,0:09:49.83,0:09:52.75,Default,,0000,0189,0000,,Roma victor! Dialogue: 0,0:12:25.91,0:12:27.82,Default,,0189,0000,0000,,Roma victor! Dialogue: 0,0:12:25.91,0:12:27.82,Default,,0000,0189,0000,,Roma victor! Dialogue: 0,0:13:09.45,0:13:11.45,Default,,0189,0000,0000,,Sence gerçekten\Nölüyor mu? Dialogue: 0,0:13:09.45,0:13:11.45,Default,,0000,0189,0000,,Sence gerçekten\Nölüyor mu? Dialogue: 0,0:13:13.50,0:13:15.54,Default,,0189,0000,0000,,O on yıldır ölüyor. Dialogue: 0,0:13:13.50,0:13:15.54,Default,,0000,0189,0000,,O on yıldır ölüyor. Dialogue: 0,0:13:17.04,0:13:20.00,Default,,0189,0000,0000,,Eğer ölmek üzere olmasaydı,\Nbizi çağırtmazdı. Dialogue: 0,0:13:17.04,0:13:20.00,Default,,0000,0189,0000,,Eğer ölmek üzere olmasaydı,\Nbizi çağırtmazdı. Dialogue: 0,0:13:20.09,0:13:22.00,Default,,0189,0000,0000,,Belki de sadece bizi özlemiştir. Dialogue: 0,0:13:20.09,0:13:22.00,Default,,0000,0189,0000,,Belki de sadece bizi özlemiştir. Dialogue: 0,0:13:22.13,0:13:24.92,Default,,0189,0000,0000,,Senatörleri de mi?\NOnları da çağırttığına göre-- Dialogue: 0,0:13:22.13,0:13:24.92,Default,,0000,0189,0000,,Senatörleri de mi?\NOnları da çağırttığına göre-- Dialogue: 0,0:13:24.97,0:13:26.09,Default,,0189,0000,0000,,Lütfen, Commodus. Dialogue: 0,0:13:24.97,0:13:26.09,Default,,0000,0189,0000,,Lütfen, Commodus. Dialogue: 0,0:13:26.17,0:13:29.18,Default,,0189,0000,0000,,İki gün yoldan sonra, bitmez tükenmez\Nentrikaların başımı ağrıtıyor. Dialogue: 0,0:13:26.17,0:13:29.18,Default,,0000,0189,0000,,İki gün yoldan sonra, bitmez tükenmez\Nentrikaların başımı ağrıtıyor. Dialogue: 0,0:13:36.85,0:13:38.98,Default,,0189,0000,0000,,Artık kararını verdi. Dialogue: 0,0:13:36.85,0:13:38.98,Default,,0000,0189,0000,,Artık kararını verdi. Dialogue: 0,0:13:39.02,0:13:41.36,Default,,0189,0000,0000,,Şimdi açıklayacak. Dialogue: 0,0:13:39.02,0:13:41.36,Default,,0000,0189,0000,,Şimdi açıklayacak. Dialogue: 0,0:13:44.57,0:13:46.44,Default,,0189,0000,0000,,Benim adımı açıklayacak. Dialogue: 0,0:13:44.57,0:13:46.44,Default,,0000,0189,0000,,Benim adımı açıklayacak. Dialogue: 0,0:13:49.16,0:13:52.12,Default,,0189,0000,0000,,O zaman da... Dialogue: 0,0:13:49.16,0:13:52.12,Default,,0000,0189,0000,,O zaman da... Dialogue: 0,0:13:52.20,0:13:53.54,Default,,0189,0000,0000,,ilk yapacağım şey-- Dialogue: 0,0:13:52.20,0:13:53.54,Default,,0000,0189,0000,,ilk yapacağım şey-- Dialogue: 0,0:13:55.95,0:13:59.50,Default,,0189,0000,0000,,Majestelerine layık bir turnuvayla\Nonu onurlandırmak olacak. Dialogue: 0,0:13:55.95,0:13:59.50,Default,,0000,0189,0000,,Majestelerine layık bir turnuvayla\Nonu onurlandırmak olacak. Dialogue: 0,0:13:59.62,0:14:04.09,Default,,0189,0000,0000,,Ama şimdi ilk yapacağım şey\Nsıcak bir banyo almak olacak. Dialogue: 0,0:13:59.62,0:14:04.09,Default,,0000,0189,0000,,Ama şimdi ilk yapacağım şey\Nsıcak bir banyo almak olacak. Dialogue: 0,0:14:05.80,0:14:07.47,Default,,0189,0000,0000,,Ekselans? Dialogue: 0,0:14:05.80,0:14:07.47,Default,,0000,0189,0000,,Ekselans? Dialogue: 0,0:14:11.01,0:14:12.80,Default,,0189,0000,0000,,Başardık sayılır, efendim. Dialogue: 0,0:14:11.01,0:14:12.80,Default,,0000,0189,0000,,Başardık sayılır, efendim. Dialogue: 0,0:14:19.69,0:14:21.44,Default,,0189,0000,0000,,- Efendim.\N- İmparator nerede? Dialogue: 0,0:14:19.69,0:14:21.44,Default,,0000,0189,0000,,- Efendim.\N- İmparator nerede? Dialogue: 0,0:14:21.61,0:14:24.69,Default,,0189,0000,0000,,Cephedeler, efendim.\NGideli 19 gün oldu. Dialogue: 0,0:14:21.61,0:14:24.69,Default,,0000,0189,0000,,Cephedeler, efendim.\NGideli 19 gün oldu. Dialogue: 0,0:14:24.82,0:14:27.61,Default,,0189,0000,0000,,Hala yaralılar geliyor. Dialogue: 0,0:14:24.82,0:14:27.61,Default,,0000,0189,0000,,Hala yaralılar geliyor. Dialogue: 0,0:14:27.65,0:14:29.61,Default,,0189,0000,0000,,Atımı getir. Dialogue: 0,0:14:27.65,0:14:29.61,Default,,0000,0189,0000,,Atımı getir. Dialogue: 0,0:14:29.70,0:14:31.66,Default,,0189,0000,0000,,Efendim. Dialogue: 0,0:14:29.70,0:14:31.66,Default,,0000,0189,0000,,Efendim. Dialogue: 0,0:14:34.08,0:14:35.16,Default,,0189,0000,0000,,Öpücük? Dialogue: 0,0:14:34.08,0:14:35.16,Default,,0000,0189,0000,,Öpücük? Dialogue: 0,0:15:11.70,0:15:15.20,Default,,0189,0000,0000,,Cesaretini yine\Nkanıtladın, Maximus. Dialogue: 0,0:15:11.70,0:15:15.20,Default,,0000,0189,0000,,Cesaretini yine\Nkanıtladın, Maximus. Dialogue: 0,0:15:17.45,0:15:20.16,Default,,0189,0000,0000,,Umarım son defa olsun. Dialogue: 0,0:15:17.45,0:15:20.16,Default,,0000,0189,0000,,Umarım son defa olsun. Dialogue: 0,0:15:20.33,0:15:22.87,Default,,0189,0000,0000,,Savaşacak kimse\Nkalmadı, efendim. Dialogue: 0,0:15:20.33,0:15:22.87,Default,,0000,0189,0000,,Savaşacak kimse\Nkalmadı, efendim. Dialogue: 0,0:15:22.96,0:15:25.54,Default,,0189,0000,0000,,Daima savaşacak biri kalır. Dialogue: 0,0:15:22.96,0:15:25.54,Default,,0000,0189,0000,,Daima savaşacak biri kalır. Dialogue: 0,0:15:25.63,0:15:28.59,Default,,0189,0000,0000,,Roma'nın en büyük generalini\Nnasıl ödüllendirebilirim? Dialogue: 0,0:15:25.63,0:15:28.59,Default,,0000,0189,0000,,Roma'nın en büyük generalini\Nnasıl ödüllendirebilirim? Dialogue: 0,0:15:33.72,0:15:35.01,Default,,0189,0000,0000,,Bırakın evime döneyim. Dialogue: 0,0:15:33.72,0:15:35.01,Default,,0000,0189,0000,,Bırakın evime döneyim. Dialogue: 0,0:15:36.68,0:15:39.35,Default,,0189,0000,0000,,Evet. Ev. Dialogue: 0,0:15:36.68,0:15:39.35,Default,,0000,0189,0000,,Evet. Ev. Dialogue: 0,0:15:57.91,0:15:59.66,Default,,0189,0000,0000,,Sizi selamlıyorlar, Caesar. Dialogue: 0,0:15:57.91,0:15:59.66,Default,,0000,0189,0000,,Sizi selamlıyorlar, Caesar. Dialogue: 0,0:15:59.70,0:16:02.79,Default,,0189,0000,0000,,Bu senin için, Maximus.\NSeni selamlıyorlar. Dialogue: 0,0:15:59.70,0:16:02.79,Default,,0000,0189,0000,,Bu senin için, Maximus.\NSeni selamlıyorlar. Dialogue: 0,0:16:25.52,0:16:28.19,Default,,0189,0000,0000,,Kaçırdım mı?\NÇarpismayi kaçırdım mı? Dialogue: 0,0:16:25.52,0:16:28.19,Default,,0000,0189,0000,,Kaçırdım mı?\NÇarpismayi kaçırdım mı? Dialogue: 0,0:16:29.90,0:16:31.74,Default,,0189,0000,0000,,Savaşı kaçırdın. Dialogue: 0,0:16:29.90,0:16:31.74,Default,,0000,0189,0000,,Savaşı kaçırdın. Dialogue: 0,0:16:31.86,0:16:33.99,Default,,0189,0000,0000,,Tebriklerimi sunarım, baba. Dialogue: 0,0:16:31.86,0:16:33.99,Default,,0000,0189,0000,,Tebriklerimi sunarım, baba. Dialogue: 0,0:16:34.07,0:16:36.28,Default,,0189,0000,0000,,Zaferinin onuruna\Nyüz tane boğa kurban edeceğim. Dialogue: 0,0:16:34.07,0:16:36.28,Default,,0000,0189,0000,,Zaferinin onuruna\Nyüz tane boğa kurban edeceğim. Dialogue: 0,0:16:36.49,0:16:38.37,Default,,0189,0000,0000,,Boğalara kıyma. Dialogue: 0,0:16:36.49,0:16:38.37,Default,,0000,0189,0000,,Boğalara kıyma. Dialogue: 0,0:16:38.49,0:16:40.83,Default,,0189,0000,0000,,Maximus'u onurlandır.\NSavaşı kazandı. Dialogue: 0,0:16:38.49,0:16:40.83,Default,,0000,0189,0000,,Maximus'u onurlandır.\NSavaşı kazandı. Dialogue: 0,0:16:41.79,0:16:43.87,Default,,0189,0000,0000,,- General.\N- Majesteleri. Dialogue: 0,0:16:41.79,0:16:43.87,Default,,0000,0189,0000,,- General.\N- Majesteleri. Dialogue: 0,0:16:44.92,0:16:48.59,Default,,0189,0000,0000,,Roma seni selamlıyor, ben de\Nseni kardeşim olarak kucaklıyorum. Dialogue: 0,0:16:44.92,0:16:48.59,Default,,0000,0189,0000,,Roma seni selamlıyor, ben de\Nseni kardeşim olarak kucaklıyorum. Dialogue: 0,0:16:48.63,0:16:50.42,Default,,0189,0000,0000,,Uzun zamandır görüşemedik,\Ndostum. Dialogue: 0,0:16:48.63,0:16:50.42,Default,,0000,0189,0000,,Uzun zamandır görüşemedik,\Ndostum. Dialogue: 0,0:16:50.63,0:16:52.59,Default,,0189,0000,0000,,- Majesteleri.\N- Tut, Baba. Dialogue: 0,0:16:50.63,0:16:52.59,Default,,0000,0189,0000,,- Majesteleri.\N- Tut, Baba. Dialogue: 0,0:16:52.67,0:16:55.01,Default,,0000,0189,0000,,Kolumu tut. Dialogue: 0,0:16:52.67,0:16:55.01,Default,,0189,0000,0000,,Kolumu tut. Dialogue: 0,0:16:56.43,0:16:59.10,Default,,0000,0189,0000,,Sanırım artık gitme\Nzamanı geldi. Dialogue: 0,0:16:56.43,0:16:59.10,Default,,0189,0000,0000,,Sanırım artık gitme\Nzamanı geldi. Dialogue: 0,0:17:13.90,0:17:17.32,Default,,0000,0189,0000,,İşte Roma'nın ihtişamı. Dialogue: 0,0:17:13.90,0:17:17.32,Default,,0189,0000,0000,,İşte Roma'nın ihtişamı. Dialogue: 0,0:17:38.09,0:17:39.80,Default,,0000,0189,0000,,Harika bir muharebe. Dialogue: 0,0:17:38.09,0:17:39.80,Default,,0189,0000,0000,,Harika bir muharebe. Dialogue: 0,0:18:03.62,0:18:05.45,Default,,0000,0189,0000,,- General.\N- Hala hayatta mısın? Dialogue: 0,0:18:03.62,0:18:05.45,Default,,0189,0000,0000,,- General.\N- Hala hayatta mısın? Dialogue: 0,0:18:05.58,0:18:08.58,Default,,0000,0189,0000,,- Hala hayattayım.\N- Tanrılar muzipliği seviyor olmalı. Dialogue: 0,0:18:05.58,0:18:08.58,Default,,0189,0000,0000,,- Hala hayattayım.\N- Tanrılar muzipliği seviyor olmalı. Dialogue: 0,0:18:08.71,0:18:11.29,Default,,0000,0189,0000,,- Tanrılar herhalde seni seviyorlar.\N- Valerius. Dialogue: 0,0:18:08.71,0:18:11.29,Default,,0189,0000,0000,,- Tanrılar herhalde seni seviyorlar.\N- Valerius. Dialogue: 0,0:18:11.42,0:18:13.96,Default,,0000,0189,0000,,General, kışlaya mı döneceksin?\NYoksa Roma'ya mı? Dialogue: 0,0:18:11.42,0:18:13.96,Default,,0189,0000,0000,,General, kışlaya mı döneceksin?\NYoksa Roma'ya mı? Dialogue: 0,0:18:14.09,0:18:17.05,Default,,0000,0189,0000,,Evime. Karıma,\Noğluma, hasada. Dialogue: 0,0:18:14.09,0:18:17.05,Default,,0189,0000,0000,,Evime. Karıma,\Noğluma, hasada. Dialogue: 0,0:18:17.92,0:18:21.34,Default,,0000,0189,0000,,Çiftçi Maximus. Bunu gözümde\Ncanlandırmakta hala güçlük çekiyorum. Dialogue: 0,0:18:17.92,0:18:21.34,Default,,0189,0000,0000,,Çiftçi Maximus. Bunu gözümde\Ncanlandırmakta hala güçlük çekiyorum. Dialogue: 0,0:18:21.39,0:18:25.14,Default,,0000,0189,0000,,Bak, Quintus, toz toprağı temizlemek,\Nkanı temizlemekten çok daha kolay. Dialogue: 0,0:18:21.39,0:18:25.14,Default,,0189,0000,0000,,Bak, Quintus, toz toprağı temizlemek,\Nkanı temizlemekten çok daha kolay. Dialogue: 0,0:18:25.22,0:18:27.39,Default,,0000,0189,0000,,- İşte geldiler.\N- Majesteleri. Dialogue: 0,0:18:25.22,0:18:27.39,Default,,0189,0000,0000,,- İşte geldiler.\N- Majesteleri. Dialogue: 0,0:18:27.48,0:18:29.23,Default,,0000,0189,0000,,Senatör Gaius, Senatör Falco. Dialogue: 0,0:18:27.48,0:18:29.23,Default,,0189,0000,0000,,Senatör Gaius, Senatör Falco. Dialogue: 0,0:18:29.31,0:18:32.77,Default,,0000,0189,0000,,Gaius'a dikkat et. Dilinden\Nbal akar... Dialogue: 0,0:18:29.31,0:18:32.77,Default,,0189,0000,0000,,Gaius'a dikkat et. Dilinden\Nbal akar... Dialogue: 0,0:18:32.77,0:18:35.57,Default,,0000,0189,0000,,ve günün birinde ''Cumhuriyet,\Ncumhuriyet'' diyerek uyanırsın. Dialogue: 0,0:18:32.77,0:18:35.57,Default,,0189,0000,0000,,ve günün birinde ''Cumhuriyet,\Ncumhuriyet'' diyerek uyanırsın. Dialogue: 0,0:18:35.78,0:18:38.86,Default,,0000,0189,0000,,Peki, ne var bunda?\NRoma bir Cumhuriyet olarak kuruldu. Dialogue: 0,0:18:35.78,0:18:38.86,Default,,0189,0000,0000,,Peki, ne var bunda?\NRoma bir Cumhuriyet olarak kuruldu. Dialogue: 0,0:18:38.95,0:18:41.74,Default,,0000,0189,0000,,Evet, iktidarın senatonun\Nelinde bulunduğu bir cumhuriyet. Dialogue: 0,0:18:38.95,0:18:41.74,Default,,0189,0000,0000,,Evet, iktidarın senatonun\Nelinde bulunduğu bir cumhuriyet. Dialogue: 0,0:18:41.74,0:18:44.24,Default,,0000,0189,0000,,Ama, tabii, bu Senatör Gaius'u\Netkilemez. Dialogue: 0,0:18:41.74,0:18:44.24,Default,,0189,0000,0000,,Ama, tabii, bu Senatör Gaius'u\Netkilemez. Dialogue: 0,0:18:44.33,0:18:46.95,Default,,0000,0189,0000,,Senin görüşün nedir, General?\Nlmparator mu, senato mu? Dialogue: 0,0:18:44.33,0:18:46.95,Default,,0189,0000,0000,,Senin görüşün nedir, General?\Nlmparator mu, senato mu? Dialogue: 0,0:18:47.04,0:18:49.25,Default,,0000,0189,0000,,Askerlerin bir avantajı\Nvardır, Senatör... Dialogue: 0,0:18:47.04,0:18:49.25,Default,,0189,0000,0000,,Askerlerin bir avantajı\Nvardır, Senatör... Dialogue: 0,0:18:49.33,0:18:52.33,Default,,0000,0189,0000,,düşmanının gözünün içine\Nbakabilme avantajı. Dialogue: 0,0:18:49.33,0:18:52.33,Default,,0189,0000,0000,,düşmanının gözünün içine\Nbakabilme avantajı. Dialogue: 0,0:18:52.46,0:18:56.46,Default,,0000,0189,0000,,Eh, tabii, arkanızda bir ordu olunca\Nson derece politik davranabilirsiniz. Dialogue: 0,0:18:52.46,0:18:56.46,Default,,0189,0000,0000,,Eh, tabii, arkanızda bir ordu olunca\Nson derece politik davranabilirsiniz. Dialogue: 0,0:18:56.55,0:18:59.34,Default,,0000,0189,0000,,Seni uyarmıştım. Şimdi de sizi\Nkurtaracağım. Senatörler. Dialogue: 0,0:18:56.55,0:18:59.34,Default,,0189,0000,0000,,Seni uyarmıştım. Şimdi de sizi\Nkurtaracağım. Senatörler. Dialogue: 0,0:19:09.18,0:19:11.56,Default,,0000,0189,0000,,Maximus. Dialogue: 0,0:19:09.18,0:19:11.56,Default,,0189,0000,0000,,Maximus. Dialogue: 0,0:19:11.56,0:19:14.02,Default,,0000,0189,0000,,Senin gibi iyi adamlara\Nihtiyacım olacak. Dialogue: 0,0:19:11.56,0:19:14.02,Default,,0189,0000,0000,,Senin gibi iyi adamlara\Nihtiyacım olacak. Dialogue: 0,0:19:16.32,0:19:18.90,Default,,0000,0189,0000,,Size nasıl yardımcı olabilirim,\NMajesteleri? Dialogue: 0,0:19:16.32,0:19:18.90,Default,,0189,0000,0000,,Size nasıl yardımcı olabilirim,\NMajesteleri? Dialogue: 0,0:19:19.15,0:19:21.95,Default,,0000,0189,0000,,İnsanlara komuta etmenin nasıl\Nbir şey olduğunu bilen bir adamsın. Dialogue: 0,0:19:19.15,0:19:21.95,Default,,0189,0000,0000,,İnsanlara komuta etmenin nasıl\Nbir şey olduğunu bilen bir adamsın. Dialogue: 0,0:19:22.03,0:19:25.41,Default,,0000,0189,0000,,Sen emir verirsin, emirlerin yerine\Ngetirilir ve savaş kazanılır. Dialogue: 0,0:19:22.03,0:19:25.41,Default,,0189,0000,0000,,Sen emir verirsin, emirlerin yerine\Ngetirilir ve savaş kazanılır. Dialogue: 0,0:19:25.49,0:19:30.04,Default,,0000,0189,0000,,Bu senatörlerin yaptığı ise, entrika,\Ndidişme, yağcılık ve kandırmaca. Dialogue: 0,0:19:25.49,0:19:30.04,Default,,0189,0000,0000,,Bu senatörlerin yaptığı ise, entrika,\Ndidişme, yağcılık ve kandırmaca. Dialogue: 0,0:19:30.21,0:19:33.54,Default,,0000,0189,0000,,Maximus, Roma'yı politikacılardan\Nkurtarmalıyız, dostum. Dialogue: 0,0:19:30.21,0:19:33.54,Default,,0189,0000,0000,,Maximus, Roma'yı politikacılardan\Nkurtarmalıyız, dostum. Dialogue: 0,0:19:33.67,0:19:37.30,Default,,0000,0189,0000,,Zamanı gelince sana\Ngüvenebilir miyim? Dialogue: 0,0:19:33.67,0:19:37.30,Default,,0189,0000,0000,,Zamanı gelince sana\Ngüvenebilir miyim? Dialogue: 0,0:19:43.18,0:19:46.43,Default,,0000,0189,0000,,Majesteleri, babanız izin verince\Nevime dönmek niyetindeyim. Dialogue: 0,0:19:43.18,0:19:46.43,Default,,0189,0000,0000,,Majesteleri, babanız izin verince\Nevime dönmek niyetindeyim. Dialogue: 0,0:19:46.43,0:19:50.68,Default,,0000,0189,0000,,Eve mi? Tabii, kimse bunu\Nsenden fazla hak etmiyor. Dialogue: 0,0:19:46.43,0:19:50.68,Default,,0189,0000,0000,,Eve mi? Tabii, kimse bunu\Nsenden fazla hak etmiyor. Dialogue: 0,0:19:50.73,0:19:54.77,Default,,0000,0189,0000,,Ama fazla gevşeme.\NÇok geçmeden seni çağırabilirim. Dialogue: 0,0:19:50.73,0:19:54.77,Default,,0189,0000,0000,,Ama fazla gevşeme.\NÇok geçmeden seni çağırabilirim. Dialogue: 0,0:19:56.44,0:19:59.57,Default,,0000,0189,0000,,Lucilla da burada.\NBiliyor muydun? Dialogue: 0,0:19:56.44,0:19:59.57,Default,,0189,0000,0000,,Lucilla da burada.\NBiliyor muydun? Dialogue: 0,0:19:59.65,0:20:01.49,Default,,0000,0189,0000,,Seni unutmadı. Dialogue: 0,0:19:59.65,0:20:01.49,Default,,0189,0000,0000,,Seni unutmadı. Dialogue: 0,0:20:02.82,0:20:04.91,Default,,0000,0189,0000,,Şimdi ise büyük adam oldun. Dialogue: 0,0:20:02.82,0:20:04.91,Default,,0189,0000,0000,,Şimdi ise büyük adam oldun. Dialogue: 0,0:20:17.17,0:20:19.96,Default,,0000,0189,0000,,Keşke erkek olarak\Ndoğmuş olsaydın. Dialogue: 0,0:20:17.17,0:20:19.96,Default,,0189,0000,0000,,Keşke erkek olarak\Ndoğmuş olsaydın. Dialogue: 0,0:20:21.01,0:20:22.97,Default,,0000,0189,0000,,Ne müthiş bir\Ncaesar olurdun! Dialogue: 0,0:20:21.01,0:20:22.97,Default,,0189,0000,0000,,Ne müthiş bir\Ncaesar olurdun! Dialogue: 0,0:20:24.93,0:20:26.39,Default,,0000,0189,0000,,Baba. Dialogue: 0,0:20:24.93,0:20:26.39,Default,,0189,0000,0000,,Baba. Dialogue: 0,0:20:32.31,0:20:34.27,Default,,0000,0189,0000,,Güçlü olurdun. Dialogue: 0,0:20:32.31,0:20:34.27,Default,,0189,0000,0000,,Güçlü olurdun. Dialogue: 0,0:20:34.31,0:20:37.52,Default,,0189,0000,0000,,Ama acaba\Nadil olur muydun? Dialogue: 0,0:20:34.31,0:20:37.52,Default,,0000,0189,0000,,Ama acaba\Nadil olur muydun? Dialogue: 0,0:20:37.65,0:20:40.23,Default,,0189,0000,0000,,Bana ne öğrettiysen,\No olurdum. Dialogue: 0,0:20:37.65,0:20:40.23,Default,,0000,0189,0000,,Bana ne öğrettiysen,\No olurdum. Dialogue: 0,0:20:42.86,0:20:44.61,Default,,0189,0000,0000,,Yolculuğun nasıl geçti? Dialogue: 0,0:20:42.86,0:20:44.61,Default,,0000,0189,0000,,Yolculuğun nasıl geçti? Dialogue: 0,0:20:44.70,0:20:48.95,Default,,0189,0000,0000,,Uzun. Rahatsız.\NNiçin geldim buraya? Dialogue: 0,0:20:44.70,0:20:48.95,Default,,0000,0189,0000,,Uzun. Rahatsız.\NNiçin geldim buraya? Dialogue: 0,0:20:49.08,0:20:51.50,Default,,0189,0000,0000,,Yardımına ihtiyacım var.\NKardeşinle beraber. Dialogue: 0,0:20:49.08,0:20:51.50,Default,,0000,0189,0000,,Yardımına ihtiyacım var.\NKardeşinle beraber. Dialogue: 0,0:20:51.66,0:20:53.83,Default,,0189,0000,0000,,Tabii. Dialogue: 0,0:20:51.66,0:20:53.83,Default,,0000,0189,0000,,Tabii. Dialogue: 0,0:20:53.87,0:20:55.79,Default,,0189,0000,0000,,Seni seviyor.\NDaima sevdi. Dialogue: 0,0:20:53.87,0:20:55.79,Default,,0000,0189,0000,,Seni seviyor.\NDaima sevdi. Dialogue: 0,0:20:56.96,0:20:58.29,Default,,0189,0000,0000,,Ve... Dialogue: 0,0:20:56.96,0:20:58.29,Default,,0000,0189,0000,,Ve... Dialogue: 0,0:21:00.05,0:21:03.47,Default,,0189,0000,0000,,şimdi sana her zamankinden\Ndaha çok ihtiyacı olacak. Dialogue: 0,0:21:00.05,0:21:03.47,Default,,0000,0189,0000,,şimdi sana her zamankinden\Ndaha çok ihtiyacı olacak. Dialogue: 0,0:21:08.18,0:21:10.10,Default,,0189,0000,0000,,Bu kadar politika yeter. Dialogue: 0,0:21:08.18,0:21:10.10,Default,,0000,0189,0000,,Bu kadar politika yeter. Dialogue: 0,0:21:10.10,0:21:13.81,Default,,0189,0000,0000,,Senin babasını seven bir kız\Nolduğunu... Dialogue: 0,0:21:10.10,0:21:13.81,Default,,0000,0189,0000,,Senin babasını seven bir kız\Nolduğunu... Dialogue: 0,0:21:13.93,0:21:16.52,Default,,0189,0000,0000,,ve benim de iyi bir baba\Nolduğumu varsayalım. Dialogue: 0,0:21:13.93,0:21:16.52,Default,,0000,0189,0000,,ve benim de iyi bir baba\Nolduğumu varsayalım. Dialogue: 0,0:21:21.86,0:21:25.40,Default,,0189,0000,0000,,Bu hoş bir hayal,\Ndeğil mi? Dialogue: 0,0:21:21.86,0:21:25.40,Default,,0000,0189,0000,,Bu hoş bir hayal,\Ndeğil mi? Dialogue: 0,0:21:37.50,0:21:38.96,Default,,0189,0000,0000,,Günaydın. Dialogue: 0,0:21:37.50,0:21:38.96,Default,,0000,0189,0000,,Günaydın. Dialogue: 0,0:21:52.35,0:21:54.68,Default,,0189,0000,0000,,Üç ata daha ihtiyacım var. Dialogue: 0,0:21:52.35,0:21:54.68,Default,,0000,0189,0000,,Üç ata daha ihtiyacım var. Dialogue: 0,0:22:04.44,0:22:06.82,Default,,0189,0000,0000,,İki! Üç! Dialogue: 0,0:22:04.44,0:22:06.82,Default,,0000,0189,0000,,İki! Üç! Dialogue: 0,0:22:06.95,0:22:08.86,Default,,0189,0000,0000,,Dört! Dialogue: 0,0:22:06.95,0:22:08.86,Default,,0000,0189,0000,,Dört! Dialogue: 0,0:22:09.07,0:22:11.74,Default,,0189,0000,0000,,Bir! İki! Dialogue: 0,0:22:09.07,0:22:11.74,Default,,0000,0189,0000,,Bir! İki! Dialogue: 0,0:22:27.30,0:22:29.30,Default,,0189,0000,0000,,Beni çağırtmışsınız, Caesar? Dialogue: 0,0:22:27.30,0:22:29.30,Default,,0000,0189,0000,,Beni çağırtmışsınız, Caesar? Dialogue: 0,0:22:33.93,0:22:38.06,Default,,0189,0000,0000,,- Caesar?\N- Bir kere daha anlat bana, Maximus. Dialogue: 0,0:22:33.93,0:22:38.06,Default,,0000,0189,0000,,- Caesar?\N- Bir kere daha anlat bana, Maximus. Dialogue: 0,0:22:38.06,0:22:40.98,Default,,0189,0000,0000,,Niçin buradayız? Dialogue: 0,0:22:38.06,0:22:40.98,Default,,0000,0189,0000,,Niçin buradayız? Dialogue: 0,0:22:41.10,0:22:43.98,Default,,0189,0000,0000,,İmparatorluğun şan ve şerefi için,\Nefendim. Dialogue: 0,0:22:41.10,0:22:43.98,Default,,0000,0189,0000,,İmparatorluğun şan ve şerefi için,\Nefendim. Dialogue: 0,0:22:44.07,0:22:45.61,Default,,0189,0000,0000,,A, evet. Dialogue: 0,0:22:44.07,0:22:45.61,Default,,0000,0189,0000,,A, evet. Dialogue: 0,0:22:47.11,0:22:48.99,Default,,0189,0000,0000,,A, evet, hatırladım. Dialogue: 0,0:22:47.11,0:22:48.99,Default,,0000,0189,0000,,A, evet, hatırladım. Dialogue: 0,0:22:52.12,0:22:54.49,Default,,0189,0000,0000,,Haritayı görüyor musun, Maximus? Dialogue: 0,0:22:52.12,0:22:54.49,Default,,0000,0189,0000,,Haritayı görüyor musun, Maximus? Dialogue: 0,0:22:54.62,0:22:57.79,Default,,0189,0000,0000,,İşte bu benim\Nyarattığım dünya. Dialogue: 0,0:22:54.62,0:22:57.79,Default,,0000,0189,0000,,İşte bu benim\Nyarattığım dünya. Dialogue: 0,0:22:58.91,0:23:01.17,Default,,0189,0000,0000,,25 yıl boyunca... Dialogue: 0,0:22:58.91,0:23:01.17,Default,,0000,0189,0000,,25 yıl boyunca... Dialogue: 0,0:23:01.21,0:23:06.05,Default,,0189,0000,0000,,fetihler yaptım, kan döktüm,\Nimparatorluğu genişlettim. Dialogue: 0,0:23:01.21,0:23:06.05,Default,,0000,0189,0000,,fetihler yaptım, kan döktüm,\Nimparatorluğu genişlettim. Dialogue: 0,0:23:06.13,0:23:10.01,Default,,0189,0000,0000,,Caesar olduğum günden beri,\Nsadece dört yılım savaşsız geçti. Dialogue: 0,0:23:06.13,0:23:10.01,Default,,0000,0189,0000,,Caesar olduğum günden beri,\Nsadece dört yılım savaşsız geçti. Dialogue: 0,0:23:10.13,0:23:12.34,Default,,0189,0000,0000,,20 yılda dört yıl barış. Dialogue: 0,0:23:10.13,0:23:12.34,Default,,0000,0189,0000,,20 yılda dört yıl barış. Dialogue: 0,0:23:12.55,0:23:14.39,Default,,0189,0000,0000,,Peki ne için? Dialogue: 0,0:23:12.55,0:23:14.39,Default,,0000,0189,0000,,Peki ne için? Dialogue: 0,0:23:21.81,0:23:25.36,Default,,0189,0000,0000,,Kılıcı getirdim.\NBaşka hiçbir şey. Dialogue: 0,0:23:21.81,0:23:25.36,Default,,0000,0189,0000,,Kılıcı getirdim.\NBaşka hiçbir şey. Dialogue: 0,0:23:26.65,0:23:28.07,Default,,0189,0000,0000,,Caesar, hayatınız-- Dialogue: 0,0:23:26.65,0:23:28.07,Default,,0000,0189,0000,,Caesar, hayatınız-- Dialogue: 0,0:23:28.19,0:23:31.32,Default,,0189,0000,0000,,Lütfen.\NBana öyle hitap etme. Dialogue: 0,0:23:28.19,0:23:31.32,Default,,0000,0189,0000,,Lütfen.\NBana öyle hitap etme. Dialogue: 0,0:23:31.36,0:23:34.16,Default,,0189,0000,0000,,Gel. Lütfen. Dialogue: 0,0:23:31.36,0:23:34.16,Default,,0000,0189,0000,,Gel. Lütfen. Dialogue: 0,0:23:34.16,0:23:36.37,Default,,0189,0000,0000,,Gel otur şuraya. Dialogue: 0,0:23:34.16,0:23:36.37,Default,,0000,0189,0000,,Gel otur şuraya. Dialogue: 0,0:23:36.49,0:23:39.70,Default,,0189,0000,0000,,Şimdi biraz konuşalım-- Dialogue: 0,0:23:36.49,0:23:39.70,Default,,0000,0189,0000,,Şimdi biraz konuşalım-- Dialogue: 0,0:23:39.79,0:23:41.96,Default,,0189,0000,0000,,sadece-- iki insan olarak. Dialogue: 0,0:23:39.79,0:23:41.96,Default,,0000,0189,0000,,sadece-- iki insan olarak. Dialogue: 0,0:23:43.71,0:23:47.38,Default,,0189,0000,0000,,Maximus, söyle. Dialogue: 0,0:23:43.71,0:23:47.38,Default,,0000,0189,0000,,Maximus, söyle. Dialogue: 0,0:23:51.09,0:23:53.93,Default,,0189,0000,0000,,Beş bin askerim orada\Nbuz gibi çamurun içinde. Dialogue: 0,0:23:51.09,0:23:53.93,Default,,0000,0189,0000,,Beş bin askerim orada\Nbuz gibi çamurun içinde. Dialogue: 0,0:23:54.01,0:23:56.35,Default,,0189,0000,0000,,Üç bini kanlar içinde,\Nyaralı. Dialogue: 0,0:23:54.01,0:23:56.35,Default,,0000,0189,0000,,Üç bini kanlar içinde,\Nyaralı. Dialogue: 0,0:23:56.47,0:23:58.43,Default,,0189,0000,0000,,İki bini burayı asla\Nterk edemeyecek. Dialogue: 0,0:23:56.47,0:23:58.43,Default,,0000,0189,0000,,İki bini burayı asla\Nterk edemeyecek. Dialogue: 0,0:23:58.64,0:24:01.02,Default,,0189,0000,0000,,Bir hiç için savaşıp\Nöldüklerine inanmak istemiyorum. Dialogue: 0,0:23:58.64,0:24:01.02,Default,,0000,0189,0000,,Bir hiç için savaşıp\Nöldüklerine inanmak istemiyorum. Dialogue: 0,0:24:01.10,0:24:03.02,Default,,0189,0000,0000,,Peki neye inanmak istiyorsun? Dialogue: 0,0:24:01.10,0:24:03.02,Default,,0000,0189,0000,,Peki neye inanmak istiyorsun? Dialogue: 0,0:24:03.19,0:24:06.44,Default,,0189,0000,0000,,Senin için ve Roma için savaştılar. Dialogue: 0,0:24:03.19,0:24:06.44,Default,,0000,0189,0000,,Senin için ve Roma için savaştılar. Dialogue: 0,0:24:06.48,0:24:08.36,Default,,0189,0000,0000,,Peki Roma nedir? Dialogue: 0,0:24:06.48,0:24:08.36,Default,,0000,0189,0000,,Peki Roma nedir? Dialogue: 0,0:24:10.40,0:24:12.78,Default,,0189,0000,0000,,Dünyanın diğer yerlerinin\Nbüyük bir kısmını gördüm. Dialogue: 0,0:24:10.40,0:24:12.78,Default,,0000,0189,0000,,Dünyanın diğer yerlerinin\Nbüyük bir kısmını gördüm. Dialogue: 0,0:24:12.95,0:24:16.78,Default,,0189,0000,0000,,Acımasız, gaddar ve karanlık.\NRoma ise aydınlık demek. Dialogue: 0,0:24:12.95,0:24:16.78,Default,,0000,0189,0000,,Acımasız, gaddar ve karanlık.\NRoma ise aydınlık demek. Dialogue: 0,0:24:16.95,0:24:18.91,Default,,0189,0000,0000,,Ama sen hiç orada\Nbulunmadın. Dialogue: 0,0:24:16.95,0:24:18.91,Default,,0000,0189,0000,,Ama sen hiç orada\Nbulunmadın. Dialogue: 0,0:24:19.04,0:24:21.41,Default,,0189,0000,0000,,Ne hale geldiğini\Ngörmedin. Dialogue: 0,0:24:19.04,0:24:21.41,Default,,0000,0189,0000,,Ne hale geldiğini\Ngörmedin. Dialogue: 0,0:24:21.50,0:24:24.54,Default,,0189,0000,0000,,Ben ölüyorum, Maximus. Dialogue: 0,0:24:21.50,0:24:24.54,Default,,0000,0189,0000,,Ben ölüyorum, Maximus. Dialogue: 0,0:24:24.67,0:24:26.50,Default,,0189,0000,0000,,İnsan sonunun geldiğini görünce... Dialogue: 0,0:24:24.67,0:24:26.50,Default,,0000,0189,0000,,İnsan sonunun geldiğini görünce... Dialogue: 0,0:24:26.67,0:24:30.13,Default,,0189,0000,0000,,hayatının bir amacı\Nolduğunu bilmek ister. Dialogue: 0,0:24:26.67,0:24:30.13,Default,,0000,0189,0000,,hayatının bir amacı\Nolduğunu bilmek ister. Dialogue: 0,0:24:30.34,0:24:33.84,Default,,0189,0000,0000,,İlerideki yıllarda dünya\Nadımı nasıl anacak? Dialogue: 0,0:24:30.34,0:24:33.84,Default,,0000,0189,0000,,İlerideki yıllarda dünya\Nadımı nasıl anacak? Dialogue: 0,0:24:33.97,0:24:36.39,Default,,0189,0000,0000,,Filozof olarak mı\Nanılacağım? Dialogue: 0,0:24:33.97,0:24:36.39,Default,,0000,0189,0000,,Filozof olarak mı\Nanılacağım? Dialogue: 0,0:24:36.51,0:24:37.89,Default,,0189,0000,0000,,Savaşçı olarak mı? Dialogue: 0,0:24:36.51,0:24:37.89,Default,,0000,0189,0000,,Savaşçı olarak mı? Dialogue: 0,0:24:37.93,0:24:39.47,Default,,0189,0000,0000,,Zorba hükümdar olarak mı? Dialogue: 0,0:24:37.93,0:24:39.47,Default,,0000,0189,0000,,Zorba hükümdar olarak mı? Dialogue: 0,0:24:41.10,0:24:45.73,Default,,0189,0000,0000,,Yoksa Roma'ya gerçek kimliğini\Ngeri veren imparator mu olacağım? Dialogue: 0,0:24:41.10,0:24:45.73,Default,,0000,0189,0000,,Yoksa Roma'ya gerçek kimliğini\Ngeri veren imparator mu olacağım? Dialogue: 0,0:24:46.86,0:24:48.86,Default,,0189,0000,0000,,Bir zamanlar Roma diye\Nbir düş vardı. Dialogue: 0,0:24:46.86,0:24:48.86,Default,,0000,0189,0000,,Bir zamanlar Roma diye\Nbir düş vardı. Dialogue: 0,0:24:48.94,0:24:51.99,Default,,0189,0000,0000,,Ancak fısıltıyla söylenebilirdi. Dialogue: 0,0:24:48.94,0:24:51.99,Default,,0000,0189,0000,,Ancak fısıltıyla söylenebilirdi. Dialogue: 0,0:24:52.11,0:24:55.07,Default,,0189,0000,0000,,Sanki sesini biraz yükseltsen\Nkayboluverecek gibi... Dialogue: 0,0:24:52.11,0:24:55.07,Default,,0000,0189,0000,,Sanki sesini biraz yükseltsen\Nkayboluverecek gibi... Dialogue: 0,0:24:55.16,0:24:57.28,Default,,0189,0000,0000,,o denli kırılgandı. Dialogue: 0,0:24:55.16,0:24:57.28,Default,,0000,0189,0000,,o denli kırılgandı. Dialogue: 0,0:24:57.37,0:25:01.20,Default,,0189,0000,0000,,Ve ben bu kışı çıkaramayacağından\Nkorkuyorum. Dialogue: 0,0:24:57.37,0:25:01.20,Default,,0000,0189,0000,,Ve ben bu kışı çıkaramayacağından\Nkorkuyorum. Dialogue: 0,0:25:02.75,0:25:05.00,Default,,0189,0000,0000,,Maximus... Dialogue: 0,0:25:02.75,0:25:05.00,Default,,0000,0189,0000,,Maximus... Dialogue: 0,0:25:05.12,0:25:08.08,Default,,0189,0000,0000,,hadi şimdi fısıldayalım... Dialogue: 0,0:25:05.12,0:25:08.08,Default,,0000,0189,0000,,hadi şimdi fısıldayalım... Dialogue: 0,0:25:08.13,0:25:10.38,Default,,0189,0000,0000,,beraberce, sen ve ben. Dialogue: 0,0:25:08.13,0:25:10.38,Default,,0000,0189,0000,,beraberce, sen ve ben. Dialogue: 0,0:25:10.46,0:25:12.13,Default,,0189,0000,0000,,Bir oğlun var. Dialogue: 0,0:25:10.46,0:25:12.13,Default,,0000,0189,0000,,Bir oğlun var. Dialogue: 0,0:25:13.22,0:25:14.88,Default,,0189,0000,0000,,Bana evinden bahset. Dialogue: 0,0:25:13.22,0:25:14.88,Default,,0000,0189,0000,,Bana evinden bahset. Dialogue: 0,0:25:21.89,0:25:26.81,Default,,0189,0000,0000,,Evim Trujillo'nun üstündeki\Ntepelerde. Çok sade bir yer. Dialogue: 0,0:25:21.89,0:25:26.81,Default,,0000,0189,0000,,Evim Trujillo'nun üstündeki\Ntepelerde. Çok sade bir yer. Dialogue: 0,0:25:28.40,0:25:31.27,Default,,0189,0000,0000,,Güneşte ısınan\Npembe taşlar. Dialogue: 0,0:25:28.40,0:25:31.27,Default,,0000,0189,0000,,Güneşte ısınan\Npembe taşlar. Dialogue: 0,0:25:31.32,0:25:35.36,Default,,0189,0000,0000,,Gündüzleri baharat,\Nakşamları da yasemin... Dialogue: 0,0:25:31.32,0:25:35.36,Default,,0000,0189,0000,,Gündüzleri baharat,\Nakşamları da yasemin... Dialogue: 0,0:25:35.40,0:25:37.36,Default,,0189,0000,0000,,kokan bir mutfak avlusu. Dialogue: 0,0:25:35.40,0:25:37.36,Default,,0000,0189,0000,,kokan bir mutfak avlusu. Dialogue: 0,0:25:38.91,0:25:41.91,Default,,0189,0000,0000,,Bahçe kapısından girince\Nkocaman bir kavak ağacı. Dialogue: 0,0:25:38.91,0:25:41.91,Default,,0000,0189,0000,,Bahçe kapısından girince\Nkocaman bir kavak ağacı. Dialogue: 0,0:25:41.95,0:25:44.83,Default,,0189,0000,0000,,İncir, elma, armut ağaçları. Dialogue: 0,0:25:41.95,0:25:44.83,Default,,0000,0189,0000,,İncir, elma, armut ağaçları. Dialogue: 0,0:25:44.96,0:25:48.29,Default,,0189,0000,0000,,Toprak, Marcus-- simsiyah.\NKarımın saçları gibi siyah. Dialogue: 0,0:25:44.96,0:25:48.29,Default,,0000,0189,0000,,Toprak, Marcus-- simsiyah.\NKarımın saçları gibi siyah. Dialogue: 0,0:25:49.84,0:25:52.00,Default,,0189,0000,0000,,Güney yamaçlarında üzüm bağları,\Nkuzeyde zeytinlikler. Dialogue: 0,0:25:49.84,0:25:52.00,Default,,0000,0189,0000,,Güney yamaçlarında üzüm bağları,\Nkuzeyde zeytinlikler. Dialogue: 0,0:25:52.17,0:25:55.92,Default,,0189,0000,0000,,Evimin yakınında yaban atları oynaşır.\NOğluma takılırlar. O da at olmak ister. Dialogue: 0,0:25:52.17,0:25:55.92,Default,,0000,0189,0000,,Evimin yakınında yaban atları oynaşır.\NOğluma takılırlar. O da at olmak ister. Dialogue: 0,0:25:56.01,0:26:01.10,Default,,0189,0000,0000,,- En son ne zaman evindeydin?\N- lki yıl, 264 gün ve bu sabah. Dialogue: 0,0:25:56.01,0:26:01.10,Default,,0000,0189,0000,,- En son ne zaman evindeydin?\N- lki yıl, 264 gün ve bu sabah. Dialogue: 0,0:26:02.60,0:26:04.93,Default,,0189,0000,0000,,Sana gıpta ediyorum, Maximus. Dialogue: 0,0:26:02.60,0:26:04.93,Default,,0000,0189,0000,,Sana gıpta ediyorum, Maximus. Dialogue: 0,0:26:05.02,0:26:08.65,Default,,0189,0000,0000,,İyi bir yuva.\NUğrunda savaşmaya değer. Dialogue: 0,0:26:05.02,0:26:08.65,Default,,0000,0189,0000,,İyi bir yuva.\NUğrunda savaşmaya değer. Dialogue: 0,0:26:12.07,0:26:14.82,Default,,0189,0000,0000,,Evine dönmeden önce... Dialogue: 0,0:26:12.07,0:26:14.82,Default,,0000,0189,0000,,Evine dönmeden önce... Dialogue: 0,0:26:14.94,0:26:18.07,Default,,0189,0000,0000,,yapmanı istediğim\Nbir görev daha var. Dialogue: 0,0:26:14.94,0:26:18.07,Default,,0000,0189,0000,,yapmanı istediğim\Nbir görev daha var. Dialogue: 0,0:26:19.49,0:26:21.66,Default,,0189,0000,0000,,Benden ne yapmamı\Nistiyorsun, Caesar? Dialogue: 0,0:26:19.49,0:26:21.66,Default,,0000,0189,0000,,Benden ne yapmamı\Nistiyorsun, Caesar? Dialogue: 0,0:26:21.83,0:26:25.25,Default,,0189,0000,0000,,Ben ölünce Roma'nın\Nkoruyucusu olmanı istiyorum. Dialogue: 0,0:26:21.83,0:26:25.25,Default,,0000,0189,0000,,Ben ölünce Roma'nın\Nkoruyucusu olmanı istiyorum. Dialogue: 0,0:26:26.66,0:26:29.62,Default,,0189,0000,0000,,Sana tek bir amaç için\Nyetki vereceğim-- Dialogue: 0,0:26:26.66,0:26:29.62,Default,,0000,0189,0000,,Sana tek bir amaç için\Nyetki vereceğim-- Dialogue: 0,0:26:29.75,0:26:33.92,Default,,0189,0000,0000,,iktidarı Roma halkına\Niade etmek... Dialogue: 0,0:26:29.75,0:26:33.92,Default,,0000,0189,0000,,iktidarı Roma halkına\Niade etmek... Dialogue: 0,0:26:34.05,0:26:37.22,Default,,0189,0000,0000,,ve Roma'nın kolunu kanadını kıran\Nyolsuzluklara son vermek. Dialogue: 0,0:26:34.05,0:26:37.22,Default,,0000,0189,0000,,ve Roma'nın kolunu kanadını kıran\Nyolsuzluklara son vermek. Dialogue: 0,0:26:43.26,0:26:46.77,Default,,0189,0000,0000,,Sana sunduğum bu büyük onuru\Nkabul edecek misin? Dialogue: 0,0:26:43.26,0:26:46.77,Default,,0000,0189,0000,,Sana sunduğum bu büyük onuru\Nkabul edecek misin? Dialogue: 0,0:26:48.52,0:26:50.35,Default,,0189,0000,0000,,Bütün kalbimle, hayır. Dialogue: 0,0:26:48.52,0:26:50.35,Default,,0000,0189,0000,,Bütün kalbimle, hayır. Dialogue: 0,0:26:52.81,0:26:55.03,Default,,0189,0000,0000,,Maximus... Dialogue: 0,0:26:52.81,0:26:55.03,Default,,0000,0189,0000,,Maximus... Dialogue: 0,0:26:55.19,0:26:58.03,Default,,0189,0000,0000,,işte bu nedenle bu sana düşer. Dialogue: 0,0:26:55.19,0:26:58.03,Default,,0000,0189,0000,,işte bu nedenle bu sana düşer. Dialogue: 0,0:26:58.07,0:27:00.03,Default,,0189,0000,0000,,Ama herhalde bir vali,\Nbir senatör... Dialogue: 0,0:26:58.07,0:27:00.03,Default,,0000,0189,0000,,Ama herhalde bir vali,\Nbir senatör... Dialogue: 0,0:27:00.16,0:27:03.03,Default,,0189,0000,0000,,şehri tanıyan, siyaset hayatını\Nanlayan birisi. Dialogue: 0,0:27:00.16,0:27:03.03,Default,,0000,0189,0000,,şehri tanıyan, siyaset hayatını\Nanlayan birisi. Dialogue: 0,0:27:03.12,0:27:06.16,Default,,0189,0000,0000,,Ama siyaset senin ahlakını\Nbozmadı. Dialogue: 0,0:27:03.12,0:27:06.16,Default,,0000,0189,0000,,Ama siyaset senin ahlakını\Nbozmadı. Dialogue: 0,0:27:11.12,0:27:15.25,Default,,0189,0000,0000,,- Ya Commodus?\N- Commodus ahlaklı bir adam değil. Dialogue: 0,0:27:11.12,0:27:15.25,Default,,0000,0189,0000,,- Ya Commodus?\N- Commodus ahlaklı bir adam değil. Dialogue: 0,0:27:15.46,0:27:17.59,Default,,0189,0000,0000,,Sen küçüklüğünden beri bunu\Nbiliyorsun. Dialogue: 0,0:27:15.46,0:27:17.59,Default,,0000,0189,0000,,Sen küçüklüğünden beri bunu\Nbiliyorsun. Dialogue: 0,0:27:17.63,0:27:20.34,Default,,0189,0000,0000,,Commodus hükümdar olamaz. Dialogue: 0,0:27:17.63,0:27:20.34,Default,,0000,0189,0000,,Commodus hükümdar olamaz. Dialogue: 0,0:27:20.47,0:27:22.68,Default,,0189,0000,0000,,Hükümdar olmamalı. Dialogue: 0,0:27:20.47,0:27:22.68,Default,,0000,0189,0000,,Hükümdar olmamalı. Dialogue: 0,0:27:24.01,0:27:26.77,Default,,0189,0000,0000,,Sen benim oğlum olmalıydın. Dialogue: 0,0:27:24.01,0:27:26.77,Default,,0000,0189,0000,,Sen benim oğlum olmalıydın. Dialogue: 0,0:27:29.60,0:27:32.90,Default,,0189,0000,0000,,Commodus kararımı kabul edecektir. Dialogue: 0,0:27:29.60,0:27:32.90,Default,,0000,0189,0000,,Commodus kararımı kabul edecektir. Dialogue: 0,0:27:34.86,0:27:39.40,Default,,0189,0000,0000,,Ordunun sana sadık\Nolduğunu biliyor. Dialogue: 0,0:27:34.86,0:27:39.40,Default,,0000,0189,0000,,Ordunun sana sadık\Nolduğunu biliyor. Dialogue: 0,0:27:44.41,0:27:46.03,Default,,0189,0000,0000,,Biraz zamana ihtiyacım var, efendim. Dialogue: 0,0:27:44.41,0:27:46.03,Default,,0000,0189,0000,,Biraz zamana ihtiyacım var, efendim. Dialogue: 0,0:27:46.12,0:27:47.62,Default,,0189,0000,0000,,Evet. Dialogue: 0,0:27:46.12,0:27:47.62,Default,,0000,0189,0000,,Evet. Dialogue: 0,0:27:47.70,0:27:52.33,Default,,0189,0000,0000,,Umarım günbatımına kadar\Nkararımı kabul edersin. Dialogue: 0,0:27:47.70,0:27:52.33,Default,,0000,0189,0000,,Umarım günbatımına kadar\Nkararımı kabul edersin. Dialogue: 0,0:27:52.33,0:27:54.92,Default,,0189,0000,0000,,Şimdi oğlum olarak\Nbeni kucakla. Dialogue: 0,0:27:52.33,0:27:54.92,Default,,0000,0189,0000,,Şimdi oğlum olarak\Nbeni kucakla. Dialogue: 0,0:27:57.96,0:28:00.63,Default,,0189,0000,0000,,Ve yaşlı bir adama\Nbir battaniye daha getir. Dialogue: 0,0:27:57.96,0:28:00.63,Default,,0000,0189,0000,,Ve yaşlı bir adama\Nbir battaniye daha getir. Dialogue: 0,0:28:16.69,0:28:18.78,Default,,0189,0000,0000,,- Şimdi babamın gözdesi sensin.\N- Efendim. Dialogue: 0,0:28:16.69,0:28:18.78,Default,,0000,0189,0000,,- Şimdi babamın gözdesi sensin.\N- Efendim. Dialogue: 0,0:28:19.65,0:28:23.57,Default,,0189,0000,0000,,- Bu her zaman böyle değildi.\N- Pek çok şey değişiyor. Dialogue: 0,0:28:19.65,0:28:23.57,Default,,0000,0189,0000,,- Bu her zaman böyle değildi.\N- Pek çok şey değişiyor. Dialogue: 0,0:28:23.66,0:28:26.45,Default,,0189,0000,0000,,Pek çok şey.\NAma her şey değil. Dialogue: 0,0:28:23.66,0:28:26.45,Default,,0000,0189,0000,,Pek çok şey.\NAma her şey değil. Dialogue: 0,0:28:29.16,0:28:31.16,Default,,0189,0000,0000,,Maximus, dur. Dialogue: 0,0:28:29.16,0:28:31.16,Default,,0000,0189,0000,,Maximus, dur. Dialogue: 0,0:28:34.46,0:28:36.46,Default,,0189,0000,0000,,Yüzüne bir bakayım. Dialogue: 0,0:28:34.46,0:28:36.46,Default,,0000,0189,0000,,Yüzüne bir bakayım. Dialogue: 0,0:28:39.05,0:28:41.42,Default,,0189,0000,0000,,- Üzgün görünüyorsun.\N- Çok adam kaybettim. Dialogue: 0,0:28:39.05,0:28:41.42,Default,,0000,0189,0000,,- Üzgün görünüyorsun.\N- Çok adam kaybettim. Dialogue: 0,0:28:42.72,0:28:45.80,Default,,0189,0000,0000,,Babam senden ne istiyordu? Dialogue: 0,0:28:42.72,0:28:45.80,Default,,0000,0189,0000,,Babam senden ne istiyordu? Dialogue: 0,0:28:45.93,0:28:49.14,Default,,0189,0000,0000,,Eve dönmeden önce\Niyi dileklerini belirtti. Dialogue: 0,0:28:45.93,0:28:49.14,Default,,0000,0189,0000,,Eve dönmeden önce\Niyi dileklerini belirtti. Dialogue: 0,0:28:49.14,0:28:51.18,Default,,0189,0000,0000,,Yalan söylüyorsun. Dialogue: 0,0:28:49.14,0:28:51.18,Default,,0000,0189,0000,,Yalan söylüyorsun. Dialogue: 0,0:28:51.35,0:28:54.85,Default,,0189,0000,0000,,Yalan söylediğini daima anlardım,\Nçünkü yalan söylemeyi beceremezdin. Dialogue: 0,0:28:51.35,0:28:54.85,Default,,0000,0189,0000,,Yalan söylediğini daima anlardım,\Nçünkü yalan söylemeyi beceremezdin. Dialogue: 0,0:28:54.90,0:28:57.31,Default,,0189,0000,0000,,- O işte senin rahatlığını kazanamadım.\N- Doğru. Dialogue: 0,0:28:54.90,0:28:57.31,Default,,0000,0189,0000,,- O işte senin rahatlığını kazanamadım.\N- Doğru. Dialogue: 0,0:28:57.31,0:28:59.98,Default,,0189,0000,0000,,Ama hiçbir zaman\Nbuna ihtiyacın olmadı. Dialogue: 0,0:28:57.31,0:28:59.98,Default,,0000,0189,0000,,Ama hiçbir zaman\Nbuna ihtiyacın olmadı. Dialogue: 0,0:29:00.15,0:29:02.90,Default,,0189,0000,0000,,Hayat bir asker için\Ndaha basittir. Dialogue: 0,0:29:00.15,0:29:02.90,Default,,0000,0189,0000,,Hayat bir asker için\Ndaha basittir. Dialogue: 0,0:29:04.65,0:29:06.87,Default,,0189,0000,0000,,Yoksa benim kalpsiz\Nolduğumu mu düşünüyorsun? Dialogue: 0,0:29:04.65,0:29:06.87,Default,,0000,0189,0000,,Yoksa benim kalpsiz\Nolduğumu mu düşünüyorsun? Dialogue: 0,0:29:07.95,0:29:10.70,Default,,0189,0000,0000,,Senin badirelerden kurtulma\Nyeteneğine sahip olduğunu düşünüyorum. Dialogue: 0,0:29:07.95,0:29:10.70,Default,,0000,0189,0000,,Senin badirelerden kurtulma\Nyeteneğine sahip olduğunu düşünüyorum. Dialogue: 0,0:29:16.63,0:29:18.29,Default,,0189,0000,0000,,Maximus, gitme. Dialogue: 0,0:29:16.63,0:29:18.29,Default,,0000,0189,0000,,Maximus, gitme. Dialogue: 0,0:29:19.75,0:29:22.67,Default,,0189,0000,0000,,Beni tekrar görmek o kadar\Nkötü bir şey mi? Dialogue: 0,0:29:19.75,0:29:22.67,Default,,0000,0189,0000,,Beni tekrar görmek o kadar\Nkötü bir şey mi? Dialogue: 0,0:29:22.67,0:29:26.38,Default,,0189,0000,0000,,Hayır. Savaşta yorgun düştüm. Dialogue: 0,0:29:22.67,0:29:26.38,Default,,0000,0189,0000,,Hayır. Savaşta yorgun düştüm. Dialogue: 0,0:29:26.59,0:29:29.22,Default,,0189,0000,0000,,Babamı böyle zayıf düşmüş\Ngörmek seni üzüyor. Dialogue: 0,0:29:26.59,0:29:29.22,Default,,0000,0189,0000,,Babamı böyle zayıf düşmüş\Ngörmek seni üzüyor. Dialogue: 0,0:29:32.56,0:29:36.14,Default,,0189,0000,0000,,Commodus babamın birkaç gün içinde\Nhalefini ilan edeceğini düşünüyor. Dialogue: 0,0:29:32.56,0:29:36.14,Default,,0000,0189,0000,,Commodus babamın birkaç gün içinde\Nhalefini ilan edeceğini düşünüyor. Dialogue: 0,0:29:38.06,0:29:41.44,Default,,0189,0000,0000,,Kardeşime de babasına hizmet ettiğin\Ngibi hizmet edecek misin? Dialogue: 0,0:29:38.06,0:29:41.44,Default,,0000,0189,0000,,Kardeşime de babasına hizmet ettiğin\Ngibi hizmet edecek misin? Dialogue: 0,0:29:43.65,0:29:45.65,Default,,0189,0000,0000,,Roma'ya daima hizmet edeceğim. Dialogue: 0,0:29:43.65,0:29:45.65,Default,,0000,0189,0000,,Roma'ya daima hizmet edeceğim. Dialogue: 0,0:29:47.66,0:29:49.37,Default,,0189,0000,0000,,Biliyor musun... Dialogue: 0,0:29:47.66,0:29:49.37,Default,,0000,0189,0000,,Biliyor musun... Dialogue: 0,0:29:49.62,0:29:52.08,Default,,0189,0000,0000,,dualarımda hala\Nseni de hatırlıyorum. Dialogue: 0,0:29:49.62,0:29:52.08,Default,,0000,0189,0000,,dualarımda hala\Nseni de hatırlıyorum. Dialogue: 0,0:29:53.16,0:29:55.91,Default,,0189,0000,0000,,A, evet. Dua ediyorum. Dialogue: 0,0:29:53.16,0:29:55.91,Default,,0000,0189,0000,,A, evet. Dua ediyorum. Dialogue: 0,0:30:00.59,0:30:03.67,Default,,0189,0000,0000,,Kocanın ölümüne üzüldüm.\NOnun için yas tuttum. Dialogue: 0,0:30:00.59,0:30:03.67,Default,,0000,0189,0000,,Kocanın ölümüne üzüldüm.\NOnun için yas tuttum. Dialogue: 0,0:30:05.80,0:30:08.55,Default,,0189,0000,0000,,- Teşekkür ederim.\N- Duyduğuma göre bir oğlun varmış. Dialogue: 0,0:30:05.80,0:30:08.55,Default,,0000,0189,0000,,- Teşekkür ederim.\N- Duyduğuma göre bir oğlun varmış. Dialogue: 0,0:30:10.26,0:30:12.97,Default,,0189,0000,0000,,Evet. Lucius. Dialogue: 0,0:30:10.26,0:30:12.97,Default,,0000,0189,0000,,Evet. Lucius. Dialogue: 0,0:30:14.06,0:30:16.02,Default,,0189,0000,0000,,Neredeyse sekiz yaşında. Dialogue: 0,0:30:14.06,0:30:16.02,Default,,0000,0189,0000,,Neredeyse sekiz yaşında. Dialogue: 0,0:30:16.18,0:30:18.31,Default,,0189,0000,0000,,Benim oğlum da neredeyse\Nsekiz yaşında. Dialogue: 0,0:30:16.18,0:30:18.31,Default,,0000,0189,0000,,Benim oğlum da neredeyse\Nsekiz yaşında. Dialogue: 0,0:30:21.31,0:30:23.53,Default,,0189,0000,0000,,Duaların için teşekkür ederim. Dialogue: 0,0:30:21.31,0:30:23.53,Default,,0000,0189,0000,,Duaların için teşekkür ederim. Dialogue: 0,0:30:31.37,0:30:33.91,Default,,0189,0000,0000,,Atalarım, bana yol gösterin. Dialogue: 0,0:30:31.37,0:30:33.91,Default,,0000,0189,0000,,Atalarım, bana yol gösterin. Dialogue: 0,0:30:35.25,0:30:38.75,Default,,0189,0000,0000,,Kutsal Ana, tanrıların geleceğim\Nhakkındaki dileklerini bana getir. Dialogue: 0,0:30:35.25,0:30:38.75,Default,,0000,0189,0000,,Kutsal Ana, tanrıların geleceğim\Nhakkındaki dileklerini bana getir. Dialogue: 0,0:30:39.92,0:30:43.59,Default,,0189,0000,0000,,Kutsal Babamız, keskin kılıcınla\Nkarımı ve oğlumu koru. Dialogue: 0,0:30:39.92,0:30:43.59,Default,,0000,0189,0000,,Kutsal Babamız, keskin kılıcınla\Nkarımı ve oğlumu koru. Dialogue: 0,0:30:45.34,0:30:48.26,Default,,0189,0000,0000,,Sadece onları tekrar kucaklayabilmek\Niçin yaşadığımı kulaklarına fısılda. Dialogue: 0,0:30:45.34,0:30:48.26,Default,,0000,0189,0000,,Sadece onları tekrar kucaklayabilmek\Niçin yaşadığımı kulaklarına fısılda. Dialogue: 0,0:30:49.26,0:30:51.64,Default,,0189,0000,0000,,Atalarım, önünüzde saygıyla\Neğiliyorum... Dialogue: 0,0:30:49.26,0:30:51.64,Default,,0000,0189,0000,,Atalarım, önünüzde saygıyla\Neğiliyorum... Dialogue: 0,0:30:52.85,0:30:55.72,Default,,0189,0000,0000,,ve bana öğrettiğiniz gibi\Nonurumla yaşamaya çalışacağım. Dialogue: 0,0:30:52.85,0:30:55.72,Default,,0000,0189,0000,,ve bana öğrettiğiniz gibi\Nonurumla yaşamaya çalışacağım. Dialogue: 0,0:31:18.91,0:31:20.00,Default,,0189,0000,0000,,Cicero. Dialogue: 0,0:31:18.91,0:31:20.00,Default,,0000,0189,0000,,Cicero. Dialogue: 0,0:31:24.29,0:31:25.25,Default,,0189,0000,0000,,Efendim. Dialogue: 0,0:31:24.29,0:31:25.25,Default,,0000,0189,0000,,Efendim. Dialogue: 0,0:31:29.42,0:31:32.22,Default,,0189,0000,0000,,Görevini yapmakta\Nzorlanmıyorsun, değil mi? Dialogue: 0,0:31:29.42,0:31:32.22,Default,,0000,0189,0000,,Görevini yapmakta\Nzorlanmıyorsun, değil mi? Dialogue: 0,0:31:35.64,0:31:38.81,Default,,0189,0000,0000,,Bazen yapmak istediğimi\Nyapıyorum. Dialogue: 0,0:31:35.64,0:31:38.81,Default,,0000,0189,0000,,Bazen yapmak istediğimi\Nyapıyorum. Dialogue: 0,0:31:38.93,0:31:41.73,Default,,0189,0000,0000,,Geri kalan zamanlarda da\Nyapmam gerekeni. Dialogue: 0,0:31:38.93,0:31:41.73,Default,,0000,0189,0000,,Geri kalan zamanlarda da\Nyapmam gerekeni. Dialogue: 0,0:31:44.56,0:31:47.40,Default,,0189,0000,0000,,Sonunda evlerimize\Ndönemeyebiliriz. Dialogue: 0,0:31:44.56,0:31:47.40,Default,,0000,0189,0000,,Sonunda evlerimize\Ndönemeyebiliriz. Dialogue: 0,0:32:17.06,0:32:20.27,Default,,0189,0000,0000,,Roma için görevini yerine getirmeye\Nhazır mısın? Dialogue: 0,0:32:17.06,0:32:20.27,Default,,0000,0189,0000,,Roma için görevini yerine getirmeye\Nhazır mısın? Dialogue: 0,0:32:23.02,0:32:24.10,Default,,0189,0000,0000,,Evet, Baba. Dialogue: 0,0:32:23.02,0:32:24.10,Default,,0000,0189,0000,,Evet, Baba. Dialogue: 0,0:32:25.52,0:32:27.36,Default,,0189,0000,0000,,İmparator olmayacaksın. Dialogue: 0,0:32:25.52,0:32:27.36,Default,,0000,0189,0000,,İmparator olmayacaksın. Dialogue: 0,0:32:30.86,0:32:33.24,Default,,0189,0000,0000,,Hangi daha akıllı, daha yaşlı kişi\Nyerimi alacak? Dialogue: 0,0:32:30.86,0:32:33.24,Default,,0000,0189,0000,,Hangi daha akıllı, daha yaşlı kişi\Nyerimi alacak? Dialogue: 0,0:32:33.24,0:32:36.53,Default,,0189,0000,0000,,Yetkilerim\NMaximus'a geçecek... Dialogue: 0,0:32:33.24,0:32:36.53,Default,,0000,0189,0000,,Yetkilerim\NMaximus'a geçecek... Dialogue: 0,0:32:36.70,0:32:38.87,Default,,0189,0000,0000,,senato tekrar yönetimi... Dialogue: 0,0:32:36.70,0:32:38.87,Default,,0000,0189,0000,,senato tekrar yönetimi... Dialogue: 0,0:32:39.04,0:32:43.54,Default,,0189,0000,0000,,ele almaya hazır oluncaya kadar\Nemanet olarak onda kalacak. Dialogue: 0,0:32:39.04,0:32:43.54,Default,,0000,0189,0000,,ele almaya hazır oluncaya kadar\Nemanet olarak onda kalacak. Dialogue: 0,0:32:43.62,0:32:48.59,Default,,0189,0000,0000,,Roma tekrar cumhuriyet olacak. Dialogue: 0,0:32:43.62,0:32:48.59,Default,,0000,0189,0000,,Roma tekrar cumhuriyet olacak. Dialogue: 0,0:32:49.75,0:32:51.84,Default,,0189,0000,0000,,- Maximus.\N- Evet. Dialogue: 0,0:32:49.75,0:32:51.84,Default,,0000,0189,0000,,- Maximus.\N- Evet. Dialogue: 0,0:32:58.22,0:33:00.22,Default,,0189,0000,0000,,Kararım seni hayal kırıklığına\Nuğrattı mı? Dialogue: 0,0:32:58.22,0:33:00.22,Default,,0000,0189,0000,,Kararım seni hayal kırıklığına\Nuğrattı mı? Dialogue: 0,0:33:04.27,0:33:06.10,Default,,0189,0000,0000,,Bir keresinde bana mektup yazmış... Dialogue: 0,0:33:04.27,0:33:06.10,Default,,0000,0189,0000,,Bir keresinde bana mektup yazmış... Dialogue: 0,0:33:08.11,0:33:10.65,Default,,0189,0000,0000,,dört büyük erdemi sıralamıştın. Dialogue: 0,0:33:08.11,0:33:10.65,Default,,0000,0189,0000,,dört büyük erdemi sıralamıştın. Dialogue: 0,0:33:12.07,0:33:15.11,Default,,0189,0000,0000,,Bilgelik, adalet... Dialogue: 0,0:33:12.07,0:33:15.11,Default,,0000,0189,0000,,Bilgelik, adalet... Dialogue: 0,0:33:15.28,0:33:16.87,Default,,0189,0000,0000,,yılmazlık... Dialogue: 0,0:33:15.28,0:33:16.87,Default,,0000,0189,0000,,yılmazlık... Dialogue: 0,0:33:16.95,0:33:18.62,Default,,0189,0000,0000,,ve ölçülü olmak. Dialogue: 0,0:33:16.95,0:33:18.62,Default,,0000,0189,0000,,ve ölçülü olmak. Dialogue: 0,0:33:21.20,0:33:24.08,Default,,0189,0000,0000,,O listeyi okuduğum zaman, bunların\Nhiçbirinin bende olmadığını biliyordum. Dialogue: 0,0:33:21.20,0:33:24.08,Default,,0000,0189,0000,,O listeyi okuduğum zaman, bunların\Nhiçbirinin bende olmadığını biliyordum. Dialogue: 0,0:33:25.33,0:33:27.88,Default,,0189,0000,0000,,Fakat başka erdemlerim var, Baba. Dialogue: 0,0:33:25.33,0:33:27.88,Default,,0000,0189,0000,,Fakat başka erdemlerim var, Baba. Dialogue: 0,0:33:28.96,0:33:30.25,Default,,0189,0000,0000,,Hırs. Dialogue: 0,0:33:28.96,0:33:30.25,Default,,0000,0189,0000,,Hırs. Dialogue: 0,0:33:31.63,0:33:34.55,Default,,0189,0000,0000,,Bizi en iyi olmaya ittiği zaman\Nbu da bir erdem olabilir. Dialogue: 0,0:33:31.63,0:33:34.55,Default,,0000,0189,0000,,Bizi en iyi olmaya ittiği zaman\Nbu da bir erdem olabilir. Dialogue: 0,0:33:36.05,0:33:39.26,Default,,0189,0000,0000,,Beceriklilik.\NCesaret. Dialogue: 0,0:33:36.05,0:33:39.26,Default,,0000,0189,0000,,Beceriklilik.\NCesaret. Dialogue: 0,0:33:39.39,0:33:42.43,Default,,0189,0000,0000,,Belki savaş meydanında değil,\Nama... Dialogue: 0,0:33:39.39,0:33:42.43,Default,,0000,0189,0000,,Belki savaş meydanında değil,\Nama... Dialogue: 0,0:33:42.43,0:33:45.81,Default,,0189,0000,0000,,cesaretin birçok biçimi vardır. Dialogue: 0,0:33:42.43,0:33:45.81,Default,,0000,0189,0000,,cesaretin birçok biçimi vardır. Dialogue: 0,0:33:45.94,0:33:49.19,Default,,0189,0000,0000,,Aileme... Dialogue: 0,0:33:45.94,0:33:49.19,Default,,0000,0189,0000,,Aileme... Dialogue: 0,0:33:49.31,0:33:51.78,Default,,0189,0000,0000,,ve sana bağlılık. Dialogue: 0,0:33:49.31,0:33:51.78,Default,,0000,0189,0000,,ve sana bağlılık. Dialogue: 0,0:33:53.07,0:33:55.65,Default,,0189,0000,0000,,ama benim erdemlerimden hiçbiri\Nsenin listende yoktu. Dialogue: 0,0:33:53.07,0:33:55.65,Default,,0000,0189,0000,,ama benim erdemlerimden hiçbiri\Nsenin listende yoktu. Dialogue: 0,0:33:58.07,0:34:00.91,Default,,0189,0000,0000,,O zamanlar bile sanki beni\Noğlun olarak istemiyordun. Dialogue: 0,0:33:58.07,0:34:00.91,Default,,0000,0189,0000,,O zamanlar bile sanki beni\Noğlun olarak istemiyordun. Dialogue: 0,0:34:03.54,0:34:06.08,Default,,0189,0000,0000,,Fazla ileri gidiyorsun. Dialogue: 0,0:34:03.54,0:34:06.08,Default,,0000,0189,0000,,Fazla ileri gidiyorsun. Dialogue: 0,0:34:06.29,0:34:09.88,Default,,0189,0000,0000,,Tanrıların yüzüne\Nbakardım... Dialogue: 0,0:34:06.29,0:34:09.88,Default,,0000,0189,0000,,Tanrıların yüzüne\Nbakardım... Dialogue: 0,0:34:09.88,0:34:14.76,Default,,0189,0000,0000,,seni hoşnut etmenin, gurur duymanı\Nsağlamanın bir yolunu bulmak için. Dialogue: 0,0:34:09.88,0:34:14.76,Default,,0000,0189,0000,,seni hoşnut etmenin, gurur duymanı\Nsağlamanın bir yolunu bulmak için. Dialogue: 0,0:34:14.88,0:34:17.13,Default,,0189,0000,0000,,Hoş bir söz... Dialogue: 0,0:34:14.88,0:34:17.13,Default,,0000,0189,0000,,Hoş bir söz... Dialogue: 0,0:34:17.26,0:34:19.64,Default,,0189,0000,0000,,beni bağrına basıp... Dialogue: 0,0:34:17.26,0:34:19.64,Default,,0000,0189,0000,,beni bağrına basıp... Dialogue: 0,0:34:19.64,0:34:23.31,Default,,0189,0000,0000,,sıkı sıkı tuttuğun\Nsıcak bir kucaklama... Dialogue: 0,0:34:19.64,0:34:23.31,Default,,0000,0189,0000,,sıkı sıkı tuttuğun\Nsıcak bir kucaklama... Dialogue: 0,0:34:24.52,0:34:27.69,Default,,0189,0000,0000,,kalbimi binlerce yıl ısıtacak\Nbir güneş gibi olacaktı. Dialogue: 0,0:34:24.52,0:34:27.69,Default,,0000,0189,0000,,kalbimi binlerce yıl ısıtacak\Nbir güneş gibi olacaktı. Dialogue: 0,0:34:30.69,0:34:33.90,Default,,0189,0000,0000,,Bende bu kadar nefret ettiğin\Nşey nedir? Dialogue: 0,0:34:30.69,0:34:33.90,Default,,0000,0189,0000,,Bende bu kadar nefret ettiğin\Nşey nedir? Dialogue: 0,0:34:35.69,0:34:38.03,Default,,0189,0000,0000,,İstediğim tek şey... Dialogue: 0,0:34:35.69,0:34:38.03,Default,,0000,0189,0000,,İstediğim tek şey... Dialogue: 0,0:34:38.16,0:34:42.53,Default,,0189,0000,0000,,senin beklentilerini\Ngerçekleştirmekti, Caesar. Dialogue: 0,0:34:38.16,0:34:42.53,Default,,0000,0189,0000,,senin beklentilerini\Ngerçekleştirmekti, Caesar. Dialogue: 0,0:34:43.66,0:34:46.20,Default,,0189,0000,0000,,- Baba.\N- Commodus. Dialogue: 0,0:34:43.66,0:34:46.20,Default,,0000,0189,0000,,- Baba.\N- Commodus. Dialogue: 0,0:34:50.63,0:34:53.59,Default,,0189,0000,0000,,Oğul olarak senin hatan... Dialogue: 0,0:34:50.63,0:34:53.59,Default,,0000,0189,0000,,Oğul olarak senin hatan... Dialogue: 0,0:34:53.80,0:34:56.97,Default,,0189,0000,0000,,baba olarak benim başarısızlığımdır. Dialogue: 0,0:34:53.80,0:34:56.97,Default,,0000,0189,0000,,baba olarak benim başarısızlığımdır. Dialogue: 0,0:35:07.89,0:35:09.19,Default,,0189,0000,0000,,Gel. Dialogue: 0,0:35:07.89,0:35:09.19,Default,,0000,0189,0000,,Gel. Dialogue: 0,0:35:12.98,0:35:14.48,Default,,0189,0000,0000,,Baba. Dialogue: 0,0:35:12.98,0:35:14.48,Default,,0000,0189,0000,,Baba. Dialogue: 0,0:35:29.75,0:35:32.83,Default,,0189,0000,0000,,Beni sevmiş olsaydın... Dialogue: 0,0:35:29.75,0:35:32.83,Default,,0000,0189,0000,,Beni sevmiş olsaydın... Dialogue: 0,0:35:33.00,0:35:35.59,Default,,0189,0000,0000,,tüm dünyayı kana bulayabilirdim! Dialogue: 0,0:35:33.00,0:35:35.59,Default,,0000,0189,0000,,tüm dünyayı kana bulayabilirdim! Dialogue: 0,0:36:12.71,0:36:15.79,Default,,0189,0000,0000,,Maximus, İmparator seni istiyor.\NÇok acil. Dialogue: 0,0:36:12.71,0:36:15.79,Default,,0000,0189,0000,,Maximus, İmparator seni istiyor.\NÇok acil. Dialogue: 0,0:36:21.55,0:36:25.85,Default,,0189,0000,0000,,Gel benimle birlikte yas tut, kardeşim.\NYüce babamız öldü. Dialogue: 0,0:36:21.55,0:36:25.85,Default,,0000,0189,0000,,Gel benimle birlikte yas tut, kardeşim.\NYüce babamız öldü. Dialogue: 0,0:36:53.29,0:36:55.00,Default,,0189,0000,0000,,Nasıl öldü? Dialogue: 0,0:36:53.29,0:36:55.00,Default,,0000,0189,0000,,Nasıl öldü? Dialogue: 0,0:36:56.25,0:36:58.88,Default,,0189,0000,0000,,Cerrah acı duymadığını\Nsöylüyor. Dialogue: 0,0:36:56.25,0:36:58.88,Default,,0000,0189,0000,,Cerrah acı duymadığını\Nsöylüyor. Dialogue: 0,0:36:58.88,0:37:01.05,Default,,0189,0000,0000,,Uyurken son nefesini vermiş. Dialogue: 0,0:36:58.88,0:37:01.05,Default,,0000,0189,0000,,Uyurken son nefesini vermiş. Dialogue: 0,0:37:10.64,0:37:12.10,Default,,0189,0000,0000,,Baba. Dialogue: 0,0:37:10.64,0:37:12.10,Default,,0000,0189,0000,,Baba. Dialogue: 0,0:37:14.48,0:37:16.98,Default,,0189,0000,0000,,İmparatorun senden sadakat\Nbekliyor, Maximus. Dialogue: 0,0:37:14.48,0:37:16.98,Default,,0000,0189,0000,,İmparatorun senden sadakat\Nbekliyor, Maximus. Dialogue: 0,0:37:18.65,0:37:21.19,Default,,0189,0000,0000,,Elimi tut. Dialogue: 0,0:37:18.65,0:37:21.19,Default,,0000,0189,0000,,Elimi tut. Dialogue: 0,0:37:23.03,0:37:24.78,Default,,0189,0000,0000,,Sadece bir kere uzatırım. Dialogue: 0,0:37:23.03,0:37:24.78,Default,,0000,0189,0000,,Sadece bir kere uzatırım. Dialogue: 0,0:37:39.00,0:37:40.42,Default,,0189,0000,0000,,Quintus. Dialogue: 0,0:37:39.00,0:37:40.42,Default,,0000,0189,0000,,Quintus. Dialogue: 0,0:38:30.51,0:38:32.89,Default,,0189,0000,0000,,Selam sana, Caesar. Dialogue: 0,0:38:30.51,0:38:32.89,Default,,0000,0189,0000,,Selam sana, Caesar. Dialogue: 0,0:38:32.97,0:38:35.73,Default,,0189,0000,0000,,Senatörlerle konuşmalıyım.\NOnlara danışmam lazım. Dialogue: 0,0:38:32.97,0:38:35.73,Default,,0000,0189,0000,,Senatörlerle konuşmalıyım.\NOnlara danışmam lazım. Dialogue: 0,0:38:35.77,0:38:38.35,Default,,0189,0000,0000,,Gaius ve Falco'yu uyandırın. Dialogue: 0,0:38:35.77,0:38:38.35,Default,,0000,0189,0000,,Gaius ve Falco'yu uyandırın. Dialogue: 0,0:38:38.44,0:38:40.52,Default,,0189,0000,0000,,- Kılıç.\N- Kılıç. Dialogue: 0,0:38:38.44,0:38:40.52,Default,,0000,0189,0000,,- Kılıç.\N- Kılıç. Dialogue: 0,0:38:42.98,0:38:45.99,Default,,0189,0000,0000,,Maximus, lütfen dikkatli ol.\Nİhtiyatsız davrandın. Dialogue: 0,0:38:42.98,0:38:45.99,Default,,0000,0189,0000,,Maximus, lütfen dikkatli ol.\Nİhtiyatsız davrandın. Dialogue: 0,0:38:45.99,0:38:48.95,Default,,0189,0000,0000,,. İhtiyat mı?\Nlmparator öldürüldü. Dialogue: 0,0:38:45.99,0:38:48.95,Default,,0000,0189,0000,,. İhtiyat mı?\Nlmparator öldürüldü. Dialogue: 0,0:38:49.11,0:38:52.33,Default,,0189,0000,0000,,İmparator eceliyle öldü. Dialogue: 0,0:38:49.11,0:38:52.33,Default,,0000,0189,0000,,İmparator eceliyle öldü. Dialogue: 0,0:38:53.54,0:38:55.41,Default,,0189,0000,0000,,- Niçin silahlısın, Quintus?\N- Muhafızlar! Dialogue: 0,0:38:53.54,0:38:55.41,Default,,0000,0189,0000,,- Niçin silahlısın, Quintus?\N- Muhafızlar! Dialogue: 0,0:38:58.87,0:39:01.13,Default,,0189,0000,0000,,Lütfen karşı koyma, Maximus. Dialogue: 0,0:38:58.87,0:39:01.13,Default,,0000,0189,0000,,Lütfen karşı koyma, Maximus. Dialogue: 0,0:39:02.21,0:39:05.13,Default,,0189,0000,0000,,Üzgünüm.\NCaesar kararını verdi. Dialogue: 0,0:39:02.21,0:39:05.13,Default,,0000,0189,0000,,Üzgünüm.\NCaesar kararını verdi. Dialogue: 0,0:39:05.13,0:39:08.09,Default,,0189,0000,0000,,Şafak vaktine kadar git... Dialogue: 0,0:39:05.13,0:39:08.09,Default,,0000,0189,0000,,Şafak vaktine kadar git... Dialogue: 0,0:39:08.09,0:39:09.84,Default,,0189,0000,0000,,sonra da onu öldür. Dialogue: 0,0:39:08.09,0:39:09.84,Default,,0000,0189,0000,,sonra da onu öldür. Dialogue: 0,0:39:09.97,0:39:12.26,Default,,0189,0000,0000,,Quintus, bana bak.\NBak bana! Dialogue: 0,0:39:09.97,0:39:12.26,Default,,0000,0189,0000,,Quintus, bana bak.\NBak bana! Dialogue: 0,0:39:12.39,0:39:15.60,Default,,0189,0000,0000,,Aileme bakacağına söz ver. Dialogue: 0,0:39:12.39,0:39:15.60,Default,,0000,0189,0000,,Aileme bakacağına söz ver. Dialogue: 0,0:39:17.02,0:39:19.27,Default,,0189,0000,0000,,Ailen öbür dünyada\Nseninle bulaşacak. Dialogue: 0,0:39:17.02,0:39:19.27,Default,,0000,0189,0000,,Ailen öbür dünyada\Nseninle bulaşacak. Dialogue: 0,0:39:44.75,0:39:46.05,Default,,0189,0000,0000,,Diz çök. Dialogue: 0,0:39:44.75,0:39:46.05,Default,,0000,0189,0000,,Diz çök. Dialogue: 0,0:39:49.38,0:39:51.72,Default,,0189,0000,0000,,Kutsal Baba,\Nkarıma ve oğluma mukayyet ol. Dialogue: 0,0:39:49.38,0:39:51.72,Default,,0000,0189,0000,,Kutsal Baba,\Nkarıma ve oğluma mukayyet ol. Dialogue: 0,0:39:51.84,0:39:54.30,Default,,0189,0000,0000,,Sadece onları kollarıma almak için\Nyaşadığımı onlara söyle. Dialogue: 0,0:39:51.84,0:39:54.30,Default,,0000,0189,0000,,Sadece onları kollarıma almak için\Nyaşadığımı onlara söyle. Dialogue: 0,0:39:56.85,0:39:59.43,Default,,0189,0000,0000,,Hiç değilse ölümüm temiz olsun. Dialogue: 0,0:39:56.85,0:39:59.43,Default,,0000,0189,0000,,Hiç değilse ölümüm temiz olsun. Dialogue: 0,0:40:01.31,0:40:03.02,Default,,0189,0000,0000,,Askere yaraşır bir ölüm. Dialogue: 0,0:40:01.31,0:40:03.02,Default,,0000,0189,0000,,Askere yaraşır bir ölüm. Dialogue: 0,0:40:25.25,0:40:28.26,Default,,0189,0000,0000,,Buzlanma bazen kılıcın sıkışmasına\Nyol açar. Dialogue: 0,0:40:25.25,0:40:28.26,Default,,0000,0189,0000,,Buzlanma bazen kılıcın sıkışmasına\Nyol açar. Dialogue: 0,0:40:48.19,0:40:49.11,Default,,0189,0000,0000,,Muhafız! Dialogue: 0,0:40:48.19,0:40:49.11,Default,,0000,0189,0000,,Muhafız! Dialogue: 0,0:42:09.52,0:42:14.69,Default,,0189,0000,0000,,- Son defa ne zaman evine döndün ?\N- İkiyıl, 264 gün ve bu sabah. Dialogue: 0,0:42:09.52,0:42:14.69,Default,,0000,0189,0000,,- Son defa ne zaman evine döndün ?\N- İkiyıl, 264 gün ve bu sabah. Dialogue: 0,0:42:16.20,0:42:20.41,Default,,0189,0000,0000,,Kutsal Babamız, keskin kılıcınla\Nkarımı ve oğlumu koru. Dialogue: 0,0:42:16.20,0:42:20.41,Default,,0000,0189,0000,,Kutsal Babamız, keskin kılıcınla\Nkarımı ve oğlumu koru. Dialogue: 0,0:42:20.62,0:42:25.12,Default,,0189,0000,0000,,Onları tekrar kucaklayabilmek için\Nyaşadığımı fısılda, yoksa hepsiboş. Dialogue: 0,0:42:20.62,0:42:25.12,Default,,0000,0189,0000,,Onları tekrar kucaklayabilmek için\Nyaşadığımı fısılda, yoksa hepsiboş. Dialogue: 0,0:42:25.12,0:42:28.75,Default,,0189,0000,0000,,Sadece onları tekrar kucaklayabilmek\Niçin yaşadığımı kulaklarına fısılda... Dialogue: 0,0:42:25.12,0:42:28.75,Default,,0000,0189,0000,,Sadece onları tekrar kucaklayabilmek\Niçin yaşadığımı kulaklarına fısılda... Dialogue: 0,0:42:28.75,0:42:31.88,Default,,0189,0000,0000,,yoksa hepsiboş. Dialogue: 0,0:42:28.75,0:42:31.88,Default,,0000,0189,0000,,yoksa hepsiboş. Dialogue: 0,0:43:31.06,0:43:32.98,Default,,0189,0000,0000,,Baba! Baba! Dialogue: 0,0:43:31.06,0:43:32.98,Default,,0000,0189,0000,,Baba! Baba! Dialogue: 0,0:46:17.56,0:46:19.15,Default,,0189,0000,0000,,Sakın ölme. Dialogue: 0,0:46:17.56,0:46:19.15,Default,,0000,0189,0000,,Sakın ölme. Dialogue: 0,0:46:25.40,0:46:27.66,Default,,0189,0000,0000,,Onları tekrargöreceksin. Dialogue: 0,0:46:25.40,0:46:27.66,Default,,0000,0189,0000,,Onları tekrargöreceksin. Dialogue: 0,0:46:29.45,0:46:30.70,Default,,0189,0000,0000,,Henüz değil. Dialogue: 0,0:46:29.45,0:46:30.70,Default,,0000,0189,0000,,Henüz değil. Dialogue: 0,0:46:38.92,0:46:43.13,Default,,0189,0000,0000,,Hayır. Onu temizleyecekler.\NGöreceksin. Dialogue: 0,0:46:38.92,0:46:43.13,Default,,0000,0189,0000,,Hayır. Onu temizleyecekler.\NGöreceksin. Dialogue: 0,0:47:17.04,0:47:19.12,Default,,0189,0000,0000,,Sakın ölme. Dialogue: 0,0:47:17.04,0:47:19.12,Default,,0000,0189,0000,,Sakın ölme. Dialogue: 0,0:47:19.12,0:47:21.50,Default,,0189,0000,0000,,Seni aslanlara atacaklar. Dialogue: 0,0:47:19.12,0:47:21.50,Default,,0000,0189,0000,,Seni aslanlara atacaklar. Dialogue: 0,0:47:21.63,0:47:23.50,Default,,0189,0000,0000,,Onlar bizden daha değerli. Dialogue: 0,0:47:21.63,0:47:23.50,Default,,0000,0189,0000,,Onlar bizden daha değerli. Dialogue: 0,0:47:34.06,0:47:35.52,Default,,0189,0000,0000,,Şimdi daha iyi mi? Dialogue: 0,0:47:34.06,0:47:35.52,Default,,0000,0189,0000,,Şimdi daha iyi mi? Dialogue: 0,0:47:36.68,0:47:38.23,Default,,0189,0000,0000,,Tertemiz. Görüyor musun? Dialogue: 0,0:47:36.68,0:47:38.23,Default,,0000,0189,0000,,Tertemiz. Görüyor musun? Dialogue: 0,0:47:48.65,0:47:52.95,Default,,0189,0000,0000,,''Zucchabar\NRoma Eyaleti'' Dialogue: 0,0:47:48.65,0:47:52.95,Default,,0000,0189,0000,,''Zucchabar\NRoma Eyaleti'' Dialogue: 0,0:48:09.13,0:48:10.76,Default,,0189,0000,0000,,Proximo! Dialogue: 0,0:48:09.13,0:48:10.76,Default,,0000,0189,0000,,Proximo! Dialogue: 0,0:48:10.76,0:48:13.22,Default,,0189,0000,0000,,Eski dostum. Dialogue: 0,0:48:10.76,0:48:13.22,Default,,0000,0189,0000,,Eski dostum. Dialogue: 0,0:48:13.30,0:48:16.64,Default,,0189,0000,0000,,Burada her gün\Nnefis bir gündür... Dialogue: 0,0:48:13.30,0:48:16.64,Default,,0000,0189,0000,,Burada her gün\Nnefis bir gündür... Dialogue: 0,0:48:16.72,0:48:21.48,Default,,0189,0000,0000,,ama bugün senin için\Nen talihli gün. Dialogue: 0,0:48:16.72,0:48:21.48,Default,,0000,0189,0000,,ama bugün senin için\Nen talihli gün. Dialogue: 0,0:48:23.81,0:48:26.23,Default,,0189,0000,0000,,Bana sattığın o zürafalar... Dialogue: 0,0:48:23.81,0:48:26.23,Default,,0000,0189,0000,,Bana sattığın o zürafalar... Dialogue: 0,0:48:26.32,0:48:28.07,Default,,0189,0000,0000,,çiftleşmiyorlar. Dialogue: 0,0:48:26.32,0:48:28.07,Default,,0000,0189,0000,,çiftleşmiyorlar. Dialogue: 0,0:48:28.07,0:48:30.90,Default,,0189,0000,0000,,Sadece gezinip yiyorlar... Dialogue: 0,0:48:28.07,0:48:30.90,Default,,0000,0189,0000,,Sadece gezinip yiyorlar... Dialogue: 0,0:48:30.99,0:48:33.11,Default,,0189,0000,0000,,fakat çiftleşmiyorlar. Dialogue: 0,0:48:30.99,0:48:33.11,Default,,0000,0189,0000,,fakat çiftleşmiyorlar. Dialogue: 0,0:48:33.16,0:48:34.74,Default,,0189,0000,0000,,Bana... Dialogue: 0,0:48:33.16,0:48:34.74,Default,,0000,0189,0000,,Bana... Dialogue: 0,0:48:34.91,0:48:36.41,Default,,0189,0000,0000,,yumuşak zürafalar satmışsın. Dialogue: 0,0:48:34.91,0:48:36.41,Default,,0000,0189,0000,,yumuşak zürafalar satmışsın. Dialogue: 0,0:48:36.45,0:48:39.96,Default,,0189,0000,0000,,- Paramı geri ver.\N- Katiyen olmaz. Dialogue: 0,0:48:36.45,0:48:39.96,Default,,0000,0189,0000,,- Paramı geri ver.\N- Katiyen olmaz. Dialogue: 0,0:48:42.87,0:48:44.67,Default,,0189,0000,0000,,Sana özel bir fiyat yaparım. Dialogue: 0,0:48:42.87,0:48:44.67,Default,,0000,0189,0000,,Sana özel bir fiyat yaparım. Dialogue: 0,0:48:44.88,0:48:46.75,Default,,0189,0000,0000,,Ne için? Dialogue: 0,0:48:44.88,0:48:46.75,Default,,0000,0189,0000,,Ne için? Dialogue: 0,0:48:48.38,0:48:51.09,Default,,0189,0000,0000,,Yeni mallarımı gördün mü?\NGel bir bak. Dialogue: 0,0:48:48.38,0:48:51.09,Default,,0000,0189,0000,,Yeni mallarımı gördün mü?\NGel bir bak. Dialogue: 0,0:49:05.11,0:49:08.02,Default,,0189,0000,0000,,Aralarında dövüşçü var mı?\NYakında bir maç düzenliyorum. Dialogue: 0,0:49:05.11,0:49:08.02,Default,,0000,0189,0000,,Aralarında dövüşçü var mı?\NYakında bir maç düzenliyorum. Dialogue: 0,0:49:08.11,0:49:10.90,Default,,0189,0000,0000,,Bazıları dövüşmeye elverişli,\Nbazıları da ölmeye. Dialogue: 0,0:49:08.11,0:49:10.90,Default,,0000,0189,0000,,Bazıları dövüşmeye elverişli,\Nbazıları da ölmeye. Dialogue: 0,0:49:11.07,0:49:12.95,Default,,0189,0000,0000,,Sanırım her ikisine de\Nihtiyacın var. Dialogue: 0,0:49:11.07,0:49:12.95,Default,,0000,0189,0000,,Sanırım her ikisine de\Nihtiyacın var. Dialogue: 0,0:49:13.07,0:49:14.87,Default,,0189,0000,0000,,Kalk ayağa. Dialogue: 0,0:49:13.07,0:49:14.87,Default,,0000,0189,0000,,Kalk ayağa. Dialogue: 0,0:49:22.16,0:49:24.71,Default,,0189,0000,0000,,Ne iş yaparsın sen? Dialogue: 0,0:49:22.16,0:49:24.71,Default,,0000,0189,0000,,Ne iş yaparsın sen? Dialogue: 0,0:49:24.88,0:49:26.08,Default,,0189,0000,0000,,Ben avcıydım. Dialogue: 0,0:49:24.88,0:49:26.08,Default,,0000,0189,0000,,Ben avcıydım. Dialogue: 0,0:49:27.04,0:49:30.09,Default,,0189,0000,0000,,Onu Kartaca'daki bir\Ntuz madeninden satın aldım. Dialogue: 0,0:49:27.04,0:49:30.09,Default,,0000,0189,0000,,Onu Kartaca'daki bir\Ntuz madeninden satın aldım. Dialogue: 0,0:49:30.13,0:49:31.51,Default,,0189,0000,0000,,Otur. Dialogue: 0,0:49:30.13,0:49:31.51,Default,,0000,0189,0000,,Otur. Dialogue: 0,0:49:36.22,0:49:38.39,Default,,0189,0000,0000,,Lejyonun simgesi. Dialogue: 0,0:49:36.22,0:49:38.39,Default,,0000,0189,0000,,Lejyonun simgesi. Dialogue: 0,0:49:38.47,0:49:41.56,Default,,0189,0000,0000,,- Asker kaçağı.\N- Olabilir. Ne fark eder? Dialogue: 0,0:49:38.47,0:49:41.56,Default,,0000,0189,0000,,- Asker kaçağı.\N- Olabilir. Ne fark eder? Dialogue: 0,0:49:41.73,0:49:43.89,Default,,0189,0000,0000,,- O İspanyol'dur.\N- Altı tanesini alıyorum. Dialogue: 0,0:49:41.73,0:49:43.89,Default,,0000,0189,0000,,- O İspanyol'dur.\N- Altı tanesini alıyorum. Dialogue: 0,0:49:43.98,0:49:45.77,Default,,0189,0000,0000,,- Hepsine bir binlik.\N- Binlik mi? Dialogue: 0,0:49:43.98,0:49:45.77,Default,,0000,0189,0000,,- Hepsine bir binlik.\N- Binlik mi? Dialogue: 0,0:49:45.85,0:49:48.06,Default,,0189,0000,0000,,Sadece Kuzey Afrikalının değeri 2,000. Dialogue: 0,0:49:45.85,0:49:48.06,Default,,0000,0189,0000,,Sadece Kuzey Afrikalının değeri 2,000. Dialogue: 0,0:49:48.15,0:49:50.82,Default,,0189,0000,0000,,Bu köleler berbat. Dialogue: 0,0:49:48.15,0:49:50.82,Default,,0000,0189,0000,,Bu köleler berbat. Dialogue: 0,0:49:50.90,0:49:53.07,Default,,0189,0000,0000,,Bu da işin tuzu biberidir. Dialogue: 0,0:49:50.90,0:49:53.07,Default,,0000,0189,0000,,Bu da işin tuzu biberidir. Dialogue: 0,0:49:53.11,0:49:54.49,Default,,0189,0000,0000,,Dur. Dur. Dur! Dialogue: 0,0:49:53.11,0:49:54.49,Default,,0000,0189,0000,,Dur. Dur. Dur! Dialogue: 0,0:49:54.57,0:49:55.95,Default,,0189,0000,0000,,Pazarlık edebiliriz. Dialogue: 0,0:49:54.57,0:49:55.95,Default,,0000,0189,0000,,Pazarlık edebiliriz. Dialogue: 0,0:49:57.12,0:49:59.41,Default,,0189,0000,0000,,Sana 2,000... Dialogue: 0,0:49:57.12,0:49:59.41,Default,,0000,0189,0000,,Sana 2,000... Dialogue: 0,0:49:59.53,0:50:01.62,Default,,0189,0000,0000,,ve dört de hayvan için veririm. Dialogue: 0,0:49:59.53,0:50:01.62,Default,,0000,0189,0000,,ve dört de hayvan için veririm. Dialogue: 0,0:50:01.79,0:50:03.96,Default,,0189,0000,0000,,Bu da eski bir dost için 5,000 eder. Dialogue: 0,0:50:01.79,0:50:03.96,Default,,0000,0189,0000,,Bu da eski bir dost için 5,000 eder. Dialogue: 0,0:50:21.10,0:50:24.02,Default,,0189,0000,0000,,Çabuk! Evime gitmem\Nkaç saat sürecek? Dialogue: 0,0:50:21.10,0:50:24.02,Default,,0000,0189,0000,,Çabuk! Evime gitmem\Nkaç saat sürecek? Dialogue: 0,0:50:24.98,0:50:26.81,Default,,0189,0000,0000,,Benim adım Proximo. Dialogue: 0,0:50:24.98,0:50:26.81,Default,,0000,0189,0000,,Benim adım Proximo. Dialogue: 0,0:50:26.90,0:50:29.86,Default,,0189,0000,0000,,Zavallı yaşamlarınızın\Nson günlerini yaşayacağınız... Dialogue: 0,0:50:26.90,0:50:29.86,Default,,0000,0189,0000,,Zavallı yaşamlarınızın\Nson günlerini yaşayacağınız... Dialogue: 0,0:50:29.98,0:50:32.36,Default,,0189,0000,0000,,önümüzdeki birkaç gün,\Nferyat figan sizi dünyaya getiren... Dialogue: 0,0:50:29.98,0:50:32.36,Default,,0000,0189,0000,,önümüzdeki birkaç gün,\Nferyat figan sizi dünyaya getiren... Dialogue: 0,0:50:32.48,0:50:36.53,Default,,0189,0000,0000,,o kahpe analarınızdan\Ndaha yakın olacağım. Dialogue: 0,0:50:32.48,0:50:36.53,Default,,0000,0189,0000,,o kahpe analarınızdan\Ndaha yakın olacağım. Dialogue: 0,0:50:36.66,0:50:40.58,Default,,0189,0000,0000,,Size bu kadar parayı\Nkara gözleriniz için ödemedim. Dialogue: 0,0:50:36.66,0:50:40.58,Default,,0000,0189,0000,,Size bu kadar parayı\Nkara gözleriniz için ödemedim. Dialogue: 0,0:50:41.49,0:50:44.37,Default,,0189,0000,0000,,Ölümünüzden kar etmek\Niçin ödedim. Dialogue: 0,0:50:41.49,0:50:44.37,Default,,0000,0189,0000,,Ölümünüzden kar etmek\Niçin ödedim. Dialogue: 0,0:50:46.00,0:50:49.88,Default,,0189,0000,0000,,Nasıl hayatınızın başında\Nyanınızda ananız varsa... Dialogue: 0,0:50:46.00,0:50:49.88,Default,,0000,0189,0000,,Nasıl hayatınızın başında\Nyanınızda ananız varsa... Dialogue: 0,0:50:49.92,0:50:53.17,Default,,0189,0000,0000,,sonunda da ben olacağım. Dialogue: 0,0:50:49.92,0:50:53.17,Default,,0000,0189,0000,,sonunda da ben olacağım. Dialogue: 0,0:50:54.38,0:50:57.38,Default,,0189,0000,0000,,Ve öldüğünüz zaman,\Nki öleceksiniz... Dialogue: 0,0:50:54.38,0:50:57.38,Default,,0000,0189,0000,,Ve öldüğünüz zaman,\Nki öleceksiniz... Dialogue: 0,0:50:58.51,0:51:01.30,Default,,0189,0000,0000,,öbür dünyaya alkış sesleri\Narasında gideceksiniz. Dialogue: 0,0:50:58.51,0:51:01.30,Default,,0000,0189,0000,,öbür dünyaya alkış sesleri\Narasında gideceksiniz. Dialogue: 0,0:51:05.98,0:51:07.39,Default,,0189,0000,0000,,Gladyatörler. Dialogue: 0,0:51:05.98,0:51:07.39,Default,,0000,0189,0000,,Gladyatörler. Dialogue: 0,0:51:08.52,0:51:09.77,Default,,0189,0000,0000,,Sizi selamlıyorum. Dialogue: 0,0:51:08.52,0:51:09.77,Default,,0000,0189,0000,,Sizi selamlıyorum. Dialogue: 0,0:51:13.90,0:51:15.74,Default,,0189,0000,0000,,- Kırmızı.\N- Kırmızı. Dialogue: 0,0:51:13.90,0:51:15.74,Default,,0000,0189,0000,,- Kırmızı.\N- Kırmızı. Dialogue: 0,0:51:19.49,0:51:21.12,Default,,0189,0000,0000,,Sarı. Dialogue: 0,0:51:19.49,0:51:21.12,Default,,0000,0189,0000,,Sarı. Dialogue: 0,0:51:21.99,0:51:23.62,Default,,0189,0000,0000,,Sarı. Dialogue: 0,0:51:21.99,0:51:23.62,Default,,0000,0189,0000,,Sarı. Dialogue: 0,0:51:33.96,0:51:35.67,Default,,0189,0000,0000,,İyi. Dialogue: 0,0:51:33.96,0:51:35.67,Default,,0000,0189,0000,,İyi. Dialogue: 0,0:51:35.67,0:51:37.17,Default,,0189,0000,0000,,- Kırmızı.\N- Kırmızı. Dialogue: 0,0:51:35.67,0:51:37.17,Default,,0000,0189,0000,,- Kırmızı.\N- Kırmızı. Dialogue: 0,0:51:42.10,0:51:44.01,Default,,0189,0000,0000,,İspanyol. Dialogue: 0,0:51:42.10,0:51:44.01,Default,,0000,0189,0000,,İspanyol. Dialogue: 0,0:52:16.84,0:52:19.47,Default,,0189,0000,0000,,Şimdilik bu kadar yeter! Dialogue: 0,0:52:16.84,0:52:19.47,Default,,0000,0189,0000,,Şimdilik bu kadar yeter! Dialogue: 0,0:52:19.59,0:52:21.05,Default,,0189,0000,0000,,Onun zamanı gelecek. Dialogue: 0,0:52:19.59,0:52:21.05,Default,,0000,0189,0000,,Onun zamanı gelecek. Dialogue: 0,0:52:24.43,0:52:25.35,Default,,0189,0000,0000,,Sıradaki. Dialogue: 0,0:52:24.43,0:52:25.35,Default,,0000,0189,0000,,Sıradaki. Dialogue: 0,0:52:38.61,0:52:39.95,Default,,0189,0000,0000,,İspanyol. Dialogue: 0,0:52:38.61,0:52:39.95,Default,,0000,0189,0000,,İspanyol. Dialogue: 0,0:52:40.65,0:52:42.86,Default,,0189,0000,0000,,Niçin dövüşmüyorsun? Dialogue: 0,0:52:40.65,0:52:42.86,Default,,0000,0189,0000,,Niçin dövüşmüyorsun? Dialogue: 0,0:52:42.95,0:52:44.66,Default,,0189,0000,0000,,Hepimiz dövüşmek zorundayız. Dialogue: 0,0:52:42.95,0:52:44.66,Default,,0000,0189,0000,,Hepimiz dövüşmek zorundayız. Dialogue: 0,0:52:59.05,0:53:01.09,Default,,0189,0000,0000,,O tanrılarının simgesi mi? Dialogue: 0,0:52:59.05,0:53:01.09,Default,,0000,0189,0000,,O tanrılarının simgesi mi? Dialogue: 0,0:53:06.26,0:53:08.06,Default,,0189,0000,0000,,Bu onları kızdırmaz mı? Dialogue: 0,0:53:06.26,0:53:08.06,Default,,0000,0189,0000,,Bu onları kızdırmaz mı? Dialogue: 0,0:53:29.70,0:53:31.75,Default,,0189,0000,0000,,Tanrılar seni kolluyor. Dialogue: 0,0:53:29.70,0:53:31.75,Default,,0000,0189,0000,,Tanrılar seni kolluyor. Dialogue: 0,0:53:31.83,0:53:34.08,Default,,0189,0000,0000,,Kırmızı tanrıların rengidir. Dialogue: 0,0:53:31.83,0:53:34.08,Default,,0000,0189,0000,,Kırmızı tanrıların rengidir. Dialogue: 0,0:53:35.46,0:53:37.84,Default,,0189,0000,0000,,Bugün onların yardımına\Nihtiyacın olacak. Dialogue: 0,0:53:35.46,0:53:37.84,Default,,0000,0189,0000,,Bugün onların yardımına\Nihtiyacın olacak. Dialogue: 0,0:53:55.02,0:53:58.19,Default,,0189,0000,0000,,Bazılarınız dövüşmeyeceğinizi\Nsanıyorsunuz... Dialogue: 0,0:53:55.02,0:53:58.19,Default,,0000,0189,0000,,Bazılarınız dövüşmeyeceğinizi\Nsanıyorsunuz... Dialogue: 0,0:53:59.27,0:54:01.19,Default,,0189,0000,0000,,bazılarınız da dövüşemeyeceğinizi. Dialogue: 0,0:53:59.27,0:54:01.19,Default,,0000,0189,0000,,bazılarınız da dövüşemeyeceğinizi. Dialogue: 0,0:54:02.32,0:54:04.49,Default,,0189,0000,0000,,Oraya çıkıncaya kadar... Dialogue: 0,0:54:02.32,0:54:04.49,Default,,0000,0189,0000,,Oraya çıkıncaya kadar... Dialogue: 0,0:54:04.65,0:54:06.74,Default,,0189,0000,0000,,hepsi böyle derler. Dialogue: 0,0:54:04.65,0:54:06.74,Default,,0000,0189,0000,,hepsi böyle derler. Dialogue: 0,0:54:08.49,0:54:10.04,Default,,0189,0000,0000,,Dinle. Dialogue: 0,0:54:08.49,0:54:10.04,Default,,0000,0189,0000,,Dinle. Dialogue: 0,0:54:10.08,0:54:13.08,Default,,0189,0000,0000,,Öldür! Öldür! Öldür! Dialogue: 0,0:54:10.08,0:54:13.08,Default,,0000,0189,0000,,Öldür! Öldür! Öldür! Dialogue: 0,0:54:19.67,0:54:22.80,Default,,0189,0000,0000,,Bunu başka bir adamın etine\Nsaplayacaksınız. Dialogue: 0,0:54:19.67,0:54:22.80,Default,,0000,0189,0000,,Bunu başka bir adamın etine\Nsaplayacaksınız. Dialogue: 0,0:54:22.84,0:54:25.18,Default,,0189,0000,0000,,Bunun için sizi alkışlayacak\Nve sevecekler. Dialogue: 0,0:54:22.84,0:54:25.18,Default,,0000,0189,0000,,Bunun için sizi alkışlayacak\Nve sevecekler. Dialogue: 0,0:54:25.22,0:54:26.76,Default,,0189,0000,0000,,Ve siz-- Dialogue: 0,0:54:25.22,0:54:26.76,Default,,0000,0189,0000,,Ve siz-- Dialogue: 0,0:54:28.97,0:54:30.93,Default,,0189,0000,0000,,siz de bunun için... Dialogue: 0,0:54:28.97,0:54:30.93,Default,,0000,0189,0000,,siz de bunun için... Dialogue: 0,0:54:31.89,0:54:33.27,Default,,0189,0000,0000,,onları sevmeye başlayabilirsiniz. Dialogue: 0,0:54:31.89,0:54:33.27,Default,,0000,0189,0000,,onları sevmeye başlayabilirsiniz. Dialogue: 0,0:54:37.40,0:54:38.90,Default,,0189,0000,0000,,Eninde sonunda... Dialogue: 0,0:54:37.40,0:54:38.90,Default,,0000,0189,0000,,Eninde sonunda... Dialogue: 0,0:54:39.94,0:54:41.90,Default,,0189,0000,0000,,hepimiz öleceğiz. Dialogue: 0,0:54:39.94,0:54:41.90,Default,,0000,0189,0000,,hepimiz öleceğiz. Dialogue: 0,0:54:43.32,0:54:46.95,Default,,0189,0000,0000,,Ne yazık ki ne zaman öleceğimize\Nbiz karar veremeyiz, ama... Dialogue: 0,0:54:43.32,0:54:46.95,Default,,0000,0189,0000,,Ne yazık ki ne zaman öleceğimize\Nbiz karar veremeyiz, ama... Dialogue: 0,0:54:47.03,0:54:50.49,Default,,0189,0000,0000,,arkada bir isim\Nbırakmak için... Dialogue: 0,0:54:47.03,0:54:50.49,Default,,0000,0189,0000,,arkada bir isim\Nbırakmak için... Dialogue: 0,0:54:50.58,0:54:53.04,Default,,0189,0000,0000,,ölümle nasıl\Nbuluşacağımıza... Dialogue: 0,0:54:50.58,0:54:53.04,Default,,0000,0189,0000,,ölümle nasıl\Nbuluşacağımıza... Dialogue: 0,0:54:55.08,0:54:56.58,Default,,0189,0000,0000,,biz karar verebiliriz. Dialogue: 0,0:54:55.08,0:54:56.58,Default,,0000,0189,0000,,biz karar verebiliriz. Dialogue: 0,0:55:00.34,0:55:03.76,Default,,0189,0000,0000,,Soldakiler,\Nkalkanlarınızı kaldırın! Dialogue: 0,0:55:00.34,0:55:03.76,Default,,0000,0189,0000,,Soldakiler,\Nkalkanlarınızı kaldırın! Dialogue: 0,0:55:03.88,0:55:06.76,Default,,0189,0000,0000,,Sağdakiler,\Nkılıçlarınızı çekin! Dialogue: 0,0:55:03.88,0:55:06.76,Default,,0000,0189,0000,,Sağdakiler,\Nkılıçlarınızı çekin! Dialogue: 0,0:55:06.80,0:55:08.80,Default,,0189,0000,0000,,Öldür! Öldür! Öldür! Dialogue: 0,0:55:06.80,0:55:08.80,Default,,0000,0189,0000,,Öldür! Öldür! Öldür! Dialogue: 0,0:55:10.14,0:55:12.60,Default,,0189,0000,0000,,Eş tutun--\Nkırmızılara karşı sarılar. Dialogue: 0,0:55:10.14,0:55:12.60,Default,,0000,0189,0000,,Eş tutun--\Nkırmızılara karşı sarılar. Dialogue: 0,0:55:17.14,0:55:18.56,Default,,0189,0000,0000,,Sıradaki! Dialogue: 0,0:55:17.14,0:55:18.56,Default,,0000,0189,0000,,Sıradaki! Dialogue: 0,0:55:23.57,0:55:24.90,Default,,0189,0000,0000,,Çabuk! Dialogue: 0,0:55:23.57,0:55:24.90,Default,,0000,0189,0000,,Çabuk! Dialogue: 0,0:59:06.75,0:59:09.46,Default,,0189,0000,0000,,-Defol!\N-Asla hükümdar olmayacaksın, Commodus! Dialogue: 0,0:59:06.75,0:59:09.46,Default,,0000,0189,0000,,-Defol!\N-Asla hükümdar olmayacaksın, Commodus! Dialogue: 0,0:59:39.61,0:59:44.62,Default,,0189,0000,0000,,Bir fatih edasıyla Roma'ya giriyor.\Nama neyi fethetti? Dialogue: 0,0:59:39.61,0:59:44.62,Default,,0000,0189,0000,,Bir fatih edasıyla Roma'ya giriyor.\Nama neyi fethetti? Dialogue: 0,0:59:44.87,0:59:47.83,Default,,0189,0000,0000,,Ona biraz zaman ver, Gracchus.\NDaha genç. Dialogue: 0,0:59:44.87,0:59:47.83,Default,,0000,0189,0000,,Ona biraz zaman ver, Gracchus.\NDaha genç. Dialogue: 0,0:59:47.91,0:59:49.79,Default,,0189,0000,0000,,Ben çok iyi olacağını\Ndüşünüyorum. Dialogue: 0,0:59:47.91,0:59:49.79,Default,,0000,0189,0000,,Ben çok iyi olacağını\Ndüşünüyorum. Dialogue: 0,0:59:49.92,0:59:51.96,Default,,0189,0000,0000,,Roma için mi, senin için mi? Dialogue: 0,0:59:49.92,0:59:51.96,Default,,0000,0189,0000,,Roma için mi, senin için mi? Dialogue: 0,0:59:57.97,1:00:00.72,Default,,0189,0000,0000,,Annenin yanına git, Lucius.\NBu onun hoşuna gider. Dialogue: 0,0:59:57.97,1:00:00.72,Default,,0000,0189,0000,,Annenin yanına git, Lucius.\NBu onun hoşuna gider. Dialogue: 0,1:00:07.39,1:00:08.98,Default,,0189,0000,0000,,Lucius! Dialogue: 0,1:00:07.39,1:00:08.98,Default,,0000,0189,0000,,Lucius! Dialogue: 0,1:00:09.02,1:00:10.48,Default,,0189,0000,0000,,Anne! Dialogue: 0,1:00:09.02,1:00:10.48,Default,,0000,0189,0000,,Anne! Dialogue: 0,1:00:12.19,1:00:13.77,Default,,0189,0000,0000,,Selam, Caesar. Dialogue: 0,1:00:12.19,1:00:13.77,Default,,0000,0189,0000,,Selam, Caesar. Dialogue: 0,1:00:13.82,1:00:15.36,Default,,0189,0000,0000,,Senatörler. Dialogue: 0,1:00:13.82,1:00:15.36,Default,,0000,0189,0000,,Senatörler. Dialogue: 0,1:00:18.95,1:00:21.82,Default,,0189,0000,0000,,Roma yeni imparatorunu selamlıyor. Dialogue: 0,1:00:18.95,1:00:21.82,Default,,0000,0189,0000,,Roma yeni imparatorunu selamlıyor. Dialogue: 0,1:00:21.91,1:00:25.45,Default,,0189,0000,0000,,Sadık kullarınız size hoş geldiniz\Ndiyorlar, Majesteleri. Dialogue: 0,1:00:21.91,1:00:25.45,Default,,0000,0189,0000,,Sadık kullarınız size hoş geldiniz\Ndiyorlar, Majesteleri. Dialogue: 0,1:00:25.58,1:00:27.45,Default,,0189,0000,0000,,Teşekkür ederim, Falco. Dialogue: 0,1:00:25.58,1:00:27.45,Default,,0000,0189,0000,,Teşekkür ederim, Falco. Dialogue: 0,1:00:27.54,1:00:31.54,Default,,0189,0000,0000,,Umarım sadık kullar\Npek pahalıya mal olmamıştır. Dialogue: 0,1:00:27.54,1:00:31.54,Default,,0000,0189,0000,,Umarım sadık kullar\Npek pahalıya mal olmamıştır. Dialogue: 0,1:00:31.63,1:00:33.63,Default,,0189,0000,0000,,- Caesar.\N- Gracchus. Dialogue: 0,1:00:31.63,1:00:33.63,Default,,0000,0189,0000,,- Caesar.\N- Gracchus. Dialogue: 0,1:00:33.67,1:00:36.09,Default,,0189,0000,0000,,Tüm Roma'ya döndüğün için\Nbayram yapıyor, Caesar. Dialogue: 0,1:00:33.67,1:00:36.09,Default,,0000,0189,0000,,Tüm Roma'ya döndüğün için\Nbayram yapıyor, Caesar. Dialogue: 0,1:00:36.17,1:00:38.92,Default,,0189,0000,0000,,İlgilenmenizi bekleyen\Nbirçok konu var. Dialogue: 0,1:00:36.17,1:00:38.92,Default,,0000,0189,0000,,İlgilenmenizi bekleyen\Nbirçok konu var. Dialogue: 0,1:00:42.47,1:00:45.56,Default,,0189,0000,0000,,Sakin olun, lütfen!\NSakin olun! Dialogue: 0,1:00:42.47,1:00:45.56,Default,,0000,0189,0000,,Sakin olun, lütfen!\NSakin olun! Dialogue: 0,1:00:45.72,1:00:50.14,Default,,0189,0000,0000,,Caesar, senato size rehberlik etmek\Namacıyla bir dizi protokol hazırladı... Dialogue: 0,1:00:45.72,1:00:50.14,Default,,0000,0189,0000,,Caesar, senato size rehberlik etmek\Namacıyla bir dizi protokol hazırladı... Dialogue: 0,1:00:50.39,1:00:53.56,Default,,0189,0000,0000,,ilk elde, salgınının baş gösterdiği\NYunan mahallesinin sağlık koşulları... Dialogue: 0,1:00:50.39,1:00:53.56,Default,,0000,0189,0000,,ilk elde, salgınının baş gösterdiği\NYunan mahallesinin sağlık koşulları... Dialogue: 0,1:00:53.56,1:00:57.94,Default,,0189,0000,0000,,ve veba ile mücadele gibi\Nşehrin çok sayıdaki sorunlarıyla... Dialogue: 0,1:00:53.56,1:00:57.94,Default,,0000,0189,0000,,ve veba ile mücadele gibi\Nşehrin çok sayıdaki sorunlarıyla... Dialogue: 0,1:00:58.07,1:01:01.15,Default,,0189,0000,0000,,ilgilenmeye başlamanız için. Dialogue: 0,1:00:58.07,1:01:01.15,Default,,0000,0189,0000,,ilgilenmeye başlamanız için. Dialogue: 0,1:01:01.20,1:01:03.07,Default,,0189,0000,0000,,Dolayısıyla, eğer Caesar-- Dialogue: 0,1:01:01.20,1:01:03.07,Default,,0000,0189,0000,,Dolayısıyla, eğer Caesar-- Dialogue: 0,1:01:05.66,1:01:07.58,Default,,0189,0000,0000,,Anlamıyor musun, Gracchus? Dialogue: 0,1:01:05.66,1:01:07.58,Default,,0000,0189,0000,,Anlamıyor musun, Gracchus? Dialogue: 0,1:01:08.95,1:01:11.21,Default,,0189,0000,0000,,Sorun tam da burada yatıyor,\Nöyle değil mi? Dialogue: 0,1:01:08.95,1:01:11.21,Default,,0000,0189,0000,,Sorun tam da burada yatıyor,\Nöyle değil mi? Dialogue: 0,1:01:11.25,1:01:14.38,Default,,0189,0000,0000,,Babam tüm zamanını\Nokuyarak... Dialogue: 0,1:01:11.25,1:01:14.38,Default,,0000,0189,0000,,Babam tüm zamanını\Nokuyarak... Dialogue: 0,1:01:16.09,1:01:19.97,Default,,0189,0000,0000,,bilimsel kitaplarla ve\Nfelsefeyle geçirdi. Dialogue: 0,1:01:16.09,1:01:19.97,Default,,0000,0189,0000,,bilimsel kitaplarla ve\Nfelsefeyle geçirdi. Dialogue: 0,1:01:20.05,1:01:23.47,Default,,0189,0000,0000,,Hayatının son yıllarını senatonun\Ngönderdiği tomarları okuyarak harcadı. Dialogue: 0,1:01:20.05,1:01:23.47,Default,,0000,0189,0000,,Hayatının son yıllarını senatonun\Ngönderdiği tomarları okuyarak harcadı. Dialogue: 0,1:01:24.80,1:01:28.60,Default,,0189,0000,0000,,Ve bu arada halk unutuldu. Dialogue: 0,1:01:24.80,1:01:28.60,Default,,0000,0189,0000,,Ve bu arada halk unutuldu. Dialogue: 0,1:01:29.64,1:01:31.52,Default,,0189,0000,0000,,Fakat senato\Nhalktır, efendim... Dialogue: 0,1:01:29.64,1:01:31.52,Default,,0000,0189,0000,,Fakat senato\Nhalktır, efendim... Dialogue: 0,1:01:31.60,1:01:34.81,Default,,0189,0000,0000,,halk adına konuşmak için\Nhalk arasından seçilir. Dialogue: 0,1:01:31.60,1:01:34.81,Default,,0000,0189,0000,,halk adına konuşmak için\Nhalk arasından seçilir. Dialogue: 0,1:01:34.86,1:01:38.65,Default,,0189,0000,0000,,Halk arasında senin kadar iyi yiyen\Nsanırım pek azdır, Gracchus... Dialogue: 0,1:01:34.86,1:01:38.65,Default,,0000,0189,0000,,Halk arasında senin kadar iyi yiyen\Nsanırım pek azdır, Gracchus... Dialogue: 0,1:01:39.69,1:01:41.57,Default,,0189,0000,0000,,ya da bu kadar nefis\Nmetresleri olan, Gaius. Dialogue: 0,1:01:39.69,1:01:41.57,Default,,0000,0189,0000,,ya da bu kadar nefis\Nmetresleri olan, Gaius. Dialogue: 0,1:01:41.61,1:01:44.53,Default,,0189,0000,0000,,Sanırım halkımı anlıyorum. Dialogue: 0,1:01:41.61,1:01:44.53,Default,,0000,0189,0000,,Sanırım halkımı anlıyorum. Dialogue: 0,1:01:44.61,1:01:48.37,Default,,0189,0000,0000,,O halde belki Caesar lütfedip\Ngeniş tecrübesinden yararlanarak... Dialogue: 0,1:01:44.61,1:01:48.37,Default,,0000,0189,0000,,O halde belki Caesar lütfedip\Ngeniş tecrübesinden yararlanarak... Dialogue: 0,1:01:48.54,1:01:50.91,Default,,0189,0000,0000,,bizi de bilgilendirir. Dialogue: 0,1:01:48.54,1:01:50.91,Default,,0000,0189,0000,,bizi de bilgilendirir. Dialogue: 0,1:01:54.71,1:01:56.71,Default,,0189,0000,0000,,Ben buna sevgi diyorum. Dialogue: 0,1:01:54.71,1:01:56.71,Default,,0000,0189,0000,,Ben buna sevgi diyorum. Dialogue: 0,1:01:56.71,1:01:58.71,Default,,0189,0000,0000,,Ben onların babasıyım. Dialogue: 0,1:01:56.71,1:01:58.71,Default,,0000,0189,0000,,Ben onların babasıyım. Dialogue: 0,1:01:58.80,1:02:00.71,Default,,0189,0000,0000,,Halk benim evlatlarımdır. Dialogue: 0,1:01:58.80,1:02:00.71,Default,,0000,0189,0000,,Halk benim evlatlarımdır. Dialogue: 0,1:02:00.84,1:02:02.72,Default,,0189,0000,0000,,Onları bağrıma basacak ve\Nsıkıca kucaklayacağım. Dialogue: 0,1:02:00.84,1:02:02.72,Default,,0000,0189,0000,,Onları bağrıma basacak ve\Nsıkıca kucaklayacağım. Dialogue: 0,1:02:02.84,1:02:05.59,Default,,0189,0000,0000,,Vebadan ölen birini\Nhiç kucakladınız mı, efendim? Dialogue: 0,1:02:02.84,1:02:05.59,Default,,0000,0189,0000,,Vebadan ölen birini\Nhiç kucakladınız mı, efendim? Dialogue: 0,1:02:12.64,1:02:15.52,Default,,0189,0000,0000,,Hayır, ama eğer bir daha\Nsözümü kesersen... Dialogue: 0,1:02:12.64,1:02:15.52,Default,,0000,0189,0000,,Hayır, ama eğer bir daha\Nsözümü kesersen... Dialogue: 0,1:02:16.52,1:02:18.19,Default,,0189,0000,0000,,hiç şüphen olmasın,\Nsen kucaklayacaksın. Dialogue: 0,1:02:16.52,1:02:18.19,Default,,0000,0189,0000,,hiç şüphen olmasın,\Nsen kucaklayacaksın. Dialogue: 0,1:02:18.19,1:02:21.15,Default,,0189,0000,0000,,Senatör,\Nkardeşim çok yorgun. Dialogue: 0,1:02:18.19,1:02:21.15,Default,,0000,0189,0000,,Senatör,\Nkardeşim çok yorgun. Dialogue: 0,1:02:21.19,1:02:23.65,Default,,0189,0000,0000,,Listenizi bana verin. Dialogue: 0,1:02:21.19,1:02:23.65,Default,,0000,0189,0000,,Listenizi bana verin. Dialogue: 0,1:02:23.86,1:02:26.24,Default,,0189,0000,0000,,Roma'nın ihtiyacı neyse\NCaesar onu yapacaktır. Dialogue: 0,1:02:23.86,1:02:26.24,Default,,0000,0189,0000,,Roma'nın ihtiyacı neyse\NCaesar onu yapacaktır. Dialogue: 0,1:02:26.49,1:02:28.49,Default,,0189,0000,0000,,Hanımefendi, her zamanki gibi... Dialogue: 0,1:02:26.49,1:02:28.49,Default,,0000,0189,0000,,Hanımefendi, her zamanki gibi... Dialogue: 0,1:02:28.62,1:02:31.50,Default,,0189,0000,0000,,hafif bir dokunuşunuz bile\Nitaat ettirmeye yetiyor. Dialogue: 0,1:02:28.62,1:02:31.50,Default,,0000,0189,0000,,hafif bir dokunuşunuz bile\Nitaat ettirmeye yetiyor. Dialogue: 0,1:02:38.46,1:02:40.96,Default,,0189,0000,0000,,Bana ders vermeye\Nkim cüret edebilir? Dialogue: 0,1:02:38.46,1:02:40.96,Default,,0000,0189,0000,,Bana ders vermeye\Nkim cüret edebilir? Dialogue: 0,1:02:41.09,1:02:43.59,Default,,0189,0000,0000,,Commodus, senatonun da yararları var. Dialogue: 0,1:02:41.09,1:02:43.59,Default,,0000,0189,0000,,Commodus, senatonun da yararları var. Dialogue: 0,1:02:43.63,1:02:46.72,Default,,0189,0000,0000,,Ne yararı?\NKonuşmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Dialogue: 0,1:02:43.63,1:02:46.72,Default,,0000,0189,0000,,Ne yararı?\NKonuşmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Dialogue: 0,1:02:47.84,1:02:49.76,Default,,0189,0000,0000,,Sadece... Dialogue: 0,1:02:47.84,1:02:49.76,Default,,0000,0189,0000,,Sadece... Dialogue: 0,1:02:49.81,1:02:50.89,Default,,0189,0000,0000,,sen ve ben... Dialogue: 0,1:02:49.81,1:02:50.89,Default,,0000,0189,0000,,sen ve ben... Dialogue: 0,1:02:50.97,1:02:52.14,Default,,0189,0000,0000,,ve Roma olmalı. Dialogue: 0,1:02:50.97,1:02:52.14,Default,,0000,0189,0000,,ve Roma olmalı. Dialogue: 0,1:02:52.27,1:02:53.56,Default,,0189,0000,0000,,Bunu aklından bile geçirme. Dialogue: 0,1:02:52.27,1:02:53.56,Default,,0000,0189,0000,,Bunu aklından bile geçirme. Dialogue: 0,1:02:53.68,1:02:56.02,Default,,0189,0000,0000,,Daima bir senato olmuştur. Dialogue: 0,1:02:53.68,1:02:56.02,Default,,0000,0189,0000,,Daima bir senato olmuştur. Dialogue: 0,1:02:56.23,1:02:57.85,Default,,0189,0000,0000,,Roma değişti. Dialogue: 0,1:02:56.23,1:02:57.85,Default,,0000,0189,0000,,Roma değişti. Dialogue: 0,1:02:57.94,1:03:00.40,Default,,0189,0000,0000,,Bir imparatorluğu ancak\Nbir imparator yönetebilir. Dialogue: 0,1:02:57.94,1:03:00.40,Default,,0000,0189,0000,,Bir imparatorluğu ancak\Nbir imparator yönetebilir. Dialogue: 0,1:03:00.52,1:03:03.32,Default,,0189,0000,0000,,Tabii,\Nama dokunma halkın-- Dialogue: 0,1:03:00.52,1:03:03.32,Default,,0000,0189,0000,,Tabii,\Nama dokunma halkın-- Dialogue: 0,1:03:03.40,1:03:04.82,Default,,0189,0000,0000,,Hayallerine mi? Dialogue: 0,1:03:03.40,1:03:04.82,Default,,0000,0189,0000,,Hayallerine mi? Dialogue: 0,1:03:06.07,1:03:08.49,Default,,0189,0000,0000,,Geleneklerine. Dialogue: 0,1:03:06.07,1:03:08.49,Default,,0000,0189,0000,,Geleneklerine. Dialogue: 0,1:03:08.66,1:03:11.91,Default,,0189,0000,0000,,Babamın barbarlara\Nkarşı savaşı-- Dialogue: 0,1:03:08.66,1:03:11.91,Default,,0000,0189,0000,,Babamın barbarlara\Nkarşı savaşı-- Dialogue: 0,1:03:12.08,1:03:15.50,Default,,0189,0000,0000,,O kendisi söyledi: Bir işe yaramadı.\NAma halkın sevgisini kazandı. Dialogue: 0,1:03:12.08,1:03:15.50,Default,,0000,0189,0000,,O kendisi söyledi: Bir işe yaramadı.\NAma halkın sevgisini kazandı. Dialogue: 0,1:03:15.62,1:03:17.75,Default,,0189,0000,0000,,Halk daima zaferleri sever. Dialogue: 0,1:03:15.62,1:03:17.75,Default,,0000,0189,0000,,Halk daima zaferleri sever. Dialogue: 0,1:03:17.87,1:03:19.67,Default,,0189,0000,0000,,Neden? Dialogue: 0,1:03:17.87,1:03:19.67,Default,,0000,0189,0000,,Neden? Dialogue: 0,1:03:19.75,1:03:22.09,Default,,0189,0000,0000,,Onlar muharebeleri görmüyorlardı. Dialogue: 0,1:03:19.75,1:03:22.09,Default,,0000,0189,0000,,Onlar muharebeleri görmüyorlardı. Dialogue: 0,1:03:22.17,1:03:24.13,Default,,0189,0000,0000,,Germania onları ne ilgilendirir? Dialogue: 0,1:03:22.17,1:03:24.13,Default,,0000,0189,0000,,Germania onları ne ilgilendirir? Dialogue: 0,1:03:24.76,1:03:26.68,Default,,0189,0000,0000,,Romanın büyüklüğü onları\Nilgilendiriyor. Dialogue: 0,1:03:24.76,1:03:26.68,Default,,0000,0189,0000,,Romanın büyüklüğü onları\Nilgilendiriyor. Dialogue: 0,1:03:26.80,1:03:28.93,Default,,0189,0000,0000,,Roma'nın büyüklüğü. Dialogue: 0,1:03:26.80,1:03:28.93,Default,,0000,0189,0000,,Roma'nın büyüklüğü. Dialogue: 0,1:03:31.10,1:03:32.51,Default,,0189,0000,0000,,Peki, nedir o? Dialogue: 0,1:03:31.10,1:03:32.51,Default,,0000,0189,0000,,Peki, nedir o? Dialogue: 0,1:03:35.52,1:03:37.19,Default,,0189,0000,0000,,O bir fikirdir-- Dialogue: 0,1:03:35.52,1:03:37.19,Default,,0000,0189,0000,,O bir fikirdir-- Dialogue: 0,1:03:37.35,1:03:39.23,Default,,0189,0000,0000,,büyüklük. Dialogue: 0,1:03:37.35,1:03:39.23,Default,,0000,0189,0000,,büyüklük. Dialogue: 0,1:03:42.48,1:03:44.07,Default,,0189,0000,0000,,Büyüklük bir hayaldir. Dialogue: 0,1:03:42.48,1:03:44.07,Default,,0000,0189,0000,,Büyüklük bir hayaldir. Dialogue: 0,1:03:44.28,1:03:46.70,Default,,0189,0000,0000,,Tamam. Bir hayal. Dialogue: 0,1:03:44.28,1:03:46.70,Default,,0000,0189,0000,,Tamam. Bir hayal. Dialogue: 0,1:03:48.07,1:03:49.87,Default,,0189,0000,0000,,Görmüyor musun, Lucilla? Dialogue: 0,1:03:48.07,1:03:49.87,Default,,0000,0189,0000,,Görmüyor musun, Lucilla? Dialogue: 0,1:03:51.58,1:03:55.91,Default,,0189,0000,0000,,Ben halka bir Roma hayali vereceğim\Nve onlar da beni bunun için sevecekler. Dialogue: 0,1:03:51.58,1:03:55.91,Default,,0000,0189,0000,,Ben halka bir Roma hayali vereceğim\Nve onlar da beni bunun için sevecekler. Dialogue: 0,1:03:56.12,1:04:00.96,Default,,0189,0000,0000,,Ve çok geçmeden birkaç sıkıcı\Nihtiyarın nasihatlerini unutacaklar. Dialogue: 0,1:03:56.12,1:04:00.96,Default,,0000,0189,0000,,Ve çok geçmeden birkaç sıkıcı\Nihtiyarın nasihatlerini unutacaklar. Dialogue: 0,1:04:12.30,1:04:15.72,Default,,0189,0000,0000,,Halka hayatlarının en büyük\Nhayalini vereceğim. Dialogue: 0,1:04:12.30,1:04:15.72,Default,,0000,0189,0000,,Halka hayatlarının en büyük\Nhayalini vereceğim. Dialogue: 0,1:05:06.44,1:05:09.36,Default,,0189,0000,0000,,Ağızlarına layık\Nbeyaz ve kırmızı şaraplar! Dialogue: 0,1:05:06.44,1:05:09.36,Default,,0000,0189,0000,,Ağızlarına layık\Nbeyaz ve kırmızı şaraplar! Dialogue: 0,1:05:17.62,1:05:19.29,Default,,0189,0000,0000,,Oyunlar. Dialogue: 0,1:05:17.62,1:05:19.29,Default,,0000,0189,0000,,Oyunlar. Dialogue: 0,1:05:21.08,1:05:24.25,Default,,0189,0000,0000,,Yılda yüz elli gün oyun. Dialogue: 0,1:05:21.08,1:05:24.25,Default,,0000,0189,0000,,Yılda yüz elli gün oyun. Dialogue: 0,1:05:24.29,1:05:26.17,Default,,0189,0000,0000,,Sandığımdan daha akıllıymış. Dialogue: 0,1:05:24.29,1:05:26.17,Default,,0000,0189,0000,,Sandığımdan daha akıllıymış. Dialogue: 0,1:05:26.38,1:05:27.59,Default,,0189,0000,0000,,Akıllı. Dialogue: 0,1:05:26.38,1:05:27.59,Default,,0000,0189,0000,,Akıllı. Dialogue: 0,1:05:27.67,1:05:30.88,Default,,0189,0000,0000,,Eğer muhafız kıtalarından\No kadar korkmasalardı... Dialogue: 0,1:05:27.67,1:05:30.88,Default,,0000,0189,0000,,Eğer muhafız kıtalarından\No kadar korkmasalardı... Dialogue: 0,1:05:30.97,1:05:33.30,Default,,0189,0000,0000,,tüm Roma halkı onunla\Nalay ederdi. Dialogue: 0,1:05:30.97,1:05:33.30,Default,,0000,0189,0000,,tüm Roma halkı onunla\Nalay ederdi. Dialogue: 0,1:05:33.34,1:05:35.60,Default,,0189,0000,0000,,Korku ve hayranlık--\Ngüçlü bir bileşim. Dialogue: 0,1:05:33.34,1:05:35.60,Default,,0000,0189,0000,,Korku ve hayranlık--\Ngüçlü bir bileşim. Dialogue: 0,1:05:36.97,1:05:39.81,Default,,0189,0000,0000,,Halkın bunlarla ayartılabileceğine\Ngerçekten inanıyor musun? Dialogue: 0,1:05:36.97,1:05:39.81,Default,,0000,0189,0000,,Halkın bunlarla ayartılabileceğine\Ngerçekten inanıyor musun? Dialogue: 0,1:05:39.89,1:05:42.31,Default,,0189,0000,0000,,Sanırım Roma'nın ne olduğunu biliyor. Dialogue: 0,1:05:39.89,1:05:42.31,Default,,0000,0189,0000,,Sanırım Roma'nın ne olduğunu biliyor. Dialogue: 0,1:05:42.44,1:05:43.98,Default,,0189,0000,0000,,Roma, ayak takımıdır. Dialogue: 0,1:05:42.44,1:05:43.98,Default,,0000,0189,0000,,Roma, ayak takımıdır. Dialogue: 0,1:05:44.19,1:05:47.77,Default,,0189,0000,0000,,Onlara bir sihir gösterirsen\Ndikkatleri dağılır. Dialogue: 0,1:05:44.19,1:05:47.77,Default,,0000,0189,0000,,Onlara bir sihir gösterirsen\Ndikkatleri dağılır. Dialogue: 0,1:05:47.77,1:05:51.61,Default,,0189,0000,0000,,Özgürlüklerini ellerinden alsan bile\Nhala ulumaya devam ederler. Dialogue: 0,1:05:47.77,1:05:51.61,Default,,0000,0189,0000,,Özgürlüklerini ellerinden alsan bile\Nhala ulumaya devam ederler. Dialogue: 0,1:05:51.74,1:05:54.07,Default,,0189,0000,0000,,Roma'nın kalbi... Dialogue: 0,1:05:51.74,1:05:54.07,Default,,0000,0189,0000,,Roma'nın kalbi... Dialogue: 0,1:05:54.16,1:05:56.12,Default,,0189,0000,0000,,senatonun mermerlerinde atmaz. Dialogue: 0,1:05:54.16,1:05:56.12,Default,,0000,0189,0000,,senatonun mermerlerinde atmaz. Dialogue: 0,1:05:56.28,1:05:58.66,Default,,0189,0000,0000,,Colosseum'un kumlarında atar. Dialogue: 0,1:05:56.28,1:05:58.66,Default,,0000,0189,0000,,Colosseum'un kumlarında atar. Dialogue: 0,1:06:00.29,1:06:02.12,Default,,0189,0000,0000,,Onlara ölüm sunacak... Dialogue: 0,1:06:00.29,1:06:02.12,Default,,0000,0189,0000,,Onlara ölüm sunacak... Dialogue: 0,1:06:03.79,1:06:06.79,Default,,0189,0000,0000,,ve onlar da onu sevecekler. Dialogue: 0,1:06:03.79,1:06:06.79,Default,,0000,0189,0000,,ve onlar da onu sevecekler. Dialogue: 0,1:06:28.32,1:06:30.23,Default,,0189,0000,0000,,İspanyol. Dialogue: 0,1:06:28.32,1:06:30.23,Default,,0000,0189,0000,,İspanyol. Dialogue: 0,1:07:43.97,1:07:45.48,Default,,0189,0000,0000,,Eğlenmiyor musunuz? Dialogue: 0,1:07:43.97,1:07:45.48,Default,,0000,0189,0000,,Eğlenmiyor musunuz? Dialogue: 0,1:07:46.39,1:07:47.77,Default,,0189,0000,0000,,Eğlenmiyor musunuz? Dialogue: 0,1:07:46.39,1:07:47.77,Default,,0000,0189,0000,,Eğlenmiyor musunuz? Dialogue: 0,1:07:50.48,1:07:52.69,Default,,0189,0000,0000,,Buraya bunun için gelmediniz mi? Dialogue: 0,1:07:50.48,1:07:52.69,Default,,0000,0189,0000,,Buraya bunun için gelmediniz mi? Dialogue: 0,1:07:57.40,1:07:58.91,Default,,0189,0000,0000,,İspanyol! İspanyol! Dialogue: 0,1:07:57.40,1:07:58.91,Default,,0000,0189,0000,,İspanyol! İspanyol! Dialogue: 0,1:08:17.59,1:08:19.59,Default,,0189,0000,0000,,Ne istiyorsun? Dialogue: 0,1:08:17.59,1:08:19.59,Default,,0000,0189,0000,,Ne istiyorsun? Dialogue: 0,1:08:21.89,1:08:23.39,Default,,0189,0000,0000,,Kız? Dialogue: 0,1:08:21.89,1:08:23.39,Default,,0000,0189,0000,,Kız? Dialogue: 0,1:08:24.35,1:08:25.93,Default,,0189,0000,0000,,Oğlan? Dialogue: 0,1:08:24.35,1:08:25.93,Default,,0000,0189,0000,,Oğlan? Dialogue: 0,1:08:26.10,1:08:27.56,Default,,0189,0000,0000,,Beni çağırmışsın. Dialogue: 0,1:08:26.10,1:08:27.56,Default,,0000,0189,0000,,Beni çağırmışsın. Dialogue: 0,1:08:27.64,1:08:29.64,Default,,0189,0000,0000,,Evet, çağırdım. Dialogue: 0,1:08:27.64,1:08:29.64,Default,,0000,0189,0000,,Evet, çağırdım. Dialogue: 0,1:08:29.69,1:08:32.36,Default,,0189,0000,0000,,İyisin, İspanyol,\Nama o kadar iyi değilsin. Dialogue: 0,1:08:29.69,1:08:32.36,Default,,0000,0189,0000,,İyisin, İspanyol,\Nama o kadar iyi değilsin. Dialogue: 0,1:08:32.36,1:08:34.07,Default,,0189,0000,0000,,Muhteşem olabilirsin. Dialogue: 0,1:08:32.36,1:08:34.07,Default,,0000,0189,0000,,Muhteşem olabilirsin. Dialogue: 0,1:08:34.07,1:08:36.44,Default,,0189,0000,0000,,Öldürmem isteniyor,\Nben de öldürüyorum. Dialogue: 0,1:08:34.07,1:08:36.44,Default,,0000,0189,0000,,Öldürmem isteniyor,\Nben de öldürüyorum. Dialogue: 0,1:08:36.57,1:08:38.07,Default,,0189,0000,0000,,Bu yeterli. Dialogue: 0,1:08:36.57,1:08:38.07,Default,,0000,0189,0000,,Bu yeterli. Dialogue: 0,1:08:38.07,1:08:41.07,Default,,0189,0000,0000,,Bu eyaletler için yeterli,\Nama Roma için değil. Dialogue: 0,1:08:38.07,1:08:41.07,Default,,0000,0189,0000,,Bu eyaletler için yeterli,\Nama Roma için değil. Dialogue: 0,1:08:44.74,1:08:46.24,Default,,0189,0000,0000,,Genç imparator... Dialogue: 0,1:08:44.74,1:08:46.24,Default,,0000,0189,0000,,Genç imparator... Dialogue: 0,1:08:46.41,1:08:48.58,Default,,0189,0000,0000,,bir dizi büyük gösteri\Ndüzenlemiş... Dialogue: 0,1:08:46.41,1:08:48.58,Default,,0000,0189,0000,,bir dizi büyük gösteri\Ndüzenlemiş... Dialogue: 0,1:08:48.79,1:08:50.83,Default,,0189,0000,0000,,babası Marcus Aurelius... Dialogue: 0,1:08:48.79,1:08:50.83,Default,,0000,0189,0000,,babası Marcus Aurelius... Dialogue: 0,1:08:50.96,1:08:53.54,Default,,0189,0000,0000,,onuruna. Dialogue: 0,1:08:50.96,1:08:53.54,Default,,0000,0189,0000,,onuruna. Dialogue: 0,1:08:53.63,1:08:55.80,Default,,0189,0000,0000,,Bu bana komik geliyor... Dialogue: 0,1:08:53.63,1:08:55.80,Default,,0000,0189,0000,,Bu bana komik geliyor... Dialogue: 0,1:08:55.80,1:08:57.80,Default,,0189,0000,0000,,çünkü Marcus Aurelius-- Dialogue: 0,1:08:55.80,1:08:57.80,Default,,0000,0189,0000,,çünkü Marcus Aurelius-- Dialogue: 0,1:08:57.88,1:09:00.55,Default,,0189,0000,0000,,bilge,\Nher şeyi bilen Marcus Aurelius-- Dialogue: 0,1:08:57.88,1:09:00.55,Default,,0000,0189,0000,,bilge,\Nher şeyi bilen Marcus Aurelius-- Dialogue: 0,1:09:00.68,1:09:02.68,Default,,0189,0000,0000,,yasaklamıştı bizi. Dialogue: 0,1:09:00.68,1:09:02.68,Default,,0000,0189,0000,,yasaklamıştı bizi. Dialogue: 0,1:09:05.47,1:09:09.64,Default,,0189,0000,0000,,İşte, sonunda, beş yıl boyunca\Npireli köylerde... Dialogue: 0,1:09:05.47,1:09:09.64,Default,,0000,0189,0000,,İşte, sonunda, beş yıl boyunca\Npireli köylerde... Dialogue: 0,1:09:09.64,1:09:12.19,Default,,0189,0000,0000,,zar zor geçimimizi\Nsağladıktan sonra... Dialogue: 0,1:09:09.64,1:09:12.19,Default,,0000,0189,0000,,zar zor geçimimizi\Nsağladıktan sonra... Dialogue: 0,1:09:12.19,1:09:15.48,Default,,0189,0000,0000,,nihayet layık olduğumuz yere\Ndönüyoruz-- Dialogue: 0,1:09:12.19,1:09:15.48,Default,,0000,0189,0000,,nihayet layık olduğumuz yere\Ndönüyoruz-- Dialogue: 0,1:09:15.65,1:09:17.65,Default,,0189,0000,0000,,Colosseum'a. Dialogue: 0,1:09:15.65,1:09:17.65,Default,,0000,0189,0000,,Colosseum'a. Dialogue: 0,1:09:19.82,1:09:22.41,Default,,0189,0000,0000,,Ah, Colosseum'u bir görsen,\Nlspanyol. Dialogue: 0,1:09:19.82,1:09:22.41,Default,,0000,0189,0000,,Ah, Colosseum'u bir görsen,\Nlspanyol. Dialogue: 0,1:09:23.57,1:09:25.62,Default,,0189,0000,0000,,Elli bin Romalı... Dialogue: 0,1:09:23.57,1:09:25.62,Default,,0000,0189,0000,,Elli bin Romalı... Dialogue: 0,1:09:26.66,1:09:30.66,Default,,0189,0000,0000,,kılıcının her hareketini\Nizler... Dialogue: 0,1:09:26.66,1:09:30.66,Default,,0000,0189,0000,,kılıcının her hareketini\Nizler... Dialogue: 0,1:09:32.04,1:09:34.42,Default,,0189,0000,0000,,o can alıcı darbeyi\Nvurmanı ister. Dialogue: 0,1:09:32.04,1:09:34.42,Default,,0000,0189,0000,,o can alıcı darbeyi\Nvurmanı ister. Dialogue: 0,1:09:35.54,1:09:38.05,Default,,0189,0000,0000,,Kılıcını indirmeden\Nhemen önceki sessizlik... Dialogue: 0,1:09:35.54,1:09:38.05,Default,,0000,0189,0000,,Kılıcını indirmeden\Nhemen önceki sessizlik... Dialogue: 0,1:09:38.05,1:09:40.13,Default,,0189,0000,0000,,ve sonraki gürültü. Dialogue: 0,1:09:38.05,1:09:40.13,Default,,0000,0189,0000,,ve sonraki gürültü. Dialogue: 0,1:09:40.22,1:09:41.97,Default,,0189,0000,0000,,Gitgide yükselir. Dialogue: 0,1:09:40.22,1:09:41.97,Default,,0000,0189,0000,,Gitgide yükselir. Dialogue: 0,1:09:41.97,1:09:43.97,Default,,0189,0000,0000,,Bir fırtına gibi-- Dialogue: 0,1:09:41.97,1:09:43.97,Default,,0000,0189,0000,,Bir fırtına gibi-- Dialogue: 0,1:09:45.47,1:09:47.35,Default,,0189,0000,0000,,gitgide artar... Dialogue: 0,1:09:45.47,1:09:47.35,Default,,0000,0189,0000,,gitgide artar... Dialogue: 0,1:09:47.51,1:09:49.56,Default,,0189,0000,0000,,sanki sen gök gürültüsü tanrısının\Nta kendisiymişsin gibi. Dialogue: 0,1:09:47.51,1:09:49.56,Default,,0000,0189,0000,,sanki sen gök gürültüsü tanrısının\Nta kendisiymişsin gibi. Dialogue: 0,1:09:49.72,1:09:51.64,Default,,0189,0000,0000,,Sen gladyatör müydün? Dialogue: 0,1:09:49.72,1:09:51.64,Default,,0000,0189,0000,,Sen gladyatör müydün? Dialogue: 0,1:09:51.73,1:09:53.15,Default,,0189,0000,0000,,Evet, gladyatördüm. Dialogue: 0,1:09:51.73,1:09:53.15,Default,,0000,0189,0000,,Evet, gladyatördüm. Dialogue: 0,1:09:59.53,1:10:01.86,Default,,0189,0000,0000,,Azat mı edildin? Dialogue: 0,1:09:59.53,1:10:01.86,Default,,0000,0189,0000,,Azat mı edildin? Dialogue: 0,1:10:01.86,1:10:04.28,Default,,0189,0000,0000,,Yıllar önce, imparator... Dialogue: 0,1:10:01.86,1:10:04.28,Default,,0000,0189,0000,,Yıllar önce, imparator... Dialogue: 0,1:10:05.99,1:10:07.95,Default,,0189,0000,0000,,bana bir rudis bahşetti. Dialogue: 0,1:10:05.99,1:10:07.95,Default,,0000,0189,0000,,bana bir rudis bahşetti. Dialogue: 0,1:10:08.16,1:10:10.91,Default,,0189,0000,0000,,Tahtadan yapılmış bir kılıç. Dialogue: 0,1:10:08.16,1:10:10.91,Default,,0000,0189,0000,,Tahtadan yapılmış bir kılıç. Dialogue: 0,1:10:12.58,1:10:15.29,Default,,0189,0000,0000,,Özgürlüğünün simgesidir. Dialogue: 0,1:10:12.58,1:10:15.29,Default,,0000,0189,0000,,Özgürlüğünün simgesidir. Dialogue: 0,1:10:16.84,1:10:20.21,Default,,0189,0000,0000,,Omzuma bir dokundu\Nve ben özgür oldum. Dialogue: 0,1:10:16.84,1:10:20.21,Default,,0000,0189,0000,,Omzuma bir dokundu\Nve ben özgür oldum. Dialogue: 0,1:10:21.34,1:10:23.43,Default,,0189,0000,0000,,Marcus Aurelius'u tanıyor muydun? Dialogue: 0,1:10:21.34,1:10:23.43,Default,,0000,0189,0000,,Marcus Aurelius'u tanıyor muydun? Dialogue: 0,1:10:23.55,1:10:27.30,Default,,0189,0000,0000,,Tanıdığımı söylemedim. Bir kere\Nomzuma dokundu dedim. Dialogue: 0,1:10:23.55,1:10:27.30,Default,,0000,0189,0000,,Tanıdığımı söylemedim. Bir kere\Nomzuma dokundu dedim. Dialogue: 0,1:10:28.85,1:10:31.18,Default,,0189,0000,0000,,Bana ne istediğimi sordun. Dialogue: 0,1:10:28.85,1:10:31.18,Default,,0000,0189,0000,,Bana ne istediğimi sordun. Dialogue: 0,1:10:32.43,1:10:35.19,Default,,0189,0000,0000,,Ben de, senin gibi,\Nimparatorun karşısında... Dialogue: 0,1:10:32.43,1:10:35.19,Default,,0000,0189,0000,,Ben de, senin gibi,\Nimparatorun karşısında... Dialogue: 0,1:10:36.44,1:10:37.86,Default,,0189,0000,0000,,durmak istiyorum. Dialogue: 0,1:10:36.44,1:10:37.86,Default,,0000,0189,0000,,durmak istiyorum. Dialogue: 0,1:10:37.86,1:10:40.32,Default,,0189,0000,0000,,O halde dinle beni. Dialogue: 0,1:10:37.86,1:10:40.32,Default,,0000,0189,0000,,O halde dinle beni. Dialogue: 0,1:10:40.32,1:10:41.99,Default,,0189,0000,0000,,Benden öğren. Dialogue: 0,1:10:40.32,1:10:41.99,Default,,0000,0189,0000,,Benden öğren. Dialogue: 0,1:10:42.03,1:10:46.36,Default,,0189,0000,0000,,En iyileri olmamın nedeni\Nçabuk öldürmem değildi. Dialogue: 0,1:10:42.03,1:10:46.36,Default,,0000,0189,0000,,En iyileri olmamın nedeni\Nçabuk öldürmem değildi. Dialogue: 0,1:10:46.49,1:10:49.87,Default,,0189,0000,0000,,Seyirciler beni sevdiği için\Nen iyi gladyatördüm. Dialogue: 0,1:10:46.49,1:10:49.87,Default,,0000,0189,0000,,Seyirciler beni sevdiği için\Nen iyi gladyatördüm. Dialogue: 0,1:10:50.08,1:10:51.95,Default,,0189,0000,0000,,Seyirciyi kazanırsan... Dialogue: 0,1:10:50.08,1:10:51.95,Default,,0000,0189,0000,,Seyirciyi kazanırsan... Dialogue: 0,1:10:51.95,1:10:53.79,Default,,0189,0000,0000,,özgürlüğünü de kazanırsın. Dialogue: 0,1:10:51.95,1:10:53.79,Default,,0000,0189,0000,,özgürlüğünü de kazanırsın. Dialogue: 0,1:10:57.75,1:10:59.71,Default,,0189,0000,0000,,Seyirciyi kazanacağım. Dialogue: 0,1:10:57.75,1:10:59.71,Default,,0000,0189,0000,,Seyirciyi kazanacağım. Dialogue: 0,1:11:01.92,1:11:05.22,Default,,0189,0000,0000,,Onlara daha önce hiç görmedikleri\Nbir şey vereceğim. Dialogue: 0,1:11:01.92,1:11:05.22,Default,,0000,0189,0000,,Onlara daha önce hiç görmedikleri\Nbir şey vereceğim. Dialogue: 0,1:11:06.51,1:11:09.97,Default,,0189,0000,0000,,Öyleyse, İspanyol,\NRoma'ya birlikte gideceğiz... Dialogue: 0,1:11:06.51,1:11:09.97,Default,,0000,0189,0000,,Öyleyse, İspanyol,\NRoma'ya birlikte gideceğiz... Dialogue: 0,1:11:10.10,1:11:11.97,Default,,0189,0000,0000,,kanlı maceralar yaşayacağız... Dialogue: 0,1:11:10.10,1:11:11.97,Default,,0000,0189,0000,,kanlı maceralar yaşayacağız... Dialogue: 0,1:11:12.14,1:11:13.98,Default,,0189,0000,0000,,semirip daha fazla\Nsüt ememeyecek hale gelene kadar... Dialogue: 0,1:11:12.14,1:11:13.98,Default,,0000,0189,0000,,semirip daha fazla\Nsüt ememeyecek hale gelene kadar... Dialogue: 0,1:11:14.06,1:11:16.60,Default,,0189,0000,0000,,o koca fahişe bizi emzirecek. Dialogue: 0,1:11:14.06,1:11:16.60,Default,,0000,0189,0000,,o koca fahişe bizi emzirecek. Dialogue: 0,1:11:16.60,1:11:18.06,Default,,0189,0000,0000,,Sonra da... Dialogue: 0,1:11:16.60,1:11:18.06,Default,,0000,0189,0000,,Sonra da... Dialogue: 0,1:11:19.48,1:11:21.36,Default,,0189,0000,0000,,yeterince adam ölünce... Dialogue: 0,1:11:19.48,1:11:21.36,Default,,0000,0189,0000,,yeterince adam ölünce... Dialogue: 0,1:11:23.03,1:11:25.07,Default,,0189,0000,0000,,belki sen de\Nözgürlüğüne kavuşursun. Dialogue: 0,1:11:23.03,1:11:25.07,Default,,0000,0189,0000,,belki sen de\Nözgürlüğüne kavuşursun. Dialogue: 0,1:11:30.28,1:11:33.33,Default,,0189,0000,0000,,Al. Bunu kullan. Dialogue: 0,1:11:30.28,1:11:33.33,Default,,0000,0189,0000,,Al. Bunu kullan. Dialogue: 0,1:11:56.35,1:11:58.60,Default,,0189,0000,0000,,Oralarda bir yerde... Dialogue: 0,1:11:56.35,1:11:58.60,Default,,0000,0189,0000,,Oralarda bir yerde... Dialogue: 0,1:11:58.77,1:12:00.65,Default,,0189,0000,0000,,memleketim... Dialogue: 0,1:11:58.77,1:12:00.65,Default,,0000,0189,0000,,memleketim... Dialogue: 0,1:12:00.73,1:12:02.44,Default,,0189,0000,0000,,evim. Dialogue: 0,1:12:00.73,1:12:02.44,Default,,0000,0189,0000,,evim. Dialogue: 0,1:12:03.32,1:12:06.36,Default,,0189,0000,0000,,Karım yemeği hazırlıyor. Dialogue: 0,1:12:03.32,1:12:06.36,Default,,0000,0189,0000,,Karım yemeği hazırlıyor. Dialogue: 0,1:12:06.36,1:12:09.91,Default,,0189,0000,0000,,Kızlarım nehirden\Nsu taşıyorlar. Dialogue: 0,1:12:06.36,1:12:09.91,Default,,0000,0189,0000,,Kızlarım nehirden\Nsu taşıyorlar. Dialogue: 0,1:12:10.07,1:12:12.41,Default,,0189,0000,0000,,Acaba onları tekrar\Ngörebilecek miyim? Dialogue: 0,1:12:10.07,1:12:12.41,Default,,0000,0189,0000,,Acaba onları tekrar\Ngörebilecek miyim? Dialogue: 0,1:12:13.49,1:12:15.41,Default,,0189,0000,0000,,Sanmıyorum. Dialogue: 0,1:12:13.49,1:12:15.41,Default,,0000,0189,0000,,Sanmıyorum. Dialogue: 0,1:12:15.62,1:12:17.37,Default,,0189,0000,0000,,Öldükten sonra onları tekrar\Ngöreceğine inanıyor musun? Dialogue: 0,1:12:15.62,1:12:17.37,Default,,0000,0189,0000,,Öldükten sonra onları tekrar\Ngöreceğine inanıyor musun? Dialogue: 0,1:12:17.46,1:12:19.83,Default,,0189,0000,0000,,Göreceğimi sanıyorum. Dialogue: 0,1:12:17.46,1:12:19.83,Default,,0000,0189,0000,,Göreceğimi sanıyorum. Dialogue: 0,1:12:19.83,1:12:21.88,Default,,0189,0000,0000,,ne var ki... Dialogue: 0,1:12:19.83,1:12:21.88,Default,,0000,0189,0000,,ne var ki... Dialogue: 0,1:12:21.88,1:12:23.59,Default,,0189,0000,0000,,Ben yakında öleceğim. Dialogue: 0,1:12:21.88,1:12:23.59,Default,,0000,0189,0000,,Ben yakında öleceğim. Dialogue: 0,1:12:24.75,1:12:27.92,Default,,0189,0000,0000,,Onlar ise daha yıllarca yaşayacaklar. Dialogue: 0,1:12:24.75,1:12:27.92,Default,,0000,0189,0000,,Onlar ise daha yıllarca yaşayacaklar. Dialogue: 0,1:12:28.05,1:12:29.63,Default,,0189,0000,0000,,Onları beklemem gerekecek. Dialogue: 0,1:12:28.05,1:12:29.63,Default,,0000,0189,0000,,Onları beklemem gerekecek. Dialogue: 0,1:12:29.89,1:12:32.26,Default,,0189,0000,0000,,Ama bekler misin? Dialogue: 0,1:12:29.89,1:12:32.26,Default,,0000,0189,0000,,Ama bekler misin? Dialogue: 0,1:12:32.35,1:12:34.10,Default,,0189,0000,0000,,Tabii. Dialogue: 0,1:12:32.35,1:12:34.10,Default,,0000,0189,0000,,Tabii. Dialogue: 0,1:12:35.85,1:12:37.14,Default,,0189,0000,0000,,Çünkü... Dialogue: 0,1:12:35.85,1:12:37.14,Default,,0000,0189,0000,,Çünkü... Dialogue: 0,1:12:38.56,1:12:39.81,Default,,0189,0000,0000,,karım... Dialogue: 0,1:12:38.56,1:12:39.81,Default,,0000,0189,0000,,karım... Dialogue: 0,1:12:41.27,1:12:43.27,Default,,0189,0000,0000,,ve oğlum... Dialogue: 0,1:12:41.27,1:12:43.27,Default,,0000,0189,0000,,ve oğlum... Dialogue: 0,1:12:43.44,1:12:45.40,Default,,0189,0000,0000,,şimdiden beni bekliyorlar. Dialogue: 0,1:12:43.44,1:12:45.40,Default,,0000,0189,0000,,şimdiden beni bekliyorlar. Dialogue: 0,1:12:45.40,1:12:47.82,Default,,0189,0000,0000,,Onlara tekrar kavuşacaksın. Dialogue: 0,1:12:45.40,1:12:47.82,Default,,0000,0189,0000,,Onlara tekrar kavuşacaksın. Dialogue: 0,1:12:48.61,1:12:50.20,Default,,0189,0000,0000,,Ama henüz değil. Dialogue: 0,1:12:48.61,1:12:50.20,Default,,0000,0189,0000,,Ama henüz değil. Dialogue: 0,1:12:53.87,1:12:57.12,Default,,0189,0000,0000,,Henüz değil, tabii eğer-- Dialogue: 0,1:12:53.87,1:12:57.12,Default,,0000,0189,0000,,Henüz değil, tabii eğer-- Dialogue: 0,1:12:57.33,1:12:58.79,Default,,0189,0000,0000,,Henüz değil. Dialogue: 0,1:12:57.33,1:12:58.79,Default,,0000,0189,0000,,Henüz değil. Dialogue: 0,1:13:02.38,1:13:03.79,Default,,0189,0000,0000,,Henüz değil. Dialogue: 0,1:13:02.38,1:13:03.79,Default,,0000,0189,0000,,Henüz değil. Dialogue: 0,1:13:16.14,1:13:18.02,Default,,0189,0000,0000,,İşte.\NOrada. Dialogue: 0,1:13:16.14,1:13:18.02,Default,,0000,0189,0000,,İşte.\NOrada. Dialogue: 0,1:14:07.07,1:14:08.48,Default,,0189,0000,0000,,Dışarı. Dialogue: 0,1:14:07.07,1:14:08.48,Default,,0000,0189,0000,,Dışarı. Dialogue: 0,1:14:09.73,1:14:11.70,Default,,0189,0000,0000,,Çık! Çık! Dışarı ! Dialogue: 0,1:14:09.73,1:14:11.70,Default,,0000,0189,0000,,Çık! Çık! Dışarı ! Dialogue: 0,1:14:24.17,1:14:26.29,Default,,0189,0000,0000,,Seni tekrar gördüğüme sevindim\Neski dostum. Dialogue: 0,1:14:24.17,1:14:26.29,Default,,0000,0189,0000,,Seni tekrar gördüğüme sevindim\Neski dostum. Dialogue: 0,1:14:31.72,1:14:33.34,Default,,0189,0000,0000,,Bana uğur getir. Dialogue: 0,1:14:31.72,1:14:33.34,Default,,0000,0189,0000,,Bana uğur getir. Dialogue: 0,1:14:38.18,1:14:41.27,Default,,0189,0000,0000,,Daha önce hiç böyle bir şey\Ngördün mü? Dialogue: 0,1:14:38.18,1:14:41.27,Default,,0000,0189,0000,,Daha önce hiç böyle bir şey\Ngördün mü? Dialogue: 0,1:14:42.39,1:14:45.19,Default,,0189,0000,0000,,İnsanoğlunun böyle şeyler\Ninşa edebileceğini bilmiyordum. Dialogue: 0,1:14:42.39,1:14:45.19,Default,,0000,0189,0000,,İnsanoğlunun böyle şeyler\Ninşa edebileceğini bilmiyordum. Dialogue: 0,1:14:54.78,1:14:56.66,Default,,0189,0000,0000,,Seyirciyi kazan. Dialogue: 0,1:14:54.78,1:14:56.66,Default,,0000,0189,0000,,Seyirciyi kazan. Dialogue: 0,1:14:56.87,1:14:59.08,Default,,0189,0000,0000,,İçeri girin! Çabuk! Dialogue: 0,1:14:56.87,1:14:59.08,Default,,0000,0189,0000,,İçeri girin! Çabuk! Dialogue: 0,1:14:59.28,1:15:00.66,Default,,0189,0000,0000,,İçeri! Dialogue: 0,1:14:59.28,1:15:00.66,Default,,0000,0189,0000,,İçeri! Dialogue: 0,1:15:50.04,1:15:53.09,Default,,0189,0000,0000,,Sevildiği için böyle\Niyi uyuyabiliyor. Dialogue: 0,1:15:50.04,1:15:53.09,Default,,0000,0189,0000,,Sevildiği için böyle\Niyi uyuyabiliyor. Dialogue: 0,1:15:55.88,1:15:58.72,Default,,0189,0000,0000,,Gel, kardeşim. Geç oldu. Dialogue: 0,1:15:55.88,1:15:58.72,Default,,0000,0189,0000,,Gel, kardeşim. Geç oldu. Dialogue: 0,1:16:01.01,1:16:04.47,Default,,0189,0000,0000,,Roma'yı çağlar boyunca\Nhayran kalınacak bir yer yapacağım. Dialogue: 0,1:16:01.01,1:16:04.47,Default,,0000,0189,0000,,Roma'yı çağlar boyunca\Nhayran kalınacak bir yer yapacağım. Dialogue: 0,1:16:06.85,1:16:09.81,Default,,0189,0000,0000,,Gracchus ve dostlarının\Nanlamadıkları da işte bu. Dialogue: 0,1:16:06.85,1:16:09.81,Default,,0000,0189,0000,,Gracchus ve dostlarının\Nanlamadıkları da işte bu. Dialogue: 0,1:16:10.94,1:16:14.32,Default,,0189,0000,0000,,Bütün bu arzularım\Nbaşımı çatlatıyor. Dialogue: 0,1:16:10.94,1:16:14.32,Default,,0000,0189,0000,,Bütün bu arzularım\Nbaşımı çatlatıyor. Dialogue: 0,1:16:22.45,1:16:24.04,Default,,0189,0000,0000,,Bu tonigi iç. Dialogue: 0,1:16:22.45,1:16:24.04,Default,,0000,0189,0000,,Bu tonigi iç. Dialogue: 0,1:16:33.80,1:16:36.72,Default,,0189,0000,0000,,Sanırım zamanı geldi. Dialogue: 0,1:16:33.80,1:16:36.72,Default,,0000,0189,0000,,Sanırım zamanı geldi. Dialogue: 0,1:16:36.84,1:16:39.05,Default,,0189,0000,0000,,Senatonun dağıtıldığını\Nbabamın anısına yapılacak şenlikte... Dialogue: 0,1:16:36.84,1:16:39.05,Default,,0000,0189,0000,,Senatonun dağıtıldığını\Nbabamın anısına yapılacak şenlikte... Dialogue: 0,1:16:39.09,1:16:40.97,Default,,0189,0000,0000,,ilan edebilirim. Dialogue: 0,1:16:39.09,1:16:40.97,Default,,0000,0189,0000,,ilan edebilirim. Dialogue: 0,1:16:41.14,1:16:43.14,Default,,0189,0000,0000,,Sence bunu yapmalı mıyım? Dialogue: 0,1:16:41.14,1:16:43.14,Default,,0000,0189,0000,,Sence bunu yapmalı mıyım? Dialogue: 0,1:16:44.43,1:16:46.27,Default,,0189,0000,0000,,Halk buna hazır mı? Dialogue: 0,1:16:44.43,1:16:46.27,Default,,0000,0189,0000,,Halk buna hazır mı? Dialogue: 0,1:16:47.93,1:16:49.94,Default,,0189,0000,0000,,Bence şimdi dinlenmelisin. Dialogue: 0,1:16:47.93,1:16:49.94,Default,,0000,0189,0000,,Bence şimdi dinlenmelisin. Dialogue: 0,1:16:56.36,1:16:58.24,Default,,0189,0000,0000,,Benim yanımda kalır mısın? Dialogue: 0,1:16:56.36,1:16:58.24,Default,,0000,0189,0000,,Benim yanımda kalır mısın? Dialogue: 0,1:16:58.40,1:17:00.36,Default,,0189,0000,0000,,Hala karanlıktan korkuyor musun,\Nkardeşim? Dialogue: 0,1:16:58.40,1:17:00.36,Default,,0000,0189,0000,,Hala karanlıktan korkuyor musun,\Nkardeşim? Dialogue: 0,1:17:07.75,1:17:08.79,Default,,0189,0000,0000,,Hala. Dialogue: 0,1:17:07.75,1:17:08.79,Default,,0000,0189,0000,,Hala. Dialogue: 0,1:17:10.46,1:17:11.96,Default,,0189,0000,0000,,Her zaman. Dialogue: 0,1:17:10.46,1:17:11.96,Default,,0000,0189,0000,,Her zaman. Dialogue: 0,1:17:13.50,1:17:16.38,Default,,0189,0000,0000,,- Bu gece benimle kal.\N- Kalmayacağımı biliyorsun. Dialogue: 0,1:17:13.50,1:17:16.38,Default,,0000,0189,0000,,- Bu gece benimle kal.\N- Kalmayacağımı biliyorsun. Dialogue: 0,1:17:20.76,1:17:22.26,Default,,0189,0000,0000,,Öyleyse beni öp. Dialogue: 0,1:17:20.76,1:17:22.26,Default,,0000,0189,0000,,Öyleyse beni öp. Dialogue: 0,1:17:31.27,1:17:32.60,Default,,0189,0000,0000,,Uyu, kardeşim. Dialogue: 0,1:17:31.27,1:17:32.60,Default,,0000,0189,0000,,Uyu, kardeşim. Dialogue: 0,1:17:51.58,1:17:53.17,Default,,0189,0000,0000,,Hadi! Dialogue: 0,1:17:51.58,1:17:53.17,Default,,0000,0189,0000,,Hadi! Dialogue: 0,1:17:55.38,1:17:56.75,Default,,0189,0000,0000,,Al beni. Dialogue: 0,1:17:55.38,1:17:56.75,Default,,0000,0189,0000,,Al beni. Dialogue: 0,1:18:01.47,1:18:03.93,Default,,0189,0000,0000,,Tamam, bu kadar yeter. Dialogue: 0,1:18:01.47,1:18:03.93,Default,,0000,0189,0000,,Tamam, bu kadar yeter. Dialogue: 0,1:18:26.24,1:18:29.37,Default,,0189,0000,0000,,İmparator muharebeler istiyor, ama ben\Naskerlerimi kurban etmek istemiyorum. Dialogue: 0,1:18:26.24,1:18:29.37,Default,,0000,0189,0000,,İmparator muharebeler istiyor, ama ben\Naskerlerimi kurban etmek istemiyorum. Dialogue: 0,1:18:29.37,1:18:33.08,Default,,0189,0000,0000,,Yığınlar muharebeler istiyor,\Nimparator da istediklerini veriyor. Dialogue: 0,1:18:29.37,1:18:33.08,Default,,0000,0189,0000,,Yığınlar muharebeler istiyor,\Nimparator da istediklerini veriyor. Dialogue: 0,1:18:33.25,1:18:36.75,Default,,0189,0000,0000,,- Sana da Kartaca muharebesi düştü.\N- Kartaca katliamı. Dialogue: 0,1:18:33.25,1:18:36.75,Default,,0000,0189,0000,,- Sana da Kartaca muharebesi düştü.\N- Kartaca katliamı. Dialogue: 0,1:18:38.75,1:18:42.17,Default,,0189,0000,0000,,Niçin hapishaneye gidip, tüm\Ndilenci ve hırsızları toplamıyorsun? Dialogue: 0,1:18:38.75,1:18:42.17,Default,,0000,0189,0000,,Niçin hapishaneye gidip, tüm\Ndilenci ve hırsızları toplamıyorsun? Dialogue: 0,1:18:42.34,1:18:43.84,Default,,0189,0000,0000,,Onu zaten yaptık. Dialogue: 0,1:18:42.34,1:18:43.84,Default,,0000,0189,0000,,Onu zaten yaptık. Dialogue: 0,1:18:44.05,1:18:47.18,Default,,0189,0000,0000,,Eğer imparatorluğun en iyi\Ngladyatörlerini harcamak istiyorsan. Dialogue: 0,1:18:44.05,1:18:47.18,Default,,0000,0189,0000,,Eğer imparatorluğun en iyi\Ngladyatörlerini harcamak istiyorsan. Dialogue: 0,1:18:47.35,1:18:49.39,Default,,0189,0000,0000,,ben de fiyatın\Niki katını isterim. Dialogue: 0,1:18:47.35,1:18:49.39,Default,,0000,0189,0000,,ben de fiyatın\Niki katını isterim. Dialogue: 0,1:18:49.60,1:18:53.19,Default,,0189,0000,0000,,Ya sözleşmedeki fiyatı alırsın,\Nya da sözleşmen feshedilir. Dialogue: 0,1:18:49.60,1:18:53.19,Default,,0000,0189,0000,,Ya sözleşmedeki fiyatı alırsın,\Nya da sözleşmen feshedilir. Dialogue: 0,1:18:53.19,1:18:54.73,Default,,0189,0000,0000,,Beğenmedin mi? Dialogue: 0,1:18:53.19,1:18:54.73,Default,,0000,0189,0000,,Beğenmedin mi? Dialogue: 0,1:18:54.81,1:18:58.19,Default,,0189,0000,0000,,O zaman çıktığın o bok çukuruna\Ngeri dönebilirsin. Dialogue: 0,1:18:54.81,1:18:58.19,Default,,0000,0189,0000,,O zaman çıktığın o bok çukuruna\Ngeri dönebilirsin. Dialogue: 0,1:19:01.90,1:19:03.65,Default,,0189,0000,0000,,Cassius, lütfen!\NCassius! Dialogue: 0,1:19:01.90,1:19:03.65,Default,,0000,0189,0000,,Cassius, lütfen!\NCassius! Dialogue: 0,1:19:33.73,1:19:36.73,Default,,0189,0000,0000,,Gladyatör, İspanyol dedikleri\Nsen misin? Dialogue: 0,1:19:33.73,1:19:36.73,Default,,0000,0189,0000,,Gladyatör, İspanyol dedikleri\Nsen misin? Dialogue: 0,1:19:36.81,1:19:38.10,Default,,0189,0000,0000,,Evet. Dialogue: 0,1:19:36.81,1:19:38.10,Default,,0000,0189,0000,,Evet. Dialogue: 0,1:19:39.15,1:19:41.61,Default,,0189,0000,0000,,Dev gibi bir olduğunu söylemişlerdi. Dialogue: 0,1:19:39.15,1:19:41.61,Default,,0000,0189,0000,,Dev gibi bir olduğunu söylemişlerdi. Dialogue: 0,1:19:41.78,1:19:44.03,Default,,0189,0000,0000,,Tek elle bir adamın kafasını\Nezebilir dediler. Dialogue: 0,1:19:41.78,1:19:44.03,Default,,0000,0189,0000,,Tek elle bir adamın kafasını\Nezebilir dediler. Dialogue: 0,1:19:44.19,1:19:46.45,Default,,0189,0000,0000,,Adamın mı? Hayır. Dialogue: 0,1:19:44.19,1:19:46.45,Default,,0000,0189,0000,,Adamın mı? Hayır. Dialogue: 0,1:19:47.53,1:19:49.20,Default,,0189,0000,0000,,Çocuğun. Dialogue: 0,1:19:47.53,1:19:49.20,Default,,0000,0189,0000,,Çocuğun. Dialogue: 0,1:19:51.66,1:19:54.70,Default,,0189,0000,0000,,- İspanya'nın atları iyi mi?\N- En iyilerinden. Dialogue: 0,1:19:51.66,1:19:54.70,Default,,0000,0189,0000,,- İspanya'nın atları iyi mi?\N- En iyilerinden. Dialogue: 0,1:19:55.83,1:19:57.62,Default,,0189,0000,0000,,Bu Argento... Dialogue: 0,1:19:55.83,1:19:57.62,Default,,0000,0189,0000,,Bu Argento... Dialogue: 0,1:19:57.79,1:19:59.71,Default,,0189,0000,0000,,bu da Scarto. Dialogue: 0,1:19:57.79,1:19:59.71,Default,,0000,0189,0000,,bu da Scarto. Dialogue: 0,1:19:59.84,1:20:01.75,Default,,0189,0000,0000,,Onlar benim atlarımdı. Dialogue: 0,1:19:59.84,1:20:01.75,Default,,0000,0189,0000,,Onlar benim atlarımdı. Dialogue: 0,1:20:02.96,1:20:04.97,Default,,0189,0000,0000,,Elimden aldılar. Dialogue: 0,1:20:02.96,1:20:04.97,Default,,0000,0189,0000,,Elimden aldılar. Dialogue: 0,1:20:05.09,1:20:08.72,Default,,0189,0000,0000,,Seni sevdim, İspanyol.\NSeni tutacağım. Dialogue: 0,1:20:05.09,1:20:08.72,Default,,0000,0189,0000,,Seni sevdim, İspanyol.\NSeni tutacağım. Dialogue: 0,1:20:08.84,1:20:12.47,Default,,0189,0000,0000,,- Oyunları seyretmene izin var mı?\N- Amcam ''seni güçlü yapar'' diyor. Dialogue: 0,1:20:08.84,1:20:12.47,Default,,0000,0189,0000,,- Oyunları seyretmene izin var mı?\N- Amcam ''seni güçlü yapar'' diyor. Dialogue: 0,1:20:12.51,1:20:15.89,Default,,0189,0000,0000,,- Peki baban ne diyor?\N- Babam öldü. Dialogue: 0,1:20:12.51,1:20:15.89,Default,,0000,0189,0000,,- Peki baban ne diyor?\N- Babam öldü. Dialogue: 0,1:20:17.56,1:20:19.60,Default,,0189,0000,0000,,Genç Lucius, gitmeliyiz. Dialogue: 0,1:20:17.56,1:20:19.60,Default,,0000,0189,0000,,Genç Lucius, gitmeliyiz. Dialogue: 0,1:20:20.86,1:20:22.11,Default,,0189,0000,0000,,Gitmem lazım. Dialogue: 0,1:20:20.86,1:20:22.11,Default,,0000,0189,0000,,Gitmem lazım. Dialogue: 0,1:20:22.15,1:20:23.82,Default,,0189,0000,0000,,Senin adın Lucius mu? Dialogue: 0,1:20:22.15,1:20:23.82,Default,,0000,0189,0000,,Senin adın Lucius mu? Dialogue: 0,1:20:26.15,1:20:28.53,Default,,0189,0000,0000,,Lucius Verus, babamınki gibi. Dialogue: 0,1:20:26.15,1:20:28.53,Default,,0000,0189,0000,,Lucius Verus, babamınki gibi. Dialogue: 0,1:20:59.35,1:21:00.85,Default,,0189,0000,0000,,İndir! Dialogue: 0,1:20:59.35,1:21:00.85,Default,,0000,0189,0000,,İndir! Dialogue: 0,1:21:06.07,1:21:07.86,Default,,0189,0000,0000,,Claudius! Dialogue: 0,1:21:06.07,1:21:07.86,Default,,0000,0189,0000,,Claudius! Dialogue: 0,1:21:07.90,1:21:09.70,Default,,0189,0000,0000,,- Evet?\N- Daha fazla kalkan! Dialogue: 0,1:21:07.90,1:21:09.70,Default,,0000,0189,0000,,- Evet?\N- Daha fazla kalkan! Dialogue: 0,1:21:30.59,1:21:32.26,Default,,0189,0000,0000,,İmparator gelince... Dialogue: 0,1:21:30.59,1:21:32.26,Default,,0000,0189,0000,,İmparator gelince... Dialogue: 0,1:21:32.47,1:21:35.31,Default,,0189,0000,0000,,silahlarınızı kaldırarak\Nonu selamlayın... Dialogue: 0,1:21:32.47,1:21:35.31,Default,,0000,0189,0000,,silahlarınızı kaldırarak\Nonu selamlayın... Dialogue: 0,1:21:35.47,1:21:37.35,Default,,0189,0000,0000,,sonra bir ağızdan konuşun. Dialogue: 0,1:21:35.47,1:21:37.35,Default,,0000,0189,0000,,sonra bir ağızdan konuşun. Dialogue: 0,1:21:38.48,1:21:39.73,Default,,0189,0000,0000,,Yüzünüzü imparatora dönün... Dialogue: 0,1:21:38.48,1:21:39.73,Default,,0000,0189,0000,,Yüzünüzü imparatora dönün... Dialogue: 0,1:21:39.81,1:21:42.81,Default,,0189,0000,0000,,ve ona sırtınızı dönmeyin. Dialogue: 0,1:21:39.81,1:21:42.81,Default,,0000,0189,0000,,ve ona sırtınızı dönmeyin. Dialogue: 0,1:21:42.94,1:21:46.40,Default,,0189,0000,0000,,Hadi gidin ve onurunuzla ölün. Dialogue: 0,1:21:42.94,1:21:46.40,Default,,0000,0189,0000,,Hadi gidin ve onurunuzla ölün. Dialogue: 0,1:22:40.83,1:22:42.91,Default,,0189,0000,0000,,Selam, kudretli Caesar! Dialogue: 0,1:22:40.83,1:22:42.91,Default,,0000,0189,0000,,Selam, kudretli Caesar! Dialogue: 0,1:22:43.08,1:22:47.46,Default,,0189,0000,0000,,Caesar! Caesar!\NCaesar! Caesar! Dialogue: 0,1:22:43.08,1:22:47.46,Default,,0000,0189,0000,,Caesar! Caesar!\NCaesar! Caesar! Dialogue: 0,1:22:53.38,1:22:56.05,Default,,0189,0000,0000,,Ölüme gitmekte olan bizler\Nseni selamlıyoruz! Dialogue: 0,1:22:53.38,1:22:56.05,Default,,0000,0189,0000,,Ölüme gitmekte olan bizler\Nseni selamlıyoruz! Dialogue: 0,1:22:58.68,1:23:00.31,Default,,0189,0000,0000,,Bugün... Dialogue: 0,1:22:58.68,1:23:00.31,Default,,0000,0189,0000,,Bugün... Dialogue: 0,1:23:00.31,1:23:03.85,Default,,0189,0000,0000,,kutsal antik çağlara\Nuzanıp... Dialogue: 0,1:23:00.31,1:23:03.85,Default,,0000,0189,0000,,kutsal antik çağlara\Nuzanıp... Dialogue: 0,1:23:03.98,1:23:05.98,Default,,0189,0000,0000,,güçlü Kartaca'nın\Nikinci yenilgisini... Dialogue: 0,1:23:03.98,1:23:05.98,Default,,0000,0189,0000,,güçlü Kartaca'nın\Nikinci yenilgisini... Dialogue: 0,1:23:06.06,1:23:09.69,Default,,0189,0000,0000,,senin için yeniden\Ncanlandırıyoruz! Dialogue: 0,1:23:06.06,1:23:09.69,Default,,0000,0189,0000,,senin için yeniden\Ncanlandırıyoruz! Dialogue: 0,1:23:13.61,1:23:18.58,Default,,0189,0000,0000,,Kıraç Zama ovasında... Dialogue: 0,1:23:13.61,1:23:18.58,Default,,0000,0189,0000,,Kıraç Zama ovasında... Dialogue: 0,1:23:18.78,1:23:22.08,Default,,0189,0000,0000,,barbar Anibal'in... Dialogue: 0,1:23:18.78,1:23:22.08,Default,,0000,0189,0000,,barbar Anibal'in... Dialogue: 0,1:23:22.20,1:23:24.46,Default,,0189,0000,0000,,yenilmez orduları dizilmişti. Dialogue: 0,1:23:22.20,1:23:24.46,Default,,0000,0189,0000,,yenilmez orduları dizilmişti. Dialogue: 0,1:23:25.54,1:23:28.71,Default,,0189,0000,0000,,Dünyanın tüm vahşi\Nuluslarından... Dialogue: 0,1:23:25.54,1:23:28.71,Default,,0000,0189,0000,,Dünyanın tüm vahşi\Nuluslarından... Dialogue: 0,1:23:28.71,1:23:31.51,Default,,0189,0000,0000,,acımasız paralı askerler\Nve savaşçılar... Dialogue: 0,1:23:28.71,1:23:31.51,Default,,0000,0189,0000,,acımasız paralı askerler\Nve savaşçılar... Dialogue: 0,1:23:31.51,1:23:34.47,Default,,0189,0000,0000,,tek amaçları insafsızca... Dialogue: 0,1:23:31.51,1:23:34.47,Default,,0000,0189,0000,,tek amaçları insafsızca... Dialogue: 0,1:23:34.63,1:23:36.64,Default,,0189,0000,0000,,yakıp yıkmak... Dialogue: 0,1:23:34.63,1:23:36.64,Default,,0000,0189,0000,,yakıp yıkmak... Dialogue: 0,1:23:36.80,1:23:38.51,Default,,0189,0000,0000,,fethetmek. Dialogue: 0,1:23:36.80,1:23:38.51,Default,,0000,0189,0000,,fethetmek. Dialogue: 0,1:23:38.51,1:23:40.60,Default,,0189,0000,0000,,İmparatorunuz... Dialogue: 0,1:23:38.51,1:23:40.60,Default,,0000,0189,0000,,İmparatorunuz... Dialogue: 0,1:23:40.68,1:23:42.68,Default,,0189,0000,0000,,barbar ordusunu size sunmaktan... Dialogue: 0,1:23:40.68,1:23:42.68,Default,,0000,0189,0000,,barbar ordusunu size sunmaktan... Dialogue: 0,1:23:42.77,1:23:45.56,Default,,0189,0000,0000,,kıvanç duyuyor! Dialogue: 0,1:23:42.77,1:23:45.56,Default,,0000,0189,0000,,kıvanç duyuyor! Dialogue: 0,1:23:54.07,1:23:55.99,Default,,0189,0000,0000,,Aranızda orduya katılmış olan\Nvar mı? Dialogue: 0,1:23:54.07,1:23:55.99,Default,,0000,0189,0000,,Aranızda orduya katılmış olan\Nvar mı? Dialogue: 0,1:23:55.99,1:23:59.12,Default,,0189,0000,0000,,Evet. Ben Vindobona'da\Nsizin emrinizde savaştım. Dialogue: 0,1:23:55.99,1:23:59.12,Default,,0000,0189,0000,,Evet. Ben Vindobona'da\Nsizin emrinizde savaştım. Dialogue: 0,1:24:00.03,1:24:01.74,Default,,0189,0000,0000,,Sen bana yardım edebilirsin. Dialogue: 0,1:24:00.03,1:24:01.74,Default,,0000,0189,0000,,Sen bana yardım edebilirsin. Dialogue: 0,1:24:03.04,1:24:04.83,Default,,0189,0000,0000,,Bu kapılardan ne çıkarsa çıksın... Dialogue: 0,1:24:03.04,1:24:04.83,Default,,0000,0189,0000,,Bu kapılardan ne çıkarsa çıksın... Dialogue: 0,1:24:06.12,1:24:09.13,Default,,0189,0000,0000,,eğer birlikte çalışırsak\Nkurtulma şansımız daha fazla olur. Dialogue: 0,1:24:06.12,1:24:09.13,Default,,0000,0189,0000,,eğer birlikte çalışırsak\Nkurtulma şansımız daha fazla olur. Dialogue: 0,1:24:10.13,1:24:12.00,Default,,0189,0000,0000,,Anlıyor musunuz? Dialogue: 0,1:24:10.13,1:24:12.00,Default,,0000,0189,0000,,Anlıyor musunuz? Dialogue: 0,1:24:13.71,1:24:16.38,Default,,0189,0000,0000,,Birbirimizden ayrılmazsak\Nhayatta kalabiliriz. Dialogue: 0,1:24:13.71,1:24:16.38,Default,,0000,0189,0000,,Birbirimizden ayrılmazsak\Nhayatta kalabiliriz. Dialogue: 0,1:24:16.38,1:24:18.84,Default,,0189,0000,0000,,İmparator sizlere\NScipio Africanus'un lejyonerlerini... Dialogue: 0,1:24:16.38,1:24:18.84,Default,,0000,0189,0000,,İmparator sizlere\NScipio Africanus'un lejyonerlerini... Dialogue: 0,1:24:19.05,1:24:21.85,Default,,0189,0000,0000,,sunmaktan kıvanç duyuyor. Dialogue: 0,1:24:19.05,1:24:21.85,Default,,0000,0189,0000,,sunmaktan kıvanç duyuyor. Dialogue: 0,1:24:34.40,1:24:35.40,Default,,0189,0000,0000,,Ölüme! Dialogue: 0,1:24:34.40,1:24:35.40,Default,,0000,0189,0000,,Ölüme! Dialogue: 0,1:24:39.20,1:24:41.12,Default,,0189,0000,0000,,Öldür! Öldür! Öldür! Dialogue: 0,1:24:39.20,1:24:41.12,Default,,0000,0189,0000,,Öldür! Öldür! Öldür! Dialogue: 0,1:24:45.91,1:24:47.58,Default,,0189,0000,0000,,Yakın durun! Dialogue: 0,1:24:45.91,1:24:47.58,Default,,0000,0189,0000,,Yakın durun! Dialogue: 0,1:24:53.21,1:24:55.30,Default,,0189,0000,0000,,Toplanın! Dialogue: 0,1:24:53.21,1:24:55.30,Default,,0000,0189,0000,,Toplanın! Dialogue: 0,1:24:57.05,1:25:00.47,Default,,0189,0000,0000,,Kademeli sıralar!\NKademeli sıralar! Dialogue: 0,1:24:57.05,1:25:00.47,Default,,0000,0189,0000,,Kademeli sıralar!\NKademeli sıralar! Dialogue: 0,1:25:12.48,1:25:15.65,Default,,0189,0000,0000,,- Yakında tüm adamların ölecek.\N- Hiç şansın yok. Dialogue: 0,1:25:12.48,1:25:15.65,Default,,0000,0189,0000,,- Yakında tüm adamların ölecek.\N- Hiç şansın yok. Dialogue: 0,1:25:27.50,1:25:30.21,Default,,0189,0000,0000,,Kalkanlarınızı bitiştirin!\NYekvücut olun! Dialogue: 0,1:25:27.50,1:25:30.21,Default,,0000,0189,0000,,Kalkanlarınızı bitiştirin!\NYekvücut olun! Dialogue: 0,1:25:31.08,1:25:32.46,Default,,0189,0000,0000,,Dayan! Dialogue: 0,1:25:31.08,1:25:32.46,Default,,0000,0189,0000,,Dayan! Dialogue: 0,1:25:34.59,1:25:36.21,Default,,0189,0000,0000,,Dayan! Dialogue: 0,1:25:34.59,1:25:36.21,Default,,0000,0189,0000,,Dayan! Dialogue: 0,1:25:36.30,1:25:37.63,Default,,0189,0000,0000,,Yekvücut! Dialogue: 0,1:25:36.30,1:25:37.63,Default,,0000,0189,0000,,Yekvücut! Dialogue: 0,1:25:40.76,1:25:42.51,Default,,0189,0000,0000,,Aferin! Dialogue: 0,1:25:40.76,1:25:42.51,Default,,0000,0189,0000,,Aferin! Dialogue: 0,1:25:53.98,1:25:55.57,Default,,0189,0000,0000,,Dayan! Dialogue: 0,1:25:53.98,1:25:55.57,Default,,0000,0189,0000,,Dayan! Dialogue: 0,1:25:55.65,1:25:57.32,Default,,0189,0000,0000,,Aşağı ! Aşağı ! Dialogue: 0,1:25:55.65,1:25:57.32,Default,,0000,0189,0000,,Aşağı ! Aşağı ! Dialogue: 0,1:26:03.37,1:26:04.45,Default,,0189,0000,0000,,Evet! Dialogue: 0,1:26:03.37,1:26:04.45,Default,,0000,0189,0000,,Evet! Dialogue: 0,1:26:17.09,1:26:18.30,Default,,0189,0000,0000,,Hagen! Dialogue: 0,1:26:17.09,1:26:18.30,Default,,0000,0189,0000,,Hagen! Dialogue: 0,1:26:42.32,1:26:45.74,Default,,0189,0000,0000,,Bu kol arabaya!\NBu kol benimle kalsın! Dialogue: 0,1:26:42.32,1:26:45.74,Default,,0000,0189,0000,,Bu kol arabaya!\NBu kol benimle kalsın! Dialogue: 0,1:26:49.49,1:26:51.20,Default,,0189,0000,0000,,Çabuk! Dialogue: 0,1:26:49.49,1:26:51.20,Default,,0000,0189,0000,,Çabuk! Dialogue: 0,1:26:51.37,1:26:54.12,Default,,0189,0000,0000,,- Oraya çık!\N- Çabuk! Dialogue: 0,1:26:51.37,1:26:54.12,Default,,0000,0189,0000,,- Oraya çık!\N- Çabuk! Dialogue: 0,1:27:35.33,1:27:36.17,Default,,0189,0000,0000,,Maximus! Dialogue: 0,1:27:35.33,1:27:36.17,Default,,0000,0189,0000,,Maximus! Dialogue: 0,1:27:48.60,1:27:50.72,Default,,0189,0000,0000,,Tek sıra!\NTek sıra! Dialogue: 0,1:27:48.60,1:27:50.72,Default,,0000,0189,0000,,Tek sıra!\NTek sıra! Dialogue: 0,1:28:36.31,1:28:37.81,Default,,0189,0000,0000,,Kazandık! Dialogue: 0,1:28:36.31,1:28:37.81,Default,,0000,0189,0000,,Kazandık! Dialogue: 0,1:28:43.02,1:28:46.32,Default,,0189,0000,0000,,Benim tarih bilgim\Nbiraz bulanık, Cassius... Dialogue: 0,1:28:43.02,1:28:46.32,Default,,0000,0189,0000,,Benim tarih bilgim\Nbiraz bulanık, Cassius... Dialogue: 0,1:28:46.32,1:28:49.20,Default,,0189,0000,0000,,ama Kartaca'da barbarların\Nyenik düşmesi gerekmiyor muydu? Dialogue: 0,1:28:46.32,1:28:49.20,Default,,0000,0189,0000,,ama Kartaca'da barbarların\Nyenik düşmesi gerekmiyor muydu? Dialogue: 0,1:28:49.24,1:28:51.24,Default,,0189,0000,0000,,Evet, efendim. Dialogue: 0,1:28:49.24,1:28:51.24,Default,,0000,0189,0000,,Evet, efendim. Dialogue: 0,1:28:52.58,1:28:53.83,Default,,0189,0000,0000,,Affedersiniz, efendim. Dialogue: 0,1:28:52.58,1:28:53.83,Default,,0000,0189,0000,,Affedersiniz, efendim. Dialogue: 0,1:28:53.95,1:28:57.62,Default,,0189,0000,0000,,Yok, ben sürprizleri severim. Dialogue: 0,1:28:53.95,1:28:57.62,Default,,0000,0189,0000,,Yok, ben sürprizleri severim. Dialogue: 0,1:28:57.71,1:28:59.25,Default,,0189,0000,0000,,Kim o? Dialogue: 0,1:28:57.71,1:28:59.25,Default,,0000,0189,0000,,Kim o? Dialogue: 0,1:28:59.25,1:29:02.88,Default,,0189,0000,0000,,Ona İspanyol diyorlar, efendim. Dialogue: 0,1:28:59.25,1:29:02.88,Default,,0000,0189,0000,,Ona İspanyol diyorlar, efendim. Dialogue: 0,1:29:04.75,1:29:07.63,Default,,0189,0000,0000,,- Onunla görüşmek istiyorum.\N- Evet, efendim. Dialogue: 0,1:29:04.75,1:29:07.63,Default,,0000,0189,0000,,- Onunla görüşmek istiyorum.\N- Evet, efendim. Dialogue: 0,1:29:09.93,1:29:11.85,Default,,0189,0000,0000,,Selam barbarlar! Dialogue: 0,1:29:09.93,1:29:11.85,Default,,0000,0189,0000,,Selam barbarlar! Dialogue: 0,1:29:27.24,1:29:30.74,Default,,0189,0000,0000,,İleri! Silahları hazır tutun! Dialogue: 0,1:29:27.24,1:29:30.74,Default,,0000,0189,0000,,İleri! Silahları hazır tutun! Dialogue: 0,1:29:43.84,1:29:45.13,Default,,0189,0000,0000,,Silahlarınızı atın. Dialogue: 0,1:29:43.84,1:29:45.13,Default,,0000,0189,0000,,Silahlarınızı atın. Dialogue: 0,1:29:49.63,1:29:52.80,Default,,0189,0000,0000,,Gladyatör,\Nimparator seni istiyor. Dialogue: 0,1:29:49.63,1:29:52.80,Default,,0000,0189,0000,,Gladyatör,\Nimparator seni istiyor. Dialogue: 0,1:29:52.80,1:29:54.93,Default,,0189,0000,0000,,İmparatorun emri başım üstüne. Dialogue: 0,1:29:52.80,1:29:54.93,Default,,0000,0189,0000,,İmparatorun emri başım üstüne. Dialogue: 0,1:30:22.08,1:30:24.17,Default,,0189,0000,0000,,Kalkın. Kalkın. Dialogue: 0,1:30:22.08,1:30:24.17,Default,,0000,0189,0000,,Kalkın. Kalkın. Dialogue: 0,1:30:33.55,1:30:35.55,Default,,0189,0000,0000,,Ününü. hak ediyorsun,\Nlspanyol. Dialogue: 0,1:30:33.55,1:30:35.55,Default,,0000,0189,0000,,Ününü. hak ediyorsun,\Nlspanyol. Dialogue: 0,1:30:35.76,1:30:38.81,Default,,0189,0000,0000,,Seninle boy ölçüşebilecek bir\Ngladyatör olduğunu sanmıyorum. Dialogue: 0,1:30:35.76,1:30:38.81,Default,,0000,0189,0000,,Seninle boy ölçüşebilecek bir\Ngladyatör olduğunu sanmıyorum. Dialogue: 0,1:30:38.85,1:30:42.69,Default,,0189,0000,0000,,Bu delikanlıya sorarsan, Hector yeniden\Ndoğdu diyor. Yoksa Herkül müydü? Dialogue: 0,1:30:38.85,1:30:42.69,Default,,0000,0189,0000,,Bu delikanlıya sorarsan, Hector yeniden\Ndoğdu diyor. Yoksa Herkül müydü? Dialogue: 0,1:30:44.02,1:30:47.94,Default,,0189,0000,0000,,Kahraman niçin yüzünü açıp\Ngerçek adını bize söylemiyor? Dialogue: 0,1:30:44.02,1:30:47.94,Default,,0000,0189,0000,,Kahraman niçin yüzünü açıp\Ngerçek adını bize söylemiyor? Dialogue: 0,1:30:49.99,1:30:51.53,Default,,0189,0000,0000,,Bir adın var, değil mi? Dialogue: 0,1:30:49.99,1:30:51.53,Default,,0000,0189,0000,,Bir adın var, değil mi? Dialogue: 0,1:30:52.65,1:30:54.74,Default,,0189,0000,0000,,Benim adım Gladyatör. Dialogue: 0,1:30:52.65,1:30:54.74,Default,,0000,0189,0000,,Benim adım Gladyatör. Dialogue: 0,1:30:57.70,1:31:00.16,Default,,0189,0000,0000,,Ne cüretle bana sırtını\Ndönüyorsun? Dialogue: 0,1:30:57.70,1:31:00.16,Default,,0000,0189,0000,,Ne cüretle bana sırtını\Ndönüyorsun? Dialogue: 0,1:31:00.20,1:31:01.66,Default,,0189,0000,0000,,Köle! Dialogue: 0,1:31:00.20,1:31:01.66,Default,,0000,0189,0000,,Köle! Dialogue: 0,1:31:02.83,1:31:05.88,Default,,0189,0000,0000,,Miğferini çıkar\Nve bana adını söyle. Dialogue: 0,1:31:02.83,1:31:05.88,Default,,0000,0189,0000,,Miğferini çıkar\Nve bana adını söyle. Dialogue: 0,1:31:17.39,1:31:19.60,Default,,0189,0000,0000,,Adım\NMaximus Decimus Meridius... Dialogue: 0,1:31:17.39,1:31:19.60,Default,,0000,0189,0000,,Adım\NMaximus Decimus Meridius... Dialogue: 0,1:31:19.72,1:31:21.98,Default,,0189,0000,0000,,Kuzey orduları komutanı... Dialogue: 0,1:31:19.72,1:31:21.98,Default,,0000,0189,0000,,Kuzey orduları komutanı... Dialogue: 0,1:31:22.10,1:31:24.90,Default,,0189,0000,0000,,Felix Lejyonlarının Generali... Dialogue: 0,1:31:22.10,1:31:24.90,Default,,0000,0189,0000,,Felix Lejyonlarının Generali... Dialogue: 0,1:31:24.98,1:31:28.19,Default,,0189,0000,0000,,gerçek imparator Marcus Aurelius'un\Nsadık kulu... Dialogue: 0,1:31:24.98,1:31:28.19,Default,,0000,0189,0000,,gerçek imparator Marcus Aurelius'un\Nsadık kulu... Dialogue: 0,1:31:29.73,1:31:31.99,Default,,0189,0000,0000,,katledilmiş bir oğlun babası... Dialogue: 0,1:31:29.73,1:31:31.99,Default,,0000,0189,0000,,katledilmiş bir oğlun babası... Dialogue: 0,1:31:31.99,1:31:34.78,Default,,0189,0000,0000,,katledilmiş bir kadının kocası... Dialogue: 0,1:31:31.99,1:31:34.78,Default,,0000,0189,0000,,katledilmiş bir kadının kocası... Dialogue: 0,1:31:35.03,1:31:38.70,Default,,0189,0000,0000,,ve, ister bu dünyada ister öbüründe,\Nmutlaka intikamımı alacağım. Dialogue: 0,1:31:35.03,1:31:38.70,Default,,0000,0189,0000,,ve, ister bu dünyada ister öbüründe,\Nmutlaka intikamımı alacağım. Dialogue: 0,1:31:46.37,1:31:48.34,Default,,0189,0000,0000,,Askerler! Dialogue: 0,1:31:46.37,1:31:48.34,Default,,0000,0189,0000,,Askerler! Dialogue: 0,1:32:01.22,1:32:03.98,Default,,0189,0000,0000,,Yaşasın! Yaşasın! Yaşasın! Yaşasın! Dialogue: 0,1:32:01.22,1:32:03.98,Default,,0000,0189,0000,,Yaşasın! Yaşasın! Yaşasın! Yaşasın! Dialogue: 0,1:32:50.52,1:32:53.15,Default,,0189,0000,0000,,Muhafızlar, rahat! Dialogue: 0,1:32:50.52,1:32:53.15,Default,,0000,0189,0000,,Muhafızlar, rahat! Dialogue: 0,1:33:43.62,1:33:48.04,Default,,0189,0000,0000,,Maximus! Maximus!\NMaximus! Maximus! Dialogue: 0,1:33:43.62,1:33:48.04,Default,,0000,0189,0000,,Maximus! Maximus!\NMaximus! Maximus! Dialogue: 0,1:34:15.89,1:34:17.73,Default,,0189,0000,0000,,O niye hala hayatta? Dialogue: 0,1:34:15.89,1:34:17.73,Default,,0000,0189,0000,,O niye hala hayatta? Dialogue: 0,1:34:19.02,1:34:20.98,Default,,0189,0000,0000,,Bilmiyorum. Dialogue: 0,1:34:19.02,1:34:20.98,Default,,0000,0189,0000,,Bilmiyorum. Dialogue: 0,1:34:21.10,1:34:23.23,Default,,0189,0000,0000,,Onun hayatta olmaması lazım. Dialogue: 0,1:34:21.10,1:34:23.23,Default,,0000,0189,0000,,Onun hayatta olmaması lazım. Dialogue: 0,1:34:23.31,1:34:24.98,Default,,0189,0000,0000,,Bu canımı sıkıyor. Dialogue: 0,1:34:23.31,1:34:24.98,Default,,0000,0189,0000,,Bu canımı sıkıyor. Dialogue: 0,1:34:26.61,1:34:28.53,Default,,0189,0000,0000,,Çok canım sıkıldı. Dialogue: 0,1:34:26.61,1:34:28.53,Default,,0000,0189,0000,,Çok canım sıkıldı. Dialogue: 0,1:34:39.54,1:34:41.54,Default,,0189,0000,0000,,Yapmam gerekeni yaptım. Dialogue: 0,1:34:39.54,1:34:41.54,Default,,0000,0189,0000,,Yapmam gerekeni yaptım. Dialogue: 0,1:34:42.50,1:34:46.63,Default,,0189,0000,0000,,Eğer Babamın dediği olsaydı,\Nimparatorluk dağılırdı. Dialogue: 0,1:34:42.50,1:34:46.63,Default,,0000,0189,0000,,Eğer Babamın dediği olsaydı,\Nimparatorluk dağılırdı. Dialogue: 0,1:34:46.67,1:34:48.59,Default,,0189,0000,0000,,Bunu anlıyorsun, değil mi? Dialogue: 0,1:34:46.67,1:34:48.59,Default,,0000,0189,0000,,Bunu anlıyorsun, değil mi? Dialogue: 0,1:34:54.55,1:34:57.85,Default,,0189,0000,0000,,Onu görünce\Nneler hissettin? Dialogue: 0,1:34:54.55,1:34:57.85,Default,,0000,0189,0000,,Onu görünce\Nneler hissettin? Dialogue: 0,1:34:59.98,1:35:01.85,Default,,0189,0000,0000,,Hiçbir şey hissetmedim. Dialogue: 0,1:34:59.98,1:35:01.85,Default,,0000,0189,0000,,Hiçbir şey hissetmedim. Dialogue: 0,1:35:03.69,1:35:06.11,Default,,0189,0000,0000,,Seni derinden yaraladı,\Ndeğil mi? Dialogue: 0,1:35:03.69,1:35:06.11,Default,,0000,0189,0000,,Seni derinden yaraladı,\Ndeğil mi? Dialogue: 0,1:35:07.32,1:35:09.07,Default,,0189,0000,0000,,Benim onu yaraladığımdan\Nfazla değil. Dialogue: 0,1:35:07.32,1:35:09.07,Default,,0000,0189,0000,,Benim onu yaraladığımdan\Nfazla değil. Dialogue: 0,1:35:13.66,1:35:15.82,Default,,0189,0000,0000,,Germania'da bana yalan söylediler. Dialogue: 0,1:35:13.66,1:35:15.82,Default,,0000,0189,0000,,Germania'da bana yalan söylediler. Dialogue: 0,1:35:17.79,1:35:19.79,Default,,0189,0000,0000,,Bana öldüğünü söylemişlerdi. Dialogue: 0,1:35:17.79,1:35:19.79,Default,,0000,0189,0000,,Bana öldüğünü söylemişlerdi. Dialogue: 0,1:35:22.00,1:35:24.46,Default,,0189,0000,0000,,Eğer bana yalan söyledilerse,\Nbana saygı duymuyorlar demektir. Dialogue: 0,1:35:22.00,1:35:24.46,Default,,0000,0189,0000,,Eğer bana yalan söyledilerse,\Nbana saygı duymuyorlar demektir. Dialogue: 0,1:35:24.54,1:35:27.50,Default,,0189,0000,0000,,Eğer saygı duymuyorlarsa,\Nbeni nasıl sevebilirler? Dialogue: 0,1:35:24.54,1:35:27.50,Default,,0000,0189,0000,,Eğer saygı duymuyorlarsa,\Nbeni nasıl sevebilirler? Dialogue: 0,1:35:28.92,1:35:30.63,Default,,0189,0000,0000,,O halde lejyonlara... Dialogue: 0,1:35:28.92,1:35:30.63,Default,,0000,0189,0000,,O halde lejyonlara... Dialogue: 0,1:35:31.38,1:35:32.72,Default,,0189,0000,0000,,ihanetlerinin cezasız kalmayacağını... Dialogue: 0,1:35:31.38,1:35:32.72,Default,,0000,0189,0000,,ihanetlerinin cezasız kalmayacağını... Dialogue: 0,1:35:32.84,1:35:35.18,Default,,0189,0000,0000,,göstermelisin. Dialogue: 0,1:35:32.84,1:35:35.18,Default,,0000,0189,0000,,göstermelisin. Dialogue: 0,1:35:35.30,1:35:36.64,Default,,0189,0000,0000,,Zavallı kardeşim. Dialogue: 0,1:35:35.30,1:35:36.64,Default,,0000,0189,0000,,Zavallı kardeşim. Dialogue: 0,1:35:37.47,1:35:39.77,Default,,0189,0000,0000,,Senin düşmanın olmak istemem. Dialogue: 0,1:35:37.47,1:35:39.77,Default,,0000,0189,0000,,Senin düşmanın olmak istemem. Dialogue: 0,1:35:40.93,1:35:42.39,Default,,0189,0000,0000,,Ne yapacaksın? Dialogue: 0,1:35:40.93,1:35:42.39,Default,,0000,0189,0000,,Ne yapacaksın? Dialogue: 0,1:35:55.61,1:35:56.53,Default,,0189,0000,0000,,Buradan. Dialogue: 0,1:35:55.61,1:35:56.53,Default,,0000,0189,0000,,Buradan. Dialogue: 0,1:36:32.23,1:36:35.70,Default,,0189,0000,0000,,Zengin hanımlar en yiğit şampiyonlarla\Nyatmak için iyi para öderler. Dialogue: 0,1:36:32.23,1:36:35.70,Default,,0000,0189,0000,,Zengin hanımlar en yiğit şampiyonlarla\Nyatmak için iyi para öderler. Dialogue: 0,1:36:35.82,1:36:38.78,Default,,0189,0000,0000,,Kardeşinin katillerini\Ngöndereceğini biliyordum. Dialogue: 0,1:36:35.82,1:36:38.78,Default,,0000,0189,0000,,Kardeşinin katillerini\Ngöndereceğini biliyordum. Dialogue: 0,1:36:38.87,1:36:41.83,Default,,0189,0000,0000,,En iyilerini göndereceğini\Ndüşünmemiştim. Dialogue: 0,1:36:38.87,1:36:41.83,Default,,0000,0189,0000,,En iyilerini göndereceğini\Ndüşünmemiştim. Dialogue: 0,1:36:43.33,1:36:44.54,Default,,0189,0000,0000,,Maximus, onun haberi yok. Dialogue: 0,1:36:43.33,1:36:44.54,Default,,0000,0189,0000,,Maximus, onun haberi yok. Dialogue: 0,1:36:46.12,1:36:49.00,Default,,0189,0000,0000,,Ailem canlı canlı yakıldı\Nve çarmıha gerildi. Dialogue: 0,1:36:46.12,1:36:49.00,Default,,0000,0189,0000,,Ailem canlı canlı yakıldı\Nve çarmıha gerildi. Dialogue: 0,1:36:49.04,1:36:52.05,Default,,0189,0000,0000,,- Ben hiçbir şey bilmiyordum--\N- Bana yalan söyleme! Dialogue: 0,1:36:49.04,1:36:52.05,Default,,0000,0189,0000,,- Ben hiçbir şey bilmiyordum--\N- Bana yalan söyleme! Dialogue: 0,1:36:58.51,1:37:00.51,Default,,0189,0000,0000,,Onların arkasından ağladım. Dialogue: 0,1:36:58.51,1:37:00.51,Default,,0000,0189,0000,,Onların arkasından ağladım. Dialogue: 0,1:37:00.60,1:37:04.52,Default,,0189,0000,0000,,Baban için ağladığın gibi mi?\NBaban için ağladığın gibi mi? Dialogue: 0,1:37:00.60,1:37:04.52,Default,,0000,0189,0000,,Baban için ağladığın gibi mi?\NBaban için ağladığın gibi mi? Dialogue: 0,1:37:04.64,1:37:08.31,Default,,0189,0000,0000,,O günden beri korkular içine\Nhapsedilmiş olarak yaşıyorum. Dialogue: 0,1:37:04.64,1:37:08.31,Default,,0000,0189,0000,,O günden beri korkular içine\Nhapsedilmiş olarak yaşıyorum. Dialogue: 0,1:37:08.40,1:37:11.57,Default,,0189,0000,0000,,Kardeşinin korkusuyla baban için\Nyas tutamamak. Dialogue: 0,1:37:08.40,1:37:11.57,Default,,0000,0189,0000,,Kardeşinin korkusuyla baban için\Nyas tutamamak. Dialogue: 0,1:37:12.98,1:37:15.94,Default,,0189,0000,0000,,Taht oğluna\Nkalacağı için... Dialogue: 0,1:37:12.98,1:37:15.94,Default,,0000,0189,0000,,Taht oğluna\Nkalacağı için... Dialogue: 0,1:37:16.07,1:37:19.03,Default,,0189,0000,0000,,her gün, her an korku\Niçinde yaşamak. Dialogue: 0,1:37:16.07,1:37:19.03,Default,,0000,0189,0000,,her gün, her an korku\Niçinde yaşamak. Dialogue: 0,1:37:20.87,1:37:22.41,Default,,0189,0000,0000,,Ah, çok ağladım. Dialogue: 0,1:37:20.87,1:37:22.41,Default,,0000,0189,0000,,Ah, çok ağladım. Dialogue: 0,1:37:23.54,1:37:25.08,Default,,0189,0000,0000,,Oğlum... Dialogue: 0,1:37:23.54,1:37:25.08,Default,,0000,0189,0000,,Oğlum... Dialogue: 0,1:37:25.16,1:37:26.71,Default,,0189,0000,0000,,günahsızdı. Dialogue: 0,1:37:25.16,1:37:26.71,Default,,0000,0189,0000,,günahsızdı. Dialogue: 0,1:37:27.46,1:37:29.50,Default,,0189,0000,0000,,Benimki de. Dialogue: 0,1:37:27.46,1:37:29.50,Default,,0000,0189,0000,,Benimki de. Dialogue: 0,1:37:30.96,1:37:33.80,Default,,0189,0000,0000,,Bana güvenmen için benim\Noğlumun da mı ölmesi gerekiyor? Dialogue: 0,1:37:30.96,1:37:33.80,Default,,0000,0189,0000,,Bana güvenmen için benim\Noğlumun da mı ölmesi gerekiyor? Dialogue: 0,1:37:35.92,1:37:39.55,Default,,0189,0000,0000,,Sana güvenip güvenmemem\Nne fark eder? Dialogue: 0,1:37:35.92,1:37:39.55,Default,,0000,0189,0000,,Sana güvenip güvenmemem\Nne fark eder? Dialogue: 0,1:37:39.64,1:37:42.55,Default,,0189,0000,0000,,Tanrılar senin hayatını bağışladı.\NBunu anlamıyor musun? Dialogue: 0,1:37:39.64,1:37:42.55,Default,,0000,0189,0000,,Tanrılar senin hayatını bağışladı.\NBunu anlamıyor musun? Dialogue: 0,1:37:42.72,1:37:46.14,Default,,0189,0000,0000,,Bugün bir kölenin Roma imparatorundan\Ndaha güçlü hale geldiğini gördüm. Dialogue: 0,1:37:42.72,1:37:46.14,Default,,0000,0189,0000,,Bugün bir kölenin Roma imparatorundan\Ndaha güçlü hale geldiğini gördüm. Dialogue: 0,1:37:46.23,1:37:48.27,Default,,0189,0000,0000,,Tanrılar hayatımı bağışladı, ha? Dialogue: 0,1:37:46.23,1:37:48.27,Default,,0000,0189,0000,,Tanrılar hayatımı bağışladı, ha? Dialogue: 0,1:37:48.31,1:37:51.65,Default,,0189,0000,0000,,Onların insafına kaldım, sadece\Nkalabalığı eğlendirecek gücüm var. Dialogue: 0,1:37:48.31,1:37:51.65,Default,,0000,0189,0000,,Onların insafına kaldım, sadece\Nkalabalığı eğlendirecek gücüm var. Dialogue: 0,1:37:51.73,1:37:53.77,Default,,0189,0000,0000,,İşte güç odur . Dialogue: 0,1:37:51.73,1:37:53.77,Default,,0000,0189,0000,,İşte güç odur . Dialogue: 0,1:37:53.82,1:37:57.78,Default,,0189,0000,0000,,Ayak takımı, Roma'dır; Commodus onları\Nkontrol ederse, her şeyi kontrol eder. Dialogue: 0,1:37:53.82,1:37:57.78,Default,,0000,0189,0000,,Ayak takımı, Roma'dır; Commodus onları\Nkontrol ederse, her şeyi kontrol eder. Dialogue: 0,1:37:58.95,1:38:00.99,Default,,0189,0000,0000,,Dinle beni. Dialogue: 0,1:37:58.95,1:38:00.99,Default,,0000,0189,0000,,Dinle beni. Dialogue: 0,1:38:01.28,1:38:04.28,Default,,0189,0000,0000,,Kardeşimin düşmanları var,\Nözellikle senatoda. Dialogue: 0,1:38:01.28,1:38:04.28,Default,,0000,0189,0000,,Kardeşimin düşmanları var,\Nözellikle senatoda. Dialogue: 0,1:38:04.41,1:38:06.37,Default,,0189,0000,0000,,Ama halk onun\Npeşinden gittiği sürece... Dialogue: 0,1:38:04.41,1:38:06.37,Default,,0000,0189,0000,,Ama halk onun\Npeşinden gittiği sürece... Dialogue: 0,1:38:06.62,1:38:10.04,Default,,0189,0000,0000,,sen gelene kadar kimse ona\Nkarşı çıkmaya cesaret edemiyordu. Dialogue: 0,1:38:06.62,1:38:10.04,Default,,0000,0189,0000,,sen gelene kadar kimse ona\Nkarşı çıkmaya cesaret edemiyordu. Dialogue: 0,1:38:10.12,1:38:13.00,Default,,0189,0000,0000,,Ona karşılar,\Nama hiçbir şey yapmıyorlar. Dialogue: 0,1:38:10.12,1:38:13.00,Default,,0000,0189,0000,,Ona karşılar,\Nama hiçbir şey yapmıyorlar. Dialogue: 0,1:38:13.04,1:38:16.84,Default,,0189,0000,0000,,Hayatlarını Roma'ya adamış\Nsenatörler var. Dialogue: 0,1:38:13.04,1:38:16.84,Default,,0000,0189,0000,,Hayatlarını Roma'ya adamış\Nsenatörler var. Dialogue: 0,1:38:17.05,1:38:19.76,Default,,0189,0000,0000,,Özellikle de birisi var. Dialogue: 0,1:38:17.05,1:38:19.76,Default,,0000,0189,0000,,Özellikle de birisi var. Dialogue: 0,1:38:19.84,1:38:22.85,Default,,0189,0000,0000,,Eğer ayarlayabilirsem\Nonunla görüşür müsün? Dialogue: 0,1:38:19.84,1:38:22.85,Default,,0000,0189,0000,,Eğer ayarlayabilirsem\Nonunla görüşür müsün? Dialogue: 0,1:38:23.10,1:38:25.31,Default,,0189,0000,0000,,Anlamıyor musun? Dialogue: 0,1:38:23.10,1:38:25.31,Default,,0000,0189,0000,,Anlamıyor musun? Dialogue: 0,1:38:25.39,1:38:27.60,Default,,0189,0000,0000,,Bu gece bu hücrede ölebilirim,\Nya da yarın arenada. Dialogue: 0,1:38:25.39,1:38:27.60,Default,,0000,0189,0000,,Bu gece bu hücrede ölebilirim,\Nya da yarın arenada. Dialogue: 0,1:38:27.77,1:38:29.39,Default,,0189,0000,0000,,Ben bir köleyim! Dialogue: 0,1:38:27.77,1:38:29.39,Default,,0000,0189,0000,,Ben bir köleyim! Dialogue: 0,1:38:29.56,1:38:32.10,Default,,0189,0000,0000,,Benim ne yararım olabilir? Dialogue: 0,1:38:29.56,1:38:32.10,Default,,0000,0189,0000,,Benim ne yararım olabilir? Dialogue: 0,1:38:32.15,1:38:34.82,Default,,0189,0000,0000,,Bu adam da senin istediğini\Nistiyor. Dialogue: 0,1:38:32.15,1:38:34.82,Default,,0000,0189,0000,,Bu adam da senin istediğini\Nistiyor. Dialogue: 0,1:38:34.98,1:38:37.82,Default,,0189,0000,0000,,öyleyse Commodus'u ona öldürt! Dialogue: 0,1:38:34.98,1:38:37.82,Default,,0000,0189,0000,,öyleyse Commodus'u ona öldürt! Dialogue: 0,1:38:39.65,1:38:42.49,Default,,0189,0000,0000,,Bir zamanlar bir tanıdığım vardı... Dialogue: 0,1:38:39.65,1:38:42.49,Default,,0000,0189,0000,,Bir zamanlar bir tanıdığım vardı... Dialogue: 0,1:38:42.49,1:38:45.95,Default,,0189,0000,0000,,soylu bir adam,\Nprensip sahibi bir adamdı... Dialogue: 0,1:38:42.49,1:38:45.95,Default,,0000,0189,0000,,soylu bir adam,\Nprensip sahibi bir adamdı... Dialogue: 0,1:38:46.04,1:38:48.75,Default,,0189,0000,0000,,babamı çok severdi... Dialogue: 0,1:38:46.04,1:38:48.75,Default,,0000,0189,0000,,babamı çok severdi... Dialogue: 0,1:38:48.83,1:38:51.62,Default,,0189,0000,0000,,babam da onu severdi. Dialogue: 0,1:38:48.83,1:38:51.62,Default,,0000,0189,0000,,babam da onu severdi. Dialogue: 0,1:38:52.50,1:38:54.96,Default,,0189,0000,0000,,O adam Roma'ya çok iyi\Nhizmet etti. Dialogue: 0,1:38:52.50,1:38:54.96,Default,,0000,0189,0000,,O adam Roma'ya çok iyi\Nhizmet etti. Dialogue: 0,1:38:58.96,1:39:01.59,Default,,0189,0000,0000,,O adam şimdi yok. Dialogue: 0,1:38:58.96,1:39:01.59,Default,,0000,0189,0000,,O adam şimdi yok. Dialogue: 0,1:39:01.59,1:39:03.55,Default,,0189,0000,0000,,Kardeşin işini iyi yaptı. Dialogue: 0,1:39:01.59,1:39:03.55,Default,,0000,0189,0000,,Kardeşin işini iyi yaptı. Dialogue: 0,1:39:03.55,1:39:05.76,Default,,0189,0000,0000,,Bırak sana yardım edeyim. Dialogue: 0,1:39:03.55,1:39:05.76,Default,,0000,0189,0000,,Bırak sana yardım edeyim. Dialogue: 0,1:39:11.48,1:39:13.56,Default,,0189,0000,0000,,Evet... Dialogue: 0,1:39:11.48,1:39:13.56,Default,,0000,0189,0000,,Evet... Dialogue: 0,1:39:13.65,1:39:15.52,Default,,0189,0000,0000,,bana yardım edebilirsin. Dialogue: 0,1:39:13.65,1:39:15.52,Default,,0000,0189,0000,,bana yardım edebilirsin. Dialogue: 0,1:39:18.11,1:39:20.07,Default,,0189,0000,0000,,Beni tanıdığını unut... Dialogue: 0,1:39:18.11,1:39:20.07,Default,,0000,0189,0000,,Beni tanıdığını unut... Dialogue: 0,1:39:20.19,1:39:22.45,Default,,0189,0000,0000,,ve bir daha buraya gelme. Dialogue: 0,1:39:20.19,1:39:22.45,Default,,0000,0189,0000,,ve bir daha buraya gelme. Dialogue: 0,1:39:25.41,1:39:28.54,Default,,0189,0000,0000,,Muhafız!\NHanımın benimle işi bitti. Dialogue: 0,1:39:25.41,1:39:28.54,Default,,0000,0189,0000,,Muhafız!\NHanımın benimle işi bitti. Dialogue: 0,1:39:56.81,1:39:58.27,Default,,0189,0000,0000,,Maximus. Dialogue: 0,1:39:56.81,1:39:58.27,Default,,0000,0189,0000,,Maximus. Dialogue: 0,1:39:58.44,1:40:02.15,Default,,0189,0000,0000,,Sen lejyonlara komutanlık yaptın mı?\NBirçok zafer kazanmadın mı? Dialogue: 0,1:39:58.44,1:40:02.15,Default,,0000,0189,0000,,Sen lejyonlara komutanlık yaptın mı?\NBirçok zafer kazanmadın mı? Dialogue: 0,1:40:03.95,1:40:05.16,Default,,0189,0000,0000,,Germania'da? Dialogue: 0,1:40:03.95,1:40:05.16,Default,,0000,0189,0000,,Germania'da? Dialogue: 0,1:40:06.99,1:40:09.66,Default,,0189,0000,0000,,Birçok ülkede. Dialogue: 0,1:40:06.99,1:40:09.66,Default,,0000,0189,0000,,Birçok ülkede. Dialogue: 0,1:40:10.54,1:40:12.04,Default,,0189,0000,0000,,General! Dialogue: 0,1:40:10.54,1:40:12.04,Default,,0000,0189,0000,,General! Dialogue: 0,1:41:00.54,1:41:02.46,Default,,0189,0000,0000,,Büyük şöhrete sahipsin. Dialogue: 0,1:41:00.54,1:41:02.46,Default,,0000,0189,0000,,Büyük şöhrete sahipsin. Dialogue: 0,1:41:03.96,1:41:07.38,Default,,0189,0000,0000,,Seni öldürmeden önce\Nşöhretini yok etmek zorunda. Dialogue: 0,1:41:03.96,1:41:07.38,Default,,0000,0189,0000,,Seni öldürmeden önce\Nşöhretini yok etmek zorunda. Dialogue: 0,1:41:16.10,1:41:17.23,Default,,0189,0000,0000,,Evet, en uçta. Dialogue: 0,1:41:16.10,1:41:17.23,Default,,0000,0189,0000,,Evet, en uçta. Dialogue: 0,1:41:17.35,1:41:20.02,Default,,0189,0000,0000,,- Senatör Gaius.\N- Merhaba. Dialogue: 0,1:41:17.35,1:41:20.02,Default,,0000,0189,0000,,- Senatör Gaius.\N- Merhaba. Dialogue: 0,1:41:20.19,1:41:22.15,Default,,0189,0000,0000,,Senatör Gracchus. Dialogue: 0,1:41:20.19,1:41:22.15,Default,,0000,0189,0000,,Senatör Gracchus. Dialogue: 0,1:41:23.57,1:41:26.61,Default,,0189,0000,0000,,Ayak takımıyla vakit geçirdiğinizi\Npek görmemiştim. Dialogue: 0,1:41:23.57,1:41:26.61,Default,,0000,0189,0000,,Ayak takımıyla vakit geçirdiğinizi\Npek görmemiştim. Dialogue: 0,1:41:26.82,1:41:29.70,Default,,0189,0000,0000,,Halk adamı olma iddiasında\Ndeğilim, Senatör... Dialogue: 0,1:41:26.82,1:41:29.70,Default,,0000,0189,0000,,Halk adamı olma iddiasında\Ndeğilim, Senatör... Dialogue: 0,1:41:29.78,1:41:32.70,Default,,0189,0000,0000,,ama halka hizmet eden bir\Nadam olmaya çalışıyorum. Dialogue: 0,1:41:29.78,1:41:32.70,Default,,0000,0189,0000,,ama halka hizmet eden bir\Nadam olmaya çalışıyorum. Dialogue: 0,1:41:47.72,1:41:52.43,Default,,0189,0000,0000,,Caesar! Caesar!\NCaesar! Caesar! Dialogue: 0,1:41:47.72,1:41:52.43,Default,,0000,0189,0000,,Caesar! Caesar!\NCaesar! Caesar! Dialogue: 0,1:41:58.77,1:42:00.77,Default,,0189,0000,0000,,Roma halkı ! Dialogue: 0,1:41:58.77,1:42:00.77,Default,,0000,0189,0000,,Roma halkı ! Dialogue: 0,1:42:02.73,1:42:05.44,Default,,0189,0000,0000,,Antakya'nın dördüncü gününde... Dialogue: 0,1:42:02.73,1:42:05.44,Default,,0000,0189,0000,,Antakya'nın dördüncü gününde... Dialogue: 0,1:42:05.61,1:42:09.61,Default,,0189,0000,0000,,oyunların 64. yıldönümünü\Nkutlayabiliriz. Dialogue: 0,1:42:05.61,1:42:09.61,Default,,0000,0189,0000,,oyunların 64. yıldönümünü\Nkutlayabiliriz. Dialogue: 0,1:42:10.57,1:42:15.41,Default,,0189,0000,0000,,Ve imparatorumuz\Nsonsuz merhametiyle... Dialogue: 0,1:42:10.57,1:42:15.41,Default,,0000,0189,0000,,Ve imparatorumuz\Nsonsuz merhametiyle... Dialogue: 0,1:42:15.54,1:42:20.12,Default,,0189,0000,0000,,o günde Roma halkını\Nbir tarihi final maçı ile... Dialogue: 0,1:42:15.54,1:42:20.12,Default,,0000,0189,0000,,o günde Roma halkını\Nbir tarihi final maçı ile... Dialogue: 0,1:42:20.25,1:42:24.46,Default,,0189,0000,0000,,onurlandıracak. Dialogue: 0,1:42:20.25,1:42:24.46,Default,,0000,0189,0000,,onurlandıracak. Dialogue: 0,1:42:24.67,1:42:29.34,Default,,0189,0000,0000,,Emekliye ayrıldıktan beş yıl sonra\Nbugün tekrar Colosseum'a dönüşünde... Dialogue: 0,1:42:24.67,1:42:29.34,Default,,0000,0189,0000,,Emekliye ayrıldıktan beş yıl sonra\Nbugün tekrar Colosseum'a dönüşünde... Dialogue: 0,1:42:30.51,1:42:34.18,Default,,0189,0000,0000,,Caesar sizlere... Dialogue: 0,1:42:30.51,1:42:34.18,Default,,0000,0189,0000,,Caesar sizlere... Dialogue: 0,1:42:34.18,1:42:37.60,Default,,0189,0000,0000,,Roma tarihinde hiç yenilmemiş... Dialogue: 0,1:42:34.18,1:42:37.60,Default,,0000,0189,0000,,Roma tarihinde hiç yenilmemiş... Dialogue: 0,1:42:37.60,1:42:40.02,Default,,0189,0000,0000,,tek şampiyon olan... Dialogue: 0,1:42:37.60,1:42:40.02,Default,,0000,0189,0000,,tek şampiyon olan... Dialogue: 0,1:42:40.19,1:42:43.81,Default,,0189,0000,0000,,efsanevi Galli Tigris'i... Dialogue: 0,1:42:40.19,1:42:43.81,Default,,0000,0189,0000,,efsanevi Galli Tigris'i... Dialogue: 0,1:42:43.86,1:42:45.57,Default,,0189,0000,0000,,sunmaktan kıvanç duyar! Dialogue: 0,1:42:43.86,1:42:45.57,Default,,0000,0189,0000,,sunmaktan kıvanç duyar! Dialogue: 0,1:43:06.46,1:43:09.97,Default,,0189,0000,0000,,Yığınları parmağının ucunda\Noynatmayı çok iyi biliyor. Dialogue: 0,1:43:06.46,1:43:09.97,Default,,0000,0189,0000,,Yığınları parmağının ucunda\Noynatmayı çok iyi biliyor. Dialogue: 0,1:43:10.05,1:43:12.72,Default,,0189,0000,0000,,Marcus Aurelius'un bir Roma\Nhayali vardı. Dialogue: 0,1:43:10.05,1:43:12.72,Default,,0000,0189,0000,,Marcus Aurelius'un bir Roma\Nhayali vardı. Dialogue: 0,1:43:12.84,1:43:15.18,Default,,0189,0000,0000,,Ama bu o değil.\NBu o değil! Dialogue: 0,1:43:12.84,1:43:15.18,Default,,0000,0189,0000,,Ama bu o değil.\NBu o değil! Dialogue: 0,1:43:15.39,1:43:18.10,Default,,0189,0000,0000,,Marcus Aurelius öldü, Maximus. Dialogue: 0,1:43:15.39,1:43:18.10,Default,,0000,0189,0000,,Marcus Aurelius öldü, Maximus. Dialogue: 0,1:43:19.06,1:43:21.19,Default,,0189,0000,0000,,Biz faniler gölge ve\Ntopraktan başka bir şey değiliz. Dialogue: 0,1:43:19.06,1:43:21.19,Default,,0000,0189,0000,,Biz faniler gölge ve\Ntopraktan başka bir şey değiliz. Dialogue: 0,1:43:22.35,1:43:24.69,Default,,0189,0000,0000,,Gölge ve toprak, Maximus! Dialogue: 0,1:43:22.35,1:43:24.69,Default,,0000,0189,0000,,Gölge ve toprak, Maximus! Dialogue: 0,1:43:24.86,1:43:28.19,Default,,0189,0000,0000,,Caesar, sizlere... Dialogue: 0,1:43:24.86,1:43:28.19,Default,,0000,0189,0000,,Caesar, sizlere... Dialogue: 0,1:43:28.36,1:43:31.90,Default,,0189,0000,0000,,Antonius Proximo okulunu\Ntemsil eden... Dialogue: 0,1:43:28.36,1:43:31.90,Default,,0000,0189,0000,,Antonius Proximo okulunu\Ntemsil eden... Dialogue: 0,1:43:31.99,1:43:36.58,Default,,0189,0000,0000,,Aelius Maximus'u sunmaktan\Nonur duyar! Dialogue: 0,1:43:31.99,1:43:36.58,Default,,0000,0189,0000,,Aelius Maximus'u sunmaktan\Nonur duyar! Dialogue: 0,1:43:48.67,1:43:50.96,Default,,0189,0000,0000,,Onu aralarından biri gibi\Nbağırlarına basıyorlar. Dialogue: 0,1:43:48.67,1:43:50.96,Default,,0000,0189,0000,,Onu aralarından biri gibi\Nbağırlarına basıyorlar. Dialogue: 0,1:43:50.96,1:43:54.76,Default,,0189,0000,0000,,Ayak takımı maymun iştahlıdır, birader.\NBir ayda unutulur. Dialogue: 0,1:43:50.96,1:43:54.76,Default,,0000,0189,0000,,Ayak takımı maymun iştahlıdır, birader.\NBir ayda unutulur. Dialogue: 0,1:43:57.51,1:44:01.10,Default,,0189,0000,0000,,Hayır, çok daha önce. Dialogue: 0,1:43:57.51,1:44:01.10,Default,,0000,0189,0000,,Hayır, çok daha önce. Dialogue: 0,1:44:02.43,1:44:03.81,Default,,0189,0000,0000,,Ayarlandı bile. Dialogue: 0,1:44:02.43,1:44:03.81,Default,,0000,0189,0000,,Ayarlandı bile. Dialogue: 0,1:44:22.62,1:44:25.54,Default,,0189,0000,0000,,Ölmek üzere olan bizler\Nsizi selamlıyoruz. Dialogue: 0,1:44:22.62,1:44:25.54,Default,,0000,0189,0000,,Ölmek üzere olan bizler\Nsizi selamlıyoruz. Dialogue: 0,1:44:29.00,1:44:31.59,Default,,0189,0000,0000,,Seninleyiz, Maximus! Dialogue: 0,1:44:29.00,1:44:31.59,Default,,0000,0189,0000,,Seninleyiz, Maximus! Dialogue: 0,1:45:43.54,1:45:45.29,Default,,0189,0000,0000,,Çek! Çek! Çek! Dialogue: 0,1:45:43.54,1:45:45.29,Default,,0000,0189,0000,,Çek! Çek! Çek! Dialogue: 0,1:46:17.53,1:46:19.07,Default,,0189,0000,0000,,Boşalt! Boşalt! Dialogue: 0,1:46:17.53,1:46:19.07,Default,,0000,0189,0000,,Boşalt! Boşalt! Dialogue: 0,1:46:47.35,1:46:49.35,Default,,0189,0000,0000,,- K. arnını..deş!\N- Oldür! Oldür! Dialogue: 0,1:46:47.35,1:46:49.35,Default,,0000,0189,0000,,- K. arnını..deş!\N- Oldür! Oldür! Dialogue: 0,1:46:49.39,1:46:52.69,Default,,0189,0000,0000,,Öldür! Öldür! Öldür! Öldür! Dialogue: 0,1:46:49.39,1:46:52.69,Default,,0000,0189,0000,,Öldür! Öldür! Öldür! Öldür! Dialogue: 0,1:47:13.75,1:47:15.34,Default,,0189,0000,0000,,Öldür! Öldür! Dialogue: 0,1:47:13.75,1:47:15.34,Default,,0000,0189,0000,,Öldür! Öldür! Dialogue: 0,1:47:54.21,1:47:56.38,Default,,0189,0000,0000,,Merhametli Maximus! Dialogue: 0,1:47:54.21,1:47:56.38,Default,,0000,0189,0000,,Merhametli Maximus! Dialogue: 0,1:48:18.86,1:48:22.40,Default,,0189,0000,0000,,Muhafızlar, ileri!\NBatarya! Dialogue: 0,1:48:18.86,1:48:22.40,Default,,0000,0189,0000,,Muhafızlar, ileri!\NBatarya! Dialogue: 0,1:48:52.31,1:48:55.73,Default,,0189,0000,0000,,Şimdi ben seni ne yapayım? Dialogue: 0,1:48:52.31,1:48:55.73,Default,,0000,0189,0000,,Şimdi ben seni ne yapayım? Dialogue: 0,1:48:55.73,1:48:58.40,Default,,0189,0000,0000,,Bir türlü... Dialogue: 0,1:48:55.73,1:48:58.40,Default,,0000,0189,0000,,Bir türlü... Dialogue: 0,1:48:58.60,1:48:59.98,Default,,0189,0000,0000,,ölmüyorsun. Dialogue: 0,1:48:58.60,1:48:59.98,Default,,0000,0189,0000,,ölmüyorsun. Dialogue: 0,1:49:03.94,1:49:06.40,Default,,0189,0000,0000,,Biz o kadar farklı mıyız, sen ve ben? Dialogue: 0,1:49:03.94,1:49:06.40,Default,,0000,0189,0000,,Biz o kadar farklı mıyız, sen ve ben? Dialogue: 0,1:49:07.70,1:49:09.66,Default,,0189,0000,0000,,Sen de benim gibi öldürmen gerekince... Dialogue: 0,1:49:07.70,1:49:09.66,Default,,0000,0189,0000,,Sen de benim gibi öldürmen gerekince... Dialogue: 0,1:49:09.91,1:49:11.78,Default,,0189,0000,0000,,öldürüyorsun. Dialogue: 0,1:49:09.91,1:49:11.78,Default,,0000,0189,0000,,öldürüyorsun. Dialogue: 0,1:49:11.78,1:49:15.91,Default,,0189,0000,0000,,Son bir defa öldürmek zorundayım.\NOndan sonra tamam. Dialogue: 0,1:49:11.78,1:49:15.91,Default,,0000,0189,0000,,Son bir defa öldürmek zorundayım.\NOndan sonra tamam. Dialogue: 0,1:49:15.96,1:49:18.17,Default,,0189,0000,0000,,Öyleyse şimdi öldür. Dialogue: 0,1:49:15.96,1:49:18.17,Default,,0000,0189,0000,,Öyleyse şimdi öldür. Dialogue: 0,1:49:31.14,1:49:33.51,Default,,0189,0000,0000,,Duyduğuma göre oğlun... Dialogue: 0,1:49:31.14,1:49:33.51,Default,,0000,0189,0000,,Duyduğuma göre oğlun... Dialogue: 0,1:49:33.51,1:49:35.85,Default,,0189,0000,0000,,onu çarmıha çivilediklerinde... Dialogue: 0,1:49:33.51,1:49:35.85,Default,,0000,0189,0000,,onu çarmıha çivilediklerinde... Dialogue: 0,1:49:36.02,1:49:39.02,Default,,0189,0000,0000,,bir kız gibi zırlamış... Dialogue: 0,1:49:36.02,1:49:39.02,Default,,0000,0189,0000,,bir kız gibi zırlamış... Dialogue: 0,1:49:40.02,1:49:41.44,Default,,0189,0000,0000,,karın da... Dialogue: 0,1:49:40.02,1:49:41.44,Default,,0000,0189,0000,,karın da... Dialogue: 0,1:49:42.65,1:49:45.49,Default,,0189,0000,0000,,tekrar tekrar... Dialogue: 0,1:49:42.65,1:49:45.49,Default,,0000,0189,0000,,tekrar tekrar... Dialogue: 0,1:49:45.49,1:49:47.86,Default,,0189,0000,0000,,ırzına geçerlerken... Dialogue: 0,1:49:45.49,1:49:47.86,Default,,0000,0189,0000,,ırzına geçerlerken... Dialogue: 0,1:49:47.86,1:49:50.20,Default,,0189,0000,0000,,bir fahişe gibi... Dialogue: 0,1:49:47.86,1:49:50.20,Default,,0000,0189,0000,,bir fahişe gibi... Dialogue: 0,1:49:51.74,1:49:53.08,Default,,0189,0000,0000,,inlemiş. Dialogue: 0,1:49:51.74,1:49:53.08,Default,,0000,0189,0000,,inlemiş. Dialogue: 0,1:49:58.41,1:50:01.83,Default,,0189,0000,0000,,Kendini onurlandırmanın\Nzamanı yakında geçecek... Dialogue: 0,1:49:58.41,1:50:01.83,Default,,0000,0189,0000,,Kendini onurlandırmanın\Nzamanı yakında geçecek... Dialogue: 0,1:50:06.76,1:50:08.26,Default,,0189,0000,0000,,Majeste. Dialogue: 0,1:50:06.76,1:50:08.26,Default,,0000,0189,0000,,Majeste. Dialogue: 0,1:50:34.87,1:50:36.24,Default,,0189,0000,0000,,General! Dialogue: 0,1:50:34.87,1:50:36.24,Default,,0000,0189,0000,,General! Dialogue: 0,1:50:37.33,1:50:38.25,Default,,0189,0000,0000,,General! Dialogue: 0,1:50:37.33,1:50:38.25,Default,,0000,0189,0000,,General! Dialogue: 0,1:50:43.42,1:50:45.67,Default,,0189,0000,0000,,- General!\N- Cicero! Dialogue: 0,1:50:43.42,1:50:45.67,Default,,0000,0189,0000,,- General!\N- Cicero! Dialogue: 0,1:50:53.18,1:50:54.97,Default,,0189,0000,0000,,- Kampınız nerede?\N- Ostia'da. Dialogue: 0,1:50:53.18,1:50:54.97,Default,,0000,0189,0000,,- Kampınız nerede?\N- Ostia'da. Dialogue: 0,1:51:01.81,1:51:04.61,Default,,0189,0000,0000,,- Seni seviyoruz, Maximus!\N- Yaşasın galip! Dialogue: 0,1:51:01.81,1:51:04.61,Default,,0000,0189,0000,,- Seni seviyoruz, Maximus!\N- Yaşasın galip! Dialogue: 0,1:51:04.65,1:51:07.65,Default,,0189,0000,0000,,Adamlarına generallerinin hayatta\Nolduğunu söyle. Beni bul. Dialogue: 0,1:51:04.65,1:51:07.65,Default,,0000,0189,0000,,Adamlarına generallerinin hayatta\Nolduğunu söyle. Beni bul. Dialogue: 0,1:51:07.73,1:51:08.69,Default,,0189,0000,0000,,- Yürü!\N- Beni bul! Dialogue: 0,1:51:07.73,1:51:08.69,Default,,0000,0189,0000,,- Yürü!\N- Beni bul! Dialogue: 0,1:51:34.72,1:51:36.85,Default,,0189,0000,0000,,Seni duyabiliyorlar mı? Dialogue: 0,1:51:34.72,1:51:36.85,Default,,0000,0189,0000,,Seni duyabiliyorlar mı? Dialogue: 0,1:51:40.68,1:51:42.06,Default,,0189,0000,0000,,Kim? Dialogue: 0,1:51:40.68,1:51:42.06,Default,,0000,0189,0000,,Kim? Dialogue: 0,1:51:42.23,1:51:44.56,Default,,0189,0000,0000,,Ailen, öbür dünyada. Dialogue: 0,1:51:42.23,1:51:44.56,Default,,0000,0189,0000,,Ailen, öbür dünyada. Dialogue: 0,1:51:46.86,1:51:49.11,Default,,0189,0000,0000,,- A, evet.\N- Onlara ne diyorsun? Dialogue: 0,1:51:46.86,1:51:49.11,Default,,0000,0189,0000,,- A, evet.\N- Onlara ne diyorsun? Dialogue: 0,1:51:52.90,1:51:54.45,Default,,0189,0000,0000,,Oğluma... Dialogue: 0,1:51:52.90,1:51:54.45,Default,,0000,0189,0000,,Oğluma... Dialogue: 0,1:51:56.37,1:51:58.91,Default,,0189,0000,0000,,Onu yakında tekrar\Ngöreceğimi söylüyorum... Dialogue: 0,1:51:56.37,1:51:58.91,Default,,0000,0189,0000,,Onu yakında tekrar\Ngöreceğimi söylüyorum... Dialogue: 0,1:51:58.91,1:52:02.54,Default,,0189,0000,0000,,bir de, atına binerken\Ntopuklarını kaldırmamasını. Dialogue: 0,1:51:58.91,1:52:02.54,Default,,0000,0189,0000,,bir de, atına binerken\Ntopuklarını kaldırmamasını. Dialogue: 0,1:52:04.00,1:52:05.46,Default,,0189,0000,0000,,Karıma ise... Dialogue: 0,1:52:04.00,1:52:05.46,Default,,0000,0189,0000,,Karıma ise... Dialogue: 0,1:52:08.00,1:52:10.21,Default,,0189,0000,0000,,bu seni ilgilendirmez. Dialogue: 0,1:52:08.00,1:52:10.21,Default,,0000,0189,0000,,bu seni ilgilendirmez. Dialogue: 0,1:52:17.47,1:52:20.14,Default,,0189,0000,0000,,Maximus'u şimdi de merhametli\Nolduğu için seviyorlar. Dialogue: 0,1:52:17.47,1:52:20.14,Default,,0000,0189,0000,,Maximus'u şimdi de merhametli\Nolduğu için seviyorlar. Dialogue: 0,1:52:21.72,1:52:25.23,Default,,0189,0000,0000,,Yani onu öldüremem, çünkü öldürürsem\Ndaha da acımasız olurum. Dialogue: 0,1:52:21.72,1:52:25.23,Default,,0000,0189,0000,,Yani onu öldüremem, çünkü öldürürsem\Ndaha da acımasız olurum. Dialogue: 0,1:52:26.73,1:52:31.90,Default,,0189,0000,0000,,Bu iş bir karabasan gibi! Dialogue: 0,1:52:26.73,1:52:31.90,Default,,0000,0189,0000,,Bu iş bir karabasan gibi! Dialogue: 0,1:52:31.99,1:52:33.86,Default,,0189,0000,0000,,Sana karşı çıkıyor. Dialogue: 0,1:52:31.99,1:52:33.86,Default,,0000,0189,0000,,Sana karşı çıkıyor. Dialogue: 0,1:52:34.03,1:52:37.49,Default,,0189,0000,0000,,Her zaferi bir meydan okuma. Dialogue: 0,1:52:34.03,1:52:37.49,Default,,0000,0189,0000,,Her zaferi bir meydan okuma. Dialogue: 0,1:52:37.74,1:52:41.79,Default,,0189,0000,0000,,Ayak takımı bunu görüyor,\Ntabii senato da. Dialogue: 0,1:52:37.74,1:52:41.79,Default,,0000,0189,0000,,Ayak takımı bunu görüyor,\Ntabii senato da. Dialogue: 0,1:52:41.95,1:52:45.96,Default,,0189,0000,0000,,Onun hayatta kaldığı her gün\Ncesaretleri biraz daha artıyor. Dialogue: 0,1:52:41.95,1:52:45.96,Default,,0000,0189,0000,,Onun hayatta kaldığı her gün\Ncesaretleri biraz daha artıyor. Dialogue: 0,1:52:46.08,1:52:48.67,Default,,0189,0000,0000,,- Öldür onu.\N- Hayır. Dialogue: 0,1:52:46.08,1:52:48.67,Default,,0000,0189,0000,,- Öldür onu.\N- Hayır. Dialogue: 0,1:52:50.09,1:52:52.42,Default,,0189,0000,0000,,Onu şehit mertebesine\Nyükseltmeyeceğim. Dialogue: 0,1:52:50.09,1:52:52.42,Default,,0000,0189,0000,,Onu şehit mertebesine\Nyükseltmeyeceğim. Dialogue: 0,1:52:58.22,1:53:00.14,Default,,0189,0000,0000,,Bir çeşit deniz yılanından... Dialogue: 0,1:52:58.22,1:53:00.14,Default,,0000,0189,0000,,Bir çeşit deniz yılanından... Dialogue: 0,1:53:00.30,1:53:02.31,Default,,0189,0000,0000,,bahsedildiğini duymuştum... Dialogue: 0,1:53:00.30,1:53:02.31,Default,,0000,0189,0000,,bahsedildiğini duymuştum... Dialogue: 0,1:53:02.47,1:53:06.89,Default,,0189,0000,0000,,kurbanını yakalamak için\Nçok garip bir yöntem kullanıyormuş. Dialogue: 0,1:53:02.47,1:53:06.89,Default,,0000,0189,0000,,kurbanını yakalamak için\Nçok garip bir yöntem kullanıyormuş. Dialogue: 0,1:53:07.02,1:53:11.57,Default,,0189,0000,0000,,Yaralanmış gibi denizin\Ndibinde yatarmış. Dialogue: 0,1:53:07.02,1:53:11.57,Default,,0000,0189,0000,,Yaralanmış gibi denizin\Ndibinde yatarmış. Dialogue: 0,1:53:11.57,1:53:13.90,Default,,0189,0000,0000,,Sonra düşmanı yaklaştığında... Dialogue: 0,1:53:11.57,1:53:13.90,Default,,0000,0189,0000,,Sonra düşmanı yaklaştığında... Dialogue: 0,1:53:13.99,1:53:16.90,Default,,0189,0000,0000,,gene hiç kıpırdamadan dururmuş. Dialogue: 0,1:53:13.99,1:53:16.90,Default,,0000,0189,0000,,gene hiç kıpırdamadan dururmuş. Dialogue: 0,1:53:16.99,1:53:21.20,Default,,0189,0000,0000,,Sonra düşmanları orasını burasını\Nısırmaya başlarlarmış... Dialogue: 0,1:53:16.99,1:53:21.20,Default,,0000,0189,0000,,Sonra düşmanları orasını burasını\Nısırmaya başlarlarmış... Dialogue: 0,1:53:21.41,1:53:25.29,Default,,0189,0000,0000,,ama o hala kıpırdamazmış. Dialogue: 0,1:53:21.41,1:53:25.29,Default,,0000,0189,0000,,ama o hala kıpırdamazmış. Dialogue: 0,1:53:27.87,1:53:30.29,Default,,0189,0000,0000,,Biz de böyle... Dialogue: 0,1:53:27.87,1:53:30.29,Default,,0000,0189,0000,,Biz de böyle... Dialogue: 0,1:53:30.46,1:53:32.71,Default,,0189,0000,0000,,sessizce duralım... Dialogue: 0,1:53:30.46,1:53:32.71,Default,,0000,0189,0000,,sessizce duralım... Dialogue: 0,1:53:32.88,1:53:36.51,Default,,0189,0000,0000,,ve düşmanlarımızın bize gelip\Nısırmalarını bekleyelim. Dialogue: 0,1:53:32.88,1:53:36.51,Default,,0000,0189,0000,,ve düşmanlarımızın bize gelip\Nısırmalarını bekleyelim. Dialogue: 0,1:53:37.55,1:53:40.09,Default,,0189,0000,0000,,Tüm senatörler takip\Nedebildi mi? Dialogue: 0,1:53:37.55,1:53:40.09,Default,,0000,0189,0000,,Tüm senatörler takip\Nedebildi mi? Dialogue: 0,1:53:56.86,1:54:00.49,Default,,0189,0000,0000,,Cicero, eski dostum. Seni son defa\Ngördüğümü sanmıştım. Dialogue: 0,1:53:56.86,1:54:00.49,Default,,0000,0189,0000,,Cicero, eski dostum. Seni son defa\Ngördüğümü sanmıştım. Dialogue: 0,1:54:00.49,1:54:02.83,Default,,0189,0000,0000,,- Öldüğünü zannediyordum.\N- Az kaldı. Dialogue: 0,1:54:00.49,1:54:02.83,Default,,0000,0189,0000,,- Öldüğünü zannediyordum.\N- Az kaldı. Dialogue: 0,1:54:03.79,1:54:06.58,Default,,0189,0000,0000,,- Asker ne zamandır Ostia'da?\N- Bütün kış oradaydılar. Dialogue: 0,1:54:03.79,1:54:06.58,Default,,0000,0189,0000,,- Asker ne zamandır Ostia'da?\N- Bütün kış oradaydılar. Dialogue: 0,1:54:06.70,1:54:10.71,Default,,0189,0000,0000,,- Nasıl görünüyorlar?\N- Şişman ve sıkıntılı. Dialogue: 0,1:54:06.70,1:54:10.71,Default,,0000,0189,0000,,- Nasıl görünüyorlar?\N- Şişman ve sıkıntılı. Dialogue: 0,1:54:10.79,1:54:14.00,Default,,0189,0000,0000,,- Komuta kimde?\N- Roma'dan bir salak. Dialogue: 0,1:54:10.79,1:54:14.00,Default,,0000,0189,0000,,- Komuta kimde?\N- Roma'dan bir salak. Dialogue: 0,1:54:15.34,1:54:17.38,Default,,0189,0000,0000,,En erken ne zaman savaşmaya\Nhazır hale gelebilirler? Dialogue: 0,1:54:15.34,1:54:17.38,Default,,0000,0189,0000,,En erken ne zaman savaşmaya\Nhazır hale gelebilirler? Dialogue: 0,1:54:17.55,1:54:19.30,Default,,0189,0000,0000,,Senin için, yarın. Dialogue: 0,1:54:17.55,1:54:19.30,Default,,0000,0189,0000,,Senin için, yarın. Dialogue: 0,1:54:20.72,1:54:23.51,Default,,0189,0000,0000,,Benim için bir şey yapmanı istiyorum. Dialogue: 0,1:54:20.72,1:54:23.51,Default,,0000,0189,0000,,Benim için bir şey yapmanı istiyorum. Dialogue: 0,1:54:27.81,1:54:32.36,Default,,0189,0000,0000,,Gel bak. Eğer arenaya inmediysen\Ngösteriyi buradan seyredebilirsin. Dialogue: 0,1:54:27.81,1:54:32.36,Default,,0000,0189,0000,,Gel bak. Eğer arenaya inmediysen\Ngösteriyi buradan seyredebilirsin. Dialogue: 0,1:54:32.44,1:54:36.07,Default,,0189,0000,0000,,Dev Maximus imparatorumuz\NCommodus'u yeniyor. Dialogue: 0,1:54:32.44,1:54:36.07,Default,,0000,0189,0000,,Dev Maximus imparatorumuz\NCommodus'u yeniyor. Dialogue: 0,1:54:36.15,1:54:39.90,Default,,0189,0000,0000,,Ne yapacağız?\NHerkese meydan okuyor. Dialogue: 0,1:54:36.15,1:54:39.90,Default,,0000,0189,0000,,Ne yapacağız?\NHerkese meydan okuyor. Dialogue: 0,1:54:41.61,1:54:42.74,Default,,0189,0000,0000,,Tanrım! Dialogue: 0,1:54:41.61,1:54:42.74,Default,,0000,0189,0000,,Tanrım! Dialogue: 0,1:54:45.45,1:54:48.00,Default,,0189,0000,0000,,- Onu alt etti! Yenik düştü!\N- Yol açın! Yol açın! Dialogue: 0,1:54:45.45,1:54:48.00,Default,,0000,0189,0000,,- Onu alt etti! Yenik düştü!\N- Yol açın! Yol açın! Dialogue: 0,1:54:54.34,1:54:57.26,Default,,0189,0000,0000,,Efendim? Ben Vindobona'da\Nbabanızın hizmetindeydim. Dialogue: 0,1:54:54.34,1:54:57.26,Default,,0000,0189,0000,,Efendim? Ben Vindobona'da\Nbabanızın hizmetindeydim. Dialogue: 0,1:54:57.46,1:54:59.13,Default,,0189,0000,0000,,- Çekilin.\N- Efendim. Dialogue: 0,1:54:57.46,1:54:59.13,Default,,0000,0189,0000,,- Çekilin.\N- Efendim. Dialogue: 0,1:54:59.26,1:55:01.34,Default,,0189,0000,0000,,Vindobona'da babanızın hizmetindeydim. Dialogue: 0,1:54:59.26,1:55:01.34,Default,,0000,0189,0000,,Vindobona'da babanızın hizmetindeydim. Dialogue: 0,1:55:01.55,1:55:02.64,Default,,0189,0000,0000,,Çekil! Dialogue: 0,1:55:01.55,1:55:02.64,Default,,0000,0189,0000,,Çekil! Dialogue: 0,1:55:02.80,1:55:05.22,Default,,0000,0189,0000,,Ve General Maximus'a da hizmet ettim.\NHala da onun hizmetindeyim. Dialogue: 0,1:55:02.80,1:55:05.22,Default,,0189,0000,0000,,Ve General Maximus'a da hizmet ettim.\NHala da onun hizmetindeyim. Dialogue: 0,1:55:07.10,1:55:07.93,Default,,0000,0189,0000,,Dur. Dialogue: 0,1:55:07.10,1:55:07.93,Default,,0189,0000,0000,,Dur. Dialogue: 0,1:55:08.43,1:55:09.68,Default,,0000,0189,0000,,Dur. Dialogue: 0,1:55:08.43,1:55:09.68,Default,,0189,0000,0000,,Dur. Dialogue: 0,1:55:11.44,1:55:13.02,Default,,0000,0189,0000,,Geri çekil. Dialogue: 0,1:55:11.44,1:55:13.02,Default,,0189,0000,0000,,Geri çekil. Dialogue: 0,1:55:14.15,1:55:16.73,Default,,0000,0189,0000,,General haber gönderdi,\Nsizin politikacıyla görüşecek. Dialogue: 0,1:55:14.15,1:55:16.73,Default,,0189,0000,0000,,General haber gönderdi,\Nsizin politikacıyla görüşecek. Dialogue: 0,1:55:19.03,1:55:20.49,Default,,0000,0189,0000,,Bu sadakatin için, asker. Dialogue: 0,1:55:19.03,1:55:20.49,Default,,0189,0000,0000,,Bu sadakatin için, asker. Dialogue: 0,1:55:20.61,1:55:22.32,Default,,0000,0189,0000,,Teşekkür ederim, efendim. Dialogue: 0,1:55:20.61,1:55:22.32,Default,,0189,0000,0000,,Teşekkür ederim, efendim. Dialogue: 0,1:55:32.00,1:55:33.50,Default,,0000,0189,0000,,Bizi yalnız bırak. Dialogue: 0,1:55:32.00,1:55:33.50,Default,,0189,0000,0000,,Bizi yalnız bırak. Dialogue: 0,1:55:39.21,1:55:40.88,Default,,0000,0189,0000,,Senatör Gracchus. Dialogue: 0,1:55:39.21,1:55:40.88,Default,,0189,0000,0000,,Senatör Gracchus. Dialogue: 0,1:55:54.52,1:55:55.52,Default,,0000,0189,0000,,General. Dialogue: 0,1:55:54.52,1:55:55.52,Default,,0189,0000,0000,,General. Dialogue: 0,1:55:56.77,1:55:59.48,Default,,0000,0189,0000,,Umarım bugün buraya gelmem\Nbana güvenebileceğinizi... Dialogue: 0,1:55:56.77,1:55:59.48,Default,,0189,0000,0000,,Umarım bugün buraya gelmem\Nbana güvenebileceğinizi... Dialogue: 0,1:55:59.78,1:56:02.95,Default,,0000,0189,0000,,yeterince kanıtlıyordur. Dialogue: 0,1:55:59.78,1:56:02.95,Default,,0189,0000,0000,,yeterince kanıtlıyordur. Dialogue: 0,1:56:07.24,1:56:09.20,Default,,0000,0189,0000,,- Senato sizin yanınızda?\N- Senato mu? Dialogue: 0,1:56:07.24,1:56:09.20,Default,,0189,0000,0000,,- Senato sizin yanınızda?\N- Senato mu? Dialogue: 0,1:56:11.29,1:56:14.50,Default,,0000,0189,0000,,Evet. Onların adına konuşabilirim. Dialogue: 0,1:56:11.29,1:56:14.50,Default,,0189,0000,0000,,Evet. Onların adına konuşabilirim. Dialogue: 0,1:56:14.50,1:56:17.38,Default,,0000,0189,0000,,Özgürlüğümü satın alıp beni\Ngizlice Roma'dan çıkarabilir misiniz? Dialogue: 0,1:56:14.50,1:56:17.38,Default,,0189,0000,0000,,Özgürlüğümü satın alıp beni\Ngizlice Roma'dan çıkarabilir misiniz? Dialogue: 0,1:56:18.38,1:56:21.01,Default,,0000,0189,0000,,Hangi amaçla? Dialogue: 0,1:56:18.38,1:56:21.01,Default,,0189,0000,0000,,Hangi amaçla? Dialogue: 0,1:56:21.17,1:56:23.84,Default,,0000,0189,0000,,Beni şehir surlarının\Ndışına çıkarın. Dialogue: 0,1:56:21.17,1:56:23.84,Default,,0189,0000,0000,,Beni şehir surlarının\Ndışına çıkarın. Dialogue: 0,1:56:23.97,1:56:26.14,Default,,0000,0189,0000,,Ostia'ya gidebilmem için\Ndinlenmiş atlar sağlayın. Dialogue: 0,1:56:23.97,1:56:26.14,Default,,0189,0000,0000,,Ostia'ya gidebilmem için\Ndinlenmiş atlar sağlayın. Dialogue: 0,1:56:26.14,1:56:28.22,Default,,0000,0189,0000,,Ordumun kampı orada. Dialogue: 0,1:56:26.14,1:56:28.22,Default,,0189,0000,0000,,Ordumun kampı orada. Dialogue: 0,1:56:28.35,1:56:31.56,Default,,0000,0189,0000,,İkinci günün gecesine kadar\N5000 askerle döneceğim. Dialogue: 0,1:56:28.35,1:56:31.56,Default,,0189,0000,0000,,İkinci günün gecesine kadar\N5000 askerle döneceğim. Dialogue: 0,1:56:31.60,1:56:33.77,Default,,0000,0189,0000,,Ama tüm lejyonların başında\NCommodus'a sadık... Dialogue: 0,1:56:31.60,1:56:33.77,Default,,0189,0000,0000,,Ama tüm lejyonların başında\NCommodus'a sadık... Dialogue: 0,1:56:33.85,1:56:35.48,Default,,0000,0189,0000,,yeni komutanlar var. Dialogue: 0,1:56:33.85,1:56:35.48,Default,,0189,0000,0000,,yeni komutanlar var. Dialogue: 0,1:56:35.48,1:56:38.56,Default,,0000,0189,0000,,Adamlarım hayatta olduğumu görünce\Nkime sadık olduklarını görürsünüz. Dialogue: 0,1:56:35.48,1:56:38.56,Default,,0189,0000,0000,,Adamlarım hayatta olduğumu görünce\Nkime sadık olduklarını görürsünüz. Dialogue: 0,1:56:38.65,1:56:40.86,Default,,0000,0189,0000,,Çılgınlık bu. Dialogue: 0,1:56:38.65,1:56:40.86,Default,,0189,0000,0000,,Çılgınlık bu. Dialogue: 0,1:56:40.86,1:56:44.24,Default,,0000,0189,0000,,Yüz yıldır hiçbir Roma ordusu\Nbaşkente girmedi. Dialogue: 0,1:56:40.86,1:56:44.24,Default,,0189,0000,0000,,Yüz yıldır hiçbir Roma ordusu\Nbaşkente girmedi. Dialogue: 0,1:56:44.49,1:56:46.36,Default,,0000,0189,0000,,Bir diktatörlüğün yerine\Nbaşka birini istemiyorum! Dialogue: 0,1:56:44.49,1:56:46.36,Default,,0189,0000,0000,,Bir diktatörlüğün yerine\Nbaşka birini istemiyorum! Dialogue: 0,1:56:46.36,1:56:50.83,Default,,0000,0189,0000,,Ayak sürümenin ve konuşmanın\Nzamanı geçti, Senatör. Dialogue: 0,1:56:46.36,1:56:50.83,Default,,0189,0000,0000,,Ayak sürümenin ve konuşmanın\Nzamanı geçti, Senatör. Dialogue: 0,1:56:50.83,1:56:53.75,Default,,0000,0189,0000,,Şanlı darbenizden sonra\Nne olacak? Dialogue: 0,1:56:50.83,1:56:53.75,Default,,0189,0000,0000,,Şanlı darbenizden sonra\Nne olacak? Dialogue: 0,1:56:54.87,1:56:58.58,Default,,0000,0189,0000,,5000 savaşçınızı alıp\Ngidecek misiniz? Dialogue: 0,1:56:54.87,1:56:58.58,Default,,0189,0000,0000,,5000 savaşçınızı alıp\Ngidecek misiniz? Dialogue: 0,1:56:58.58,1:57:00.67,Default,,0000,0189,0000,,Ben gideceğim. Dialogue: 0,1:56:58.58,1:57:00.67,Default,,0189,0000,0000,,Ben gideceğim. Dialogue: 0,1:57:00.84,1:57:02.71,Default,,0000,0189,0000,,Askerler sizi korumak\Niçin kalacaklar... Dialogue: 0,1:57:00.84,1:57:02.71,Default,,0189,0000,0000,,Askerler sizi korumak\Niçin kalacaklar... Dialogue: 0,1:57:02.96,1:57:04.67,Default,,0000,0189,0000,,ve senatonun emri altında\Nolacaklar. Dialogue: 0,1:57:02.96,1:57:04.67,Default,,0189,0000,0000,,ve senatonun emri altında\Nolacaklar. Dialogue: 0,1:57:04.76,1:57:06.22,Default,,0000,0189,0000,,Böylece... Dialogue: 0,1:57:04.76,1:57:06.22,Default,,0189,0000,0000,,Böylece... Dialogue: 0,1:57:06.34,1:57:10.39,Default,,0000,0189,0000,,tüm Roma'yı ele geçirince, onu halka\Niade edeceksiniz, öyle mi? Dialogue: 0,1:57:06.34,1:57:10.39,Default,,0189,0000,0000,,tüm Roma'yı ele geçirince, onu halka\Niade edeceksiniz, öyle mi? Dialogue: 0,1:57:11.72,1:57:12.93,Default,,0000,0189,0000,,Peki neden? Dialogue: 0,1:57:11.72,1:57:12.93,Default,,0189,0000,0000,,Peki neden? Dialogue: 0,1:57:18.60,1:57:21.07,Default,,0000,0189,0000,,Çünkü bu ölmek üzere olan yaşlı\Nbir adamın son arzusuydu. Dialogue: 0,1:57:18.60,1:57:21.07,Default,,0189,0000,0000,,Çünkü bu ölmek üzere olan yaşlı\Nbir adamın son arzusuydu. Dialogue: 0,1:57:24.78,1:57:26.90,Default,,0000,0189,0000,,Commodus'u öldüreceğim. Dialogue: 0,1:57:24.78,1:57:26.90,Default,,0189,0000,0000,,Commodus'u öldüreceğim. Dialogue: 0,1:57:28.66,1:57:32.04,Default,,0000,0189,0000,,Roma'nın kaderini\Nise size bırakacağım. Dialogue: 0,1:57:28.66,1:57:32.04,Default,,0189,0000,0000,,Roma'nın kaderini\Nise size bırakacağım. Dialogue: 0,1:57:33.54,1:57:35.91,Default,,0000,0189,0000,,Marcus Aurelius size güveniyordu. Dialogue: 0,1:57:33.54,1:57:35.91,Default,,0189,0000,0000,,Marcus Aurelius size güveniyordu. Dialogue: 0,1:57:37.71,1:57:39.63,Default,,0000,0189,0000,,Kızı size güveniyor. Dialogue: 0,1:57:37.71,1:57:39.63,Default,,0189,0000,0000,,Kızı size güveniyor. Dialogue: 0,1:57:43.80,1:57:45.72,Default,,0000,0189,0000,,Ben de size güveneceğim. Dialogue: 0,1:57:43.80,1:57:45.72,Default,,0189,0000,0000,,Ben de size güveneceğim. Dialogue: 0,1:57:45.84,1:57:48.18,Default,,0000,0189,0000,,Ama vaktimiz çok az. Dialogue: 0,1:57:45.84,1:57:48.18,Default,,0189,0000,0000,,Ama vaktimiz çok az. Dialogue: 0,1:57:48.18,1:57:50.51,Default,,0000,0189,0000,,Bana iki gün verin... Dialogue: 0,1:57:48.18,1:57:50.51,Default,,0189,0000,0000,,Bana iki gün verin... Dialogue: 0,1:57:50.60,1:57:53.81,Default,,0000,0189,0000,,özgürlüğünüzü satın alırım. Dialogue: 0,1:57:50.60,1:57:53.81,Default,,0189,0000,0000,,özgürlüğünüzü satın alırım. Dialogue: 0,1:57:53.85,1:57:55.31,Default,,0000,0189,0000,,Ve siz-- Dialogue: 0,1:57:53.85,1:57:55.31,Default,,0189,0000,0000,,Ve siz-- Dialogue: 0,1:57:56.68,1:57:59.48,Default,,0000,0189,0000,,hayatta kalmaya bakın... Dialogue: 0,1:57:56.68,1:57:59.48,Default,,0189,0000,0000,,hayatta kalmaya bakın... Dialogue: 0,1:57:59.48,1:58:01.56,Default,,0000,0189,0000,,yoksa ben de ölürüm. Dialogue: 0,1:57:59.48,1:58:01.56,Default,,0189,0000,0000,,yoksa ben de ölürüm. Dialogue: 0,1:58:03.15,1:58:05.07,Default,,0000,0189,0000,,Şimdi gitmeliyiz. Dialogue: 0,1:58:03.15,1:58:05.07,Default,,0189,0000,0000,,Şimdi gitmeliyiz. Dialogue: 0,1:58:10.20,1:58:11.62,Default,,0000,0189,0000,,Bir işe yaramayacak. Dialogue: 0,1:58:10.20,1:58:11.62,Default,,0189,0000,0000,,Bir işe yaramayacak. Dialogue: 0,1:58:12.74,1:58:16.00,Default,,0000,0189,0000,,İmparator çok şey biliyor. Dialogue: 0,1:58:12.74,1:58:16.00,Default,,0189,0000,0000,,İmparator çok şey biliyor. Dialogue: 0,1:58:16.12,1:58:18.04,Default,,0000,0189,0000,,Bana gelince... Dialogue: 0,1:58:16.12,1:58:18.04,Default,,0189,0000,0000,,Bana gelince... Dialogue: 0,1:58:19.21,1:58:21.00,Default,,0000,0189,0000,,çok tehlikeli olmaya başladı. Dialogue: 0,1:58:19.21,1:58:21.00,Default,,0189,0000,0000,,çok tehlikeli olmaya başladı. Dialogue: 0,1:58:22.21,1:58:24.80,Default,,0000,0189,0000,,Döndüğümde paranı alacaksın. Dialogue: 0,1:58:22.21,1:58:24.80,Default,,0189,0000,0000,,Döndüğümde paranı alacaksın. Dialogue: 0,1:58:26.46,1:58:28.68,Default,,0000,0189,0000,,Söz veriyorum. Dialogue: 0,1:58:26.46,1:58:28.68,Default,,0189,0000,0000,,Söz veriyorum. Dialogue: 0,1:58:28.80,1:58:31.47,Default,,0000,0189,0000,,Söz mü veriyorsun?\NYa dönmezsen? Dialogue: 0,1:58:28.80,1:58:31.47,Default,,0189,0000,0000,,Söz mü veriyorsun?\NYa dönmezsen? Dialogue: 0,1:58:33.01,1:58:36.02,Default,,0000,0189,0000,,Güvenmek ne demekti,\Nhatırlıyor musun, Proximo? Dialogue: 0,1:58:33.01,1:58:36.02,Default,,0189,0000,0000,,Güvenmek ne demekti,\Nhatırlıyor musun, Proximo? Dialogue: 0,1:58:36.10,1:58:37.68,Default,,0000,0189,0000,,Güven? Dialogue: 0,1:58:36.10,1:58:37.68,Default,,0189,0000,0000,,Güven? Dialogue: 0,1:58:41.60,1:58:43.06,Default,,0000,0189,0000,,Ben kimim ki, güveneyim? Dialogue: 0,1:58:41.60,1:58:43.06,Default,,0189,0000,0000,,Ben kimim ki, güveneyim? Dialogue: 0,1:58:43.98,1:58:46.82,Default,,0000,0189,0000,,- Commodus'u öldüreceğim.\N- Ben bunu niye isteyeyim? Dialogue: 0,1:58:43.98,1:58:46.82,Default,,0189,0000,0000,,- Commodus'u öldüreceğim.\N- Ben bunu niye isteyeyim? Dialogue: 0,1:58:47.82,1:58:49.74,Default,,0000,0189,0000,,Beni zengin ediyor. Dialogue: 0,1:58:47.82,1:58:49.74,Default,,0189,0000,0000,,Beni zengin ediyor. Dialogue: 0,1:58:52.16,1:58:54.37,Default,,0000,0189,0000,,A, ben-- Dialogue: 0,1:58:52.16,1:58:54.37,Default,,0189,0000,0000,,A, ben-- Dialogue: 0,1:58:54.45,1:58:57.33,Default,,0000,0189,0000,,sizin sözünüzün eri olduğunuzu\Nbiliyorum, General. Dialogue: 0,1:58:54.45,1:58:57.33,Default,,0189,0000,0000,,sizin sözünüzün eri olduğunuzu\Nbiliyorum, General. Dialogue: 0,1:58:59.12,1:59:01.71,Default,,0000,0189,0000,,Onurunuz için ölmeye\Nhazır olduğunuzu biliyorum. Dialogue: 0,1:58:59.12,1:59:01.71,Default,,0189,0000,0000,,Onurunuz için ölmeye\Nhazır olduğunuzu biliyorum. Dialogue: 0,1:59:03.21,1:59:06.09,Default,,0000,0189,0000,,Roma için de ölüme gidersiniz. Dialogue: 0,1:59:03.21,1:59:06.09,Default,,0189,0000,0000,,Roma için de ölüme gidersiniz. Dialogue: 0,1:59:06.21,1:59:08.30,Default,,0000,0189,0000,,Atalarınızın anısı için\Nölüme gidersiniz. Dialogue: 0,1:59:06.21,1:59:08.30,Default,,0189,0000,0000,,Atalarınızın anısı için\Nölüme gidersiniz. Dialogue: 0,1:59:09.30,1:59:11.13,Default,,0000,0189,0000,,Ama bana gelince -- Dialogue: 0,1:59:09.30,1:59:11.13,Default,,0189,0000,0000,,Ama bana gelince -- Dialogue: 0,1:59:14.26,1:59:16.18,Default,,0000,0189,0000,,benim işim insanları eğlendirmektir. Dialogue: 0,1:59:14.26,1:59:16.18,Default,,0189,0000,0000,,benim işim insanları eğlendirmektir. Dialogue: 0,1:59:19.56,1:59:21.02,Default,,0000,0189,0000,,Muhafız! Dialogue: 0,1:59:19.56,1:59:21.02,Default,,0189,0000,0000,,Muhafız! Dialogue: 0,1:59:25.61,1:59:27.78,Default,,0000,0189,0000,,Seni azat eden adamı öldürdü. Dialogue: 0,1:59:25.61,1:59:27.78,Default,,0189,0000,0000,,Seni azat eden adamı öldürdü. Dialogue: 0,1:59:37.53,1:59:39.49,Default,,0000,0189,0000,,Muhafızlar, efendim. Dialogue: 0,1:59:37.53,1:59:39.49,Default,,0189,0000,0000,,Muhafızlar, efendim. Dialogue: 0,1:59:46.00,1:59:47.42,Default,,0000,0189,0000,,Dur! Dialogue: 0,1:59:46.00,1:59:47.42,Default,,0189,0000,0000,,Dur! Dialogue: 0,1:59:57.72,1:59:59.89,Default,,0000,0189,0000,,Neredeydin? Dialogue: 0,1:59:57.72,1:59:59.89,Default,,0189,0000,0000,,Neredeydin? Dialogue: 0,2:00:00.01,2:00:01.89,Default,,0000,0189,0000,,Seni çağırtmıştım. Dialogue: 0,2:00:00.01,2:00:01.89,Default,,0189,0000,0000,,Seni çağırtmıştım. Dialogue: 0,2:00:03.18,2:00:04.48,Default,,0000,0189,0000,,Lütfen, kardeşim. Dialogue: 0,2:00:03.18,2:00:04.48,Default,,0189,0000,0000,,Lütfen, kardeşim. Dialogue: 0,2:00:10.52,2:00:11.57,Default,,0000,0189,0000,,Derdin nedir? Dialogue: 0,2:00:10.52,2:00:11.57,Default,,0189,0000,0000,,Derdin nedir? Dialogue: 0,2:00:14.70,2:00:17.45,Default,,0000,0189,0000,,Gracchus'un yeni bir\Nsevgilisi mi var? Dialogue: 0,2:00:14.70,2:00:17.45,Default,,0189,0000,0000,,Gracchus'un yeni bir\Nsevgilisi mi var? Dialogue: 0,2:00:19.08,2:00:20.87,Default,,0000,0189,0000,,Bilmiyorum. Dialogue: 0,2:00:19.08,2:00:20.87,Default,,0189,0000,0000,,Bilmiyorum. Dialogue: 0,2:00:22.66,2:00:24.21,Default,,0000,0189,0000,,Onu gördüğünü sanıyordum. Dialogue: 0,2:00:22.66,2:00:24.21,Default,,0189,0000,0000,,Onu gördüğünü sanıyordum. Dialogue: 0,2:00:25.58,2:00:28.29,Default,,0000,0189,0000,,Herkese hastalık bulaştırıyor. Dialogue: 0,2:00:25.58,2:00:28.29,Default,,0189,0000,0000,,Herkese hastalık bulaştırıyor. Dialogue: 0,2:00:29.84,2:00:31.88,Default,,0000,0189,0000,,Roma'nın sağlığı için senatonun\Nkanının akıtılması gerekiyor. Dialogue: 0,2:00:29.84,2:00:31.88,Default,,0189,0000,0000,,Roma'nın sağlığı için senatonun\Nkanının akıtılması gerekiyor. Dialogue: 0,2:00:33.13,2:00:35.09,Default,,0000,0189,0000,,Ve onun kanı akacak. Dialogue: 0,2:00:33.13,2:00:35.09,Default,,0189,0000,0000,,Ve onun kanı akacak. Dialogue: 0,2:00:36.22,2:00:37.97,Default,,0000,0189,0000,,Çok yakında. Dialogue: 0,2:00:36.22,2:00:37.97,Default,,0189,0000,0000,,Çok yakında. Dialogue: 0,2:00:39.14,2:00:41.26,Default,,0000,0189,0000,,Ama bu gece değil. Dialogue: 0,2:00:39.14,2:00:41.26,Default,,0189,0000,0000,,Ama bu gece değil. Dialogue: 0,2:00:55.57,2:00:57.61,Default,,0000,0189,0000,,Hatırlıyor musun babam\Nbir keresinde ne demişti? Dialogue: 0,2:00:55.57,2:00:57.61,Default,,0189,0000,0000,,Hatırlıyor musun babam\Nbir keresinde ne demişti? Dialogue: 0,2:00:59.91,2:01:01.83,Default,,0000,0189,0000,,''Hayat... Dialogue: 0,2:00:59.91,2:01:01.83,Default,,0189,0000,0000,,''Hayat... Dialogue: 0,2:01:03.41,2:01:06.21,Default,,0000,0189,0000,,bir rüya-- Dialogue: 0,2:01:03.41,2:01:06.21,Default,,0189,0000,0000,,bir rüya-- Dialogue: 0,2:01:08.08,2:01:09.21,Default,,0000,0189,0000,,korkulu bir rüyadır.'' Dialogue: 0,2:01:08.08,2:01:09.21,Default,,0189,0000,0000,,korkulu bir rüyadır.'' Dialogue: 0,2:01:12.09,2:01:14.30,Default,,0000,0189,0000,,Sence bu doğru mu? Dialogue: 0,2:01:12.09,2:01:14.30,Default,,0189,0000,0000,,Sence bu doğru mu? Dialogue: 0,2:01:14.55,2:01:16.80,Default,,0000,0189,0000,,Bilmiyorum. Dialogue: 0,2:01:14.55,2:01:16.80,Default,,0189,0000,0000,,Bilmiyorum. Dialogue: 0,2:01:19.80,2:01:21.72,Default,,0000,0189,0000,,Bence öyle. Dialogue: 0,2:01:19.80,2:01:21.72,Default,,0189,0000,0000,,Bence öyle. Dialogue: 0,2:01:24.22,2:01:27.06,Default,,0000,0189,0000,,Ve onu ancak seninle\Npaylaşabilirim. Dialogue: 0,2:01:24.22,2:01:27.06,Default,,0189,0000,0000,,Ve onu ancak seninle\Npaylaşabilirim. Dialogue: 0,2:02:04.76,2:02:06.60,Default,,0000,0189,0000,,Ağzını aç. Dialogue: 0,2:02:04.76,2:02:06.60,Default,,0189,0000,0000,,Ağzını aç. Dialogue: 0,2:02:43.30,2:02:45.10,Default,,0000,0189,0000,,Seni sevdiğimi biliyorsun. Dialogue: 0,2:02:43.30,2:02:45.10,Default,,0189,0000,0000,,Seni sevdiğimi biliyorsun. Dialogue: 0,2:02:47.26,2:02:49.23,Default,,0000,0189,0000,,Ben de seni seviyorum. Dialogue: 0,2:02:47.26,2:02:49.23,Default,,0189,0000,0000,,Ben de seni seviyorum. Dialogue: 0,2:03:25.55,2:03:27.68,Default,,0000,0189,0000,,Çık dışarı. Yürü! Dialogue: 0,2:03:25.55,2:03:27.68,Default,,0189,0000,0000,,Çık dışarı. Yürü! Dialogue: 0,2:03:28.93,2:03:30.22,Default,,0000,0189,0000,,Hadi! Dialogue: 0,2:03:28.93,2:03:30.22,Default,,0189,0000,0000,,Hadi! Dialogue: 0,2:03:34.06,2:03:36.15,Default,,0000,0189,0000,,Tebrikler, General. Dialogue: 0,2:03:34.06,2:03:36.15,Default,,0189,0000,0000,,Tebrikler, General. Dialogue: 0,2:03:36.31,2:03:39.69,Default,,0000,0189,0000,,Büyük ikna yeteneği olan\Ndostlarınız var. Dialogue: 0,2:03:36.31,2:03:39.69,Default,,0189,0000,0000,,Büyük ikna yeteneği olan\Ndostlarınız var. Dialogue: 0,2:03:45.24,2:03:47.91,Default,,0000,0189,0000,,Kardeşim Gracchus'u tutuklattı. Dialogue: 0,2:03:45.24,2:03:47.91,Default,,0189,0000,0000,,Kardeşim Gracchus'u tutuklattı. Dialogue: 0,2:03:47.91,2:03:51.50,Default,,0000,0189,0000,,Daha fazla bekleyemeyiz.\NBu akşam hareket etmeliyiz. Dialogue: 0,2:03:47.91,2:03:51.50,Default,,0189,0000,0000,,Daha fazla bekleyemeyiz.\NBu akşam hareket etmeliyiz. Dialogue: 0,2:03:51.50,2:03:54.33,Default,,0000,0189,0000,,Proximo bu gece yarısı gelip\Nseni şehir kapısına götürecek. Dialogue: 0,2:03:51.50,2:03:54.33,Default,,0189,0000,0000,,Proximo bu gece yarısı gelip\Nseni şehir kapısına götürecek. Dialogue: 0,2:03:55.37,2:03:58.34,Default,,0000,0189,0000,,Cicero, uşağın orada\Natlarla bekleyecek. Dialogue: 0,2:03:55.37,2:03:58.34,Default,,0189,0000,0000,,Cicero, uşağın orada\Natlarla bekleyecek. Dialogue: 0,2:04:00.92,2:04:02.84,Default,,0000,0189,0000,,Bütün bunları sen mi yaptın? Dialogue: 0,2:04:00.92,2:04:02.84,Default,,0189,0000,0000,,Bütün bunları sen mi yaptın? Dialogue: 0,2:04:02.97,2:04:04.55,Default,,0000,0189,0000,,Evet. Dialogue: 0,2:04:02.97,2:04:04.55,Default,,0189,0000,0000,,Evet. Dialogue: 0,2:04:04.63,2:04:05.80,Default,,0000,0189,0000,,Fazla riske giriyorsun. Dialogue: 0,2:04:04.63,2:04:05.80,Default,,0189,0000,0000,,Fazla riske giriyorsun. Dialogue: 0,2:04:07.39,2:04:09.60,Default,,0000,0189,0000,,Çok şey borçluyum. Dialogue: 0,2:04:07.39,2:04:09.60,Default,,0189,0000,0000,,Çok şey borçluyum. Dialogue: 0,2:04:11.60,2:04:13.39,Default,,0000,0189,0000,,Hiçbir şey borçlu değilsin. Dialogue: 0,2:04:11.60,2:04:13.39,Default,,0189,0000,0000,,Hiçbir şey borçlu değilsin. Dialogue: 0,2:04:13.52,2:04:17.19,Default,,0000,0189,0000,,Oğlunu seviyorsun.\NOğlun için güçlüsün. Dialogue: 0,2:04:13.52,2:04:17.19,Default,,0189,0000,0000,,Oğlunu seviyorsun.\NOğlun için güçlüsün. Dialogue: 0,2:04:20.11,2:04:23.03,Default,,0000,0189,0000,,Güçlü olmaktan yoruldum. Dialogue: 0,2:04:20.11,2:04:23.03,Default,,0189,0000,0000,,Güçlü olmaktan yoruldum. Dialogue: 0,2:04:24.74,2:04:28.91,Default,,0000,0189,0000,,Kardeşim bütün dünyadan nefret ediyor,\Nözellikle de senden. Dialogue: 0,2:04:24.74,2:04:28.91,Default,,0189,0000,0000,,Kardeşim bütün dünyadan nefret ediyor,\Nözellikle de senden. Dialogue: 0,2:04:28.91,2:04:32.83,Default,,0000,0189,0000,,- Baban beni seçtiği için.\N- Hayır. Dialogue: 0,2:04:28.91,2:04:32.83,Default,,0189,0000,0000,,- Baban beni seçtiği için.\N- Hayır. Dialogue: 0,2:04:33.75,2:04:35.96,Default,,0000,0189,0000,,Babam seni sevdiği için. Dialogue: 0,2:04:33.75,2:04:35.96,Default,,0189,0000,0000,,Babam seni sevdiği için. Dialogue: 0,2:04:39.92,2:04:42.88,Default,,0000,0189,0000,,Ve ben seni sevdiğim için. Dialogue: 0,2:04:39.92,2:04:42.88,Default,,0189,0000,0000,,Ve ben seni sevdiğim için. Dialogue: 0,2:04:44.84,2:04:46.88,Default,,0000,0189,0000,,Uzun zaman önce. Dialogue: 0,2:04:44.84,2:04:46.88,Default,,0189,0000,0000,,Uzun zaman önce. Dialogue: 0,2:04:51.47,2:04:53.27,Default,,0000,0189,0000,,O zamanlar çok farklı mıydım? Dialogue: 0,2:04:51.47,2:04:53.27,Default,,0189,0000,0000,,O zamanlar çok farklı mıydım? Dialogue: 0,2:04:59.90,2:05:01.82,Default,,0000,0189,0000,,Daha fazla gülerdin. Dialogue: 0,2:04:59.90,2:05:01.82,Default,,0189,0000,0000,,Daha fazla gülerdin. Dialogue: 0,2:05:05.90,2:05:08.32,Default,,0000,0189,0000,,Hayatım boyunca kendimi\Nyalnız hissettim... Dialogue: 0,2:05:05.90,2:05:08.32,Default,,0189,0000,0000,,Hayatım boyunca kendimi\Nyalnız hissettim... Dialogue: 0,2:05:09.57,2:05:10.83,Default,,0000,0189,0000,,seninle olduğum zamanlar dışında. Dialogue: 0,2:05:09.57,2:05:10.83,Default,,0189,0000,0000,,seninle olduğum zamanlar dışında. Dialogue: 0,2:05:14.50,2:05:16.29,Default,,0000,0189,0000,,Artık gitmeliyim. Dialogue: 0,2:05:14.50,2:05:16.29,Default,,0189,0000,0000,,Artık gitmeliyim. Dialogue: 0,2:05:16.41,2:05:18.04,Default,,0000,0189,0000,,Evet. Dialogue: 0,2:05:16.41,2:05:18.04,Default,,0189,0000,0000,,Evet. Dialogue: 0,2:05:46.00,2:05:48.13,Default,,0000,0189,0000,,Al. Al. Dialogue: 0,2:05:46.00,2:05:48.13,Default,,0189,0000,0000,,Al. Al. Dialogue: 0,2:05:59.10,2:06:00.60,Default,,0000,0189,0000,,Ben de seni vurdum. Dialogue: 0,2:05:59.10,2:06:00.60,Default,,0189,0000,0000,,Ben de seni vurdum. Dialogue: 0,2:06:03.81,2:06:05.65,Default,,0000,0189,0000,,Lejyoner oyunu oynamak\Niçin geç olmadı mı? Dialogue: 0,2:06:03.81,2:06:05.65,Default,,0189,0000,0000,,Lejyoner oyunu oynamak\Niçin geç olmadı mı? Dialogue: 0,2:06:05.81,2:06:08.07,Default,,0000,0189,0000,,Ben lejyoner değilim. Dialogue: 0,2:06:05.81,2:06:08.07,Default,,0189,0000,0000,,Ben lejyoner değilim. Dialogue: 0,2:06:08.19,2:06:10.44,Default,,0000,0189,0000,,- Lejyoner değil misin?\N- Ben gladyatörüm. Dialogue: 0,2:06:08.19,2:06:10.44,Default,,0189,0000,0000,,- Lejyoner değil misin?\N- Ben gladyatörüm. Dialogue: 0,2:06:12.11,2:06:14.11,Default,,0000,0189,0000,,Gladyatör? Dialogue: 0,2:06:12.11,2:06:14.11,Default,,0189,0000,0000,,Gladyatör? Dialogue: 0,2:06:14.20,2:06:17.03,Default,,0000,0189,0000,,Gladyatörler sadece oyunlarda\Ndövüşürler. Dialogue: 0,2:06:14.20,2:06:17.03,Default,,0189,0000,0000,,Gladyatörler sadece oyunlarda\Ndövüşürler. Dialogue: 0,2:06:17.20,2:06:20.16,Default,,0000,0189,0000,,Julius Caesar gibi büyük bir\NRomalı savaşçı olmak istemez miydin? Dialogue: 0,2:06:17.20,2:06:20.16,Default,,0189,0000,0000,,Julius Caesar gibi büyük bir\NRomalı savaşçı olmak istemez miydin? Dialogue: 0,2:06:20.24,2:06:23.16,Default,,0000,0189,0000,,Ben Maximus'um,\NRoma'nın kurtarıcısı ! Dialogue: 0,2:06:20.24,2:06:23.16,Default,,0189,0000,0000,,Ben Maximus'um,\NRoma'nın kurtarıcısı ! Dialogue: 0,2:06:26.08,2:06:27.50,Default,,0000,0189,0000,,Roma'nın kurtarıcısı? Dialogue: 0,2:06:26.08,2:06:27.50,Default,,0189,0000,0000,,Roma'nın kurtarıcısı? Dialogue: 0,2:06:35.80,2:06:37.64,Default,,0000,0189,0000,,Kim söyledi bunu? Dialogue: 0,2:06:35.80,2:06:37.64,Default,,0189,0000,0000,,Kim söyledi bunu? Dialogue: 0,2:06:46.19,2:06:47.27,Default,,0000,0189,0000,,Lucius nerede? Dialogue: 0,2:06:46.19,2:06:47.27,Default,,0189,0000,0000,,Lucius nerede? Dialogue: 0,2:06:49.31,2:06:50.86,Default,,0000,0189,0000,,İmparatorun yanında. Dialogue: 0,2:06:49.31,2:06:50.86,Default,,0189,0000,0000,,İmparatorun yanında. Dialogue: 0,2:06:54.49,2:06:56.36,Default,,0000,0189,0000,,- Olamaz.\N- Evet, yaptı. Dialogue: 0,2:06:54.49,2:06:56.36,Default,,0189,0000,0000,,- Olamaz.\N- Evet, yaptı. Dialogue: 0,2:06:56.45,2:06:58.70,Default,,0000,0189,0000,,Sepetinden çıkardı... Dialogue: 0,2:06:56.45,2:06:58.70,Default,,0189,0000,0000,,Sepetinden çıkardı... Dialogue: 0,2:07:00.03,2:07:03.29,Default,,0000,0189,0000,,ve göğsüne bastırdı,\Ntam buraya, kalbinin üstüne. Dialogue: 0,2:07:00.03,2:07:03.29,Default,,0189,0000,0000,,ve göğsüne bastırdı,\Ntam buraya, kalbinin üstüne. Dialogue: 0,2:07:05.41,2:07:07.67,Default,,0000,0189,0000,,Göğsünden mi sokmuş? Dialogue: 0,2:07:05.41,2:07:07.67,Default,,0189,0000,0000,,Göğsünden mi sokmuş? Dialogue: 0,2:07:07.75,2:07:09.13,Default,,0000,0189,0000,,Evet. Dialogue: 0,2:07:07.75,2:07:09.13,Default,,0189,0000,0000,,Evet. Dialogue: 0,2:07:09.25,2:07:12.75,Default,,0000,0189,0000,,Bak, Lucius,\Nbazen soylu kadınlar... Dialogue: 0,2:07:09.25,2:07:12.75,Default,,0189,0000,0000,,Bak, Lucius,\Nbazen soylu kadınlar... Dialogue: 0,2:07:13.59,2:07:17.26,Default,,0000,0189,0000,,çok garip davranırlar ve aşk adına\Nçok tuhaf şeyler yaparlar. Dialogue: 0,2:07:13.59,2:07:17.26,Default,,0189,0000,0000,,çok garip davranırlar ve aşk adına\Nçok tuhaf şeyler yaparlar. Dialogue: 0,2:07:17.47,2:07:19.39,Default,,0000,0189,0000,,Bence çok aptalca bir şey. Dialogue: 0,2:07:17.47,2:07:19.39,Default,,0189,0000,0000,,Bence çok aptalca bir şey. Dialogue: 0,2:07:19.47,2:07:21.01,Default,,0000,0189,0000,,Bence de. Dialogue: 0,2:07:19.47,2:07:21.01,Default,,0189,0000,0000,,Bence de. Dialogue: 0,2:07:22.14,2:07:23.97,Default,,0000,0189,0000,,Bence de. Dialogue: 0,2:07:22.14,2:07:23.97,Default,,0189,0000,0000,,Bence de. Dialogue: 0,2:07:24.14,2:07:26.06,Default,,0000,0189,0000,,Bize katılsana, kardeşim. Dialogue: 0,2:07:24.14,2:07:26.06,Default,,0189,0000,0000,,Bize katılsana, kardeşim. Dialogue: 0,2:07:26.23,2:07:28.44,Default,,0000,0189,0000,,Sevgili Lucius'a kitap okuyordum. Dialogue: 0,2:07:26.23,2:07:28.44,Default,,0189,0000,0000,,Sevgili Lucius'a kitap okuyordum. Dialogue: 0,2:07:28.60,2:07:31.27,Default,,0000,0189,0000,,- Ben de okuyorum.\N- Evet. Dialogue: 0,2:07:28.60,2:07:31.27,Default,,0189,0000,0000,,- Ben de okuyorum.\N- Evet. Dialogue: 0,2:07:31.40,2:07:34.65,Default,,0000,0189,0000,,Çok akıllı bir çocuk.\NBir gün büyük bir imparator olacak. Dialogue: 0,2:07:31.40,2:07:34.65,Default,,0189,0000,0000,,Çok akıllı bir çocuk.\NBir gün büyük bir imparator olacak. Dialogue: 0,2:07:36.45,2:07:40.16,Default,,0000,0189,0000,,Büyük Marcus Antonius'un Mısır'daki\Nmaceralarını okuyorduk. Dialogue: 0,2:07:36.45,2:07:40.16,Default,,0189,0000,0000,,Büyük Marcus Antonius'un Mısır'daki\Nmaceralarını okuyorduk. Dialogue: 0,2:07:40.32,2:07:42.37,Default,,0000,0189,0000,,Sonra da kraliçe bir yılanla\Nkendini öldürdü. Dialogue: 0,2:07:40.32,2:07:42.37,Default,,0189,0000,0000,,Sonra da kraliçe bir yılanla\Nkendini öldürdü. Dialogue: 0,2:07:42.45,2:07:45.75,Default,,0000,0189,0000,,Bir de atalarımızın başından\Ngeçenleri dinle de gör. Dialogue: 0,2:07:42.45,2:07:45.75,Default,,0189,0000,0000,,Bir de atalarımızın başından\Ngeçenleri dinle de gör. Dialogue: 0,2:07:46.66,2:07:51.00,Default,,0000,0189,0000,,Eğer çok iyi bir çocuk olursan, yarın\Nsana lmparator Claudius'u anlatırım. Dialogue: 0,2:07:46.66,2:07:51.00,Default,,0189,0000,0000,,Eğer çok iyi bir çocuk olursan, yarın\Nsana lmparator Claudius'u anlatırım. Dialogue: 0,2:07:52.46,2:07:55.34,Default,,0000,0189,0000,,O, en yakınları... Dialogue: 0,2:07:52.46,2:07:55.34,Default,,0189,0000,0000,,O, en yakınları... Dialogue: 0,2:07:55.34,2:07:57.55,Default,,0000,0189,0000,,kendi kandaşları tarafından... Dialogue: 0,2:07:55.34,2:07:57.55,Default,,0189,0000,0000,,kendi kandaşları tarafından... Dialogue: 0,2:07:59.22,2:08:00.80,Default,,0000,0189,0000,,ihanete uğratıldı. Dialogue: 0,2:07:59.22,2:08:00.80,Default,,0189,0000,0000,,ihanete uğratıldı. Dialogue: 0,2:08:02.35,2:08:04.93,Default,,0000,0189,0000,,Karanlık köşelerde fısıldaştılar... Dialogue: 0,2:08:02.35,2:08:04.93,Default,,0189,0000,0000,,Karanlık köşelerde fısıldaştılar... Dialogue: 0,2:08:05.02,2:08:06.89,Default,,0000,0189,0000,,gece geç vakit dışarı çıkıp... Dialogue: 0,2:08:05.02,2:08:06.89,Default,,0189,0000,0000,,gece geç vakit dışarı çıkıp... Dialogue: 0,2:08:07.06,2:08:09.60,Default,,0000,0189,0000,,komplo üstüne... Dialogue: 0,2:08:07.06,2:08:09.60,Default,,0189,0000,0000,,komplo üstüne... Dialogue: 0,2:08:09.73,2:08:11.31,Default,,0000,0189,0000,,komplo kurdular. Dialogue: 0,2:08:09.73,2:08:11.31,Default,,0189,0000,0000,,komplo kurdular. Dialogue: 0,2:08:13.27,2:08:16.23,Default,,0000,0189,0000,,Ama İmparator Claudius bir şeyler\Ndöndüğünün farkındaydı. Dialogue: 0,2:08:13.27,2:08:16.23,Default,,0189,0000,0000,,Ama İmparator Claudius bir şeyler\Ndöndüğünün farkındaydı. Dialogue: 0,2:08:17.36,2:08:19.78,Default,,0000,0189,0000,,Bir oyun çevirdiklerini\Nbiliyordu. Dialogue: 0,2:08:17.36,2:08:19.78,Default,,0189,0000,0000,,Bir oyun çevirdiklerini\Nbiliyordu. Dialogue: 0,2:08:21.82,2:08:25.62,Default,,0000,0189,0000,,Sonra, bir gece, içlerinden\Nbiriyle karşı karşıya oturdu... Dialogue: 0,2:08:21.82,2:08:25.62,Default,,0189,0000,0000,,Sonra, bir gece, içlerinden\Nbiriyle karşı karşıya oturdu... Dialogue: 0,2:08:25.62,2:08:28.37,Default,,0000,0189,0000,,gözlerinin içine baktı... Dialogue: 0,2:08:25.62,2:08:28.37,Default,,0189,0000,0000,,gözlerinin içine baktı... Dialogue: 0,2:08:28.41,2:08:30.12,Default,,0000,0189,0000,,ve dedi ki... Dialogue: 0,2:08:28.41,2:08:30.12,Default,,0189,0000,0000,,ve dedi ki... Dialogue: 0,2:08:31.33,2:08:34.29,Default,,0000,0189,0000,,''Anlat bakalım ne işler\Nçevirdiğini... Dialogue: 0,2:08:31.33,2:08:34.29,Default,,0189,0000,0000,,''Anlat bakalım ne işler\Nçevirdiğini... Dialogue: 0,2:08:34.38,2:08:36.59,Default,,0000,0189,0000,,küçük oyuncu... Dialogue: 0,2:08:34.38,2:08:36.59,Default,,0189,0000,0000,,küçük oyuncu... Dialogue: 0,2:08:38.59,2:08:41.93,Default,,0000,0189,0000,,yoksa en yakınını\Nezerim. Dialogue: 0,2:08:38.59,2:08:41.93,Default,,0189,0000,0000,,yoksa en yakınını\Nezerim. Dialogue: 0,2:08:43.05,2:08:45.89,Default,,0000,0189,0000,,Onların kanında\Nyıkanışımı seyredersin.'' Dialogue: 0,2:08:43.05,2:08:45.89,Default,,0189,0000,0000,,Onların kanında\Nyıkanışımı seyredersin.'' Dialogue: 0,2:08:49.23,2:08:51.73,Default,,0000,0189,0000,,İmparatorun kalbi kırılmıştı. Dialogue: 0,2:08:49.23,2:08:51.73,Default,,0189,0000,0000,,İmparatorun kalbi kırılmıştı. Dialogue: 0,2:08:53.73,2:08:55.98,Default,,0000,0189,0000,,Küçük oyuncu onu kimsenin\Nyapamayacağı kadar... Dialogue: 0,2:08:53.73,2:08:55.98,Default,,0189,0000,0000,,Küçük oyuncu onu kimsenin\Nyapamayacağı kadar... Dialogue: 0,2:08:56.11,2:08:59.53,Default,,0000,0189,0000,,derinden yaralamıştı. Dialogue: 0,2:08:56.11,2:08:59.53,Default,,0189,0000,0000,,derinden yaralamıştı. Dialogue: 0,2:09:00.95,2:09:03.28,Default,,0000,0189,0000,,Sonra ne oldu dersin, Lucius? Dialogue: 0,2:09:00.95,2:09:03.28,Default,,0189,0000,0000,,Sonra ne oldu dersin, Lucius? Dialogue: 0,2:09:04.78,2:09:06.74,Default,,0000,0189,0000,,Bilmiyorum, Amca. Dialogue: 0,2:09:04.78,2:09:06.74,Default,,0189,0000,0000,,Bilmiyorum, Amca. Dialogue: 0,2:09:12.92,2:09:15.04,Default,,0000,0189,0000,,Küçük oyuncu ona\Nher şeyi anlattı. Dialogue: 0,2:09:12.92,2:09:15.04,Default,,0189,0000,0000,,Küçük oyuncu ona\Nher şeyi anlattı. Dialogue: 0,2:09:54.79,2:09:58.38,Default,,0000,0189,0000,,İmparator adına, açın! Dialogue: 0,2:09:54.79,2:09:58.38,Default,,0189,0000,0000,,İmparator adına, açın! Dialogue: 0,2:09:58.46,2:10:00.46,Default,,0000,0189,0000,,Proximo! Dialogue: 0,2:09:58.46,2:10:00.46,Default,,0189,0000,0000,,Proximo! Dialogue: 0,2:10:00.59,2:10:04.01,Default,,0000,0189,0000,,İmparator adına, kapıları açın! Dialogue: 0,2:10:00.59,2:10:04.01,Default,,0189,0000,0000,,İmparator adına, kapıları açın! Dialogue: 0,2:10:08.22,2:10:09.51,Default,,0000,0189,0000,,Kapıları açın! Dialogue: 0,2:10:08.22,2:10:09.51,Default,,0189,0000,0000,,Kapıları açın! Dialogue: 0,2:10:15.40,2:10:18.15,Default,,0000,0189,0000,,Kapıları aç, Proximo. Dialogue: 0,2:10:15.40,2:10:18.15,Default,,0189,0000,0000,,Kapıları aç, Proximo. Dialogue: 0,2:10:18.27,2:10:19.94,Default,,0000,0189,0000,,Ölmek mi istiyorsun, ihtiyar? Dialogue: 0,2:10:18.27,2:10:19.94,Default,,0189,0000,0000,,Ölmek mi istiyorsun, ihtiyar? Dialogue: 0,2:10:21.32,2:10:22.36,Default,,0000,0189,0000,,İşte. Dialogue: 0,2:10:21.32,2:10:22.36,Default,,0189,0000,0000,,İşte. Dialogue: 0,2:10:23.49,2:10:25.57,Default,,0000,0189,0000,,Her şey hazır. Dialogue: 0,2:10:23.49,2:10:25.57,Default,,0189,0000,0000,,Her şey hazır. Dialogue: 0,2:10:25.57,2:10:27.91,Default,,0000,0189,0000,,Anlaşılan özgürlüğünü\Nkazanmışsın. Dialogue: 0,2:10:25.57,2:10:27.91,Default,,0189,0000,0000,,Anlaşılan özgürlüğünü\Nkazanmışsın. Dialogue: 0,2:10:29.79,2:10:31.75,Default,,0000,0189,0000,,İyi bir adam olmaya\Nmı başladın yoksa? Dialogue: 0,2:10:29.79,2:10:31.75,Default,,0189,0000,0000,,İyi bir adam olmaya\Nmı başladın yoksa? Dialogue: 0,2:10:36.54,2:10:40.46,Default,,0000,0189,0000,,- Juba.\N- İmparatorun tüm düşmanlarına ölüm! Dialogue: 0,2:10:36.54,2:10:40.46,Default,,0189,0000,0000,,- Juba.\N- İmparatorun tüm düşmanlarına ölüm! Dialogue: 0,2:10:41.26,2:10:43.34,Default,,0000,0189,0000,,Kapıları açın! Dialogue: 0,2:10:41.26,2:10:43.34,Default,,0189,0000,0000,,Kapıları açın! Dialogue: 0,2:10:48.80,2:10:50.72,Default,,0000,0189,0000,,Çek! Dialogue: 0,2:10:48.80,2:10:50.72,Default,,0189,0000,0000,,Çek! Dialogue: 0,2:10:52.77,2:10:55.73,Default,,0000,0189,0000,,Hadi!\NSolda sıra yapın! Dialogue: 0,2:10:52.77,2:10:55.73,Default,,0189,0000,0000,,Hadi!\NSolda sıra yapın! Dialogue: 0,2:10:59.06,2:11:01.86,Default,,0000,0189,0000,,Bana sadece bir dakika yeter,\Nhayatınızı tehlikeye atmayın. Dialogue: 0,2:10:59.06,2:11:01.86,Default,,0189,0000,0000,,Bana sadece bir dakika yeter,\Nhayatınızı tehlikeye atmayın. Dialogue: 0,2:11:03.03,2:11:05.28,Default,,0000,0189,0000,,Eğer bu işe bulaşmak istemiyorsanız,\Nhücrelerinize dönün. Dialogue: 0,2:11:03.03,2:11:05.28,Default,,0189,0000,0000,,Eğer bu işe bulaşmak istemiyorsanız,\Nhücrelerinize dönün. Dialogue: 0,2:11:05.40,2:11:07.24,Default,,0000,0189,0000,,Burada seni bekleyeceğiz, Maximus. Dialogue: 0,2:11:05.40,2:11:07.24,Default,,0189,0000,0000,,Burada seni bekleyeceğiz, Maximus. Dialogue: 0,2:11:07.41,2:11:10.16,Default,,0000,0189,0000,,- Güç ve onur seninle olsun.\N- Git. Dialogue: 0,2:11:07.41,2:11:10.16,Default,,0189,0000,0000,,- Güç ve onur seninle olsun.\N- Git. Dialogue: 0,2:11:11.37,2:11:12.87,Default,,0000,0189,0000,,Güç ve onur seninle olsun. Dialogue: 0,2:11:11.37,2:11:12.87,Default,,0189,0000,0000,,Güç ve onur seninle olsun. Dialogue: 0,2:11:15.54,2:11:19.13,Default,,0000,0189,0000,,Nişan al. Yayları ger! Dialogue: 0,2:11:15.54,2:11:19.13,Default,,0189,0000,0000,,Nişan al. Yayları ger! Dialogue: 0,2:12:25.86,2:12:27.24,Default,,0000,0189,0000,,Gölge ve toprak. Dialogue: 0,2:12:25.86,2:12:27.24,Default,,0189,0000,0000,,Gölge ve toprak. Dialogue: 0,2:13:15.66,2:13:16.62,Default,,0000,0189,0000,,Üzgünüm. Dialogue: 0,2:13:15.66,2:13:16.62,Default,,0189,0000,0000,,Üzgünüm. Dialogue: 0,2:13:43.52,2:13:45.48,Default,,0000,0189,0000,,Tamam. Dialogue: 0,2:13:43.52,2:13:45.48,Default,,0189,0000,0000,,Tamam. Dialogue: 0,2:13:51.90,2:13:54.24,Default,,0000,0189,0000,,Ya yeğenim? Dialogue: 0,2:13:51.90,2:13:54.24,Default,,0189,0000,0000,,Ya yeğenim? Dialogue: 0,2:13:54.41,2:13:56.24,Default,,0000,0189,0000,,Ya annesi? Dialogue: 0,2:13:54.41,2:13:56.24,Default,,0189,0000,0000,,Ya annesi? Dialogue: 0,2:13:58.79,2:14:01.50,Default,,0000,0189,0000,,Sevgilisin kaderini\Npaylaşmalı mı? Dialogue: 0,2:13:58.79,2:14:01.50,Default,,0189,0000,0000,,Sevgilisin kaderini\Npaylaşmalı mı? Dialogue: 0,2:14:03.04,2:14:05.08,Default,,0000,0189,0000,,Yoksa merhametli mi davranmalıyım? Dialogue: 0,2:14:03.04,2:14:05.08,Default,,0189,0000,0000,,Yoksa merhametli mi davranmalıyım? Dialogue: 0,2:14:07.67,2:14:09.59,Default,,0000,0189,0000,,Merhametli Commodus. Dialogue: 0,2:14:07.67,2:14:09.59,Default,,0189,0000,0000,,Merhametli Commodus. Dialogue: 0,2:14:16.14,2:14:18.47,Default,,0000,0189,0000,,Lucius şimdi benimle kalacak. Dialogue: 0,2:14:16.14,2:14:18.47,Default,,0189,0000,0000,,Lucius şimdi benimle kalacak. Dialogue: 0,2:14:19.56,2:14:21.39,Default,,0000,0189,0000,,Ve eğer annesi... Dialogue: 0,2:14:19.56,2:14:21.39,Default,,0189,0000,0000,,Ve eğer annesi... Dialogue: 0,2:14:22.73,2:14:24.90,Default,,0000,0189,0000,,bana hoşuma gitmeyen bir şekilde... Dialogue: 0,2:14:22.73,2:14:24.90,Default,,0189,0000,0000,,bana hoşuma gitmeyen bir şekilde... Dialogue: 0,2:14:26.31,2:14:28.52,Default,,0000,0189,0000,,bakacak bile olsa... Dialogue: 0,2:14:26.31,2:14:28.52,Default,,0189,0000,0000,,bakacak bile olsa... Dialogue: 0,2:14:30.44,2:14:32.44,Default,,0000,0189,0000,,çocuk ölür. Dialogue: 0,2:14:30.44,2:14:32.44,Default,,0189,0000,0000,,çocuk ölür. Dialogue: 0,2:14:35.61,2:14:37.62,Default,,0000,0189,0000,,Eğer asil bir davranışta... Dialogue: 0,2:14:35.61,2:14:37.62,Default,,0189,0000,0000,,Eğer asil bir davranışta... Dialogue: 0,2:14:37.74,2:14:40.29,Default,,0000,0189,0000,,bulunmayı seçer... Dialogue: 0,2:14:37.74,2:14:40.29,Default,,0189,0000,0000,,bulunmayı seçer... Dialogue: 0,2:14:40.54,2:14:42.58,Default,,0000,0189,0000,,ve hayatına son verirse... Dialogue: 0,2:14:40.54,2:14:42.58,Default,,0189,0000,0000,,ve hayatına son verirse... Dialogue: 0,2:14:44.08,2:14:46.00,Default,,0000,0189,0000,,çocuk ölür. Dialogue: 0,2:14:44.08,2:14:46.00,Default,,0189,0000,0000,,çocuk ölür. Dialogue: 0,2:14:49.25,2:14:50.84,Default,,0000,0189,0000,,Ve sana gelince... Dialogue: 0,2:14:49.25,2:14:50.84,Default,,0189,0000,0000,,Ve sana gelince... Dialogue: 0,2:14:53.67,2:14:56.39,Default,,0000,0189,0000,,beni seni sevdiğim gibi... Dialogue: 0,2:14:53.67,2:14:56.39,Default,,0189,0000,0000,,beni seni sevdiğim gibi... Dialogue: 0,2:14:56.47,2:14:58.55,Default,,0000,0189,0000,,seveceksin. Dialogue: 0,2:14:56.47,2:14:58.55,Default,,0189,0000,0000,,seveceksin. Dialogue: 0,2:14:59.68,2:15:02.10,Default,,0000,0189,0000,,Bana saf kan bir veliaht... Dialogue: 0,2:14:59.68,2:15:02.10,Default,,0189,0000,0000,,Bana saf kan bir veliaht... Dialogue: 0,2:15:02.18,2:15:04.31,Default,,0000,0189,0000,,vereceksin... Dialogue: 0,2:15:02.18,2:15:04.31,Default,,0189,0000,0000,,vereceksin... Dialogue: 0,2:15:04.52,2:15:07.35,Default,,0000,0189,0000,,böylece Commodus ve nesli... Dialogue: 0,2:15:04.52,2:15:07.35,Default,,0189,0000,0000,,böylece Commodus ve nesli... Dialogue: 0,2:15:07.52,2:15:09.86,Default,,0000,0189,0000,,binlerce yıl hüküm sürecek. Dialogue: 0,2:15:07.52,2:15:09.86,Default,,0189,0000,0000,,binlerce yıl hüküm sürecek. Dialogue: 0,2:15:14.24,2:15:16.53,Default,,0000,0189,0000,,Merhametli değil miyim? Dialogue: 0,2:15:14.24,2:15:16.53,Default,,0189,0000,0000,,Merhametli değil miyim? Dialogue: 0,2:15:37.88,2:15:40.18,Default,,0000,0189,0000,,Merhametli değil miyim? Dialogue: 0,2:15:37.88,2:15:40.18,Default,,0189,0000,0000,,Merhametli değil miyim? Dialogue: 0,2:16:44.74,2:16:46.79,Default,,0000,0189,0000,,Sizi çağırıyorlar. Dialogue: 0,2:16:44.74,2:16:46.79,Default,,0189,0000,0000,,Sizi çağırıyorlar. Dialogue: 0,2:16:48.58,2:16:50.29,Default,,0000,0189,0000,,Köle haline gelen... Dialogue: 0,2:16:48.58,2:16:50.29,Default,,0189,0000,0000,,Köle haline gelen... Dialogue: 0,2:16:50.42,2:16:52.42,Default,,0000,0189,0000,,bir general. Dialogue: 0,2:16:50.42,2:16:52.42,Default,,0189,0000,0000,,bir general. Dialogue: 0,2:16:53.29,2:16:55.67,Default,,0000,0189,0000,,Gladyatör olan\Nbir köle. Dialogue: 0,2:16:53.29,2:16:55.67,Default,,0189,0000,0000,,Gladyatör olan\Nbir köle. Dialogue: 0,2:16:57.13,2:16:59.88,Default,,0000,0189,0000,,İmparatora karşı çıkan\Nbir gladyatör. Dialogue: 0,2:16:57.13,2:16:59.88,Default,,0189,0000,0000,,İmparatora karşı çıkan\Nbir gladyatör. Dialogue: 0,2:17:01.68,2:17:03.55,Default,,0000,0189,0000,,İlginç bir hikaye. Dialogue: 0,2:17:01.68,2:17:03.55,Default,,0189,0000,0000,,İlginç bir hikaye. Dialogue: 0,2:17:04.68,2:17:07.52,Default,,0000,0189,0000,,Şimdi halk hikayenin nasıl\Nsonuçlanacağını merak ediyor. Dialogue: 0,2:17:04.68,2:17:07.52,Default,,0189,0000,0000,,Şimdi halk hikayenin nasıl\Nsonuçlanacağını merak ediyor. Dialogue: 0,2:17:10.19,2:17:12.23,Default,,0000,0189,0000,,Ancak unutulmayacak bir ölüm\Nyeterli olabilir. Dialogue: 0,2:17:10.19,2:17:12.23,Default,,0189,0000,0000,,Ancak unutulmayacak bir ölüm\Nyeterli olabilir. Dialogue: 0,2:17:14.19,2:17:17.48,Default,,0000,0189,0000,,İmparatorun kendisine büyük arenada\Nmeydan okumaktan... Dialogue: 0,2:17:14.19,2:17:17.48,Default,,0189,0000,0000,,İmparatorun kendisine büyük arenada\Nmeydan okumaktan... Dialogue: 0,2:17:17.69,2:17:20.57,Default,,0000,0189,0000,,daha şanlı bir şey olabilir mi? Dialogue: 0,2:17:17.69,2:17:20.57,Default,,0189,0000,0000,,daha şanlı bir şey olabilir mi? Dialogue: 0,2:17:23.03,2:17:24.95,Default,,0000,0189,0000,,Benimle dövüşür müydün? Dialogue: 0,2:17:23.03,2:17:24.95,Default,,0189,0000,0000,,Benimle dövüşür müydün? Dialogue: 0,2:17:25.16,2:17:26.24,Default,,0000,0189,0000,,neden olmasın? Dialogue: 0,2:17:25.16,2:17:26.24,Default,,0189,0000,0000,,neden olmasın? Dialogue: 0,2:17:27.37,2:17:28.95,Default,,0000,0189,0000,,Korktuğumu mu sanıyorsun? Dialogue: 0,2:17:27.37,2:17:28.95,Default,,0189,0000,0000,,Korktuğumu mu sanıyorsun? Dialogue: 0,2:17:30.33,2:17:32.92,Default,,0000,0189,0000,,Bence sen hayatın boyunca\Nhep korktun. Dialogue: 0,2:17:30.33,2:17:32.92,Default,,0189,0000,0000,,Bence sen hayatın boyunca\Nhep korktun. Dialogue: 0,2:17:32.92,2:17:37.25,Default,,0000,0189,0000,,Korku nedir bilmeyen\NYenilmez Maximus'un tersine, öyle mi? Dialogue: 0,2:17:32.92,2:17:37.25,Default,,0189,0000,0000,,Korku nedir bilmeyen\NYenilmez Maximus'un tersine, öyle mi? Dialogue: 0,2:17:42.84,2:17:45.51,Default,,0000,0189,0000,,Tanıd.ığım bir adam şöyle demişti,\N''Olüm hepimize gülümser. Dialogue: 0,2:17:42.84,2:17:45.51,Default,,0189,0000,0000,,Tanıd.ığım bir adam şöyle demişti,\N''Olüm hepimize gülümser. Dialogue: 0,2:17:47.14,2:17:50.35,Default,,0000,0189,0000,,Yapabileceğin tek şey dönüp ona\Ngülümsemektir.'' Dialogue: 0,2:17:47.14,2:17:50.35,Default,,0189,0000,0000,,Yapabileceğin tek şey dönüp ona\Ngülümsemektir.'' Dialogue: 0,2:17:51.39,2:17:53.19,Default,,0000,0189,0000,,Acaba. Dialogue: 0,2:17:51.39,2:17:53.19,Default,,0189,0000,0000,,Acaba. Dialogue: 0,2:17:53.52,2:17:56.61,Default,,0000,0189,0000,,Arkadaşın kendi ölümüne\Ngülümsedi mi? Dialogue: 0,2:17:53.52,2:17:56.61,Default,,0189,0000,0000,,Arkadaşın kendi ölümüne\Ngülümsedi mi? Dialogue: 0,2:17:56.61,2:17:58.57,Default,,0000,0189,0000,,Bunu senin bilmen gerekir. Dialogue: 0,2:17:56.61,2:17:58.57,Default,,0189,0000,0000,,Bunu senin bilmen gerekir. Dialogue: 0,2:18:01.07,2:18:02.40,Default,,0000,0189,0000,,O senin babandı. Dialogue: 0,2:18:01.07,2:18:02.40,Default,,0189,0000,0000,,O senin babandı. Dialogue: 0,2:18:06.70,2:18:09.04,Default,,0000,0189,0000,,Babamı severdin, biliyorum... Dialogue: 0,2:18:06.70,2:18:09.04,Default,,0189,0000,0000,,Babamı severdin, biliyorum... Dialogue: 0,2:18:10.58,2:18:12.37,Default,,0000,0189,0000,,ama ben de severdim. Dialogue: 0,2:18:10.58,2:18:12.37,Default,,0189,0000,0000,,ama ben de severdim. Dialogue: 0,2:18:13.75,2:18:15.63,Default,,0000,0189,0000,,Bu da bizi kardeş yapıyor,\Nöyle değil mi? Dialogue: 0,2:18:13.75,2:18:15.63,Default,,0189,0000,0000,,Bu da bizi kardeş yapıyor,\Nöyle değil mi? Dialogue: 0,2:18:18.84,2:18:20.76,Default,,0000,0189,0000,,Şimdi benim için gülümse, kardeşim. Dialogue: 0,2:18:18.84,2:18:20.76,Default,,0189,0000,0000,,Şimdi benim için gülümse, kardeşim. Dialogue: 0,2:18:26.47,2:18:29.22,Default,,0000,0189,0000,,Zırhını tak.\NYarayı gizle. Dialogue: 0,2:18:26.47,2:18:29.22,Default,,0189,0000,0000,,Zırhını tak.\NYarayı gizle. Dialogue: 0,2:19:23.57,2:19:26.03,Default,,0000,0189,0000,,Daire nizamı ! Dialogue: 0,2:19:23.57,2:19:26.03,Default,,0189,0000,0000,,Daire nizamı ! Dialogue: 0,2:21:18.44,2:21:20.90,Default,,0000,0189,0000,,Quintus, kılıç. Dialogue: 0,2:21:18.44,2:21:20.90,Default,,0189,0000,0000,,Quintus, kılıç. Dialogue: 0,2:21:20.99,2:21:23.74,Default,,0000,0189,0000,,Kılıcını ver bana. Dialogue: 0,2:21:20.99,2:21:23.74,Default,,0189,0000,0000,,Kılıcını ver bana. Dialogue: 0,2:21:26.32,2:21:28.45,Default,,0000,0189,0000,,Kılıç! Bana bir kılıç verin! Dialogue: 0,2:21:26.32,2:21:28.45,Default,,0189,0000,0000,,Kılıç! Bana bir kılıç verin! Dialogue: 0,2:21:29.87,2:21:31.41,Default,,0000,0189,0000,,Kılıçlarınızı kınlarına sokun. Dialogue: 0,2:21:29.87,2:21:31.41,Default,,0189,0000,0000,,Kılıçlarınızı kınlarına sokun. Dialogue: 0,2:23:59.98,2:24:01.35,Default,,0000,0189,0000,,Adamlarımı serbest bırakın. Dialogue: 0,2:23:59.98,2:24:01.35,Default,,0189,0000,0000,,Adamlarımı serbest bırakın. Dialogue: 0,2:24:03.02,2:24:05.36,Default,,0000,0189,0000,,Senatör Gracchus\Nmakamına iade edilecek. Dialogue: 0,2:24:03.02,2:24:05.36,Default,,0189,0000,0000,,Senatör Gracchus\Nmakamına iade edilecek. Dialogue: 0,2:24:06.44,2:24:08.61,Default,,0000,0189,0000,,Roma diye bir hayal vardı. Dialogue: 0,2:24:06.44,2:24:08.61,Default,,0189,0000,0000,,Roma diye bir hayal vardı. Dialogue: 0,2:24:09.70,2:24:12.37,Default,,0000,0189,0000,,O hayal gerçekleştirilecek. Dialogue: 0,2:24:09.70,2:24:12.37,Default,,0189,0000,0000,,O hayal gerçekleştirilecek. Dialogue: 0,2:24:12.37,2:24:14.91,Default,,0000,0189,0000,,Marcus Aurelius'un arzusu buydu. Dialogue: 0,2:24:12.37,2:24:14.91,Default,,0189,0000,0000,,Marcus Aurelius'un arzusu buydu. Dialogue: 0,2:24:15.83,2:24:18.00,Default,,0000,0189,0000,,Tutsakları serbest bırakın. Hadi! Dialogue: 0,2:24:15.83,2:24:18.00,Default,,0189,0000,0000,,Tutsakları serbest bırakın. Hadi! Dialogue: 0,2:24:45.82,2:24:47.02,Default,,0000,0189,0000,,Lucius güvende. Dialogue: 0,2:24:45.82,2:24:47.02,Default,,0189,0000,0000,,Lucius güvende. Dialogue: 0,2:25:03.58,2:25:05.79,Default,,0000,0189,0000,,Onların yanına git. Dialogue: 0,2:25:03.58,2:25:05.79,Default,,0189,0000,0000,,Onların yanına git. Dialogue: 0,2:25:54.76,2:25:56.18,Default,,0000,0189,0000,,Evindesin. Dialogue: 0,2:25:54.76,2:25:56.18,Default,,0189,0000,0000,,Evindesin. Dialogue: 0,2:26:22.33,2:26:25.21,Default,,0000,0189,0000,,Roma iyi bir adamın\Nhayatına değer mi? Dialogue: 0,2:26:22.33,2:26:25.21,Default,,0189,0000,0000,,Roma iyi bir adamın\Nhayatına değer mi? Dialogue: 0,2:26:29.42,2:26:31.38,Default,,0000,0189,0000,,Bir zamanlar buna inanırdık. Dialogue: 0,2:26:29.42,2:26:31.38,Default,,0189,0000,0000,,Bir zamanlar buna inanırdık. Dialogue: 0,2:26:34.42,2:26:35.59,Default,,0000,0189,0000,,Tekrar inanmamızı sağla. Dialogue: 0,2:26:34.42,2:26:35.59,Default,,0189,0000,0000,,Tekrar inanmamızı sağla. Dialogue: 0,2:26:39.97,2:26:42.35,Default,,0000,0189,0000,,O bir Roma askeriydi. Dialogue: 0,2:26:39.97,2:26:42.35,Default,,0189,0000,0000,,O bir Roma askeriydi. Dialogue: 0,2:26:45.89,2:26:47.77,Default,,0000,0189,0000,,Onu selamlayın. Dialogue: 0,2:26:45.89,2:26:47.77,Default,,0189,0000,0000,,Onu selamlayın. Dialogue: 0,2:26:47.85,2:26:50.31,Default,,0000,0189,0000,,Onu taşımama kim yardım edecek? Dialogue: 0,2:26:47.85,2:26:50.31,Default,,0189,0000,0000,,Onu taşımama kim yardım edecek? Dialogue: 0,2:27:34.23,2:27:35.82,Default,,0000,0189,0000,,Artık özgürüz. Dialogue: 0,2:27:34.23,2:27:35.82,Default,,0189,0000,0000,,Artık özgürüz. Dialogue: 0,2:27:42.49,2:27:44.83,Default,,0000,0189,0000,,Tekrar görüşeceğiz. Dialogue: 0,2:27:42.49,2:27:44.83,Default,,0189,0000,0000,,Tekrar görüşeceğiz. Dialogue: 0,2:27:47.41,2:27:49.75,Default,,0000,0189,0000,,Ama henüz değil. Dialogue: 0,2:27:47.41,2:27:49.75,Default,,0189,0000,0000,,Ama henüz değil.