[Script Info] ; 3D subtitle converted online using http://subtitle3d.com Title: [linkTocDo.Com]_How to train your drago ScriptType: v4.00+ Collisions: Normal PlayResX: 384 PlayResY: 288 PlayDepth: 0 Timer: 100.0 WrapStyle: 0 [v4+ Styles] Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding Style: Default, Arial, 22, &H00FFFFFF, &H00000000, &H00000000, &H00000000, 0, 0, 0, 0, 50, 100, 0, 0, 1, 1, 0, 2, 0, 0, 15, 0 [Events] Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:06.00,Default,,0000,0190,0000,,3D subtitle converted online using\N{\b1}http://subtitle3d.com{\b0} Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:06.00,Default,,0190,0000,0000,,3D subtitle converted online using\N{\b1}http://subtitle3d.com{\b0} Dialogue: 0,0:00:15.45,0:00:25.45,Default,,0000,0190,0000,,--- BÍ KÍP LUYỆN RỒNG ---\NDịch: Hlr23710 - subscene.com Dialogue: 0,0:00:15.45,0:00:25.45,Default,,0190,0000,0000,,--- BÍ KÍP LUYỆN RỒNG ---\NDịch: Hlr23710 - subscene.com Dialogue: 0,0:00:34.45,0:00:36.62,Default,,0000,0190,0000,,Đây là Berk. Dialogue: 0,0:00:34.45,0:00:36.62,Default,,0190,0000,0000,,Đây là Berk. Dialogue: 0,0:00:36.65,0:00:38.84,Default,,0000,0190,0000,,Cách phía Bắc của sự tuyệt vọng\N12 ngày đường... Dialogue: 0,0:00:36.65,0:00:38.84,Default,,0190,0000,0000,,Cách phía Bắc của sự tuyệt vọng\N12 ngày đường... Dialogue: 0,0:00:38.89,0:00:41.14,Default,,0000,0190,0000,,... và chếch 1 vài độ về phía Nam\Ncủa cái lạnh chết chóc, Dialogue: 0,0:00:38.89,0:00:41.14,Default,,0190,0000,0000,,... và chếch 1 vài độ về phía Nam\Ncủa cái lạnh chết chóc, Dialogue: 0,0:00:41.17,0:00:45.12,Default,,0000,0190,0000,,...nó bám trụ vững chãi trên\Nđường Kinh tuyến của sự Cùng Cực. Dialogue: 0,0:00:41.17,0:00:45.12,Default,,0190,0000,0000,,...nó bám trụ vững chãi trên\Nđường Kinh tuyến của sự Cùng Cực. Dialogue: 0,0:00:46.27,0:00:49.27,Default,,0000,0190,0000,,Làng của tôi.\N1 từ thôi: kiên cường. Dialogue: 0,0:00:46.27,0:00:49.27,Default,,0190,0000,0000,,Làng của tôi.\N1 từ thôi: kiên cường. Dialogue: 0,0:00:49.70,0:00:51.61,Default,,0000,0190,0000,,Chúng tôi đã ở đây được 7 thế hệ... Dialogue: 0,0:00:49.70,0:00:51.61,Default,,0190,0000,0000,,Chúng tôi đã ở đây được 7 thế hệ... Dialogue: 0,0:00:51.64,0:00:54.38,Default,,0000,0190,0000,,...nhưng từng ngôi nhà vẫn còn rất mới. Dialogue: 0,0:00:51.64,0:00:54.38,Default,,0190,0000,0000,,...nhưng từng ngôi nhà vẫn còn rất mới. Dialogue: 0,0:00:54.79,0:00:55.83,Default,,0000,0190,0000,,Chúng tôi câu cá, săn bắn... Dialogue: 0,0:00:54.79,0:00:55.83,Default,,0190,0000,0000,,Chúng tôi câu cá, săn bắn... Dialogue: 0,0:00:55.87,0:00:59.15,Default,,0000,0190,0000,,...và có những chiều hoàng hôn\Nđầy quyến rũ. Dialogue: 0,0:00:55.87,0:00:59.15,Default,,0190,0000,0000,,...và có những chiều hoàng hôn\Nđầy quyến rũ. Dialogue: 0,0:00:59.36,0:01:01.69,Default,,0000,0190,0000,,Vấn đề duy nhất là ở\Nlũ động vật gây hại. Dialogue: 0,0:00:59.36,0:01:01.69,Default,,0190,0000,0000,,Vấn đề duy nhất là ở\Nlũ động vật gây hại. Dialogue: 0,0:01:02.82,0:01:06.73,Default,,0000,0190,0000,,Bạn biết đấy, đa số các nơi\Ncó chuột và muỗi. Dialogue: 0,0:01:02.82,0:01:06.73,Default,,0190,0000,0000,,Bạn biết đấy, đa số các nơi\Ncó chuột và muỗi. Dialogue: 0,0:01:06.78,0:01:08.12,Default,,0000,0190,0000,,Chúng tôi có... Dialogue: 0,0:01:06.78,0:01:08.12,Default,,0190,0000,0000,,Chúng tôi có... Dialogue: 0,0:01:11.85,0:01:13.13,Default,,0000,0190,0000,,... rồng. Dialogue: 0,0:01:11.85,0:01:13.13,Default,,0190,0000,0000,,... rồng. Dialogue: 0,0:01:14.11,0:01:16.78,Default,,0000,0190,0000,,Đa số mọi người đều sẽ bỏ đi.\NNhưng chúng tôi thì không. Dialogue: 0,0:01:14.11,0:01:16.78,Default,,0190,0000,0000,,Đa số mọi người đều sẽ bỏ đi.\NNhưng chúng tôi thì không. Dialogue: 0,0:01:16.97,0:01:17.99,Default,,0000,0190,0000,,Chúng tôi là những người Viking. Dialogue: 0,0:01:16.97,0:01:17.99,Default,,0190,0000,0000,,Chúng tôi là những người Viking. Dialogue: 0,0:01:18.08,0:01:20.40,Default,,0000,0190,0000,,Vấn đề là chúng tôi rất cứng đầu. Dialogue: 0,0:01:18.08,0:01:20.40,Default,,0190,0000,0000,,Vấn đề là chúng tôi rất cứng đầu. Dialogue: 0,0:01:22.60,0:01:23.82,Default,,0000,0190,0000,,Tên tôi là Nấc Cụt. Dialogue: 0,0:01:22.60,0:01:23.82,Default,,0190,0000,0000,,Tên tôi là Nấc Cụt. Dialogue: 0,0:01:24.76,0:01:27.42,Default,,0000,0190,0000,,Tôi biết, cái tên nghe tuyệt thật nhỉ.\NNhưng đó chưa phải cái tên tệ nhất. Dialogue: 0,0:01:24.76,0:01:27.42,Default,,0190,0000,0000,,Tôi biết, cái tên nghe tuyệt thật nhỉ.\NNhưng đó chưa phải cái tên tệ nhất. Dialogue: 0,0:01:27.45,0:01:29.24,Default,,0000,0190,0000,,Các cha mẹ tin rằng 1 cái tên xấu xí... Dialogue: 0,0:01:27.45,0:01:29.24,Default,,0190,0000,0000,,Các cha mẹ tin rằng 1 cái tên xấu xí... Dialogue: 0,0:01:29.29,0:01:31.57,Default,,0000,0190,0000,,... sẽ khiến thần lùn Gnome\Nvà quỷ lùn Troll sợ hãi. Dialogue: 0,0:01:29.29,0:01:31.57,Default,,0190,0000,0000,,... sẽ khiến thần lùn Gnome\Nvà quỷ lùn Troll sợ hãi. Dialogue: 0,0:01:31.63,0:01:33.61,Default,,0000,0190,0000,,Như thể người Viking chúng tôi\Nchưa đủ đáng sợ hay sao ấy. Dialogue: 0,0:01:31.63,0:01:33.61,Default,,0190,0000,0000,,Như thể người Viking chúng tôi\Nchưa đủ đáng sợ hay sao ấy. Dialogue: 0,0:01:33.66,0:01:35.96,Default,,0000,0190,0000,,Chào buổi sáng. Dialogue: 0,0:01:33.66,0:01:35.96,Default,,0190,0000,0000,,Chào buổi sáng. Dialogue: 0,0:01:38.15,0:01:40.71,Default,,0000,0190,0000,,- Cháu đang làm gì ở đây?\N- Vào trong đi! Dialogue: 0,0:01:38.15,0:01:40.71,Default,,0190,0000,0000,,- Cháu đang làm gì ở đây?\N- Vào trong đi! Dialogue: 0,0:01:40.71,0:01:42.44,Default,,0000,0190,0000,,Quay lại vào trong đi. Dialogue: 0,0:01:40.71,0:01:42.44,Default,,0190,0000,0000,,Quay lại vào trong đi. Dialogue: 0,0:01:45.26,0:01:47.40,Default,,0000,0190,0000,,Nấc Cụt. Một lần nữa, nó đang làm... Dialogue: 0,0:01:45.26,0:01:47.40,Default,,0190,0000,0000,,Nấc Cụt. Một lần nữa, nó đang làm... Dialogue: 0,0:01:47.45,0:01:50.19,Default,,0000,0190,0000,,Làm gì ở ngoài đó vậy?\NVào bên trong ngay! Dialogue: 0,0:01:47.45,0:01:50.19,Default,,0190,0000,0000,,Làm gì ở ngoài đó vậy?\NVào bên trong ngay! Dialogue: 0,0:01:50.24,0:01:53.52,Default,,0000,0190,0000,,Đó là Stoick Khổng Lồ,\Nthủ lĩnh của bộ tộc. Dialogue: 0,0:01:50.24,0:01:53.52,Default,,0190,0000,0000,,Đó là Stoick Khổng Lồ,\Nthủ lĩnh của bộ tộc. Dialogue: 0,0:01:54.07,0:01:56.15,Default,,0000,0190,0000,,Họ nói ngay khi còn là 1 đứa bé, ... Dialogue: 0,0:01:54.07,0:01:56.15,Default,,0190,0000,0000,,Họ nói ngay khi còn là 1 đứa bé, ... Dialogue: 0,0:01:56.16,0:01:58.47,Default,,0000,0190,0000,,...ông đã đập gãy được cả\Nđầu của 1 con rồng. Dialogue: 0,0:01:56.16,0:01:58.47,Default,,0190,0000,0000,,...ông đã đập gãy được cả\Nđầu của 1 con rồng. Dialogue: 0,0:01:59.04,0:02:00.83,Default,,0000,0190,0000,,Tôi có tin vào điều đó không ấy hả?\NCó chứ. Dialogue: 0,0:01:59.04,0:02:00.83,Default,,0190,0000,0000,,Tôi có tin vào điều đó không ấy hả?\NCó chứ. Dialogue: 0,0:02:00.85,0:02:02.04,Default,,0000,0190,0000,,Chúng ta có những gì nào? Dialogue: 0,0:02:00.85,0:02:02.04,Default,,0190,0000,0000,,Chúng ta có những gì nào? Dialogue: 0,0:02:02.17,0:02:04.20,Default,,0000,0190,0000,,Gronckle, Nadder, Zippleback. Dialogue: 0,0:02:02.17,0:02:04.20,Default,,0190,0000,0000,,Gronckle, Nadder, Zippleback. Dialogue: 0,0:02:04.30,0:02:07.68,Default,,0000,0190,0000,,Ô, và 1 đàn Monstruous Nightmare. Dialogue: 0,0:02:04.30,0:02:07.68,Default,,0190,0000,0000,,Ô, và 1 đàn Monstruous Nightmare. Dialogue: 0,0:02:07.69,0:02:08.68,Default,,0000,0190,0000,,Có con Night Fury nào không? Dialogue: 0,0:02:07.69,0:02:08.68,Default,,0190,0000,0000,,Có con Night Fury nào không? Dialogue: 0,0:02:08.78,0:02:10.85,Default,,0000,0190,0000,,- Đến giờ thì chưa ạ.\N- Tốt lắm. Dialogue: 0,0:02:08.78,0:02:10.85,Default,,0190,0000,0000,,- Đến giờ thì chưa ạ.\N- Tốt lắm. Dialogue: 0,0:02:11.16,0:02:12.67,Default,,0000,0190,0000,,Đốt đuốc lên! Dialogue: 0,0:02:11.16,0:02:12.67,Default,,0190,0000,0000,,Đốt đuốc lên! Dialogue: 0,0:02:18.51,0:02:22.01,Default,,0000,0190,0000,,Thật tuyệt khi cháu đã tham chiến.\NTa còn tưởng cháu bị cắp đi rồi chứ. Dialogue: 0,0:02:18.51,0:02:22.01,Default,,0190,0000,0000,,Thật tuyệt khi cháu đã tham chiến.\NTa còn tưởng cháu bị cắp đi rồi chứ. Dialogue: 0,0:02:22.01,0:02:26.86,Default,,0000,0190,0000,,Cái gì? Ai? Cháu á? Thôi nào.\NCháu quá cơ bắp đối với khẩu vị của chúng. Dialogue: 0,0:02:22.01,0:02:26.86,Default,,0190,0000,0000,,Cái gì? Ai? Cháu á? Thôi nào.\NCháu quá cơ bắp đối với khẩu vị của chúng. Dialogue: 0,0:02:26.99,0:02:29.66,Default,,0000,0190,0000,,Chúng sẽ không biết phải làm gì\Nvới tất cả...những thứ này. Dialogue: 0,0:02:26.99,0:02:29.66,Default,,0190,0000,0000,,Chúng sẽ không biết phải làm gì\Nvới tất cả...những thứ này. Dialogue: 0,0:02:29.90,0:02:32.93,Default,,0000,0190,0000,,A, chúng cũng cần tăm xỉa răng mà,\Nphải không? Dialogue: 0,0:02:29.90,0:02:32.93,Default,,0190,0000,0000,,A, chúng cũng cần tăm xỉa răng mà,\Nphải không? Dialogue: 0,0:02:32.96,0:02:36.44,Default,,0000,0190,0000,,Ông bác ngớ ngẩn kiêu ngạo với 2 bàn tay\Ncó thể đổi chỗ cho nhau kia tên là Gobber. Dialogue: 0,0:02:32.96,0:02:36.44,Default,,0190,0000,0000,,Ông bác ngớ ngẩn kiêu ngạo với 2 bàn tay\Ncó thể đổi chỗ cho nhau kia tên là Gobber. Dialogue: 0,0:02:36.50,0:02:38.97,Default,,0000,0190,0000,,Tôi đã học việc với bác ấy\Nsuốt từ khi còn tấm bé. Dialogue: 0,0:02:36.50,0:02:38.97,Default,,0190,0000,0000,,Tôi đã học việc với bác ấy\Nsuốt từ khi còn tấm bé. Dialogue: 0,0:02:39.14,0:02:40.95,Default,,0000,0190,0000,,Bé hơn thế này cơ. Dialogue: 0,0:02:39.14,0:02:40.95,Default,,0190,0000,0000,,Bé hơn thế này cơ. Dialogue: 0,0:02:41.60,0:02:45.46,Default,,0000,0190,0000,,Chuyển sang phòng thủ ở khu đất trống.\NChúng ta sẽ phản kích bằng máy bắn đá. Dialogue: 0,0:02:41.60,0:02:45.46,Default,,0190,0000,0000,,Chuyển sang phòng thủ ở khu đất trống.\NChúng ta sẽ phản kích bằng máy bắn đá. Dialogue: 0,0:02:47.58,0:02:51.27,Default,,0000,0190,0000,,Các bạn thấy chứ? 1 ngôi làng cũ kĩ\Nvới rất nhiều ngôi nhà mới tinh. Dialogue: 0,0:02:47.58,0:02:51.27,Default,,0190,0000,0000,,Các bạn thấy chứ? 1 ngôi làng cũ kĩ\Nvới rất nhiều ngôi nhà mới tinh. Dialogue: 0,0:02:51.27,0:02:52.27,Default,,0000,0190,0000,,Bắn! Dialogue: 0,0:02:51.27,0:02:52.27,Default,,0190,0000,0000,,Bắn! Dialogue: 0,0:02:54.08,0:02:55.68,Default,,0000,0190,0000,,Và họ là...Fishlegs. Dialogue: 0,0:02:54.08,0:02:55.68,Default,,0190,0000,0000,,Và họ là...Fishlegs. Dialogue: 0,0:02:55.72,0:02:56.58,Default,,0000,0190,0000,,...Snotlout... Dialogue: 0,0:02:55.72,0:02:56.58,Default,,0190,0000,0000,,...Snotlout... Dialogue: 0,0:02:56.75,0:02:58.43,Default,,0000,0190,0000,,...cặp sinh đôi Ruffnut và Tuffnut. Dialogue: 0,0:02:56.75,0:02:58.43,Default,,0190,0000,0000,,...cặp sinh đôi Ruffnut và Tuffnut. Dialogue: 0,0:02:58.65,0:02:59.77,Default,,0000,0190,0000,,Và... Dialogue: 0,0:02:58.65,0:02:59.77,Default,,0190,0000,0000,,Và... Dialogue: 0,0:03:02.08,0:03:03.37,Default,,0000,0190,0000,,...Astrid. Dialogue: 0,0:03:02.08,0:03:03.37,Default,,0190,0000,0000,,...Astrid. Dialogue: 0,0:03:13.47,0:03:15.77,Default,,0000,0190,0000,,Công việc của họ\Ntuyệt hơn của tôi rất nhiều. Dialogue: 0,0:03:13.47,0:03:15.77,Default,,0190,0000,0000,,Công việc của họ\Ntuyệt hơn của tôi rất nhiều. Dialogue: 0,0:03:16.77,0:03:20.31,Default,,0000,0190,0000,,Thôi nào, cho cháu ra đi.\NCháu cũng cần phải để lại dấu ấn chứ. Dialogue: 0,0:03:16.77,0:03:20.31,Default,,0190,0000,0000,,Thôi nào, cho cháu ra đi.\NCháu cũng cần phải để lại dấu ấn chứ. Dialogue: 0,0:03:20.41,0:03:23.25,Default,,0000,0190,0000,,Cháu đã để lại quá nhiều dấu ấn rồi.\NTất cả đều nằm sai chỗ hết. Dialogue: 0,0:03:20.41,0:03:23.25,Default,,0190,0000,0000,,Cháu đã để lại quá nhiều dấu ấn rồi.\NTất cả đều nằm sai chỗ hết. Dialogue: 0,0:03:23.36,0:03:24.96,Default,,0000,0190,0000,,Làm ơn mà, 2 phút thôi.\NCháu chỉ cần giết được 1 con rồng. Dialogue: 0,0:03:23.36,0:03:24.96,Default,,0190,0000,0000,,Làm ơn mà, 2 phút thôi.\NCháu chỉ cần giết được 1 con rồng. Dialogue: 0,0:03:24.97,0:03:27.81,Default,,0000,0190,0000,,Rồi cuộc đời cháu sẽ trở nên\Ntươi sáng hơn rất nhiều. Dialogue: 0,0:03:24.97,0:03:27.81,Default,,0190,0000,0000,,Rồi cuộc đời cháu sẽ trở nên\Ntươi sáng hơn rất nhiều. Dialogue: 0,0:03:27.81,0:03:29.40,Default,,0000,0190,0000,,Biết đâu cháu còn kiếm được\N1 cuộc hẹn nữa đấy. Dialogue: 0,0:03:27.81,0:03:29.40,Default,,0190,0000,0000,,Biết đâu cháu còn kiếm được\N1 cuộc hẹn nữa đấy. Dialogue: 0,0:03:29.41,0:03:31.62,Default,,0000,0190,0000,,Cháu nhấc không nổi 1 cây búa,\Nkhông quay nổi 1 cái rìu... Dialogue: 0,0:03:29.41,0:03:31.62,Default,,0190,0000,0000,,Cháu nhấc không nổi 1 cây búa,\Nkhông quay nổi 1 cái rìu... Dialogue: 0,0:03:31.62,0:03:34.51,Default,,0000,0190,0000,,...thậm chí cháu cũng không ném nổi\N1 trong những cái này nữa. Dialogue: 0,0:03:31.62,0:03:34.51,Default,,0190,0000,0000,,...thậm chí cháu cũng không ném nổi\N1 trong những cái này nữa. Dialogue: 0,0:03:35.70,0:03:38.50,Default,,0000,0190,0000,,Được thôi. Đồng ý.\NNhưng cái này sẽ ném giúp cháu. Dialogue: 0,0:03:35.70,0:03:38.50,Default,,0190,0000,0000,,Được thôi. Đồng ý.\NNhưng cái này sẽ ném giúp cháu. Dialogue: 0,0:03:40.33,0:03:42.76,Default,,0000,0190,0000,,Thấy chưa, ta đang nói đến\Nchính cái thứ này đây. Dialogue: 0,0:03:40.33,0:03:42.76,Default,,0190,0000,0000,,Thấy chưa, ta đang nói đến\Nchính cái thứ này đây. Dialogue: 0,0:03:42.79,0:03:45.17,Default,,0000,0190,0000,,Nhưng đó chỉ là 1 lỗi nhỏ về đo đạc. Dialogue: 0,0:03:42.79,0:03:45.17,Default,,0190,0000,0000,,Nhưng đó chỉ là 1 lỗi nhỏ về đo đạc. Dialogue: 0,0:03:45.23,0:03:49.24,Default,,0000,0190,0000,,Đừng có thế nữa, Nấc Cụt. Nếu cháu\Nmuốn ra ngoài kia để chiến đấu với rồng, ... Dialogue: 0,0:03:45.23,0:03:49.24,Default,,0190,0000,0000,,Đừng có thế nữa, Nấc Cụt. Nếu cháu\Nmuốn ra ngoài kia để chiến đấu với rồng, ... Dialogue: 0,0:03:49.25,0:03:52.02,Default,,0000,0190,0000,,...cháu phải dừng ngay... cái này lại. Dialogue: 0,0:03:49.25,0:03:52.02,Default,,0190,0000,0000,,...cháu phải dừng ngay... cái này lại. Dialogue: 0,0:03:52.12,0:03:54.00,Default,,0000,0190,0000,,Nhưng bác chỉ tất cả vào cháu? Dialogue: 0,0:03:52.12,0:03:54.00,Default,,0190,0000,0000,,Nhưng bác chỉ tất cả vào cháu? Dialogue: 0,0:03:54.13,0:03:55.81,Default,,0000,0190,0000,,Đúng, chính thế. Dialogue: 0,0:03:54.13,0:03:55.81,Default,,0190,0000,0000,,Đúng, chính thế. Dialogue: 0,0:03:55.91,0:03:57.08,Default,,0000,0190,0000,,Cháu đừng làm chính mình nữa. Dialogue: 0,0:03:55.91,0:03:57.08,Default,,0190,0000,0000,,Cháu đừng làm chính mình nữa. Dialogue: 0,0:03:57.11,0:03:59.78,Default,,0000,0190,0000,,- Ô...\N- Ô, đúng đó. Dialogue: 0,0:03:57.11,0:03:59.78,Default,,0190,0000,0000,,- Ô...\N- Ô, đúng đó. Dialogue: 0,0:03:59.98,0:04:02.94,Default,,0000,0190,0000,,Bác đang chơi 1 ván bài nguy hiểm... Dialogue: 0,0:03:59.98,0:04:02.94,Default,,0190,0000,0000,,Bác đang chơi 1 ván bài nguy hiểm... Dialogue: 0,0:04:02.94,0:04:07.14,Default,,0000,0190,0000,,...khi cố kìm hãm những tố chất dữ dội\Ncủa người Viking trong cháu đấy. Dialogue: 0,0:04:02.94,0:04:07.14,Default,,0190,0000,0000,,...khi cố kìm hãm những tố chất dữ dội\Ncủa người Viking trong cháu đấy. Dialogue: 0,0:04:07.42,0:04:09.85,Default,,0000,0190,0000,,- Rồi sẽ có hậu quả cho mà coi!\N- Ta sẽ đánh liều vậy. Dialogue: 0,0:04:07.42,0:04:09.85,Default,,0190,0000,0000,,- Rồi sẽ có hậu quả cho mà coi!\N- Ta sẽ đánh liều vậy. Dialogue: 0,0:04:09.89,0:04:12.10,Default,,0000,0190,0000,,Kiếm. Mài! Mau! Dialogue: 0,0:04:09.89,0:04:12.10,Default,,0190,0000,0000,,Kiếm. Mài! Mau! Dialogue: 0,0:04:13.76,0:04:15.37,Default,,0000,0190,0000,,Một ngày nào đó, tôi sẽ ra ngoài đấy. Dialogue: 0,0:04:13.76,0:04:15.37,Default,,0190,0000,0000,,Một ngày nào đó, tôi sẽ ra ngoài đấy. Dialogue: 0,0:04:16.27,0:04:20.02,Default,,0000,0190,0000,,Vì ở đây, giết được 1 con rồng\Ncó nghĩa là tất cả. Dialogue: 0,0:04:16.27,0:04:20.02,Default,,0190,0000,0000,,Vì ở đây, giết được 1 con rồng\Ncó nghĩa là tất cả. Dialogue: 0,0:04:21.24,0:04:24.74,Default,,0000,0190,0000,,1 cái đầu của Nadder chắc chắn sẽ\Nkhiến tôi được chú ý là ít nhất. Dialogue: 0,0:04:21.24,0:04:24.74,Default,,0190,0000,0000,,1 cái đầu của Nadder chắc chắn sẽ\Nkhiến tôi được chú ý là ít nhất. Dialogue: 0,0:04:24.94,0:04:29.40,Default,,0000,0190,0000,,Gronckle rất hung bạo. Hạ được 1 con\Nthì chắc chắn tôi sẽ có bạn gái. Dialogue: 0,0:04:24.94,0:04:29.40,Default,,0190,0000,0000,,Gronckle rất hung bạo. Hạ được 1 con\Nthì chắc chắn tôi sẽ có bạn gái. Dialogue: 0,0:04:30.32,0:04:31.95,Default,,0000,0190,0000,,Và Zippleback... Dialogue: 0,0:04:30.32,0:04:31.95,Default,,0190,0000,0000,,Và Zippleback... Dialogue: 0,0:04:33.23,0:04:35.72,Default,,0000,0190,0000,,...rất kì lạ và thú vị.\N2 đầu, gấp đôi địa vị. Dialogue: 0,0:04:33.23,0:04:35.72,Default,,0190,0000,0000,,...rất kì lạ và thú vị.\N2 đầu, gấp đôi địa vị. Dialogue: 0,0:04:35.93,0:04:37.17,Default,,0000,0190,0000,,Chúng tìm thấy lũ cừu rồi. Dialogue: 0,0:04:35.93,0:04:37.17,Default,,0190,0000,0000,,Chúng tìm thấy lũ cừu rồi. Dialogue: 0,0:04:37.20,0:04:39.85,Default,,0000,0190,0000,,Tập trung hỏa lực vào bờ bên dưới! Dialogue: 0,0:04:37.20,0:04:39.85,Default,,0190,0000,0000,,Tập trung hỏa lực vào bờ bên dưới! Dialogue: 0,0:04:40.44,0:04:41.51,Default,,0000,0190,0000,,Bắn! Dialogue: 0,0:04:40.44,0:04:41.51,Default,,0190,0000,0000,,Bắn! Dialogue: 0,0:04:42.18,0:04:44.90,Default,,0000,0190,0000,,Và con này chính là\NMonstruous Nightmare. Dialogue: 0,0:04:42.18,0:04:44.90,Default,,0190,0000,0000,,Và con này chính là\NMonstruous Nightmare. Dialogue: 0,0:04:45.02,0:04:47.93,Default,,0000,0190,0000,,Chỉ có những người Viking tài giỏi nhất\Nmới có thể bám theo chúng. Dialogue: 0,0:04:45.02,0:04:47.93,Default,,0190,0000,0000,,Chỉ có những người Viking tài giỏi nhất\Nmới có thể bám theo chúng. Dialogue: 0,0:04:48.03,0:04:51.60,Default,,0000,0190,0000,,Chúng có 1 sở thích tồi tệ\Nlà tự đắm mình trong lửa. Dialogue: 0,0:04:48.03,0:04:51.60,Default,,0190,0000,0000,,Chúng có 1 sở thích tồi tệ\Nlà tự đắm mình trong lửa. Dialogue: 0,0:04:53.65,0:04:54.82,Default,,0000,0190,0000,,Nạp đạn. Dialogue: 0,0:04:53.65,0:04:54.82,Default,,0190,0000,0000,,Nạp đạn. Dialogue: 0,0:04:54.84,0:04:56.66,Default,,0000,0190,0000,,Ta sẽ lo con này. Dialogue: 0,0:04:54.84,0:04:56.66,Default,,0190,0000,0000,,Ta sẽ lo con này. Dialogue: 0,0:04:58.01,0:05:01.82,Default,,0000,0190,0000,,Nhưng phần thưởng tuyệt diệu nhất\Nlà con rồng mà chưa ai từng nhìn thấy. Dialogue: 0,0:04:58.01,0:05:01.82,Default,,0190,0000,0000,,Nhưng phần thưởng tuyệt diệu nhất\Nlà con rồng mà chưa ai từng nhìn thấy. Dialogue: 0,0:05:01.98,0:05:03.12,Default,,0000,0190,0000,,Chúng tôi gọi nó là... Dialogue: 0,0:05:01.98,0:05:03.12,Default,,0190,0000,0000,,Chúng tôi gọi nó là... Dialogue: 0,0:05:03.21,0:05:05.12,Default,,0000,0190,0000,,- Night Fury!\N- Nằm xuống! Dialogue: 0,0:05:03.21,0:05:05.12,Default,,0190,0000,0000,,- Night Fury!\N- Nằm xuống! Dialogue: 0,0:05:06.36,0:05:08.68,Default,,0000,0190,0000,,[Night Fury: Cơn cuồng nộ của màn đêm] Dialogue: 0,0:05:06.36,0:05:08.68,Default,,0190,0000,0000,,[Night Fury: Cơn cuồng nộ của màn đêm] Dialogue: 0,0:05:08.89,0:05:10.30,Default,,0000,0190,0000,,Nhảy! Dialogue: 0,0:05:08.89,0:05:10.30,Default,,0190,0000,0000,,Nhảy! Dialogue: 0,0:05:11.03,0:05:14.89,Default,,0000,0190,0000,,Nó chưa bao giờ lấy thức ăn,\Nchưa bao giờ lộ diện và... Dialogue: 0,0:05:11.03,0:05:14.89,Default,,0190,0000,0000,,Nó chưa bao giờ lấy thức ăn,\Nchưa bao giờ lộ diện và... Dialogue: 0,0:05:16.12,0:05:17.73,Default,,0000,0190,0000,,...chưa bao giờ đánh trượt. Dialogue: 0,0:05:16.12,0:05:17.73,Default,,0190,0000,0000,,...chưa bao giờ đánh trượt. Dialogue: 0,0:05:17.74,0:05:20.80,Default,,0000,0190,0000,,Chưa từng ai giết được 1 con Night Fury. Dialogue: 0,0:05:17.74,0:05:20.80,Default,,0190,0000,0000,,Chưa từng ai giết được 1 con Night Fury. Dialogue: 0,0:05:20.83,0:05:22.76,Default,,0190,0000,0000,,Và đó chính là lí do mà tôi\Nsẽ trở thành người đầu tiên. Dialogue: 0,0:05:20.83,0:05:22.76,Default,,0000,0190,0000,,Và đó chính là lí do mà tôi\Nsẽ trở thành người đầu tiên. Dialogue: 0,0:05:22.84,0:05:26.23,Default,,0190,0000,0000,,Trông coi lò rèn nhé, Nấc Cụt.\NHọ đang cần ta ở ngoài kia. Dialogue: 0,0:05:22.84,0:05:26.23,Default,,0000,0190,0000,,Trông coi lò rèn nhé, Nấc Cụt.\NHọ đang cần ta ở ngoài kia. Dialogue: 0,0:05:27.61,0:05:29.50,Default,,0190,0000,0000,,Ở lại. Dialogue: 0,0:05:27.61,0:05:29.50,Default,,0000,0190,0000,,Ở lại. Dialogue: 0,0:05:29.86,0:05:30.95,Default,,0190,0000,0000,,Ngay chỗ đó. Dialogue: 0,0:05:29.86,0:05:30.95,Default,,0000,0190,0000,,Ngay chỗ đó. Dialogue: 0,0:05:31.64,0:05:33.74,Default,,0000,0190,0000,,Cháu hiểu ý ta rồi đó. Dialogue: 0,0:05:31.64,0:05:33.74,Default,,0190,0000,0000,,Cháu hiểu ý ta rồi đó. Dialogue: 0,0:05:34.79,0:05:37.26,Default,,0190,0000,0000,,- Nấc Cụt, cháu đi đâu vậy?\N- Quay lại đây mau! Dialogue: 0,0:05:34.79,0:05:37.26,Default,,0000,0190,0000,,- Nấc Cụt, cháu đi đâu vậy?\N- Quay lại đây mau! Dialogue: 0,0:05:37.26,0:05:39.26,Default,,0190,0000,0000,,Cháu biết rồi. Cháu quay lại liền. Dialogue: 0,0:05:37.26,0:05:39.26,Default,,0000,0190,0000,,Cháu biết rồi. Cháu quay lại liền. Dialogue: 0,0:05:46.43,0:05:47.51,Default,,0190,0000,0000,,Lo cho thân mày đi! Dialogue: 0,0:05:46.43,0:05:47.51,Default,,0000,0190,0000,,Lo cho thân mày đi! Dialogue: 0,0:05:48.03,0:05:50.30,Default,,0190,0000,0000,,Những con quỷ này vẫn còn rất khỏe. Dialogue: 0,0:05:48.03,0:05:50.30,Default,,0000,0190,0000,,Những con quỷ này vẫn còn rất khỏe. Dialogue: 0,0:06:00.46,0:06:04.06,Default,,0190,0000,0000,,Nào. Xuất hiện đi, để ta còn bắn chứ. Dialogue: 0,0:06:00.46,0:06:04.06,Default,,0000,0190,0000,,Nào. Xuất hiện đi, để ta còn bắn chứ. Dialogue: 0,0:06:26.11,0:06:28.72,Default,,0190,0000,0000,,Mình bắn trúng rồi sao?\NMình bắn trúng thật rồi! Dialogue: 0,0:06:26.11,0:06:28.72,Default,,0000,0190,0000,,Mình bắn trúng rồi sao?\NMình bắn trúng thật rồi! Dialogue: 0,0:06:28.87,0:06:30.84,Default,,0190,0000,0000,,Có ai chứng kiến điều đó không? Dialogue: 0,0:06:28.87,0:06:30.84,Default,,0000,0190,0000,,Có ai chứng kiến điều đó không? Dialogue: 0,0:06:32.83,0:06:34.17,Default,,0190,0000,0000,,Ngoại trừ mày ra. Dialogue: 0,0:06:32.83,0:06:34.17,Default,,0000,0190,0000,,Ngoại trừ mày ra. Dialogue: 0,0:06:39.41,0:06:42.21,Default,,0190,0000,0000,,- Đừng để chúng trốn thoát!\N- Vâng. Dialogue: 0,0:06:39.41,0:06:42.21,Default,,0000,0190,0000,,- Đừng để chúng trốn thoát!\N- Vâng. Dialogue: 0,0:07:00.95,0:07:02.47,Default,,0190,0000,0000,,Hết rồi nhé. Dialogue: 0,0:07:00.95,0:07:02.47,Default,,0000,0190,0000,,Hết rồi nhé. Dialogue: 0,0:07:08.30,0:07:11.57,Default,,0190,0000,0000,,Và vẫn còn 1 điều nữa\Nmà các bạn cần biết... Dialogue: 0,0:07:08.30,0:07:11.57,Default,,0000,0190,0000,,Và vẫn còn 1 điều nữa\Nmà các bạn cần biết... Dialogue: 0,0:07:21.74,0:07:23.75,Default,,0190,0000,0000,,Con xin lỗi... cha. Dialogue: 0,0:07:21.74,0:07:23.75,Default,,0000,0190,0000,,Con xin lỗi... cha. Dialogue: 0,0:07:33.44,0:07:35.19,Default,,0190,0000,0000,,Vâng, nhưng con đã bắn trúng\Ncon Night Fury. Dialogue: 0,0:07:33.44,0:07:35.19,Default,,0000,0190,0000,,Vâng, nhưng con đã bắn trúng\Ncon Night Fury. Dialogue: 0,0:07:35.29,0:07:37.82,Default,,0190,0000,0000,,Không phải như\Nnhững lần trước nữa đâu, cha. Dialogue: 0,0:07:35.29,0:07:37.82,Default,,0000,0190,0000,,Không phải như\Nnhững lần trước nữa đâu, cha. Dialogue: 0,0:07:37.83,0:07:39.77,Default,,0190,0000,0000,,Ý con là thật sự con đã bắn trúng. Dialogue: 0,0:07:37.83,0:07:39.77,Default,,0000,0190,0000,,Ý con là thật sự con đã bắn trúng. Dialogue: 0,0:07:39.77,0:07:42.36,Default,,0190,0000,0000,,Mọi người đang bận và con có\N1 tầm bắn rất thoáng đãng. Dialogue: 0,0:07:39.77,0:07:42.36,Default,,0000,0190,0000,,Mọi người đang bận và con có\N1 tầm bắn rất thoáng đãng. Dialogue: 0,0:07:42.36,0:07:45.62,Default,,0190,0000,0000,,Nó đã rơi xuống khỏi Raven Point.\NCha hãy cho 1 nhóm đến tìm trước khi... Dialogue: 0,0:07:42.36,0:07:45.62,Default,,0000,0190,0000,,Nó đã rơi xuống khỏi Raven Point.\NCha hãy cho 1 nhóm đến tìm trước khi... Dialogue: 0,0:07:45.93,0:07:47.04,Default,,0190,0000,0000,,Thôi! Dialogue: 0,0:07:45.93,0:07:47.04,Default,,0000,0190,0000,,Thôi! Dialogue: 0,0:07:47.92,0:07:49.02,Default,,0190,0000,0000,,Hãy thôi đi! Dialogue: 0,0:07:47.92,0:07:49.02,Default,,0000,0190,0000,,Hãy thôi đi! Dialogue: 0,0:07:49.63,0:07:52.90,Default,,0190,0000,0000,,Mỗi lần con bước ra ngoài\Nlà y như rằng tai họa ập đến. Dialogue: 0,0:07:49.63,0:07:52.90,Default,,0000,0190,0000,,Mỗi lần con bước ra ngoài\Nlà y như rằng tai họa ập đến. Dialogue: 0,0:07:52.90,0:07:55.06,Default,,0190,0000,0000,,Con không thấy là ta còn có\Nnhững vấn đề lớn hơn sao? Dialogue: 0,0:07:52.90,0:07:55.06,Default,,0000,0190,0000,,Con không thấy là ta còn có\Nnhững vấn đề lớn hơn sao? Dialogue: 0,0:07:55.13,0:07:58.65,Default,,0190,0000,0000,,Mùa đông đang đến rồi và ta phải\Nnuôi sống cả 1 ngôi làng. Dialogue: 0,0:07:55.13,0:07:58.65,Default,,0000,0190,0000,,Mùa đông đang đến rồi và ta phải\Nnuôi sống cả 1 ngôi làng. Dialogue: 0,0:07:59.72,0:08:03.71,Default,,0190,0000,0000,,Nói riêng nhé, cha có nghĩ là làng mình\Năn ít đi 1 tí cũng không sao không? Dialogue: 0,0:07:59.72,0:08:03.71,Default,,0000,0190,0000,,Nói riêng nhé, cha có nghĩ là làng mình\Năn ít đi 1 tí cũng không sao không? Dialogue: 0,0:08:03.93,0:08:05.92,Default,,0190,0000,0000,,Đó đâu phải lời nói bông đùa, Nấc Cụt. Dialogue: 0,0:08:03.93,0:08:05.92,Default,,0000,0190,0000,,Đó đâu phải lời nói bông đùa, Nấc Cụt. Dialogue: 0,0:08:06.02,0:08:09.04,Default,,0190,0000,0000,,Sao con không thể tuân theo\Nnhững nguyên tắc đơn giản nhất cơ chứ? Dialogue: 0,0:08:06.02,0:08:09.04,Default,,0000,0190,0000,,Sao con không thể tuân theo\Nnhững nguyên tắc đơn giản nhất cơ chứ? Dialogue: 0,0:08:09.13,0:08:13.32,Default,,0190,0000,0000,,Con không ngăn bản thân được.\NMỗi khi thấy rồng, con lại muốn ra ngoài... Dialogue: 0,0:08:09.13,0:08:13.32,Default,,0000,0190,0000,,Con không ngăn bản thân được.\NMỗi khi thấy rồng, con lại muốn ra ngoài... Dialogue: 0,0:08:13.32,0:08:16.35,Default,,0190,0000,0000,,...để giết nó. Cha biết mà,\Ncon là như thế đó. Dialogue: 0,0:08:13.32,0:08:16.35,Default,,0000,0190,0000,,...để giết nó. Cha biết mà,\Ncon là như thế đó. Dialogue: 0,0:08:16.71,0:08:19.14,Default,,0190,0000,0000,,Con là đủ thứ chuyện luôn ấy,\NNấc Cụt à. Dialogue: 0,0:08:16.71,0:08:19.14,Default,,0000,0190,0000,,Con là đủ thứ chuyện luôn ấy,\NNấc Cụt à. Dialogue: 0,0:08:19.14,0:08:21.92,Default,,0190,0000,0000,,Nhưng con không phải là\Nchiến binh diệt rồng. Dialogue: 0,0:08:19.14,0:08:21.92,Default,,0000,0190,0000,,Nhưng con không phải là\Nchiến binh diệt rồng. Dialogue: 0,0:08:21.92,0:08:23.74,Default,,0190,0000,0000,,Quay về nhà đi. Dialogue: 0,0:08:21.92,0:08:23.74,Default,,0000,0190,0000,,Quay về nhà đi. Dialogue: 0,0:08:23.75,0:08:26.33,Default,,0190,0000,0000,,Phải đảm bảo là nó đi đến nơi đấy. Dialogue: 0,0:08:23.75,0:08:26.33,Default,,0000,0190,0000,,Phải đảm bảo là nó đi đến nơi đấy. Dialogue: 0,0:08:26.33,0:08:28.61,Default,,0190,0000,0000,,Ta còn 1 mớ hổ lốn phải dọn dẹp đây. Dialogue: 0,0:08:26.33,0:08:28.61,Default,,0000,0190,0000,,Ta còn 1 mớ hổ lốn phải dọn dẹp đây. Dialogue: 0,0:08:30.00,0:08:33.83,Default,,0190,0000,0000,,- Buổi trình diễn tuyệt lắm!\N- Tớ chưa từng thấy ai giỏi gây rối đến thế. Tuyệt đấy! Dialogue: 0,0:08:30.00,0:08:33.83,Default,,0000,0190,0000,,- Buổi trình diễn tuyệt lắm!\N- Tớ chưa từng thấy ai giỏi gây rối đến thế. Tuyệt đấy! Dialogue: 0,0:08:33.87,0:08:35.72,Default,,0190,0000,0000,,Cám ơn, cám ơn.\NTớ đã cố gắng, thế nên... Dialogue: 0,0:08:33.87,0:08:35.72,Default,,0000,0190,0000,,Cám ơn, cám ơn.\NTớ đã cố gắng, thế nên... Dialogue: 0,0:08:40.37,0:08:42.62,Default,,0190,0000,0000,,- Thực sự là cháu có bắn được 1 con mà.\N- Hẳn thế rồi. Dialogue: 0,0:08:40.37,0:08:42.62,Default,,0000,0190,0000,,- Thực sự là cháu có bắn được 1 con mà.\N- Hẳn thế rồi. Dialogue: 0,0:08:42.65,0:08:44.70,Default,,0190,0000,0000,,- Cha không bao giờ lắng nghe cả.\N- Nồi nào vung nấy mà. Dialogue: 0,0:08:42.65,0:08:44.70,Default,,0000,0190,0000,,- Cha không bao giờ lắng nghe cả.\N- Nồi nào vung nấy mà. Dialogue: 0,0:08:44.84,0:08:47.62,Default,,0190,0000,0000,,Khi cha lắng nghe thì lại luôn\Nthể hiện vẻ cau có thất vọng... Dialogue: 0,0:08:44.84,0:08:47.62,Default,,0000,0190,0000,,Khi cha lắng nghe thì lại luôn\Nthể hiện vẻ cau có thất vọng... Dialogue: 0,0:08:47.65,0:08:50.08,Default,,0190,0000,0000,,...như thể có người xén bớt miếng thịt\Ntrên cái sandwich của cha vậy. Dialogue: 0,0:08:47.65,0:08:50.08,Default,,0000,0190,0000,,...như thể có người xén bớt miếng thịt\Ntrên cái sandwich của cha vậy. Dialogue: 0,0:08:50.14,0:08:54.14,Default,,0190,0000,0000,,Xin lỗi nhé, cô hầu bàn,\Ntôi e là cô đã mang nhầm đứa con cho tôi rồi. Dialogue: 0,0:08:50.14,0:08:54.14,Default,,0000,0190,0000,,Xin lỗi nhé, cô hầu bàn,\Ntôi e là cô đã mang nhầm đứa con cho tôi rồi. Dialogue: 0,0:08:54.17,0:08:58.83,Default,,0190,0000,0000,,Tôi yêu cầu 1 đứa to bự với cánh tay lực lưỡng.\NHơn nữa còn phải gan dạ và đầy vinh quang. Dialogue: 0,0:08:54.17,0:08:58.83,Default,,0000,0190,0000,,Tôi yêu cầu 1 đứa to bự với cánh tay lực lưỡng.\NHơn nữa còn phải gan dạ và đầy vinh quang. Dialogue: 0,0:08:59.41,0:09:01.87,Default,,0190,0000,0000,,Còn đây. Đây chỉ là 1 bộ xương cá biết nói. Dialogue: 0,0:08:59.41,0:09:01.87,Default,,0000,0190,0000,,Còn đây. Đây chỉ là 1 bộ xương cá biết nói. Dialogue: 0,0:09:02.23,0:09:04.36,Default,,0190,0000,0000,,Không. Cháu hiểu sai mọi chuyện rồi. Dialogue: 0,0:09:02.23,0:09:04.36,Default,,0000,0190,0000,,Không. Cháu hiểu sai mọi chuyện rồi. Dialogue: 0,0:09:04.46,0:09:09.16,Default,,0190,0000,0000,,Cha cháu không thể chịu nổi con người\Nbên trong cháu, chứ không phải vẻ bề ngoài. Dialogue: 0,0:09:04.46,0:09:09.16,Default,,0000,0190,0000,,Cha cháu không thể chịu nổi con người\Nbên trong cháu, chứ không phải vẻ bề ngoài. Dialogue: 0,0:09:09.86,0:09:11.53,Default,,0190,0000,0000,,Cám ơn bác đã tóm tắt lại. Dialogue: 0,0:09:09.86,0:09:11.53,Default,,0000,0190,0000,,Cám ơn bác đã tóm tắt lại. Dialogue: 0,0:09:11.56,0:09:15.63,Default,,0190,0000,0000,,Vấn đề là đừng cố gồng mình để trở thành\N1 thứ gì đó không phải là cháu nữa. Dialogue: 0,0:09:11.56,0:09:15.63,Default,,0000,0190,0000,,Vấn đề là đừng cố gồng mình để trở thành\N1 thứ gì đó không phải là cháu nữa. Dialogue: 0,0:09:16.07,0:09:18.46,Default,,0190,0000,0000,,Cháu chỉ muốn được\Ngiống như mọi người. Dialogue: 0,0:09:16.07,0:09:18.46,Default,,0000,0190,0000,,Cháu chỉ muốn được\Ngiống như mọi người. Dialogue: 0,0:09:28.39,0:09:31.33,Default,,0190,0000,0000,,Hoặc là đối mặt với chúng,\Nhoặc là chúng sẽ kết liễu chúng ta. Dialogue: 0,0:09:28.39,0:09:31.33,Default,,0000,0190,0000,,Hoặc là đối mặt với chúng,\Nhoặc là chúng sẽ kết liễu chúng ta. Dialogue: 0,0:09:32.01,0:09:34.09,Default,,0190,0000,0000,,Đây cũng là cách duy nhất\Nđể đánh bại chúng. Dialogue: 0,0:09:32.01,0:09:34.09,Default,,0000,0190,0000,,Đây cũng là cách duy nhất\Nđể đánh bại chúng. Dialogue: 0,0:09:34.40,0:09:37.28,Default,,0190,0000,0000,,Nếu chúng ta có thể tìm ra\Nhang ổ của chúng và tiêu diệt nó. Dialogue: 0,0:09:34.40,0:09:37.28,Default,,0000,0190,0000,,Nếu chúng ta có thể tìm ra\Nhang ổ của chúng và tiêu diệt nó. Dialogue: 0,0:09:37.28,0:09:39.98,Default,,0190,0000,0000,,Lũ rồng sẽ phải bỏ đi tìm nơi ở mới. Dialogue: 0,0:09:37.28,0:09:39.98,Default,,0000,0190,0000,,Lũ rồng sẽ phải bỏ đi tìm nơi ở mới. Dialogue: 0,0:09:39.98,0:09:42.26,Default,,0190,0000,0000,,1 cuộc tìm kiếm nữa\Ntrước khi tuyết bắt đầu rơi. Dialogue: 0,0:09:39.98,0:09:42.26,Default,,0000,0190,0000,,1 cuộc tìm kiếm nữa\Ntrước khi tuyết bắt đầu rơi. Dialogue: 0,0:09:42.42,0:09:44.19,Default,,0190,0000,0000,,Những chiếc thuyền đó\Nkhông bao giờ trở lại. Dialogue: 0,0:09:42.42,0:09:44.19,Default,,0000,0190,0000,,Những chiếc thuyền đó\Nkhông bao giờ trở lại. Dialogue: 0,0:09:44.22,0:09:47.78,Default,,0190,0000,0000,,Chúng ta là những người Viking.\NĐây chỉ là 1 mối nguy hiểm nghề nghiệp. Dialogue: 0,0:09:44.22,0:09:47.78,Default,,0000,0190,0000,,Chúng ta là những người Viking.\NĐây chỉ là 1 mối nguy hiểm nghề nghiệp. Dialogue: 0,0:09:47.85,0:09:49.51,Default,,0190,0000,0000,,Nào, ai đi với tôi? Dialogue: 0,0:09:47.85,0:09:49.51,Default,,0000,0190,0000,,Nào, ai đi với tôi? Dialogue: 0,0:09:52.62,0:09:56.19,Default,,0190,0000,0000,,Được, ai ở lại sẽ phải\Ntrông nom Nấc Cụt đấy. Dialogue: 0,0:09:52.62,0:09:56.19,Default,,0000,0190,0000,,Được, ai ở lại sẽ phải\Ntrông nom Nấc Cụt đấy. Dialogue: 0,0:09:57.18,0:09:58.89,Default,,0190,0000,0000,,Có thế chứ. Dialogue: 0,0:09:57.18,0:09:58.89,Default,,0000,0190,0000,,Có thế chứ. Dialogue: 0,0:10:00.06,0:10:02.30,Default,,0190,0000,0000,,Được. Tôi sẽ đi thu dọn quần lót vậy. Dialogue: 0,0:10:00.06,0:10:02.30,Default,,0000,0190,0000,,Được. Tôi sẽ đi thu dọn quần lót vậy. Dialogue: 0,0:10:02.70,0:10:05.20,Default,,0190,0000,0000,,Không. Tôi muốn ông ở lại và\Nhuấn luyện thêm chiến binh mới. Dialogue: 0,0:10:02.70,0:10:05.20,Default,,0000,0190,0000,,Không. Tôi muốn ông ở lại và\Nhuấn luyện thêm chiến binh mới. Dialogue: 0,0:10:05.21,0:10:09.74,Default,,0190,0000,0000,,A, tuyệt thật. Vâng. Trong khi tôi bận bịu,\NNấc Cụt có thể trong nom lò rèn mà. Dialogue: 0,0:10:05.21,0:10:09.74,Default,,0000,0190,0000,,A, tuyệt thật. Vâng. Trong khi tôi bận bịu,\NNấc Cụt có thể trong nom lò rèn mà. Dialogue: 0,0:10:09.78,0:10:13.13,Default,,0190,0000,0000,,Sắt nóng chảy, lưỡi dao sắc lẹm,\Nhàng tá thời gian ở 1 mình. Dialogue: 0,0:10:09.78,0:10:13.13,Default,,0000,0190,0000,,Sắt nóng chảy, lưỡi dao sắc lẹm,\Nhàng tá thời gian ở 1 mình. Dialogue: 0,0:10:13.79,0:10:14.96,Default,,0190,0000,0000,,Có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ? Dialogue: 0,0:10:13.79,0:10:14.96,Default,,0000,0190,0000,,Có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ? Dialogue: 0,0:10:15.79,0:10:17.83,Default,,0190,0000,0000,,Tôi sẽ phải làm gì với nó đây, Gobber? Dialogue: 0,0:10:15.79,0:10:17.83,Default,,0000,0190,0000,,Tôi sẽ phải làm gì với nó đây, Gobber? Dialogue: 0,0:10:17.92,0:10:19.82,Default,,0190,0000,0000,,Cho nó vào khóa huấn luyện\Nvới những đứa khác. Dialogue: 0,0:10:17.92,0:10:19.82,Default,,0000,0190,0000,,Cho nó vào khóa huấn luyện\Nvới những đứa khác. Dialogue: 0,0:10:19.82,0:10:21.54,Default,,0190,0000,0000,,- Không. Tôi nghiêm túc đó.\N- Tôi cũng thế mà. Dialogue: 0,0:10:19.82,0:10:21.54,Default,,0000,0190,0000,,- Không. Tôi nghiêm túc đó.\N- Tôi cũng thế mà. Dialogue: 0,0:10:21.68,0:10:24.86,Default,,0190,0000,0000,,Nó sẽ bị giết trước cả khi ông cho\Ncon rồng đầu tiên xuất chuồng đó. Dialogue: 0,0:10:21.68,0:10:24.86,Default,,0000,0190,0000,,Nó sẽ bị giết trước cả khi ông cho\Ncon rồng đầu tiên xuất chuồng đó. Dialogue: 0,0:10:25.00,0:10:27.34,Default,,0190,0000,0000,,- Sao mà ông biết được chứ.\N- Tôi biết. Dialogue: 0,0:10:25.00,0:10:27.34,Default,,0000,0190,0000,,- Sao mà ông biết được chứ.\N- Tôi biết. Dialogue: 0,0:10:27.35,0:10:28.40,Default,,0190,0000,0000,,- Ông không biết.\N- Không. Thực sự là tôi biết. Dialogue: 0,0:10:27.35,0:10:28.40,Default,,0000,0190,0000,,- Ông không biết.\N- Không. Thực sự là tôi biết. Dialogue: 0,0:10:28.42,0:10:31.33,Default,,0190,0000,0000,,- Không! Ông không biết đâu.\N- Nghe này, ông thừa biết nó mà. Dialogue: 0,0:10:28.42,0:10:31.33,Default,,0000,0190,0000,,- Không! Ông không biết đâu.\N- Nghe này, ông thừa biết nó mà. Dialogue: 0,0:10:31.42,0:10:35.10,Default,,0190,0000,0000,,Từ hồi mới biết bò,\Nnó đã rất...khác biệt. Dialogue: 0,0:10:31.42,0:10:35.10,Default,,0000,0190,0000,,Từ hồi mới biết bò,\Nnó đã rất...khác biệt. Dialogue: 0,0:10:36.28,0:10:39.59,Default,,0190,0000,0000,,Nó chẳng nghe lời gì cả.\NĐã thế lại còn rất lơ đễnh nữa. Dialogue: 0,0:10:36.28,0:10:39.59,Default,,0000,0190,0000,,Nó chẳng nghe lời gì cả.\NĐã thế lại còn rất lơ đễnh nữa. Dialogue: 0,0:10:40.07,0:10:43.72,Default,,0190,0000,0000,,Tôi dắt nó đi câu cá, còn nó thì\Nđi săn...quỷ lùn Troll. Dialogue: 0,0:10:40.07,0:10:43.72,Default,,0000,0190,0000,,Tôi dắt nó đi câu cá, còn nó thì\Nđi săn...quỷ lùn Troll. Dialogue: 0,0:10:43.81,0:10:46.38,Default,,0190,0000,0000,,Troll là có thật đấy.\NChúng đã ăn cắp tất của ông. Dialogue: 0,0:10:43.81,0:10:46.38,Default,,0000,0190,0000,,Troll là có thật đấy.\NChúng đã ăn cắp tất của ông. Dialogue: 0,0:10:46.52,0:10:49.19,Default,,0190,0000,0000,,Nhưng chỉ lấy chiếc bên trái.\NĐể làm gì nhỉ? Dialogue: 0,0:10:46.52,0:10:49.19,Default,,0000,0190,0000,,Nhưng chỉ lấy chiếc bên trái.\NĐể làm gì nhỉ? Dialogue: 0,0:10:49.50,0:10:51.38,Default,,0190,0000,0000,,- Khi tôi còn nhỏ...\N- Lại nữa rồi đây. Dialogue: 0,0:10:49.50,0:10:51.38,Default,,0000,0190,0000,,- Khi tôi còn nhỏ...\N- Lại nữa rồi đây. Dialogue: 0,0:10:51.40,0:10:54.31,Default,,0190,0000,0000,,...cha tôi bảo tôi đập đầu vào tảng đá.\NVà tôi đã làm như thế. Dialogue: 0,0:10:51.40,0:10:54.31,Default,,0000,0190,0000,,...cha tôi bảo tôi đập đầu vào tảng đá.\NVà tôi đã làm như thế. Dialogue: 0,0:10:54.42,0:10:57.19,Default,,0190,0000,0000,,Tôi nghĩ tôi thật điên rồ,\Nnhưng tôi không nghi ngờ gì cả. Dialogue: 0,0:10:54.42,0:10:57.19,Default,,0000,0190,0000,,Tôi nghĩ tôi thật điên rồ,\Nnhưng tôi không nghi ngờ gì cả. Dialogue: 0,0:10:57.19,0:10:59.31,Default,,0190,0000,0000,,- Ông biết chuyện gì xảy ra không?\N- Ông bị đau đầu chứ gì. Dialogue: 0,0:10:57.19,0:10:59.31,Default,,0000,0190,0000,,- Ông biết chuyện gì xảy ra không?\N- Ông bị đau đầu chứ gì. Dialogue: 0,0:10:59.31,0:11:01.15,Default,,0190,0000,0000,,Tảng đá đó vỡ ra làm đôi. Dialogue: 0,0:10:59.31,0:11:01.15,Default,,0000,0190,0000,,Tảng đá đó vỡ ra làm đôi. Dialogue: 0,0:11:02.28,0:11:05.20,Default,,0190,0000,0000,,Người đã dạy tôi về khả năng\Ncủa 1 người Viking, Gobber à. Dialogue: 0,0:11:02.28,0:11:05.20,Default,,0000,0190,0000,,Người đã dạy tôi về khả năng\Ncủa 1 người Viking, Gobber à. Dialogue: 0,0:11:05.20,0:11:07.58,Default,,0190,0000,0000,,1 người Viking có thể xẻ núi, san rừng... Dialogue: 0,0:11:05.20,0:11:07.58,Default,,0000,0190,0000,,1 người Viking có thể xẻ núi, san rừng... Dialogue: 0,0:11:07.62,0:11:09.04,Default,,0190,0000,0000,,...và lấp bể. Dialogue: 0,0:11:07.62,0:11:09.04,Default,,0000,0190,0000,,...và lấp bể. Dialogue: 0,0:11:09.80,0:11:11.14,Default,,0190,0000,0000,,Thậm chí khi còn là 1 cậu bé, ... Dialogue: 0,0:11:09.80,0:11:11.14,Default,,0000,0190,0000,,Thậm chí khi còn là 1 cậu bé, ... Dialogue: 0,0:11:11.14,0:11:14.61,Default,,0190,0000,0000,,...tôi đã biết mình là ai,\Nvà mình sẽ trở thành người như thế nào. Dialogue: 0,0:11:11.14,0:11:14.61,Default,,0000,0190,0000,,...tôi đã biết mình là ai,\Nvà mình sẽ trở thành người như thế nào. Dialogue: 0,0:11:14.62,0:11:16.50,Default,,0190,0000,0000,,Nấc Cụt không phải cậu bé đó. Dialogue: 0,0:11:14.62,0:11:16.50,Default,,0000,0190,0000,,Nấc Cụt không phải cậu bé đó. Dialogue: 0,0:11:17.23,0:11:21.48,Default,,0190,0000,0000,,Ông không thể ngăn nó, Stoick à.\NÔng chỉ có thể chuẩn bị cho nó. Dialogue: 0,0:11:17.23,0:11:21.48,Default,,0000,0190,0000,,Ông không thể ngăn nó, Stoick à.\NÔng chỉ có thể chuẩn bị cho nó. Dialogue: 0,0:11:21.93,0:11:24.10,Default,,0190,0000,0000,,Tôi biết nghe có vẻ vô vọng,\Nnhưng sự thật là... Dialogue: 0,0:11:21.93,0:11:24.10,Default,,0000,0190,0000,,Tôi biết nghe có vẻ vô vọng,\Nnhưng sự thật là... Dialogue: 0,0:11:24.10,0:11:26.26,Default,,0190,0000,0000,,...ông không thể lúc nào\Ncũng ở bên cạnh bảo vệ nó được. Dialogue: 0,0:11:24.10,0:11:26.26,Default,,0000,0190,0000,,...ông không thể lúc nào\Ncũng ở bên cạnh bảo vệ nó được. Dialogue: 0,0:11:26.26,0:11:30.15,Default,,0190,0000,0000,,Nó sẽ lại ra ngoài 1 lần nữa.\NGiờ này có khi nó cũng lỉnh ra rồi ấy chứ. Dialogue: 0,0:11:26.26,0:11:30.15,Default,,0000,0190,0000,,Nó sẽ lại ra ngoài 1 lần nữa.\NGiờ này có khi nó cũng lỉnh ra rồi ấy chứ. Dialogue: 0,0:11:48.67,0:11:50.47,Default,,0190,0000,0000,,Chắc mấy vị thần ghét mình lắm. Dialogue: 0,0:11:48.67,0:11:50.47,Default,,0000,0190,0000,,Chắc mấy vị thần ghét mình lắm. Dialogue: 0,0:11:50.97,0:11:53.94,Default,,0190,0000,0000,,Người ta thì mất con tôm con tép.\NÔ, mình thì không. Dialogue: 0,0:11:50.97,0:11:53.94,Default,,0000,0190,0000,,Người ta thì mất con tôm con tép.\NÔ, mình thì không. Dialogue: 0,0:11:54.05,0:11:56.21,Default,,0190,0000,0000,,Mình mất trắng cả 1 con rồng. Dialogue: 0,0:11:54.05,0:11:56.21,Default,,0000,0190,0000,,Mình mất trắng cả 1 con rồng. Dialogue: 0,0:12:46.41,0:12:50.11,Default,,0190,0000,0000,,Tuyệt vời. Mình đã làm được.\NMình thật sự đã làm được. Dialogue: 0,0:12:46.41,0:12:50.11,Default,,0000,0190,0000,,Tuyệt vời. Mình đã làm được.\NMình thật sự đã làm được. Dialogue: 0,0:12:50.12,0:12:52.94,Default,,0190,0000,0000,,Điều này sẽ thay đổi mọi thứ.\NCó thế chứ! Dialogue: 0,0:12:50.12,0:12:52.94,Default,,0000,0190,0000,,Điều này sẽ thay đổi mọi thứ.\NCó thế chứ! Dialogue: 0,0:12:52.98,0:12:55.51,Default,,0190,0000,0000,,Chính mình đã hạ gục\Ncon thú hùng mạnh này. Dialogue: 0,0:12:52.98,0:12:55.51,Default,,0000,0190,0000,,Chính mình đã hạ gục\Ncon thú hùng mạnh này. Dialogue: 0,0:13:24.22,0:13:25.66,Default,,0190,0000,0000,,Ta sẽ giết ngươi, rồng ạ. Dialogue: 0,0:13:24.22,0:13:25.66,Default,,0000,0190,0000,,Ta sẽ giết ngươi, rồng ạ. Dialogue: 0,0:13:26.20,0:13:30.19,Default,,0190,0000,0000,,Ta sẽ lấy tim của ngươi\Nvà đưa đến cho cha ta. Dialogue: 0,0:13:26.20,0:13:30.19,Default,,0000,0190,0000,,Ta sẽ lấy tim của ngươi\Nvà đưa đến cho cha ta. Dialogue: 0,0:13:30.19,0:13:31.89,Default,,0190,0000,0000,,Ta là 1 người Viking! Dialogue: 0,0:13:30.19,0:13:31.89,Default,,0000,0190,0000,,Ta là 1 người Viking! Dialogue: 0,0:13:32.51,0:13:33.98,Default,,0190,0000,0000,,Ta là 1 người Viking! Dialogue: 0,0:13:32.51,0:13:33.98,Default,,0000,0190,0000,,Ta là 1 người Viking! Dialogue: 0,0:14:08.52,0:14:10.56,Default,,0190,0000,0000,,Chính mình đã gây ra chuyện này. Dialogue: 0,0:14:08.52,0:14:10.56,Default,,0000,0190,0000,,Chính mình đã gây ra chuyện này. Dialogue: 0,0:15:24.26,0:15:25.18,Default,,0190,0000,0000,,Nấc Cụt. Dialogue: 0,0:15:24.26,0:15:25.18,Default,,0000,0190,0000,,Nấc Cụt. Dialogue: 0,0:15:25.30,0:15:26.15,Default,,0190,0000,0000,,Cha? Dialogue: 0,0:15:25.30,0:15:26.15,Default,,0000,0190,0000,,Cha? Dialogue: 0,0:15:27.84,0:15:29.66,Default,,0190,0000,0000,,Con phải nói chuyện với cha. Dialogue: 0,0:15:27.84,0:15:29.66,Default,,0000,0190,0000,,Con phải nói chuyện với cha. Dialogue: 0,0:15:29.70,0:15:32.98,Default,,0190,0000,0000,,Ta cũng có chuyện cần nói\Nvới con đây, con trai. Dialogue: 0,0:15:29.70,0:15:32.98,Default,,0000,0190,0000,,Ta cũng có chuyện cần nói\Nvới con đây, con trai. Dialogue: 0,0:15:33.83,0:15:35.86,Default,,0190,0000,0000,,- Ta nghĩ đã đến lúc con học chiến đấu với rồng.\N- Con không muốn chiến đấu với rồng nữa. Dialogue: 0,0:15:33.83,0:15:35.86,Default,,0000,0190,0000,,- Ta nghĩ đã đến lúc con học chiến đấu với rồng.\N- Con không muốn chiến đấu với rồng nữa. Dialogue: 0,0:15:36.21,0:15:37.43,Default,,0190,0000,0000,,- Hả?\N- Hả? Dialogue: 0,0:15:36.21,0:15:37.43,Default,,0000,0190,0000,,- Hả?\N- Hả? Dialogue: 0,0:15:37.49,0:15:39.87,Default,,0190,0000,0000,,- Con nói trước đi.\N- Không. Cha nói trước đi. Dialogue: 0,0:15:37.49,0:15:39.87,Default,,0000,0190,0000,,- Con nói trước đi.\N- Không. Cha nói trước đi. Dialogue: 0,0:15:40.11,0:15:42.90,Default,,0190,0000,0000,,Được. Con sẽ có thứ mà con mơ ước. Dialogue: 0,0:15:40.11,0:15:42.90,Default,,0000,0190,0000,,Được. Con sẽ có thứ mà con mơ ước. Dialogue: 0,0:15:42.90,0:15:45.50,Default,,0190,0000,0000,,Luyện rồng.\NCon sẽ bắt đầu vào buổi sáng. Dialogue: 0,0:15:42.90,0:15:45.50,Default,,0000,0190,0000,,Luyện rồng.\NCon sẽ bắt đầu vào buổi sáng. Dialogue: 0,0:15:45.61,0:15:47.70,Default,,0190,0000,0000,,Ôi trời, đáng ra con nên nói trước. Dialogue: 0,0:15:45.61,0:15:47.70,Default,,0000,0190,0000,,Ôi trời, đáng ra con nên nói trước. Dialogue: 0,0:15:47.70,0:15:49.87,Default,,0190,0000,0000,,Vì con nghĩ là, cha biết đấy, chúng ta... Dialogue: 0,0:15:47.70,0:15:49.87,Default,,0000,0190,0000,,Vì con nghĩ là, cha biết đấy, chúng ta... Dialogue: 0,0:15:49.87,0:15:53.59,Default,,0190,0000,0000,,...có quá đủ người Viking\Nđể đương đầu với lũ rồng rồi. Dialogue: 0,0:15:49.87,0:15:53.59,Default,,0000,0190,0000,,...có quá đủ người Viking\Nđể đương đầu với lũ rồng rồi. Dialogue: 0,0:15:53.59,0:15:57.70,Default,,0190,0000,0000,,Nhưng liệu ta có đủ người Viking\Nlàm bánh mì,Viking sửa nhà hay... Dialogue: 0,0:15:53.59,0:15:57.70,Default,,0000,0190,0000,,Nhưng liệu ta có đủ người Viking\Nlàm bánh mì,Viking sửa nhà hay... Dialogue: 0,0:15:58.04,0:16:01.28,Default,,0190,0000,0000,,- Con sẽ cần thứ này.\N- Con không muốn chiến đấu với rồng. Dialogue: 0,0:15:58.04,0:16:01.28,Default,,0000,0190,0000,,- Con sẽ cần thứ này.\N- Con không muốn chiến đấu với rồng. Dialogue: 0,0:16:01.42,0:16:03.23,Default,,0190,0000,0000,,Thôi nào, con muốn quá đi ấy chứ. Dialogue: 0,0:16:01.42,0:16:03.23,Default,,0000,0190,0000,,Thôi nào, con muốn quá đi ấy chứ. Dialogue: 0,0:16:03.23,0:16:06.92,Default,,0190,0000,0000,,Nói theo cách khác, thưa cha,\Ncon không thể giết rồng. Dialogue: 0,0:16:03.23,0:16:06.92,Default,,0000,0190,0000,,Nói theo cách khác, thưa cha,\Ncon không thể giết rồng. Dialogue: 0,0:16:07.12,0:16:08.73,Default,,0190,0000,0000,,Nhưng con sẽ giết rồng. Dialogue: 0,0:16:07.12,0:16:08.73,Default,,0000,0190,0000,,Nhưng con sẽ giết rồng. Dialogue: 0,0:16:08.89,0:16:11.75,Default,,0190,0000,0000,,Không. Con thực sự tuyệt đối\Ncực kì chắc chắn là không mà. Dialogue: 0,0:16:08.89,0:16:11.75,Default,,0000,0190,0000,,Không. Con thực sự tuyệt đối\Ncực kì chắc chắn là không mà. Dialogue: 0,0:16:11.86,0:16:13.97,Default,,0190,0000,0000,,- Đến lúc rồi, Nấc Cụt.\N- Cha không thể lắng nghe con sao? Dialogue: 0,0:16:11.86,0:16:13.97,Default,,0000,0190,0000,,- Đến lúc rồi, Nấc Cụt.\N- Cha không thể lắng nghe con sao? Dialogue: 0,0:16:14.06,0:16:16.55,Default,,0190,0000,0000,,Việc này là rất nghiêm túc, con à. Dialogue: 0,0:16:14.06,0:16:16.55,Default,,0000,0190,0000,,Việc này là rất nghiêm túc, con à. Dialogue: 0,0:16:16.55,0:16:19.09,Default,,0190,0000,0000,,Con mang theo cây rìu này\Ncũng có nghĩa là... Dialogue: 0,0:16:16.55,0:16:19.09,Default,,0000,0190,0000,,Con mang theo cây rìu này\Ncũng có nghĩa là... Dialogue: 0,0:16:19.09,0:16:22.01,Default,,0190,0000,0000,,...con mang theo tất cả chúng ta\Ncùng với con. Dialogue: 0,0:16:19.09,0:16:22.01,Default,,0000,0190,0000,,...con mang theo tất cả chúng ta\Ncùng với con. Dialogue: 0,0:16:22.01,0:16:27.41,Default,,0190,0000,0000,,Có nghĩa là con đi đứng,\Nnói năng và suy nghĩ như chúng ta. Dialogue: 0,0:16:22.01,0:16:27.41,Default,,0000,0190,0000,,Có nghĩa là con đi đứng,\Nnói năng và suy nghĩ như chúng ta. Dialogue: 0,0:16:27.94,0:16:31.94,Default,,0190,0000,0000,,- Không còn là...thế này nữa.\N- Mấy người lúc nào cũng chỉ hết vào con cả. Dialogue: 0,0:16:27.94,0:16:31.94,Default,,0000,0190,0000,,- Không còn là...thế này nữa.\N- Mấy người lúc nào cũng chỉ hết vào con cả. Dialogue: 0,0:16:32.49,0:16:35.68,Default,,0190,0000,0000,,- Thỏa thuận chứ?\N- Con thấy cuộc nói chuyện này quá là 1 chiều. Dialogue: 0,0:16:32.49,0:16:35.68,Default,,0000,0190,0000,,- Thỏa thuận chứ?\N- Con thấy cuộc nói chuyện này quá là 1 chiều. Dialogue: 0,0:16:35.73,0:16:36.84,Default,,0190,0000,0000,,Thỏa thuận chứ? Dialogue: 0,0:16:35.73,0:16:36.84,Default,,0000,0190,0000,,Thỏa thuận chứ? Dialogue: 0,0:16:38.91,0:16:40.11,Default,,0190,0000,0000,,Được ạ. Dialogue: 0,0:16:38.91,0:16:40.11,Default,,0000,0190,0000,,Được ạ. Dialogue: 0,0:16:41.96,0:16:45.11,Default,,0190,0000,0000,,Tốt. Luyện tập chăm chỉ vào nhé. Dialogue: 0,0:16:41.96,0:16:45.11,Default,,0000,0190,0000,,Tốt. Luyện tập chăm chỉ vào nhé. Dialogue: 0,0:16:45.11,0:16:47.92,Default,,0190,0000,0000,,Cha sẽ quay về.\NCó lẽ thế. Dialogue: 0,0:16:45.11,0:16:47.92,Default,,0000,0190,0000,,Cha sẽ quay về.\NCó lẽ thế. Dialogue: 0,0:16:48.87,0:16:52.32,Default,,0190,0000,0000,,Và con sẽ ở lại đây.\NChắc là thế. Dialogue: 0,0:16:48.87,0:16:52.32,Default,,0000,0190,0000,,Và con sẽ ở lại đây.\NChắc là thế. Dialogue: 0,0:16:54.49,0:16:56.21,Default,,0190,0000,0000,,Chào mừng đến với khóa luyện rồng. Dialogue: 0,0:16:54.49,0:16:56.21,Default,,0000,0190,0000,,Chào mừng đến với khóa luyện rồng. Dialogue: 0,0:16:57.01,0:16:58.52,Default,,0190,0000,0000,,Không quay đầu lại. Dialogue: 0,0:16:57.01,0:16:58.52,Default,,0000,0190,0000,,Không quay đầu lại. Dialogue: 0,0:17:16.26,0:17:18.10,Default,,0190,0000,0000,,Tớ hi vọng mình sẽ\Nbị phỏng thật nặng. Dialogue: 0,0:17:16.26,0:17:18.10,Default,,0000,0190,0000,,Tớ hi vọng mình sẽ\Nbị phỏng thật nặng. Dialogue: 0,0:17:18.20,0:17:21.69,Default,,0190,0000,0000,,Tớ thì mong có vài vết bầm tím,\Ntrên vai hoặc vùng lưng dưới chẳng hạn. Dialogue: 0,0:17:18.20,0:17:21.69,Default,,0000,0190,0000,,Tớ thì mong có vài vết bầm tím,\Ntrên vai hoặc vùng lưng dưới chẳng hạn. Dialogue: 0,0:17:21.94,0:17:24.20,Default,,0190,0000,0000,,Ừ. Nhưng điều đó chỉ thú vị\Nkhi chúng để lại sẹo thôi. Dialogue: 0,0:17:21.94,0:17:24.20,Default,,0000,0190,0000,,Ừ. Nhưng điều đó chỉ thú vị\Nkhi chúng để lại sẹo thôi. Dialogue: 0,0:17:24.40,0:17:29.37,Default,,0190,0000,0000,,- Vâng. Không đùa chứ hả. Thích bị đau à.\N- Tuyệt thật. Ai cho cậu ta vào vậy? Dialogue: 0,0:17:24.40,0:17:29.37,Default,,0000,0190,0000,,- Vâng. Không đùa chứ hả. Thích bị đau à.\N- Tuyệt thật. Ai cho cậu ta vào vậy? Dialogue: 0,0:17:29.77,0:17:32.80,Default,,0190,0000,0000,,Bắt đầu thôi.\NCô cậu lính mới nào làm tốt nhất... Dialogue: 0,0:17:29.77,0:17:32.80,Default,,0000,0190,0000,,Bắt đầu thôi.\NCô cậu lính mới nào làm tốt nhất... Dialogue: 0,0:17:32.80,0:17:37.17,Default,,0190,0000,0000,,...sẽ dành được vinh dự giết chết\Ncon rồng đầu tiên trước toàn thể dân làng. Dialogue: 0,0:17:32.80,0:17:37.17,Default,,0000,0190,0000,,...sẽ dành được vinh dự giết chết\Ncon rồng đầu tiên trước toàn thể dân làng. Dialogue: 0,0:17:37.66,0:17:42.21,Default,,0190,0000,0000,,Nấc Cụt đã giết được Night Fury,\Nđiều đó có khiến cậu ta bị loại ra không? Hay...? Dialogue: 0,0:17:37.66,0:17:42.21,Default,,0000,0190,0000,,Nấc Cụt đã giết được Night Fury,\Nđiều đó có khiến cậu ta bị loại ra không? Hay...? Dialogue: 0,0:17:42.91,0:17:44.22,Default,,0190,0000,0000,,Tớ có thể chuyển sang lớp khác\Nvới những người Viking giỏi không? Dialogue: 0,0:17:42.91,0:17:44.22,Default,,0000,0190,0000,,Tớ có thể chuyển sang lớp khác\Nvới những người Viking giỏi không? Dialogue: 0,0:17:44.67,0:17:48.45,Default,,0190,0000,0000,,Đừng lo. Cháu nhỏ bé và yếu đuối.\NĐiều đó sẽ giúp cháu bớt bị xem là mục tiêu. Dialogue: 0,0:17:44.67,0:17:48.45,Default,,0000,0190,0000,,Đừng lo. Cháu nhỏ bé và yếu đuối.\NĐiều đó sẽ giúp cháu bớt bị xem là mục tiêu. Dialogue: 0,0:17:48.94,0:17:50.77,Default,,0190,0000,0000,,Chúng sẽ thấy cháu có vẻ\Nốm yếu, thần kinh... Dialogue: 0,0:17:48.94,0:17:50.77,Default,,0000,0190,0000,,Chúng sẽ thấy cháu có vẻ\Nốm yếu, thần kinh... Dialogue: 0,0:17:50.82,0:17:53.79,Default,,0190,0000,0000,,...thế là chúng đuổi theo những bạn\Ngiống người Viking hơn ngay. Dialogue: 0,0:17:50.82,0:17:53.79,Default,,0000,0190,0000,,...thế là chúng đuổi theo những bạn\Ngiống người Viking hơn ngay. Dialogue: 0,0:17:54.41,0:17:56.59,Default,,0190,0000,0000,,Đằng sau những cánh cửa này\Nchỉ là 1 vài... Dialogue: 0,0:17:54.41,0:17:56.59,Default,,0000,0190,0000,,Đằng sau những cánh cửa này\Nchỉ là 1 vài... Dialogue: 0,0:17:56.59,0:17:59.20,Default,,0190,0000,0000,,...trong số rất nhiều loài mà các cháu\Nsẽ phải học cách chống lại. Dialogue: 0,0:17:56.59,0:17:59.20,Default,,0000,0190,0000,,...trong số rất nhiều loài mà các cháu\Nsẽ phải học cách chống lại. Dialogue: 0,0:17:59.70,0:18:01.41,Default,,0190,0000,0000,,- Nadder Chết Chóc.\N- Tốc độ: 8. Giáp: 6. Dialogue: 0,0:17:59.70,0:18:01.41,Default,,0000,0190,0000,,- Nadder Chết Chóc.\N- Tốc độ: 8. Giáp: 6. Dialogue: 0,0:18:01.91,0:18:04.63,Default,,0190,0000,0000,,- Zippleback Gớm Ghiếc.\N- Tàng hình: 11. Nhân đôi. Dialogue: 0,0:18:01.91,0:18:04.63,Default,,0000,0190,0000,,- Zippleback Gớm Ghiếc.\N- Tàng hình: 11. Nhân đôi. Dialogue: 0,0:18:04.86,0:18:06.93,Default,,0190,0000,0000,,- Monstrous Nightmare.\N- Hỏa lực: 15. Dialogue: 0,0:18:04.86,0:18:06.93,Default,,0000,0190,0000,,- Monstrous Nightmare.\N- Hỏa lực: 15. Dialogue: 0,0:18:07.39,0:18:09.25,Default,,0190,0000,0000,,- Terrible Terror.\N- Công: 8. Độc: 12. Dialogue: 0,0:18:07.39,0:18:09.25,Default,,0000,0190,0000,,- Terrible Terror.\N- Công: 8. Độc: 12. Dialogue: 0,0:18:09.28,0:18:10.94,Default,,0190,0000,0000,,Cháu thôi đi! Dialogue: 0,0:18:09.28,0:18:10.94,Default,,0000,0190,0000,,Cháu thôi đi! Dialogue: 0,0:18:11.16,0:18:15.44,Default,,0190,0000,0000,,- Và Gronckle.\N- Lực hàm: 8. Dialogue: 0,0:18:11.16,0:18:15.44,Default,,0000,0190,0000,,- Và Gronckle.\N- Lực hàm: 8. Dialogue: 0,0:18:15.99,0:18:17.88,Default,,0190,0000,0000,,Không, chờ đã. Không phải là\Nbác sẽ dạy chúng cháu trước sao? Dialogue: 0,0:18:15.99,0:18:17.88,Default,,0000,0190,0000,,Không, chờ đã. Không phải là\Nbác sẽ dạy chúng cháu trước sao? Dialogue: 0,0:18:18.25,0:18:20.99,Default,,0190,0000,0000,,Ta tin rằng học là phải thực hành. Dialogue: 0,0:18:18.25,0:18:20.99,Default,,0000,0190,0000,,Ta tin rằng học là phải thực hành. Dialogue: 0,0:18:22.34,0:18:26.87,Default,,0190,0000,0000,,Bài học hôm nay là về cách sống sót.\NNếu các cháu bị phun trúng thì các cháu sẽ chết. Dialogue: 0,0:18:22.34,0:18:26.87,Default,,0000,0190,0000,,Bài học hôm nay là về cách sống sót.\NNếu các cháu bị phun trúng thì các cháu sẽ chết. Dialogue: 0,0:18:27.93,0:18:29.68,Default,,0190,0000,0000,,Nhanh nào.\NĐiều đầu tiên các cháu cần là gì? Dialogue: 0,0:18:27.93,0:18:29.68,Default,,0000,0190,0000,,Nhanh nào.\NĐiều đầu tiên các cháu cần là gì? Dialogue: 0,0:18:29.74,0:18:31.27,Default,,0190,0000,0000,,- 1 bác sĩ?\N- Cộng 5 tốc độ? Dialogue: 0,0:18:29.74,0:18:31.27,Default,,0000,0190,0000,,- 1 bác sĩ?\N- Cộng 5 tốc độ? Dialogue: 0,0:18:31.39,0:18:33.22,Default,,0190,0000,0000,,- 1 cái khiên?\N- Khiên! Đi mau! Dialogue: 0,0:18:31.39,0:18:33.22,Default,,0000,0190,0000,,- 1 cái khiên?\N- Khiên! Đi mau! Dialogue: 0,0:18:34.50,0:18:37.12,Default,,0190,0000,0000,,Trang bị quan trọng nhất\Nchính là khiên. Dialogue: 0,0:18:34.50,0:18:37.12,Default,,0000,0190,0000,,Trang bị quan trọng nhất\Nchính là khiên. Dialogue: 0,0:18:37.63,0:18:40.22,Default,,0190,0000,0000,,Nếu các cháu phải lựa chọn\Ngiữa kiếm và khiên... Dialogue: 0,0:18:37.63,0:18:40.22,Default,,0000,0190,0000,,Nếu các cháu phải lựa chọn\Ngiữa kiếm và khiên... Dialogue: 0,0:18:40.22,0:18:41.72,Default,,0190,0000,0000,,...hãy chọn khiên. Dialogue: 0,0:18:40.22,0:18:41.72,Default,,0000,0190,0000,,...hãy chọn khiên. Dialogue: 0,0:18:41.92,0:18:43.60,Default,,0190,0000,0000,,- Bỏ tay ra khỏi cái khiên của anh.\N- Có đến cả hàng triệu cái cơ mà. Dialogue: 0,0:18:41.92,0:18:43.60,Default,,0000,0190,0000,,- Bỏ tay ra khỏi cái khiên của anh.\N- Có đến cả hàng triệu cái cơ mà. Dialogue: 0,0:18:43.81,0:18:46.30,Default,,0190,0000,0000,,Lấy đi. Trên đó có hoa nên\Ncon gái bọn em thích chứ gì. Dialogue: 0,0:18:43.81,0:18:46.30,Default,,0000,0190,0000,,Lấy đi. Trên đó có hoa nên\Ncon gái bọn em thích chứ gì. Dialogue: 0,0:18:46.49,0:18:48.37,Default,,0190,0000,0000,,Ối, giờ thì nó có thêm cả máu nè. Dialogue: 0,0:18:46.49,0:18:48.37,Default,,0000,0190,0000,,Ối, giờ thì nó có thêm cả máu nè. Dialogue: 0,0:18:50.16,0:18:51.36,Default,,0190,0000,0000,,Tuffnut, Ruffnut, 2 cháu bị loại. Dialogue: 0,0:18:50.16,0:18:51.36,Default,,0000,0190,0000,,Tuffnut, Ruffnut, 2 cháu bị loại. Dialogue: 0,0:18:51.36,0:18:52.36,Default,,0190,0000,0000,,- Hả?\N- Hả? Dialogue: 0,0:18:51.36,0:18:52.36,Default,,0000,0190,0000,,- Hả?\N- Hả? Dialogue: 0,0:18:52.39,0:18:55.27,Default,,0190,0000,0000,,Những cái khiên đó có 1 tác dụng khác cơ.\NĐó là tiếng động. Dialogue: 0,0:18:52.39,0:18:55.27,Default,,0000,0190,0000,,Những cái khiên đó có 1 tác dụng khác cơ.\NĐó là tiếng động. Dialogue: 0,0:18:55.27,0:18:58.65,Default,,0190,0000,0000,,Hãy tạo thật nhiều tiếng ồn\Nđể làm xao nhãng mục tiêu của con rồng. Dialogue: 0,0:18:55.27,0:18:58.65,Default,,0000,0190,0000,,Hãy tạo thật nhiều tiếng ồn\Nđể làm xao nhãng mục tiêu của con rồng. Dialogue: 0,0:18:59.89,0:19:02.99,Default,,0190,0000,0000,,Tất cả các con rồng đều chỉ\Nkhạc được 1 lượng đạn nhất định. Dialogue: 0,0:18:59.89,0:19:02.99,Default,,0000,0190,0000,,Tất cả các con rồng đều chỉ\Nkhạc được 1 lượng đạn nhất định. Dialogue: 0,0:19:02.99,0:19:04.39,Default,,0190,0000,0000,,Một con Gronckle\Nkhạc được bao nhiêu nào? Dialogue: 0,0:19:02.99,0:19:04.39,Default,,0000,0190,0000,,Một con Gronckle\Nkhạc được bao nhiêu nào? Dialogue: 0,0:19:04.69,0:19:06.13,Default,,0190,0000,0000,,- 5?\N- Không! 6! Dialogue: 0,0:19:04.69,0:19:06.13,Default,,0000,0190,0000,,- 5?\N- Không! 6! Dialogue: 0,0:19:06.14,0:19:08.20,Default,,0190,0000,0000,,Đúng, sáu.\NNghĩa là mỗi cháu chịu 1 phát. Dialogue: 0,0:19:06.14,0:19:08.20,Default,,0000,0190,0000,,Đúng, sáu.\NNghĩa là mỗi cháu chịu 1 phát. Dialogue: 0,0:19:08.20,0:19:09.26,Default,,0190,0000,0000,,Cháu biết rồi. Dialogue: 0,0:19:08.20,0:19:09.26,Default,,0000,0190,0000,,Cháu biết rồi. Dialogue: 0,0:19:09.29,0:19:10.69,Default,,0190,0000,0000,,Fishlegs bị loại. Dialogue: 0,0:19:09.29,0:19:10.69,Default,,0000,0190,0000,,Fishlegs bị loại. Dialogue: 0,0:19:11.35,0:19:13.14,Default,,0190,0000,0000,,Nấc Cụt, vào đây nào. Dialogue: 0,0:19:11.35,0:19:13.14,Default,,0000,0190,0000,,Nấc Cụt, vào đây nào. Dialogue: 0,0:19:15.81,0:19:17.66,Default,,0190,0000,0000,,À nhân tiện, tớ đã chuyển vào\Ntầng hầm của ba mẹ. Dialogue: 0,0:19:15.81,0:19:17.66,Default,,0000,0190,0000,,À nhân tiện, tớ đã chuyển vào\Ntầng hầm của ba mẹ. Dialogue: 0,0:19:17.66,0:19:20.96,Default,,0190,0000,0000,,Lâu lâu cậu nên tạt qua để luyện tập.\NTrông có vẻ cậu đã luyện tập nhiều đấy nhỉ. Dialogue: 0,0:19:17.66,0:19:20.96,Default,,0000,0190,0000,,Lâu lâu cậu nên tạt qua để luyện tập.\NTrông có vẻ cậu đã luyện tập nhiều đấy nhỉ. Dialogue: 0,0:19:21.55,0:19:22.91,Default,,0190,0000,0000,,Snotlout, cháu xong rồi nhé. Dialogue: 0,0:19:21.55,0:19:22.91,Default,,0000,0190,0000,,Snotlout, cháu xong rồi nhé. Dialogue: 0,0:19:23.19,0:19:26.35,Default,,0190,0000,0000,,- Tớ đoán chắc chỉ còn tớ với cậu nhỉ.\N- Không. Chỉ cậu thôi. Dialogue: 0,0:19:23.19,0:19:26.35,Default,,0000,0190,0000,,- Tớ đoán chắc chỉ còn tớ với cậu nhỉ.\N- Không. Chỉ cậu thôi. Dialogue: 0,0:19:27.73,0:19:29.26,Default,,0190,0000,0000,,Còn 1 phát nữa. Dialogue: 0,0:19:27.73,0:19:29.26,Default,,0000,0190,0000,,Còn 1 phát nữa. Dialogue: 0,0:19:30.99,0:19:31.93,Default,,0190,0000,0000,,Nấc Cụt! Dialogue: 0,0:19:30.99,0:19:31.93,Default,,0000,0190,0000,,Nấc Cụt! Dialogue: 0,0:19:40.30,0:19:45.36,Default,,0190,0000,0000,,Và đó là phát thứ 6.\NQuay lại giường đi đồ xúc xích béo ị. Dialogue: 0,0:19:40.30,0:19:45.36,Default,,0000,0190,0000,,Và đó là phát thứ 6.\NQuay lại giường đi đồ xúc xích béo ị. Dialogue: 0,0:19:47.18,0:19:49.97,Default,,0190,0000,0000,,Các cháu hãy còn 1 cơ hội nữa.\NĐừng lo lắng quá. Dialogue: 0,0:19:47.18,0:19:49.97,Default,,0000,0190,0000,,Các cháu hãy còn 1 cơ hội nữa.\NĐừng lo lắng quá. Dialogue: 0,0:19:50.14,0:19:53.21,Default,,0190,0000,0000,,Nhớ kĩ này, rồng sẽ luôn luôn... Dialogue: 0,0:19:50.14,0:19:53.21,Default,,0000,0190,0000,,Nhớ kĩ này, rồng sẽ luôn luôn... Dialogue: 0,0:19:53.21,0:19:55.98,Default,,0190,0000,0000,,...luôn luôn muốn giết chúng ta. Dialogue: 0,0:19:53.21,0:19:55.98,Default,,0000,0190,0000,,...luôn luôn muốn giết chúng ta. Dialogue: 0,0:20:03.94,0:20:05.71,Default,,0190,0000,0000,,Tại sao mày lại không... Dialogue: 0,0:20:03.94,0:20:05.71,Default,,0000,0190,0000,,Tại sao mày lại không... Dialogue: 0,0:20:33.07,0:20:34.87,Default,,0190,0000,0000,,Mình thật ngu quá. Dialogue: 0,0:20:33.07,0:20:34.87,Default,,0000,0190,0000,,Mình thật ngu quá. Dialogue: 0,0:21:18.32,0:21:20.87,Default,,0190,0000,0000,,Sao mày không bay đi? Dialogue: 0,0:21:18.32,0:21:20.87,Default,,0000,0190,0000,,Sao mày không bay đi? Dialogue: 0,0:21:57.30,0:21:59.75,Default,,0190,0000,0000,,Hôm nay, trong đấu trường,\NAstrid đã làm sai điều gì nào? Dialogue: 0,0:21:57.30,0:21:59.75,Default,,0000,0190,0000,,Hôm nay, trong đấu trường,\NAstrid đã làm sai điều gì nào? Dialogue: 0,0:21:59.89,0:22:04.16,Default,,0190,0000,0000,,Tớ căn nhầm thời gian nhảy lộn. Sàn trơn quá.\NNó làm hỏng cú nhảy về sau của tớ. Dialogue: 0,0:21:59.89,0:22:04.16,Default,,0000,0190,0000,,Tớ căn nhầm thời gian nhảy lộn. Sàn trơn quá.\NNó làm hỏng cú nhảy về sau của tớ. Dialogue: 0,0:22:04.18,0:22:07.46,Default,,0190,0000,0000,,- Ừ, chúng tớ có để ý thấy.\N- Không, cậu rất tuyệt đấy. Rất là Astrid! Dialogue: 0,0:22:04.18,0:22:07.46,Default,,0000,0190,0000,,- Ừ, chúng tớ có để ý thấy.\N- Không, cậu rất tuyệt đấy. Rất là Astrid! Dialogue: 0,0:22:07.73,0:22:11.93,Default,,0190,0000,0000,,Bạn ấy nói đúng, các cháu phải tự\Nnghiêm khắc với mình.Thế Nấc Cụt sai ở đâu? Dialogue: 0,0:22:07.73,0:22:11.93,Default,,0000,0190,0000,,Bạn ấy nói đúng, các cháu phải tự\Nnghiêm khắc với mình.Thế Nấc Cụt sai ở đâu? Dialogue: 0,0:22:12.69,0:22:14.57,Default,,0190,0000,0000,,- Cậu ta đã tham gia khóa học?\N- Cậu ta không bị ăn thịt? Dialogue: 0,0:22:12.69,0:22:14.57,Default,,0000,0190,0000,,- Cậu ta đã tham gia khóa học?\N- Cậu ta không bị ăn thịt? Dialogue: 0,0:22:14.57,0:22:16.57,Default,,0190,0000,0000,,Cậu ta không bao giờ\Nchịu yên phận cả. Dialogue: 0,0:22:14.57,0:22:16.57,Default,,0000,0190,0000,,Cậu ta không bao giờ\Nchịu yên phận cả. Dialogue: 0,0:22:16.90,0:22:22.15,Default,,0190,0000,0000,,Cám ơn, Astrid. Các cháu cần phải\Nsống và thở cái thứ này đây. Dialogue: 0,0:22:16.90,0:22:22.15,Default,,0000,0190,0000,,Cám ơn, Astrid. Các cháu cần phải\Nsống và thở cái thứ này đây. Dialogue: 0,0:22:22.63,0:22:24.41,Default,,0190,0000,0000,,Bí kíp về rồng. Dialogue: 0,0:22:22.63,0:22:24.41,Default,,0000,0190,0000,,Bí kíp về rồng. Dialogue: 0,0:22:24.51,0:22:29.40,Default,,0190,0000,0000,,Mọi thứ đúc kết được từ những con rồng\Nchúng ta biết đến đều ở trong này. Dialogue: 0,0:22:24.51,0:22:29.40,Default,,0000,0190,0000,,Mọi thứ đúc kết được từ những con rồng\Nchúng ta biết đến đều ở trong này. Dialogue: 0,0:22:30.44,0:22:33.03,Default,,0190,0000,0000,,Tối nay không có cuộc tấn công nào.\NNhanh lên nhé. Dialogue: 0,0:22:30.44,0:22:33.03,Default,,0000,0190,0000,,Tối nay không có cuộc tấn công nào.\NNhanh lên nhé. Dialogue: 0,0:22:33.04,0:22:35.42,Default,,0190,0000,0000,,- Chờ đã. Ý bác là đọc?\N- Trong khi chúng cháu vẫn còn sống? Dialogue: 0,0:22:33.04,0:22:35.42,Default,,0000,0190,0000,,- Chờ đã. Ý bác là đọc?\N- Trong khi chúng cháu vẫn còn sống? Dialogue: 0,0:22:35.79,0:22:37.17,Default,,0190,0000,0000,,Thay vì đọc những thứ về chúng, ... Dialogue: 0,0:22:35.79,0:22:37.17,Default,,0000,0190,0000,,Thay vì đọc những thứ về chúng, ... Dialogue: 0,0:22:37.21,0:22:39.82,Default,,0190,0000,0000,,...sao ta không giết chúng luôn đi\Ncho nó khỏe? Dialogue: 0,0:22:37.21,0:22:39.82,Default,,0000,0190,0000,,...sao ta không giết chúng luôn đi\Ncho nó khỏe? Dialogue: 0,0:22:39.92,0:22:41.51,Default,,0190,0000,0000,,Tớ đọc cuốn này 7 lần rồi. Dialogue: 0,0:22:39.92,0:22:41.51,Default,,0000,0190,0000,,Tớ đọc cuốn này 7 lần rồi. Dialogue: 0,0:22:41.62,0:22:44.93,Default,,0190,0000,0000,,Có rồng nước này, chúng sẽ\Nphun nước sôi vào mặt ta và... Dialogue: 0,0:22:41.62,0:22:44.93,Default,,0000,0190,0000,,Có rồng nước này, chúng sẽ\Nphun nước sôi vào mặt ta và... Dialogue: 0,0:22:45.03,0:22:47.56,Default,,0190,0000,0000,,...và có 1 con khác có thể\Ntự chôn mình trong cả tuần liền... Dialogue: 0,0:22:45.03,0:22:47.56,Default,,0000,0190,0000,,...và có 1 con khác có thể\Ntự chôn mình trong cả tuần liền... Dialogue: 0,0:22:47.64,0:22:49.67,Default,,0190,0000,0000,,Ừ. Nghe hay đấy. Đã có lần\Ntớ định đọc về 3 cái thứ đó. Dialogue: 0,0:22:47.64,0:22:49.67,Default,,0000,0190,0000,,Ừ. Nghe hay đấy. Đã có lần\Ntớ định đọc về 3 cái thứ đó. Dialogue: 0,0:22:49.70,0:22:51.04,Default,,0190,0000,0000,,Nhưng giờ thì... Dialogue: 0,0:22:49.70,0:22:51.04,Default,,0000,0190,0000,,Nhưng giờ thì... Dialogue: 0,0:22:51.55,0:22:55.82,Default,,0190,0000,0000,,Các cậu đọc đi. Tớ đi\Ngiết con rồng nào đó đây. Dialogue: 0,0:22:51.55,0:22:55.82,Default,,0000,0190,0000,,Các cậu đọc đi. Tớ đi\Ngiết con rồng nào đó đây. Dialogue: 0,0:22:56.54,0:22:58.86,Default,,0190,0000,0000,,- Chắc là chúng ta chia nhau vậy nhé?\N- Đọc đi. Dialogue: 0,0:22:56.54,0:22:58.86,Default,,0000,0190,0000,,- Chắc là chúng ta chia nhau vậy nhé?\N- Đọc đi. Dialogue: 0,0:22:59.18,0:23:05.05,Default,,0190,0000,0000,,Của tớ hết hả? Tuyệt. Được.\NHẹn gặp cậu vào... ngày mai. Dialogue: 0,0:22:59.18,0:23:05.05,Default,,0000,0190,0000,,Của tớ hết hả? Tuyệt. Được.\NHẹn gặp cậu vào... ngày mai. Dialogue: 0,0:23:15.65,0:23:17.34,Default,,0190,0000,0000,,Phân loại rồng. Dialogue: 0,0:23:15.65,0:23:17.34,Default,,0000,0190,0000,,Phân loại rồng. Dialogue: 0,0:23:17.55,0:23:20.90,Default,,0190,0000,0000,,Loại tấn công, loại đáng sợ, loại bí ẩn. Dialogue: 0,0:23:17.55,0:23:20.90,Default,,0000,0190,0000,,Loại tấn công, loại đáng sợ, loại bí ẩn. Dialogue: 0,0:23:21.68,0:23:24.22,Default,,0190,0000,0000,,Thunder Drum. Sống đơn độc\Ntrong các hang động ở biển... Dialogue: 0,0:23:21.68,0:23:24.22,Default,,0000,0190,0000,,Thunder Drum. Sống đơn độc\Ntrong các hang động ở biển... Dialogue: 0,0:23:24.32,0:23:26.97,Default,,0190,0000,0000,,...và những vũng nước\Nquanh các tảng đá gần bờ. Dialogue: 0,0:23:24.32,0:23:26.97,Default,,0000,0190,0000,,...và những vũng nước\Nquanh các tảng đá gần bờ. Dialogue: 0,0:23:27.07,0:23:29.64,Default,,0190,0000,0000,,Khi bị giật mình, Thunder Drum tạo ra\Nmột tiếng kêu buốt óc... Dialogue: 0,0:23:27.07,0:23:29.64,Default,,0000,0190,0000,,Khi bị giật mình, Thunder Drum tạo ra\Nmột tiếng kêu buốt óc... Dialogue: 0,0:23:29.69,0:23:31.84,Default,,0190,0000,0000,,...có thể giết chết 1 người ở cự li gần. Dialogue: 0,0:23:29.69,0:23:31.84,Default,,0000,0190,0000,,...có thể giết chết 1 người ở cự li gần. Dialogue: 0,0:23:31.88,0:23:34.23,Default,,0190,0000,0000,,Cực kì nguy hiểm.\NGặp là giết ngay. Dialogue: 0,0:23:31.88,0:23:34.23,Default,,0000,0190,0000,,Cực kì nguy hiểm.\NGặp là giết ngay. Dialogue: 0,0:23:35.14,0:23:38.26,Default,,0190,0000,0000,,Timberjack. Sinh vật khổng lồ\Nvới đôi cánh sắc như dao cạo này... Dialogue: 0,0:23:35.14,0:23:38.26,Default,,0000,0190,0000,,Timberjack. Sinh vật khổng lồ\Nvới đôi cánh sắc như dao cạo này... Dialogue: 0,0:23:38.30,0:23:40.70,Default,,0190,0000,0000,,...có thể cắt lìa cả\Nnhững cây đã trưởng thành. Dialogue: 0,0:23:38.30,0:23:40.70,Default,,0000,0190,0000,,...có thể cắt lìa cả\Nnhững cây đã trưởng thành. Dialogue: 0,0:23:41.01,0:23:43.43,Default,,0190,0000,0000,,Cực kì nguy hiểm.\NGặp là giết ngay. Dialogue: 0,0:23:41.01,0:23:43.43,Default,,0000,0190,0000,,Cực kì nguy hiểm.\NGặp là giết ngay. Dialogue: 0,0:23:44.35,0:23:49.50,Default,,0190,0000,0000,,Skulldren. Phun làn nước bỏng rát\Nvào nạn nhân. Cực kì nguy hiểm... Dialogue: 0,0:23:44.35,0:23:49.50,Default,,0000,0190,0000,,Skulldren. Phun làn nước bỏng rát\Nvào nạn nhân. Cực kì nguy hiểm... Dialogue: 0,0:23:54.93,0:23:59.06,Default,,0190,0000,0000,,Changeling. Ngay cả những con sơ sinh\Nđã có thể phun axit. Gặp là giết ngay. Dialogue: 0,0:23:54.93,0:23:59.06,Default,,0000,0190,0000,,Changeling. Ngay cả những con sơ sinh\Nđã có thể phun axit. Gặp là giết ngay. Dialogue: 0,0:23:59.59,0:24:03.04,Default,,0190,0000,0000,,Gronckle, Zippleback, Skrill, ... Dialogue: 0,0:23:59.59,0:24:03.04,Default,,0000,0190,0000,,Gronckle, Zippleback, Skrill, ... Dialogue: 0,0:24:03.05,0:24:06.73,Default,,0190,0000,0000,,...Boneknapper, Whispering Death. Dialogue: 0,0:24:03.05,0:24:06.73,Default,,0000,0190,0000,,...Boneknapper, Whispering Death. Dialogue: 0,0:24:07.87,0:24:11.24,Default,,0190,0000,0000,,Đốt cháy nạn nhân, chôn nạn nhân,\Nbóp chết nạn nhân... Dialogue: 0,0:24:07.87,0:24:11.24,Default,,0000,0190,0000,,Đốt cháy nạn nhân, chôn nạn nhân,\Nbóp chết nạn nhân... Dialogue: 0,0:24:11.24,0:24:13.13,Default,,0190,0000,0000,,...lộn ngược nội tạng nạn nhân... Dialogue: 0,0:24:11.24,0:24:13.13,Default,,0000,0190,0000,,...lộn ngược nội tạng nạn nhân... Dialogue: 0,0:24:13.20,0:24:15.90,Default,,0190,0000,0000,,Cực kì nguy hiểm.\NCực kì nguy hiểm. Dialogue: 0,0:24:13.20,0:24:15.90,Default,,0000,0190,0000,,Cực kì nguy hiểm.\NCực kì nguy hiểm. Dialogue: 0,0:24:16.32,0:24:19.22,Default,,0190,0000,0000,,Gặp là giết ngay.\NGặp là giết ngay. Dialogue: 0,0:24:16.32,0:24:19.22,Default,,0000,0190,0000,,Gặp là giết ngay.\NGặp là giết ngay. Dialogue: 0,0:24:21.78,0:24:26.51,Default,,0190,0000,0000,,Night Fury. Tốc độ: không biết.\NKích cỡ: không biết. Dialogue: 0,0:24:21.78,0:24:26.51,Default,,0000,0190,0000,,Night Fury. Tốc độ: không biết.\NKích cỡ: không biết. Dialogue: 0,0:24:27.54,0:24:31.43,Default,,0190,0000,0000,,Đứa con cực kì nguy hiểm\Ncủa sấm sét và cái chết. Dialogue: 0,0:24:27.54,0:24:31.43,Default,,0000,0190,0000,,Đứa con cực kì nguy hiểm\Ncủa sấm sét và cái chết. Dialogue: 0,0:24:32.12,0:24:34.41,Default,,0190,0000,0000,,Đừng bao giờ giao chiến\Nvới con rồng này. Dialogue: 0,0:24:32.12,0:24:34.41,Default,,0000,0190,0000,,Đừng bao giờ giao chiến\Nvới con rồng này. Dialogue: 0,0:24:34.41,0:24:38.50,Default,,0190,0000,0000,,Cơ hội duy nhất của bạn:\Ntrốn đi và cầu mong nó đừng tìm ra bạn. Dialogue: 0,0:24:34.41,0:24:38.50,Default,,0000,0190,0000,,Cơ hội duy nhất của bạn:\Ntrốn đi và cầu mong nó đừng tìm ra bạn. Dialogue: 0,0:24:51.97,0:24:56.38,Default,,0190,0000,0000,,Ta gần như ngửi được chúng.\NChúng đã gần lắm rồi. Dialogue: 0,0:24:51.97,0:24:56.38,Default,,0000,0190,0000,,Ta gần như ngửi được chúng.\NChúng đã gần lắm rồi. Dialogue: 0,0:24:56.38,0:24:57.93,Default,,0190,0000,0000,,Giữ chắc vào. Dialogue: 0,0:24:56.38,0:24:57.93,Default,,0000,0190,0000,,Giữ chắc vào. Dialogue: 0,0:25:08.91,0:25:11.11,Default,,0190,0000,0000,,- Vào đi.\N- Rất khó để tìm bến đỗ. Dialogue: 0,0:25:08.91,0:25:11.11,Default,,0000,0190,0000,,- Vào đi.\N- Rất khó để tìm bến đỗ. Dialogue: 0,0:25:11.31,0:25:13.07,Default,,0190,0000,0000,,Cánh cổng Hell Hinds. Dialogue: 0,0:25:11.31,0:25:13.07,Default,,0000,0190,0000,,Cánh cổng Hell Hinds. Dialogue: 0,0:25:13.18,0:25:16.53,Default,,0190,0000,0000,,Rất khó để tìm bến đỗ. Dialogue: 0,0:25:13.18,0:25:16.53,Default,,0000,0190,0000,,Rất khó để tìm bến đỗ. Dialogue: 0,0:25:33.21,0:25:37.11,Default,,0190,0000,0000,,Cháu tình cờ phát hiện ra là\Ncuốn sách không viết gì về Night Fury cả. Dialogue: 0,0:25:33.21,0:25:37.11,Default,,0000,0190,0000,,Cháu tình cờ phát hiện ra là\Ncuốn sách không viết gì về Night Fury cả. Dialogue: 0,0:25:37.18,0:25:39.62,Default,,0190,0000,0000,,Có cái gì đó kiểu như 1 cuốn sách khác,\N1 phần tiếp theo... Dialogue: 0,0:25:37.18,0:25:39.62,Default,,0000,0190,0000,,Có cái gì đó kiểu như 1 cuốn sách khác,\N1 phần tiếp theo... Dialogue: 0,0:25:39.67,0:25:42.57,Default,,0190,0000,0000,,...hoặc là 1 cuốn sách nhỏ\Nvề Night Fury... Dialogue: 0,0:25:39.67,0:25:42.57,Default,,0000,0190,0000,,...hoặc là 1 cuốn sách nhỏ\Nvề Night Fury... Dialogue: 0,0:25:43.20,0:25:46.59,Default,,0190,0000,0000,,Tập trung vào Nấc Cụt.\NCháu chẳng chịu cố gắng gì hết. Dialogue: 0,0:25:43.20,0:25:46.59,Default,,0000,0190,0000,,Tập trung vào Nấc Cụt.\NCháu chẳng chịu cố gắng gì hết. Dialogue: 0,0:25:48.13,0:25:51.24,Default,,0190,0000,0000,,Hôm nay ta sẽ chỉ học về tấn công. Dialogue: 0,0:25:48.13,0:25:51.24,Default,,0000,0190,0000,,Hôm nay ta sẽ chỉ học về tấn công. Dialogue: 0,0:25:51.67,0:25:53.67,Default,,0190,0000,0000,,Nadder di chuyển rất nhanh\Nvà nhẹ nhàng. Dialogue: 0,0:25:51.67,0:25:53.67,Default,,0000,0190,0000,,Nadder di chuyển rất nhanh\Nvà nhẹ nhàng. Dialogue: 0,0:25:53.78,0:25:57.58,Default,,0190,0000,0000,,Nhiệm vụ của các cháu là phải\Nnhanh và nhẹ hơn chúng. Dialogue: 0,0:25:53.78,0:25:57.58,Default,,0000,0190,0000,,Nhiệm vụ của các cháu là phải\Nnhanh và nhẹ hơn chúng. Dialogue: 0,0:25:59.40,0:26:01.67,Default,,0190,0000,0000,,Chúng cháu thật sự bắt đầu nghi ngờ\Nphương pháp dạy của bác. Dialogue: 0,0:25:59.40,0:26:01.67,Default,,0000,0190,0000,,Chúng cháu thật sự bắt đầu nghi ngờ\Nphương pháp dạy của bác. Dialogue: 0,0:26:01.71,0:26:04.43,Default,,0190,0000,0000,,Hãy tìm điểm mù của nó.\NCon rồng nào cũng có 1 điểm mù cả. Dialogue: 0,0:26:01.71,0:26:04.43,Default,,0000,0190,0000,,Hãy tìm điểm mù của nó.\NCon rồng nào cũng có 1 điểm mù cả. Dialogue: 0,0:26:04.59,0:26:08.11,Default,,0190,0000,0000,,Tìm ra nó, trốn trong nó và tấn công. Dialogue: 0,0:26:04.59,0:26:08.11,Default,,0000,0190,0000,,Tìm ra nó, trốn trong nó và tấn công. Dialogue: 0,0:26:08.34,0:26:13.36,Default,,0190,0000,0000,,- Anh có bao giờ tắm không vậy?\N- Em không thích thì tự mình tìm điểm mù đi. Dialogue: 0,0:26:08.34,0:26:13.36,Default,,0000,0190,0000,,- Anh có bao giờ tắm không vậy?\N- Em không thích thì tự mình tìm điểm mù đi. Dialogue: 0,0:26:13.45,0:26:14.91,Default,,0190,0000,0000,,Hay là em tặng anh 1 điểm mù nhé? Dialogue: 0,0:26:13.45,0:26:14.91,Default,,0000,0190,0000,,Hay là em tặng anh 1 điểm mù nhé? Dialogue: 0,0:26:16.76,0:26:19.95,Default,,0190,0000,0000,,Điểm mù, đúng đấy.\NNhưng tử huyệt, không hẳn đâu. Dialogue: 0,0:26:16.76,0:26:19.95,Default,,0000,0190,0000,,Điểm mù, đúng đấy.\NNhưng tử huyệt, không hẳn đâu. Dialogue: 0,0:26:21.17,0:26:24.07,Default,,0190,0000,0000,,Có cách nào tiếp cận Night Fury\Nmà không để nó biết không ạ? Dialogue: 0,0:26:21.17,0:26:24.07,Default,,0000,0190,0000,,Có cách nào tiếp cận Night Fury\Nmà không để nó biết không ạ? Dialogue: 0,0:26:24.16,0:26:27.50,Default,,0190,0000,0000,,Chưa ai từng gặp nó mà sống sót để kể lại cả.\NGiờ thì đi vào trong đó mau! Dialogue: 0,0:26:24.16,0:26:27.50,Default,,0000,0190,0000,,Chưa ai từng gặp nó mà sống sót để kể lại cả.\NGiờ thì đi vào trong đó mau! Dialogue: 0,0:26:27.54,0:26:29.89,Default,,0190,0000,0000,,Cháu biết. Cháu biết.\NNhưng giả sử... Dialogue: 0,0:26:27.54,0:26:29.89,Default,,0000,0190,0000,,Cháu biết. Cháu biết.\NNhưng giả sử... Dialogue: 0,0:26:45.24,0:26:46.85,Default,,0190,0000,0000,,Cẩn thận, cô bé.\NHãy để tớ lo việc này. Dialogue: 0,0:26:45.24,0:26:46.85,Default,,0000,0190,0000,,Cẩn thận, cô bé.\NHãy để tớ lo việc này. Dialogue: 0,0:26:48.81,0:26:50.88,Default,,0190,0000,0000,,Mặt trời làm tớ lóa mắt, Astrid. Dialogue: 0,0:26:48.81,0:26:50.88,Default,,0000,0190,0000,,Mặt trời làm tớ lóa mắt, Astrid. Dialogue: 0,0:26:51.43,0:26:53.02,Default,,0190,0000,0000,,Cậu muốn tớ làm gì?\NChặn mặt trời lại hả? Dialogue: 0,0:26:51.43,0:26:53.02,Default,,0000,0190,0000,,Cậu muốn tớ làm gì?\NChặn mặt trời lại hả? Dialogue: 0,0:26:53.12,0:26:55.38,Default,,0190,0000,0000,,Tớ không thể làm thế.\NTớ không có thời gian. Dialogue: 0,0:26:53.12,0:26:55.38,Default,,0000,0190,0000,,Tớ không thể làm thế.\NTớ không có thời gian. Dialogue: 0,0:27:02.14,0:27:05.11,Default,,0190,0000,0000,,- Có ai từng thấy nó đang chợp mắt chưa?\N- Nấc Cụt! Dialogue: 0,0:27:02.14,0:27:05.11,Default,,0000,0190,0000,,- Có ai từng thấy nó đang chợp mắt chưa?\N- Nấc Cụt! Dialogue: 0,0:27:07.04,0:27:08.13,Default,,0190,0000,0000,,Nấc Cụt! Dialogue: 0,0:27:07.04,0:27:08.13,Default,,0000,0190,0000,,Nấc Cụt! Dialogue: 0,0:27:11.04,0:27:14.30,Default,,0190,0000,0000,,- Tình yêu trên chiến trường kia.\N- Cậu ấy có thể làm tốt hơn. Dialogue: 0,0:27:11.04,0:27:14.30,Default,,0000,0190,0000,,- Tình yêu trên chiến trường kia.\N- Cậu ấy có thể làm tốt hơn. Dialogue: 0,0:27:14.33,0:27:16.59,Default,,0190,0000,0000,,Hãy để tớ... Sao cậu không... Dialogue: 0,0:27:14.33,0:27:16.59,Default,,0000,0190,0000,,Hãy để tớ... Sao cậu không... Dialogue: 0,0:27:25.84,0:27:27.35,Default,,0190,0000,0000,,Làm tốt lắm, Astrid. Dialogue: 0,0:27:25.84,0:27:27.35,Default,,0000,0190,0000,,Làm tốt lắm, Astrid. Dialogue: 0,0:27:29.12,0:27:31.50,Default,,0190,0000,0000,,Với cậu đây chỉ là 1 trò đùa thôi hả? Dialogue: 0,0:27:29.12,0:27:31.50,Default,,0000,0190,0000,,Với cậu đây chỉ là 1 trò đùa thôi hả? Dialogue: 0,0:27:32.24,0:27:34.88,Default,,0190,0000,0000,,Trận chiến của các bậc cha mẹ\Nsắp trở thành của chúng ta rồi. Dialogue: 0,0:27:32.24,0:27:34.88,Default,,0000,0190,0000,,Trận chiến của các bậc cha mẹ\Nsắp trở thành của chúng ta rồi. Dialogue: 0,0:27:34.96,0:27:37.45,Default,,0190,0000,0000,,Hãy suy nghĩ coi\Ncậu đứng về bên nào. Dialogue: 0,0:27:34.96,0:27:37.45,Default,,0000,0190,0000,,Hãy suy nghĩ coi\Ncậu đứng về bên nào. Dialogue: 0,0:28:58.23,0:29:01.15,Default,,0190,0000,0000,,Hả? Không có răng à? Dialogue: 0,0:28:58.23,0:29:01.15,Default,,0000,0190,0000,,Hả? Không có răng à? Dialogue: 0,0:29:01.28,0:29:03.78,Default,,0190,0000,0000,,Tao có thể thề là mày có... Dialogue: 0,0:29:01.28,0:29:03.78,Default,,0000,0190,0000,,Tao có thể thề là mày có... Dialogue: 0,0:29:06.19,0:29:08.10,Default,,0190,0000,0000,,...răng. Dialogue: 0,0:29:06.19,0:29:08.10,Default,,0000,0190,0000,,...răng. Dialogue: 0,0:29:09.39,0:29:12.46,Default,,0190,0000,0000,,Không, không, không. Dialogue: 0,0:29:09.39,0:29:12.46,Default,,0000,0190,0000,,Không, không, không. Dialogue: 0,0:29:14.22,0:29:16.29,Default,,0190,0000,0000,,Tao không còn con nào cả. Dialogue: 0,0:29:14.22,0:29:16.29,Default,,0000,0190,0000,,Tao không còn con nào cả. Dialogue: 0,0:33:12.33,0:33:16.27,Default,,0190,0000,0000,,Và chỉ với 1 cú vặn,\Nnó đã ngoạm lấy tay ta và nuốt trọn. Dialogue: 0,0:33:12.33,0:33:16.27,Default,,0000,0190,0000,,Và chỉ với 1 cú vặn,\Nnó đã ngoạm lấy tay ta và nuốt trọn. Dialogue: 0,0:33:16.27,0:33:19.62,Default,,0190,0000,0000,,Ta thấy được vẻ mặt của nó.\NThịt ta chắc hẳn phải ngon lắm. Dialogue: 0,0:33:16.27,0:33:19.62,Default,,0000,0190,0000,,Ta thấy được vẻ mặt của nó.\NThịt ta chắc hẳn phải ngon lắm. Dialogue: 0,0:33:19.74,0:33:22.08,Default,,0190,0000,0000,,Chắc chắn nó đã kể lại với đồng bọn,\Nvì chỉ 1 tháng sau... Dialogue: 0,0:33:19.74,0:33:22.08,Default,,0000,0190,0000,,Chắc chắn nó đã kể lại với đồng bọn,\Nvì chỉ 1 tháng sau... Dialogue: 0,0:33:22.12,0:33:24.16,Default,,0190,0000,0000,,...ta lại bị 1 con khác ăn mất chân. Dialogue: 0,0:33:22.12,0:33:24.16,Default,,0000,0190,0000,,...ta lại bị 1 con khác ăn mất chân. Dialogue: 0,0:33:25.55,0:33:28.53,Default,,0190,0000,0000,,Chuyện đó không kì quặc sao, khi nghĩ rằng\Ntay mình ở trong bụng một con rồng? Dialogue: 0,0:33:25.55,0:33:28.53,Default,,0000,0190,0000,,Chuyện đó không kì quặc sao, khi nghĩ rằng\Ntay mình ở trong bụng một con rồng? Dialogue: 0,0:33:28.61,0:33:30.37,Default,,0190,0000,0000,,Như kiểu nếu não còn\Nđiều khiển được cánh tay ấy... Dialogue: 0,0:33:28.61,0:33:30.37,Default,,0000,0190,0000,,Như kiểu nếu não còn\Nđiều khiển được cánh tay ấy... Dialogue: 0,0:33:30.42,0:33:32.44,Default,,0190,0000,0000,,...thì ta đã có thể\Ngiết con rồng từ bên trong... Dialogue: 0,0:33:30.42,0:33:32.44,Default,,0000,0190,0000,,...thì ta đã có thể\Ngiết con rồng từ bên trong... Dialogue: 0,0:33:32.49,0:33:34.62,Default,,0190,0000,0000,,...bằng cách bóp nát trái tim\Nhoặc đại loại thế. Dialogue: 0,0:33:32.49,0:33:34.62,Default,,0000,0190,0000,,...bằng cách bóp nát trái tim\Nhoặc đại loại thế. Dialogue: 0,0:33:34.63,0:33:36.73,Default,,0190,0000,0000,,Cháu thề là cháu đang rất tức giận. Dialogue: 0,0:33:34.63,0:33:36.73,Default,,0000,0190,0000,,Cháu thề là cháu đang rất tức giận. Dialogue: 0,0:33:36.79,0:33:39.67,Default,,0190,0000,0000,,Cháu sẽ trả thù cho cả cánh tay\Nlẫn bàn chân xinh đẹp của bác. Dialogue: 0,0:33:36.79,0:33:39.67,Default,,0000,0190,0000,,Cháu sẽ trả thù cho cả cánh tay\Nlẫn bàn chân xinh đẹp của bác. Dialogue: 0,0:33:39.67,0:33:43.21,Default,,0190,0000,0000,,Cháu sẽ chặt đứt chân mọi con rồng\Ncháu gặp phải...bằng hàm răng của cháu. Dialogue: 0,0:33:39.67,0:33:43.21,Default,,0000,0190,0000,,Cháu sẽ chặt đứt chân mọi con rồng\Ncháu gặp phải...bằng hàm răng của cháu. Dialogue: 0,0:33:43.42,0:33:47.31,Default,,0190,0000,0000,,Không. Cái các cháu thực sự cần\Nlà cánh và đuôi rồng. Dialogue: 0,0:33:43.42,0:33:47.31,Default,,0000,0190,0000,,Không. Cái các cháu thực sự cần\Nlà cánh và đuôi rồng. Dialogue: 0,0:33:47.31,0:33:49.93,Default,,0190,0000,0000,,Nếu nó không thể bay,\Nnó sẽ không thể chuồn đi được. Dialogue: 0,0:33:47.31,0:33:49.93,Default,,0000,0190,0000,,Nếu nó không thể bay,\Nnó sẽ không thể chuồn đi được. Dialogue: 0,0:33:50.19,0:33:52.97,Default,,0190,0000,0000,,- 1 con rồng không bay được là 1 con rồng chết.\N- Vâng. Dialogue: 0,0:33:50.19,0:33:52.97,Default,,0000,0190,0000,,- 1 con rồng không bay được là 1 con rồng chết.\N- Vâng. Dialogue: 0,0:33:55.48,0:33:57.97,Default,,0190,0000,0000,,Được rồi. Bác đi ngủ đây. Dialogue: 0,0:33:55.48,0:33:57.97,Default,,0000,0190,0000,,Được rồi. Bác đi ngủ đây. Dialogue: 0,0:33:58.13,0:34:02.10,Default,,0190,0000,0000,,Các cháu cũng nên ngủ đi. Mai chúng ta sẽ\Nchiến đấu với mấy anh bạn bé bự. Dialogue: 0,0:33:58.13,0:34:02.10,Default,,0000,0190,0000,,Các cháu cũng nên ngủ đi. Mai chúng ta sẽ\Nchiến đấu với mấy anh bạn bé bự. Dialogue: 0,0:34:02.10,0:34:05.78,Default,,0190,0000,0000,,Chậm nhưng chắc, chúng ta đang tiến gần đến\Nvới con Monstruous Nightmare. Dialogue: 0,0:34:02.10,0:34:05.78,Default,,0000,0190,0000,,Chậm nhưng chắc, chúng ta đang tiến gần đến\Nvới con Monstruous Nightmare. Dialogue: 0,0:34:06.07,0:34:08.55,Default,,0190,0000,0000,,Nhưng ai sẽ có vinh dự\Nđược giết nó nào? Dialogue: 0,0:34:06.07,0:34:08.55,Default,,0000,0190,0000,,Nhưng ai sẽ có vinh dự\Nđược giết nó nào? Dialogue: 0,0:34:08.55,0:34:12.02,Default,,0190,0000,0000,,Đó sẽ là tớ. Định mệnh của tớ\Nlà như thế. Hiểu không? Dialogue: 0,0:34:08.55,0:34:12.02,Default,,0000,0190,0000,,Đó sẽ là tớ. Định mệnh của tớ\Nlà như thế. Hiểu không? Dialogue: 0,0:34:12.54,0:34:16.01,Default,,0190,0000,0000,,- Mẹ cậu cho phép cậu xăm mình hả?\N- Không phải xăm, vết bớt đấy. Dialogue: 0,0:34:12.54,0:34:16.01,Default,,0000,0190,0000,,- Mẹ cậu cho phép cậu xăm mình hả?\N- Không phải xăm, vết bớt đấy. Dialogue: 0,0:34:16.41,0:34:19.74,Default,,0190,0000,0000,,Hồi nào đến giờ em có thấy\Nvết bớt ở đó đâu. Dialogue: 0,0:34:16.41,0:34:19.74,Default,,0000,0190,0000,,Hồi nào đến giờ em có thấy\Nvết bớt ở đó đâu. Dialogue: 0,0:34:19.84,0:34:23.53,Default,,0190,0000,0000,,Có chứ. Chỉ là trước đây em chưa từng\Nnhìn phía bên trái của anh thôi. Dialogue: 0,0:34:19.84,0:34:23.53,Default,,0000,0190,0000,,Có chứ. Chỉ là trước đây em chưa từng\Nnhìn phía bên trái của anh thôi. Dialogue: 0,0:35:04.24,0:35:07.91,Default,,0190,0000,0000,,Này, Sún Tất. Tao có mang\Nbữa sáng đến cho mày nè. Dialogue: 0,0:35:04.24,0:35:07.91,Default,,0000,0190,0000,,Này, Sún Tất. Tao có mang\Nbữa sáng đến cho mày nè. Dialogue: 0,0:35:07.91,0:35:10.34,Default,,0190,0000,0000,,Tao hi vọng...\Nhi vọng là mày đang đói. Dialogue: 0,0:35:07.91,0:35:10.34,Default,,0000,0190,0000,,Tao hi vọng...\Nhi vọng là mày đang đói. Dialogue: 0,0:35:11.90,0:35:14.32,Default,,0190,0000,0000,,Được rồi. A, thật là tanh quá. Dialogue: 0,0:35:11.90,0:35:14.32,Default,,0000,0190,0000,,Được rồi. A, thật là tanh quá. Dialogue: 0,0:35:14.62,0:35:17.55,Default,,0190,0000,0000,,Ở đây có 1 ít cá hồi,\Ncá tuyết Iceland tuyệt ngon... Dialogue: 0,0:35:14.62,0:35:17.55,Default,,0000,0190,0000,,Ở đây có 1 ít cá hồi,\Ncá tuyết Iceland tuyệt ngon... Dialogue: 0,0:35:17.55,0:35:19.60,Default,,0190,0000,0000,,...và cả 1 con lươn xông khói nữa. Dialogue: 0,0:35:17.55,0:35:19.60,Default,,0000,0190,0000,,...và cả 1 con lươn xông khói nữa. Dialogue: 0,0:35:25.29,0:35:26.84,Default,,0190,0000,0000,,Không, không, không. Dialogue: 0,0:35:25.29,0:35:26.84,Default,,0000,0190,0000,,Không, không, không. Dialogue: 0,0:35:26.84,0:35:28.99,Default,,0190,0000,0000,,Được rồi. Dialogue: 0,0:35:26.84,0:35:28.99,Default,,0000,0190,0000,,Được rồi. Dialogue: 0,0:35:28.99,0:35:31.68,Default,,0190,0000,0000,,Ừ, thật tình tao cũng\Nchẳng thích món lươn lắm. Dialogue: 0,0:35:28.99,0:35:31.68,Default,,0000,0190,0000,,Ừ, thật tình tao cũng\Nchẳng thích món lươn lắm. Dialogue: 0,0:35:35.20,0:35:39.08,Default,,0190,0000,0000,,Đúng rồi. Toàn là thứ ngon lành cả đấy. Dialogue: 0,0:35:35.20,0:35:39.08,Default,,0000,0190,0000,,Đúng rồi. Toàn là thứ ngon lành cả đấy. Dialogue: 0,0:35:39.08,0:35:41.02,Default,,0190,0000,0000,,Đừng để ý đến tao làm gì. Dialogue: 0,0:35:39.08,0:35:41.02,Default,,0000,0190,0000,,Đừng để ý đến tao làm gì. Dialogue: 0,0:35:41.02,0:35:45.60,Default,,0190,0000,0000,,Tao sẽ lùi ra sau này\Nvà lo việc của riêng tao vậy nhé. Dialogue: 0,0:35:41.02,0:35:45.60,Default,,0000,0190,0000,,Tao sẽ lùi ra sau này\Nvà lo việc của riêng tao vậy nhé. Dialogue: 0,0:35:58.17,0:35:59.62,Default,,0190,0000,0000,,Không sao đâu mà. Dialogue: 0,0:35:58.17,0:35:59.62,Default,,0000,0190,0000,,Không sao đâu mà. Dialogue: 0,0:36:08.94,0:36:10.40,Default,,0190,0000,0000,,Được rồi. Được rồi. Dialogue: 0,0:36:08.94,0:36:10.40,Default,,0000,0190,0000,,Được rồi. Được rồi. Dialogue: 0,0:36:24.53,0:36:27.65,Default,,0190,0000,0000,,Được đấy. Trông cũng không tệ.\NHi vọng nó sẽ hoạt động. Dialogue: 0,0:36:24.53,0:36:27.65,Default,,0000,0190,0000,,Được đấy. Trông cũng không tệ.\NHi vọng nó sẽ hoạt động. Dialogue: 0,0:36:32.12,0:36:34.26,Default,,0190,0000,0000,,Không! Không! Không! Dialogue: 0,0:36:32.12,0:36:34.26,Default,,0000,0190,0000,,Không! Không! Không! Dialogue: 0,0:36:44.51,0:36:46.68,Default,,0190,0000,0000,,Ôi trời ơi!\NNó hoạt động thật này! Dialogue: 0,0:36:44.51,0:36:46.68,Default,,0000,0190,0000,,Ôi trời ơi!\NNó hoạt động thật này! Dialogue: 0,0:36:53.16,0:36:55.48,Default,,0190,0000,0000,,Có thế chứ!\NMình đã làm được điều đó. Dialogue: 0,0:36:53.16,0:36:55.48,Default,,0000,0190,0000,,Có thế chứ!\NMình đã làm được điều đó. Dialogue: 0,0:37:08.23,0:37:10.31,Default,,0190,0000,0000,,Bài học hôm nay là về\Nhoạt động nhóm. Dialogue: 0,0:37:08.23,0:37:10.31,Default,,0000,0190,0000,,Bài học hôm nay là về\Nhoạt động nhóm. Dialogue: 0,0:37:13.17,0:37:16.42,Default,,0190,0000,0000,,Nếu đầu rồng bị ướt,\Nnó sẽ không thể phun ra lửa. Dialogue: 0,0:37:13.17,0:37:16.42,Default,,0000,0190,0000,,Nếu đầu rồng bị ướt,\Nnó sẽ không thể phun ra lửa. Dialogue: 0,0:37:16.42,0:37:20.23,Default,,0190,0000,0000,,Nhưng con Zippleback Gớm Ghiếc\Nlại rất cáo già. Dialogue: 0,0:37:16.42,0:37:20.23,Default,,0000,0190,0000,,Nhưng con Zippleback Gớm Ghiếc\Nlại rất cáo già. Dialogue: 0,0:37:20.62,0:37:24.56,Default,,0190,0000,0000,,1 đầu phun ra khí còn đầu kia\Nsẽ đốt cháy lượng khí đó. Dialogue: 0,0:37:20.62,0:37:24.56,Default,,0000,0190,0000,,1 đầu phun ra khí còn đầu kia\Nsẽ đốt cháy lượng khí đó. Dialogue: 0,0:37:25.04,0:37:27.40,Default,,0190,0000,0000,,Nhiệm vụ của các cháu\Nlà phải phân biệt 2 đầu đó. Dialogue: 0,0:37:25.04,0:37:27.40,Default,,0000,0190,0000,,Nhiệm vụ của các cháu\Nlà phải phân biệt 2 đầu đó. Dialogue: 0,0:37:28.08,0:37:31.08,Default,,0190,0000,0000,,Hàm răng sắc lẹm như lưỡ dao và\Nphun độc con mồi trước khi tiêu hóa. Dialogue: 0,0:37:28.08,0:37:31.08,Default,,0000,0190,0000,,Hàm răng sắc lẹm như lưỡ dao và\Nphun độc con mồi trước khi tiêu hóa. Dialogue: 0,0:37:31.44,0:37:33.48,Default,,0190,0000,0000,,Thích tấn công kiểu mai phục\Nvà nghiền nát nạn nhân. Dialogue: 0,0:37:31.44,0:37:33.48,Default,,0000,0190,0000,,Thích tấn công kiểu mai phục\Nvà nghiền nát nạn nhân. Dialogue: 0,0:37:33.68,0:37:35.36,Default,,0190,0000,0000,,Cậu làm ơn thôi đi được không? Dialogue: 0,0:37:33.68,0:37:35.36,Default,,0000,0190,0000,,Cậu làm ơn thôi đi được không? Dialogue: 0,0:37:39.50,0:37:44.55,Default,,0190,0000,0000,,Nếu cả 2 đầu của con rồng đó\Nxuất hiện, tớ sẽ... Kìa! Dialogue: 0,0:37:39.50,0:37:44.55,Default,,0000,0190,0000,,Nếu cả 2 đầu của con rồng đó\Nxuất hiện, tớ sẽ... Kìa! Dialogue: 0,0:37:45.90,0:37:47.68,Default,,0190,0000,0000,,Này, là chúng tớ đây, đồ ngốc. Dialogue: 0,0:37:45.90,0:37:47.68,Default,,0000,0190,0000,,Này, là chúng tớ đây, đồ ngốc. Dialogue: 0,0:37:47.68,0:37:51.03,Default,,0190,0000,0000,,Mông của các cậu đang phình ra đấy.\NBọn tớ cứ tưởng 2 cậu là rồng cơ. Dialogue: 0,0:37:47.68,0:37:51.03,Default,,0000,0190,0000,,Mông của các cậu đang phình ra đấy.\NBọn tớ cứ tưởng 2 cậu là rồng cơ. Dialogue: 0,0:37:51.25,0:37:55.37,Default,,0190,0000,0000,,Không có gì là sai trái\Nvới 1 cặp mông to như rồng... Dialogue: 0,0:37:51.25,0:37:55.37,Default,,0000,0190,0000,,Không có gì là sai trái\Nvới 1 cặp mông to như rồng... Dialogue: 0,0:37:58.53,0:37:59.81,Default,,0190,0000,0000,,Chờ đã... Dialogue: 0,0:37:58.53,0:37:59.81,Default,,0000,0190,0000,,Chờ đã... Dialogue: 0,0:38:01.67,0:38:04.96,Default,,0190,0000,0000,,Ôi! Đau quá! Đau quá đi mất! Dialogue: 0,0:38:01.67,0:38:04.96,Default,,0000,0190,0000,,Ôi! Đau quá! Đau quá đi mất! Dialogue: 0,0:38:05.00,0:38:08.09,Default,,0190,0000,0000,,Cơ hội sống sót đang giảm xuống\Nchỉ còn 1 con số. Dialogue: 0,0:38:05.00,0:38:08.09,Default,,0000,0190,0000,,Cơ hội sống sót đang giảm xuống\Nchỉ còn 1 con số. Dialogue: 0,0:38:15.36,0:38:16.26,Default,,0190,0000,0000,,Ô, nhầm đầu rồi. Dialogue: 0,0:38:15.36,0:38:16.26,Default,,0000,0190,0000,,Ô, nhầm đầu rồi. Dialogue: 0,0:38:17.44,0:38:18.28,Default,,0190,0000,0000,,Fishlegs! Dialogue: 0,0:38:17.44,0:38:18.28,Default,,0000,0190,0000,,Fishlegs! Dialogue: 0,0:38:22.04,0:38:23.26,Default,,0190,0000,0000,,Làm đi Nấc Cụt! Dialogue: 0,0:38:22.04,0:38:23.26,Default,,0000,0190,0000,,Làm đi Nấc Cụt! Dialogue: 0,0:38:25.52,0:38:27.24,Default,,0190,0000,0000,,Không phải chứ. Dialogue: 0,0:38:25.52,0:38:27.24,Default,,0000,0190,0000,,Không phải chứ. Dialogue: 0,0:38:31.86,0:38:33.04,Default,,0190,0000,0000,,Nấc Cụt! Dialogue: 0,0:38:31.86,0:38:33.04,Default,,0000,0190,0000,,Nấc Cụt! Dialogue: 0,0:38:35.09,0:38:37.92,Default,,0190,0000,0000,,Lùi lại! Lùi lại mau! Dialogue: 0,0:38:35.09,0:38:37.92,Default,,0000,0190,0000,,Lùi lại! Lùi lại mau! Dialogue: 0,0:38:38.53,0:38:40.09,Default,,0190,0000,0000,,Đừng có khiến tao phải\Nnhắc lại lần nữa nhé. Dialogue: 0,0:38:38.53,0:38:40.09,Default,,0000,0190,0000,,Đừng có khiến tao phải\Nnhắc lại lần nữa nhé. Dialogue: 0,0:38:40.29,0:38:43.56,Default,,0190,0000,0000,,Ừ, đúng thế.\NQuay trở về chuồng của tụi bay đi. Dialogue: 0,0:38:40.29,0:38:43.56,Default,,0000,0190,0000,,Ừ, đúng thế.\NQuay trở về chuồng của tụi bay đi. Dialogue: 0,0:38:44.81,0:38:47.95,Default,,0190,0000,0000,,Giờ thì suy nghĩ về những gì\Ntụi bay đã làm đi. Dialogue: 0,0:38:44.81,0:38:47.95,Default,,0000,0190,0000,,Giờ thì suy nghĩ về những gì\Ntụi bay đã làm đi. Dialogue: 0,0:38:56.58,0:38:58.49,Default,,0190,0000,0000,,Được chưa ạ?\NChúng ta xong bài chưa? Dialogue: 0,0:38:56.58,0:38:58.49,Default,,0000,0190,0000,,Được chưa ạ?\NChúng ta xong bài chưa? Dialogue: 0,0:38:58.49,0:39:01.39,Default,,0190,0000,0000,,Bởi vì tớ còn 1 số việc cần phải... Dialogue: 0,0:38:58.49,0:39:01.39,Default,,0000,0190,0000,,Bởi vì tớ còn 1 số việc cần phải... Dialogue: 0,0:39:01.40,0:39:03.88,Default,,0190,0000,0000,,Thôi. Hẹn mai\Ngặp lại mọi người nhé. Dialogue: 0,0:39:01.40,0:39:03.88,Default,,0000,0190,0000,,Thôi. Hẹn mai\Ngặp lại mọi người nhé. Dialogue: 0,0:39:15.58,0:39:16.61,Default,,0190,0000,0000,,Này! Dialogue: 0,0:39:15.58,0:39:16.61,Default,,0000,0190,0000,,Này! Dialogue: 0,0:39:56.28,0:39:58.47,Default,,0190,0000,0000,,- Này, cái gì vậy?\N- Sao cậu làm được như thế? Dialogue: 0,0:39:56.28,0:39:58.47,Default,,0000,0190,0000,,- Này, cái gì vậy?\N- Sao cậu làm được như thế? Dialogue: 0,0:39:58.62,0:40:01.82,Default,,0190,0000,0000,,Tớ để quên rìu ở đấu trường rồi.\NMọi người đi trước đi. Dialogue: 0,0:39:58.62,0:40:01.82,Default,,0000,0190,0000,,Tớ để quên rìu ở đấu trường rồi.\NMọi người đi trước đi. Dialogue: 0,0:40:01.82,0:40:03.99,Default,,0190,0000,0000,,Tớ sẽ đuổi theo sau. Dialogue: 0,0:40:01.82,0:40:03.99,Default,,0000,0190,0000,,Tớ sẽ đuổi theo sau. Dialogue: 0,0:40:43.32,0:40:45.11,Default,,0190,0000,0000,,Hãy gặp gỡ Terrible Terror. Dialogue: 0,0:40:43.32,0:40:45.11,Default,,0000,0190,0000,,Hãy gặp gỡ Terrible Terror. Dialogue: 0,0:40:47.18,0:40:48.59,Default,,0190,0000,0000,,Kích cỡ con này giống như... Dialogue: 0,0:40:47.18,0:40:48.59,Default,,0000,0190,0000,,Kích cỡ con này giống như... Dialogue: 0,0:40:49.32,0:40:50.68,Default,,0190,0000,0000,,Ôi! Lôi nó ra đi! Dialogue: 0,0:40:49.32,0:40:50.68,Default,,0000,0190,0000,,Ôi! Lôi nó ra đi! Dialogue: 0,0:40:52.13,0:40:54.02,Default,,0190,0000,0000,,Ôi đau quá! Đau quá đi mất! Dialogue: 0,0:40:52.13,0:40:54.02,Default,,0000,0190,0000,,Ôi đau quá! Đau quá đi mất! Dialogue: 0,0:40:57.68,0:40:59.60,Default,,0190,0000,0000,,Tuyệt. Cậu ta còn\Ngiỏi hơn cả cậu nữa. Dialogue: 0,0:40:57.68,0:40:59.60,Default,,0000,0190,0000,,Tuyệt. Cậu ta còn\Ngiỏi hơn cả cậu nữa. Dialogue: 0,0:41:42.00,0:41:42.87,Default,,0190,0000,0000,,Cái gì? Dialogue: 0,0:41:42.00,0:41:42.87,Default,,0000,0190,0000,,Cái gì? Dialogue: 0,0:41:45.00,0:41:46.37,Default,,0190,0000,0000,,Tuyệt thật. Dialogue: 0,0:41:45.00,0:41:46.37,Default,,0000,0190,0000,,Tuyệt thật. Dialogue: 0,0:41:47.19,0:41:48.25,Default,,0190,0000,0000,,Nấc Cụt. Dialogue: 0,0:41:47.19,0:41:48.25,Default,,0000,0190,0000,,Nấc Cụt. Dialogue: 0,0:42:03.84,0:42:06.03,Default,,0190,0000,0000,,Nấc Cụt?\NCậu ở trong đó hả? Dialogue: 0,0:42:03.84,0:42:06.03,Default,,0000,0190,0000,,Nấc Cụt?\NCậu ở trong đó hả? Dialogue: 0,0:42:07.74,0:42:11.62,Default,,0190,0000,0000,,A, Astrid.\NChào cậu, Astrid. Chào. Dialogue: 0,0:42:07.74,0:42:11.62,Default,,0000,0190,0000,,A, Astrid.\NChào cậu, Astrid. Chào. Dialogue: 0,0:42:11.71,0:42:13.19,Default,,0190,0000,0000,,Thường thì tớ không quan tâm đến\Nchuyện người khác làm... Dialogue: 0,0:42:11.71,0:42:13.19,Default,,0000,0190,0000,,Thường thì tớ không quan tâm đến\Nchuyện người khác làm... Dialogue: 0,0:42:13.19,0:42:15.62,Default,,0190,0000,0000,,...nhưng cậu đang xử sự\N1 cách rất kì quặc. Dialogue: 0,0:42:13.19,0:42:15.62,Default,,0000,0190,0000,,...nhưng cậu đang xử sự\N1 cách rất kì quặc. Dialogue: 0,0:42:16.65,0:42:18.44,Default,,0190,0000,0000,,Còn kì quặc hơn nữa. Dialogue: 0,0:42:16.65,0:42:18.44,Default,,0000,0190,0000,,Còn kì quặc hơn nữa. Dialogue: 0,0:42:46.58,0:42:48.02,Default,,0190,0000,0000,,Hi vọng ít nhất ông tìm ra\N1 hang ổ của chúng? Dialogue: 0,0:42:46.58,0:42:48.02,Default,,0000,0190,0000,,Hi vọng ít nhất ông tìm ra\N1 hang ổ của chúng? Dialogue: 0,0:42:48.23,0:42:49.85,Default,,0190,0000,0000,,Thậm chí không chút manh mối. Dialogue: 0,0:42:48.23,0:42:49.85,Default,,0000,0190,0000,,Thậm chí không chút manh mối. Dialogue: 0,0:42:50.58,0:42:51.92,Default,,0190,0000,0000,,Tuyệt thật. Dialogue: 0,0:42:50.58,0:42:51.92,Default,,0000,0190,0000,,Tuyệt thật. Dialogue: 0,0:42:51.92,0:42:54.08,Default,,0190,0000,0000,,Hi vọng là ông đạt được\Nnhiều thành công hơn tôi. Dialogue: 0,0:42:51.92,0:42:54.08,Default,,0000,0190,0000,,Hi vọng là ông đạt được\Nnhiều thành công hơn tôi. Dialogue: 0,0:42:54.08,0:42:56.89,Default,,0190,0000,0000,,Nếu thành công ở đây là về\Nvấn đề dạy dỗ thằng bé... Dialogue: 0,0:42:54.08,0:42:56.89,Default,,0000,0190,0000,,Nếu thành công ở đây là về\Nvấn đề dạy dỗ thằng bé... Dialogue: 0,0:42:56.96,0:42:58.14,Default,,0190,0000,0000,,...thì, vâng. Dialogue: 0,0:42:56.96,0:42:58.14,Default,,0000,0190,0000,,...thì, vâng. Dialogue: 0,0:42:58.45,0:43:02.03,Default,,0190,0000,0000,,Chúc mừng, Stoick. Mọi người đều thấy\Nnhư trút được gánh nặng. Dialogue: 0,0:42:58.45,0:43:02.03,Default,,0000,0190,0000,,Chúc mừng, Stoick. Mọi người đều thấy\Nnhư trút được gánh nặng. Dialogue: 0,0:43:02.19,0:43:03.99,Default,,0190,0000,0000,,Lịch sử đã sang trang rồi,\Nđúng không nào? Dialogue: 0,0:43:02.19,0:43:03.99,Default,,0000,0190,0000,,Lịch sử đã sang trang rồi,\Nđúng không nào? Dialogue: 0,0:43:05.66,0:43:05.66,Default,,0190,0000,0000,,Sẽ không ai nhớ đến\Ncái thứ phiền toái xưa cũ đó nữa. Dialogue: 0,0:43:05.66,0:43:05.66,Default,,0000,0190,0000,,Sẽ không ai nhớ đến\Ncái thứ phiền toái xưa cũ đó nữa. Dialogue: 0,0:43:05.79,0:43:07.86,Default,,0190,0000,0000,,Cả làng đang tổ chức\N1 bữa tiệc để ăn mừng. Dialogue: 0,0:43:05.79,0:43:07.86,Default,,0000,0190,0000,,Cả làng đang tổ chức\N1 bữa tiệc để ăn mừng. Dialogue: 0,0:43:07.86,0:43:09.67,Default,,0190,0000,0000,,- Đúng, đúng!\N- Đến đây nào! Dialogue: 0,0:43:07.86,0:43:09.67,Default,,0000,0190,0000,,- Đúng, đúng!\N- Đến đây nào! Dialogue: 0,0:43:09.74,0:43:10.56,Default,,0190,0000,0000,,Nó đi rồi à? Dialogue: 0,0:43:09.74,0:43:10.56,Default,,0000,0190,0000,,Nó đi rồi à? Dialogue: 0,0:43:10.56,0:43:15.18,Default,,0190,0000,0000,,Vâng, hầu như chiều nay cũng vậy.\NNhưng cũng chẳng trách nó được. Dialogue: 0,0:43:10.56,0:43:15.18,Default,,0000,0190,0000,,Vâng, hầu như chiều nay cũng vậy.\NNhưng cũng chẳng trách nó được. Dialogue: 0,0:43:15.26,0:43:17.01,Default,,0190,0000,0000,,Cuộc sống của người nổi tiếng\Nmệt mỏi dữ lắm. Dialogue: 0,0:43:15.26,0:43:17.01,Default,,0000,0190,0000,,Cuộc sống của người nổi tiếng\Nmệt mỏi dữ lắm. Dialogue: 0,0:43:17.01,0:43:20.58,Default,,0190,0000,0000,,Lúc nào nó cũng bị bao vây\Nbởi 1 đàn những người hâm mộ mới. Dialogue: 0,0:43:17.01,0:43:20.58,Default,,0000,0190,0000,,Lúc nào nó cũng bị bao vây\Nbởi 1 đàn những người hâm mộ mới. Dialogue: 0,0:43:21.32,0:43:22.90,Default,,0190,0000,0000,,- Nấc Cụt á?\N- Chứ ông nghĩ là ai hả? Dialogue: 0,0:43:21.32,0:43:22.90,Default,,0000,0190,0000,,- Nấc Cụt á?\N- Chứ ông nghĩ là ai hả? Dialogue: 0,0:43:23.21,0:43:26.42,Default,,0190,0000,0000,,Nó có cách riêng để\Nđương đầu với lũ ác thú. Dialogue: 0,0:43:23.21,0:43:26.42,Default,,0000,0190,0000,,Nó có cách riêng để\Nđương đầu với lũ ác thú. Dialogue: 0,0:43:34.61,0:43:38.15,Default,,0190,0000,0000,,Nào anh bạn, ta sẽ bay thật êm\Nvà nhẹ nhàng thôi nhé. Dialogue: 0,0:43:34.61,0:43:38.15,Default,,0000,0190,0000,,Nào anh bạn, ta sẽ bay thật êm\Nvà nhẹ nhàng thôi nhé. Dialogue: 0,0:43:38.15,0:43:41.87,Default,,0190,0000,0000,,Đi nào. Đi nào\NTư thế số 3. Không, 4 chứ. Dialogue: 0,0:43:38.15,0:43:41.87,Default,,0000,0190,0000,,Đi nào. Đi nào\NTư thế số 3. Không, 4 chứ. Dialogue: 0,0:44:01.91,0:44:03.48,Default,,0190,0000,0000,,Đến lúc rồi. Tới đi. Dialogue: 0,0:44:01.91,0:44:03.48,Default,,0000,0190,0000,,Đến lúc rồi. Tới đi. Dialogue: 0,0:44:10.37,0:44:11.75,Default,,0190,0000,0000,,Tới nào, anh bạn. Tới nào. Dialogue: 0,0:44:10.37,0:44:11.75,Default,,0000,0190,0000,,Tới nào, anh bạn. Tới nào. Dialogue: 0,0:44:20.46,0:44:22.39,Default,,0190,0000,0000,,Tuyệt! Thành công rồi! Dialogue: 0,0:44:20.46,0:44:22.39,Default,,0000,0190,0000,,Tuyệt! Thành công rồi! Dialogue: 0,0:44:26.60,0:44:27.73,Default,,0190,0000,0000,,Xin lỗi. Dialogue: 0,0:44:26.60,0:44:27.73,Default,,0000,0190,0000,,Xin lỗi. Dialogue: 0,0:44:30.38,0:44:31.55,Default,,0190,0000,0000,,Là lỗi của tao. Dialogue: 0,0:44:30.38,0:44:31.55,Default,,0000,0190,0000,,Là lỗi của tao. Dialogue: 0,0:44:32.82,0:44:35.98,Default,,0190,0000,0000,,Được, tao sẵn sàng rồi đây.\NTư thế 4. Không, 3 chứ. Dialogue: 0,0:44:32.82,0:44:35.98,Default,,0000,0190,0000,,Được, tao sẵn sàng rồi đây.\NTư thế 4. Không, 3 chứ. Dialogue: 0,0:44:39.98,0:44:42.32,Default,,0190,0000,0000,,Có thế chứ! Tới đi bé ngoan! Dialogue: 0,0:44:39.98,0:44:42.32,Default,,0000,0190,0000,,Có thế chứ! Tới đi bé ngoan! Dialogue: 0,0:44:43.27,0:44:46.09,Default,,0190,0000,0000,,Thật quá tuyệt vời. Gió thổi qua... Dialogue: 0,0:44:43.27,0:44:46.09,Default,,0000,0190,0000,,Thật quá tuyệt vời. Gió thổi qua... Dialogue: 0,0:44:46.45,0:44:47.83,Default,,0190,0000,0000,,Bản vẽ! Dialogue: 0,0:44:46.45,0:44:47.83,Default,,0000,0190,0000,,Bản vẽ! Dialogue: 0,0:44:47.95,0:44:48.86,Default,,0190,0000,0000,,Dừng lại! Dialogue: 0,0:44:47.95,0:44:48.86,Default,,0000,0190,0000,,Dừng lại! Dialogue: 0,0:44:52.02,0:44:53.18,Default,,0190,0000,0000,,Không! Dialogue: 0,0:44:52.02,0:44:53.18,Default,,0000,0190,0000,,Không! Dialogue: 0,0:44:56.67,0:44:58.14,Default,,0190,0000,0000,,Chúa ơi! Chúa ơi! Dialogue: 0,0:44:56.67,0:44:58.14,Default,,0000,0190,0000,,Chúa ơi! Chúa ơi! Dialogue: 0,0:44:58.66,0:44:59.71,Default,,0190,0000,0000,,Ôi, không! Dialogue: 0,0:44:58.66,0:44:59.71,Default,,0000,0190,0000,,Ôi, không! Dialogue: 0,0:45:00.85,0:45:03.15,Default,,0190,0000,0000,,Tao không sao.\NMày phải tự định hướng đi. Dialogue: 0,0:45:00.85,0:45:03.15,Default,,0000,0190,0000,,Tao không sao.\NMày phải tự định hướng đi. Dialogue: 0,0:45:03.57,0:45:05.19,Default,,0190,0000,0000,,Được rồi. Không, không, không.\NQuay lại về phía tao đi! Dialogue: 0,0:45:03.57,0:45:05.19,Default,,0000,0190,0000,,Được rồi. Không, không, không.\NQuay lại về phía tao đi! Dialogue: 0,0:45:05.24,0:45:06.59,Default,,0190,0000,0000,,Quay lại về phía... Dialogue: 0,0:45:05.24,0:45:06.59,Default,,0000,0190,0000,,Quay lại về phía... Dialogue: 0,0:45:47.99,0:45:49.54,Default,,0190,0000,0000,,Tuyệt! Dialogue: 0,0:45:47.99,0:45:49.54,Default,,0000,0190,0000,,Tuyệt! Dialogue: 0,0:45:51.59,0:45:52.45,Default,,0190,0000,0000,,Không phải chứ. Dialogue: 0,0:45:51.59,0:45:52.45,Default,,0000,0190,0000,,Không phải chứ. Dialogue: 0,0:46:00.99,0:46:03.85,Default,,0190,0000,0000,,A, không cần đâu.\NCảm ơn. Tao có đây rồi. Dialogue: 0,0:46:00.99,0:46:03.85,Default,,0000,0190,0000,,A, không cần đâu.\NCảm ơn. Tao có đây rồi. Dialogue: 0,0:46:40.54,0:46:43.50,Default,,0190,0000,0000,,Bên trong mày\Nchống lửa không tốt lắm nhỉ? Dialogue: 0,0:46:40.54,0:46:43.50,Default,,0000,0190,0000,,Bên trong mày\Nchống lửa không tốt lắm nhỉ? Dialogue: 0,0:46:43.62,0:46:45.06,Default,,0190,0000,0000,,Của mày này. Dialogue: 0,0:46:43.62,0:46:45.06,Default,,0000,0190,0000,,Của mày này. Dialogue: 0,0:47:01.66,0:47:05.31,Default,,0190,0000,0000,,Tất cả những gì chúng tôi biết\Nvề các bạn đều sai hết. Dialogue: 0,0:47:01.66,0:47:05.31,Default,,0000,0190,0000,,Tất cả những gì chúng tôi biết\Nvề các bạn đều sai hết. Dialogue: 0,0:47:15.72,0:47:17.24,Default,,0190,0000,0000,,Cha! Cha đã về rồi. Dialogue: 0,0:47:15.72,0:47:17.24,Default,,0000,0190,0000,,Cha! Cha đã về rồi. Dialogue: 0,0:47:18.01,0:47:19.37,Default,,0190,0000,0000,,Bác Gobber không có ở đây, nên... Dialogue: 0,0:47:18.01,0:47:19.37,Default,,0000,0190,0000,,Bác Gobber không có ở đây, nên... Dialogue: 0,0:47:19.42,0:47:20.51,Default,,0190,0000,0000,,Ta biết. Dialogue: 0,0:47:19.42,0:47:20.51,Default,,0000,0190,0000,,Ta biết. Dialogue: 0,0:47:22.75,0:47:24.02,Default,,0190,0000,0000,,Ta đến là để tìm con. Dialogue: 0,0:47:22.75,0:47:24.02,Default,,0000,0190,0000,,Ta đến là để tìm con. Dialogue: 0,0:47:24.37,0:47:27.33,Default,,0190,0000,0000,,- Thế ạ?\N- Có những bí mật mà con đang giấu ta. Dialogue: 0,0:47:24.37,0:47:27.33,Default,,0000,0190,0000,,- Thế ạ?\N- Có những bí mật mà con đang giấu ta. Dialogue: 0,0:47:27.33,0:47:28.97,Default,,0190,0000,0000,,Con...à...con... Con á? Dialogue: 0,0:47:27.33,0:47:28.97,Default,,0000,0190,0000,,Con...à...con... Con á? Dialogue: 0,0:47:29.03,0:47:31.47,Default,,0190,0000,0000,,Con nghĩ con sẽ giấu ta\Nđược bao lâu nữa? Dialogue: 0,0:47:29.03,0:47:31.47,Default,,0000,0190,0000,,Con nghĩ con sẽ giấu ta\Nđược bao lâu nữa? Dialogue: 0,0:47:31.48,0:47:34.29,Default,,0190,0000,0000,,Con không...con...\Ncon không biết, nhưng... Dialogue: 0,0:47:31.48,0:47:34.29,Default,,0000,0190,0000,,Con không...con...\Ncon không biết, nhưng... Dialogue: 0,0:47:34.37,0:47:38.83,Default,,0190,0000,0000,,Không gì xảy ra trên hòn đảo này\Nmà ta lại không biết cả. Dialogue: 0,0:47:34.37,0:47:38.83,Default,,0000,0190,0000,,Không gì xảy ra trên hòn đảo này\Nmà ta lại không biết cả. Dialogue: 0,0:47:39.87,0:47:41.10,Default,,0190,0000,0000,,Thế nên... Dialogue: 0,0:47:39.87,0:47:41.10,Default,,0000,0190,0000,,Thế nên... Dialogue: 0,0:47:41.57,0:47:45.62,Default,,0190,0000,0000,,...chúng ta hãy nói về con rồng đó. Dialogue: 0,0:47:41.57,0:47:45.62,Default,,0000,0190,0000,,...chúng ta hãy nói về con rồng đó. Dialogue: 0,0:47:45.65,0:47:46.68,Default,,0190,0000,0000,,Chúa ơi. Dialogue: 0,0:47:45.65,0:47:46.68,Default,,0000,0190,0000,,Chúa ơi. Dialogue: 0,0:47:46.69,0:47:48.63,Default,,0190,0000,0000,,Cha à, con xin lỗi. Dialogue: 0,0:47:46.69,0:47:48.63,Default,,0000,0190,0000,,Cha à, con xin lỗi. Dialogue: 0,0:47:48.63,0:47:53.16,Default,,0190,0000,0000,,Con đã rất muốn kể cho cha nghe.\NChỉ là con không biết phải... Dialogue: 0,0:47:48.63,0:47:53.16,Default,,0000,0190,0000,,Con đã rất muốn kể cho cha nghe.\NChỉ là con không biết phải... Dialogue: 0,0:47:57.56,0:47:59.73,Default,,0190,0000,0000,,Cha...cha không nổi giận à? Dialogue: 0,0:47:57.56,0:47:59.73,Default,,0000,0190,0000,,Cha...cha không nổi giận à? Dialogue: 0,0:48:00.54,0:48:02.85,Default,,0190,0000,0000,,Cái gì chứ? Ta đã rất\Ntrông chờ vào điều đó. Dialogue: 0,0:48:00.54,0:48:02.85,Default,,0000,0190,0000,,Cái gì chứ? Ta đã rất\Ntrông chờ vào điều đó. Dialogue: 0,0:48:02.85,0:48:05.12,Default,,0190,0000,0000,,- Thật á?\N- Và tin ta đi... Dialogue: 0,0:48:02.85,0:48:05.12,Default,,0000,0190,0000,,- Thật á?\N- Và tin ta đi... Dialogue: 0,0:48:05.36,0:48:06.80,Default,,0190,0000,0000,,Mọi chuyện sẽ\Nchỉ trở nên tốt đẹp hơn thôi. Dialogue: 0,0:48:05.36,0:48:06.80,Default,,0000,0190,0000,,Mọi chuyện sẽ\Nchỉ trở nên tốt đẹp hơn thôi. Dialogue: 0,0:48:06.87,0:48:09.56,Default,,0190,0000,0000,,Cứ chờ cho đến lúc con moi ruột\N1 con Nadder lần đầu trong đời... Dialogue: 0,0:48:06.87,0:48:09.56,Default,,0000,0190,0000,,Cứ chờ cho đến lúc con moi ruột\N1 con Nadder lần đầu trong đời... Dialogue: 0,0:48:09.61,0:48:12.17,Default,,0190,0000,0000,,...và cưỡi trên cổ con Gronckle đầu tiên\Nvới 1 ngọn giáo. Dialogue: 0,0:48:09.61,0:48:12.17,Default,,0000,0190,0000,,...và cưỡi trên cổ con Gronckle đầu tiên\Nvới 1 ngọn giáo. Dialogue: 0,0:48:12.27,0:48:15.86,Default,,0190,0000,0000,,Ta sung sướng quá!\NKhông thể tin được đó lại là sự thật. Dialogue: 0,0:48:12.27,0:48:15.86,Default,,0000,0190,0000,,Ta sung sướng quá!\NKhông thể tin được đó lại là sự thật. Dialogue: 0,0:48:15.97,0:48:20.47,Default,,0190,0000,0000,,Trong tất cả những năm qua, người Viking\Ntệ nhất mà làng Berk từng chứng kiến... Dialogue: 0,0:48:15.97,0:48:20.47,Default,,0000,0190,0000,,Trong tất cả những năm qua, người Viking\Ntệ nhất mà làng Berk từng chứng kiến... Dialogue: 0,0:48:20.72,0:48:23.89,Default,,0190,0000,0000,,Thánh Odin ơi, thật gian khổ quá.\NTa đã gần như mất hết hi vọng vào con. Dialogue: 0,0:48:20.72,0:48:23.89,Default,,0000,0190,0000,,Thánh Odin ơi, thật gian khổ quá.\NTa đã gần như mất hết hi vọng vào con. Dialogue: 0,0:48:23.99,0:48:26.23,Default,,0190,0000,0000,,Trong suốt quãng thời gian đó\Ncon đã che giấu ta. Dialogue: 0,0:48:23.99,0:48:26.23,Default,,0000,0190,0000,,Trong suốt quãng thời gian đó\Ncon đã che giấu ta. Dialogue: 0,0:48:26.31,0:48:27.98,Default,,0190,0000,0000,,Ôi, hỡi Thor hùng mạnh! Dialogue: 0,0:48:26.31,0:48:27.98,Default,,0000,0190,0000,,Ôi, hỡi Thor hùng mạnh! Dialogue: 0,0:48:29.95,0:48:33.10,Default,,0190,0000,0000,,Với những gì con đã\Nthể hiện ở đấu trường, ... Dialogue: 0,0:48:29.95,0:48:33.10,Default,,0000,0190,0000,,Với những gì con đã\Nthể hiện ở đấu trường, ... Dialogue: 0,0:48:33.10,0:48:35.80,Default,,0190,0000,0000,,...cuối cùng chúng ta cũng\Ncó chuyện để nói rồi. Dialogue: 0,0:48:33.10,0:48:35.80,Default,,0000,0190,0000,,...cuối cùng chúng ta cũng\Ncó chuyện để nói rồi. Dialogue: 0,0:48:42.01,0:48:43.11,Default,,0190,0000,0000,,Sao nào? Dialogue: 0,0:48:42.01,0:48:43.11,Default,,0000,0190,0000,,Sao nào? Dialogue: 0,0:48:50.46,0:48:53.23,Default,,0190,0000,0000,,Ta...ta có mang thứ này cho con. Dialogue: 0,0:48:50.46,0:48:53.23,Default,,0000,0190,0000,,Ta...ta có mang thứ này cho con. Dialogue: 0,0:48:53.54,0:48:56.89,Default,,0190,0000,0000,,Để giữ cho con được an toàn\Ntrong đấu trường ấy mà. Dialogue: 0,0:48:53.54,0:48:56.89,Default,,0000,0190,0000,,Để giữ cho con được an toàn\Ntrong đấu trường ấy mà. Dialogue: 0,0:48:57.51,0:48:58.92,Default,,0190,0000,0000,,Con cám ơn. Dialogue: 0,0:48:57.51,0:48:58.92,Default,,0000,0190,0000,,Con cám ơn. Dialogue: 0,0:48:59.03,0:49:01.13,Default,,0190,0000,0000,,Mẹ con chắc sẽ muốn\Ncon mang theo nó. Dialogue: 0,0:48:59.03,0:49:01.13,Default,,0000,0190,0000,,Mẹ con chắc sẽ muốn\Ncon mang theo nó. Dialogue: 0,0:49:01.59,0:49:03.46,Default,,0190,0000,0000,,Đó là 1 nửa áo giáp của mẹ con. Dialogue: 0,0:49:01.59,0:49:03.46,Default,,0000,0190,0000,,Đó là 1 nửa áo giáp của mẹ con. Dialogue: 0,0:49:05.73,0:49:09.40,Default,,0190,0000,0000,,Chúng là 1 bộ. Để giữ...\Ngiữ cho mẹ con luôn ở gần bên chúng ta. Dialogue: 0,0:49:05.73,0:49:09.40,Default,,0000,0190,0000,,Chúng là 1 bộ. Để giữ...\Ngiữ cho mẹ con luôn ở gần bên chúng ta. Dialogue: 0,0:49:10.20,0:49:12.99,Default,,0190,0000,0000,,Hãy đeo nó trong thế ngẩng cao đầu.\NCon xứng đáng với điều đó. Dialogue: 0,0:49:10.20,0:49:12.99,Default,,0000,0190,0000,,Hãy đeo nó trong thế ngẩng cao đầu.\NCon xứng đáng với điều đó. Dialogue: 0,0:49:13.17,0:49:15.90,Default,,0190,0000,0000,,Con đã thực hiện được\Nthỏa thuận của mình rồi. Dialogue: 0,0:49:13.17,0:49:15.90,Default,,0000,0190,0000,,Con đã thực hiện được\Nthỏa thuận của mình rồi. Dialogue: 0,0:49:20.73,0:49:23.13,Default,,0190,0000,0000,,Con thật sự phải đi ngủ đây. Dialogue: 0,0:49:20.73,0:49:23.13,Default,,0000,0190,0000,,Con thật sự phải đi ngủ đây. Dialogue: 0,0:49:23.25,0:49:25.75,Default,,0190,0000,0000,,- Ừ, được. Buổi nói chuyện hay lắm.\N- Vâng... Dialogue: 0,0:49:23.25,0:49:25.75,Default,,0000,0190,0000,,- Ừ, được. Buổi nói chuyện hay lắm.\N- Vâng... Dialogue: 0,0:49:25.79,0:49:29.95,Default,,0190,0000,0000,,Con sẽ gặp lại cha ở nhà nhé.\NTuyệt lắm. Cám ơn cha đã ghé qua và... Dialogue: 0,0:49:25.79,0:49:29.95,Default,,0000,0190,0000,,Con sẽ gặp lại cha ở nhà nhé.\NTuyệt lắm. Cám ơn cha đã ghé qua và... Dialogue: 0,0:49:30.00,0:49:32.13,Default,,0190,0000,0000,,Cha hi vọng là\Ncon thích... cái nón. Dialogue: 0,0:49:30.00,0:49:32.13,Default,,0000,0190,0000,,Cha hi vọng là\Ncon thích... cái nón. Dialogue: 0,0:49:34.07,0:49:36.28,Default,,0190,0000,0000,,A, chúc con ngủ ngon. Dialogue: 0,0:49:34.07,0:49:36.28,Default,,0000,0190,0000,,A, chúc con ngủ ngon. Dialogue: 0,0:49:51.08,0:49:53.74,Default,,0190,0000,0000,,Đừng có cản đường tớ.\NTớ sẽ đạt được vinh dự đó. Dialogue: 0,0:49:51.08,0:49:53.74,Default,,0000,0190,0000,,Đừng có cản đường tớ.\NTớ sẽ đạt được vinh dự đó. Dialogue: 0,0:49:54.10,0:49:56.16,Default,,0190,0000,0000,,Tốt thôi. Mời cậu. Tất nhiên rồi. Dialogue: 0,0:49:54.10,0:49:56.16,Default,,0000,0190,0000,,Tốt thôi. Mời cậu. Tất nhiên rồi. Dialogue: 0,0:50:09.00,0:50:11.40,Default,,0190,0000,0000,,Lần này! Chắc chắn sẽ là lần này! Dialogue: 0,0:50:09.00,0:50:11.40,Default,,0000,0190,0000,,Lần này! Chắc chắn sẽ là lần này! Dialogue: 0,0:50:19.69,0:50:23.93,Default,,0190,0000,0000,,Không! Đồ nửa người nửa ngợm.\NĐồ quái dị. Đồ... Dialogue: 0,0:50:19.69,0:50:23.93,Default,,0000,0190,0000,,Không! Đồ nửa người nửa ngợm.\NĐồ quái dị. Đồ... Dialogue: 0,0:50:24.24,0:50:25.34,Default,,0190,0000,0000,,Chờ đã! Dialogue: 0,0:50:24.24,0:50:25.34,Default,,0000,0190,0000,,Chờ đã! Dialogue: 0,0:50:25.39,0:50:26.40,Default,,0190,0000,0000,,Gặp lại sau nhé. Dialogue: 0,0:50:25.39,0:50:26.40,Default,,0000,0190,0000,,Gặp lại sau nhé. Dialogue: 0,0:50:26.46,0:50:28.93,Default,,0190,0000,0000,,- Không nhanh thế đâu.\N- Cháu hơi trễ giờ... Dialogue: 0,0:50:26.46,0:50:28.93,Default,,0000,0190,0000,,- Không nhanh thế đâu.\N- Cháu hơi trễ giờ... Dialogue: 0,0:50:29.22,0:50:32.37,Default,,0190,0000,0000,,Cái gì? Trễ giờ cho cái gì chứ?\NChính xác là cái gì? Dialogue: 0,0:50:29.22,0:50:32.37,Default,,0000,0190,0000,,Cái gì? Trễ giờ cho cái gì chứ?\NChính xác là cái gì? Dialogue: 0,0:50:32.94,0:50:35.69,Default,,0190,0000,0000,,Được rồi, im lặng nào.\NTrưởng lão đã quyết định. Dialogue: 0,0:50:32.94,0:50:35.69,Default,,0000,0190,0000,,Được rồi, im lặng nào.\NTrưởng lão đã quyết định. Dialogue: 0,0:50:47.31,0:50:51.46,Default,,0190,0000,0000,,Cháu thành công rồi, Nấc Cụt!\NCháu sẽ được giết rồng! Dialogue: 0,0:50:47.31,0:50:51.46,Default,,0000,0190,0000,,Cháu thành công rồi, Nấc Cụt!\NCháu sẽ được giết rồng! Dialogue: 0,0:50:54.50,0:50:56.04,Default,,0190,0000,0000,,Thế mới là con trai ta chứ! Dialogue: 0,0:50:54.50,0:50:56.04,Default,,0000,0190,0000,,Thế mới là con trai ta chứ! Dialogue: 0,0:50:56.31,0:50:59.32,Default,,0190,0000,0000,,Vâng, vâng. Con không thể\Nchờ được nữa. Con sẽ phải... Dialogue: 0,0:50:56.31,0:50:59.32,Default,,0000,0190,0000,,Vâng, vâng. Con không thể\Nchờ được nữa. Con sẽ phải... Dialogue: 0,0:50:59.68,0:51:02.07,Default,,0190,0000,0000,,...đi thôi. Chúng ta bỏ đi thôi. Dialogue: 0,0:50:59.68,0:51:02.07,Default,,0000,0190,0000,,...đi thôi. Chúng ta bỏ đi thôi. Dialogue: 0,0:51:02.11,0:51:03.26,Default,,0190,0000,0000,,Thu dọn đồ đạc đi. Dialogue: 0,0:51:02.11,0:51:03.26,Default,,0000,0190,0000,,Thu dọn đồ đạc đi. Dialogue: 0,0:51:03.71,0:51:06.28,Default,,0190,0000,0000,,Có vẻ như tao và mày\Nsẽ phải làm 1 chuyến nghỉ mát đấy. Dialogue: 0,0:51:03.71,0:51:06.28,Default,,0000,0190,0000,,Có vẻ như tao và mày\Nsẽ phải làm 1 chuyến nghỉ mát đấy. Dialogue: 0,0:51:06.91,0:51:07.94,Default,,0190,0000,0000,,Nghỉ vĩnh viễn luôn. Dialogue: 0,0:51:06.91,0:51:07.94,Default,,0000,0190,0000,,Nghỉ vĩnh viễn luôn. Dialogue: 0,0:51:14.30,0:51:17.87,Default,,0190,0000,0000,,Cái... Cậu đang làm gì ở đây vậy? Dialogue: 0,0:51:14.30,0:51:17.87,Default,,0000,0190,0000,,Cái... Cậu đang làm gì ở đây vậy? Dialogue: 0,0:51:18.49,0:51:20.34,Default,,0190,0000,0000,,Tớ muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Dialogue: 0,0:51:18.49,0:51:20.34,Default,,0000,0190,0000,,Tớ muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Dialogue: 0,0:51:20.62,0:51:23.05,Default,,0190,0000,0000,,Không ai giỏi được như cậu cả. Dialogue: 0,0:51:20.62,0:51:23.05,Default,,0000,0190,0000,,Không ai giỏi được như cậu cả. Dialogue: 0,0:51:23.40,0:51:25.14,Default,,0190,0000,0000,,Nhất là cậu. Dialogue: 0,0:51:23.40,0:51:25.14,Default,,0000,0190,0000,,Nhất là cậu. Dialogue: 0,0:51:25.34,0:51:27.00,Default,,0190,0000,0000,,- Bắt đầu nói chuyện nào.\N- A, tớ...tớ... Dialogue: 0,0:51:25.34,0:51:27.00,Default,,0000,0190,0000,,- Bắt đầu nói chuyện nào.\N- A, tớ...tớ... Dialogue: 0,0:51:27.08,0:51:29.01,Default,,0190,0000,0000,,- Cậu đang luyện tập với ai khác à?\N- Luyện tập á? Tớ không... Dialogue: 0,0:51:27.08,0:51:29.01,Default,,0000,0190,0000,,- Cậu đang luyện tập với ai khác à?\N- Luyện tập á? Tớ không... Dialogue: 0,0:51:29.32,0:51:31.09,Default,,0190,0000,0000,,Chắc là cậu chưa được\Nluyện cái này đâu nhỉ. Dialogue: 0,0:51:29.32,0:51:31.09,Default,,0000,0190,0000,,Chắc là cậu chưa được\Nluyện cái này đâu nhỉ. Dialogue: 0,0:51:31.18,0:51:34.42,Default,,0190,0000,0000,,Tớ biết. Chuyện này có vẻ rất tồi tệ.\NNhưng cậu biết đấy, nó... Dialogue: 0,0:51:31.18,0:51:34.42,Default,,0000,0190,0000,,Tớ biết. Chuyện này có vẻ rất tồi tệ.\NNhưng cậu biết đấy, nó... Dialogue: 0,0:51:37.29,0:51:40.84,Default,,0190,0000,0000,,Cậu nói đúng. Cậu nói đúng.\NTớ nói xạo xong rồi. Dialogue: 0,0:51:37.29,0:51:40.84,Default,,0000,0190,0000,,Cậu nói đúng. Cậu nói đúng.\NTớ nói xạo xong rồi. Dialogue: 0,0:51:41.28,0:51:43.37,Default,,0190,0000,0000,,Tớ đã làm ra những...\Ntrang bị đặc biệt. Dialogue: 0,0:51:41.28,0:51:43.37,Default,,0000,0190,0000,,Tớ đã làm ra những...\Ntrang bị đặc biệt. Dialogue: 0,0:51:43.51,0:51:46.29,Default,,0190,0000,0000,,Cậu đoán đúng rồi.\NĐã đến lúc cho mọi người biết sự thật. Dialogue: 0,0:51:43.51,0:51:46.29,Default,,0000,0190,0000,,Cậu đoán đúng rồi.\NĐã đến lúc cho mọi người biết sự thật. Dialogue: 0,0:51:46.40,0:51:48.70,Default,,0190,0000,0000,,Lôi tớ về đi. Nào. Ta đi thôi. Dialogue: 0,0:51:46.40,0:51:48.70,Default,,0000,0190,0000,,Lôi tớ về đi. Nào. Ta đi thôi. Dialogue: 0,0:51:49.11,0:51:50.90,Default,,0190,0000,0000,,Sao cậu phải làm thế? Dialogue: 0,0:51:49.11,0:51:50.90,Default,,0000,0190,0000,,Sao cậu phải làm thế? Dialogue: 0,0:51:51.11,0:51:52.61,Default,,0190,0000,0000,,Vì cái tội đã nói dối. Dialogue: 0,0:51:51.11,0:51:52.61,Default,,0000,0190,0000,,Vì cái tội đã nói dối. Dialogue: 0,0:51:52.88,0:51:56.05,Default,,0190,0000,0000,,Còn cái này là vì\Ntất cả những thứ khác. Dialogue: 0,0:51:52.88,0:51:56.05,Default,,0000,0190,0000,,Còn cái này là vì\Ntất cả những thứ khác. Dialogue: 0,0:51:56.73,0:51:57.77,Default,,0190,0000,0000,,Ôi trời! Dialogue: 0,0:51:56.73,0:51:57.77,Default,,0000,0190,0000,,Ôi trời! Dialogue: 0,0:51:58.58,0:51:59.85,Default,,0190,0000,0000,,Nằm xuống! Dialogue: 0,0:51:58.58,0:51:59.85,Default,,0000,0190,0000,,Nằm xuống! Dialogue: 0,0:52:01.56,0:52:03.03,Default,,0190,0000,0000,,Chạy đi! Chạy! Dialogue: 0,0:52:01.56,0:52:03.03,Default,,0000,0190,0000,,Chạy đi! Chạy! Dialogue: 0,0:52:03.91,0:52:07.18,Default,,0190,0000,0000,,Không! Không sao đâu!\NKhông sao đâu! Dialogue: 0,0:52:03.91,0:52:07.18,Default,,0000,0190,0000,,Không! Không sao đâu!\NKhông sao đâu! Dialogue: 0,0:52:07.70,0:52:09.20,Default,,0190,0000,0000,,Cô ấy là 1 người bạn. Dialogue: 0,0:52:07.70,0:52:09.20,Default,,0000,0190,0000,,Cô ấy là 1 người bạn. Dialogue: 0,0:52:11.58,0:52:12.51,Default,,0190,0000,0000,,Cậu làm nó sợ đấy. Dialogue: 0,0:52:11.58,0:52:12.51,Default,,0000,0190,0000,,Cậu làm nó sợ đấy. Dialogue: 0,0:52:12.53,0:52:13.89,Default,,0190,0000,0000,,Tớ làm nó sợ á? Dialogue: 0,0:52:12.53,0:52:13.89,Default,,0000,0190,0000,,Tớ làm nó sợ á? Dialogue: 0,0:52:15.66,0:52:17.36,Default,,0190,0000,0000,,Nó là ai vậy? Dialogue: 0,0:52:15.66,0:52:17.36,Default,,0000,0190,0000,,Nó là ai vậy? Dialogue: 0,0:52:18.02,0:52:21.85,Default,,0190,0000,0000,,Astrid, đây là Sún Tất.\NSún Tất, đây là Astrid. Dialogue: 0,0:52:18.02,0:52:21.85,Default,,0000,0190,0000,,Astrid, đây là Sún Tất.\NSún Tất, đây là Astrid. Dialogue: 0,0:52:27.56,0:52:29.12,Default,,0190,0000,0000,,Chúng ta tiêu đời rồi. Dialogue: 0,0:52:27.56,0:52:29.12,Default,,0000,0190,0000,,Chúng ta tiêu đời rồi. Dialogue: 0,0:52:30.64,0:52:33.71,Default,,0190,0000,0000,,Này, này! Mày nghĩ\Nmày đang đi đâu vậy? Dialogue: 0,0:52:30.64,0:52:33.71,Default,,0000,0190,0000,,Này, này! Mày nghĩ\Nmày đang đi đâu vậy? Dialogue: 0,0:52:38.99,0:52:41.60,Default,,0190,0000,0000,,Odin ơi! Đừng. Thế này... Dialogue: 0,0:52:38.99,0:52:41.60,Default,,0000,0190,0000,,Odin ơi! Đừng. Thế này... Dialogue: 0,0:52:41.70,0:52:45.87,Default,,0190,0000,0000,,Không! Dialogue: 0,0:52:41.70,0:52:45.87,Default,,0000,0190,0000,,Không! Dialogue: 0,0:52:52.39,0:52:55.00,Default,,0190,0000,0000,,Nấc Cụt, cho tớ xuống. Dialogue: 0,0:52:52.39,0:52:55.00,Default,,0000,0190,0000,,Nấc Cụt, cho tớ xuống. Dialogue: 0,0:52:55.11,0:52:57.16,Default,,0190,0000,0000,,Cậu phải cho tớ\N1 cơ hội giải thích. Dialogue: 0,0:52:55.11,0:52:57.16,Default,,0000,0190,0000,,Cậu phải cho tớ\N1 cơ hội giải thích. Dialogue: 0,0:52:57.20,0:53:00.25,Default,,0190,0000,0000,,Tớ sẽ không nghe\Nbất kì điều gì cậu nói. Dialogue: 0,0:52:57.20,0:53:00.25,Default,,0000,0190,0000,,Tớ sẽ không nghe\Nbất kì điều gì cậu nói. Dialogue: 0,0:53:00.30,0:53:03.21,Default,,0190,0000,0000,,Vậy tớ sẽ không nói.\NNhưng hãy để tớ chỉ cho cậu thấy. Dialogue: 0,0:53:00.30,0:53:03.21,Default,,0000,0190,0000,,Vậy tớ sẽ không nói.\NNhưng hãy để tớ chỉ cho cậu thấy. Dialogue: 0,0:53:04.88,0:53:06.56,Default,,0190,0000,0000,,Làm ơn đi, Astrid. Dialogue: 0,0:53:04.88,0:53:06.56,Default,,0000,0190,0000,,Làm ơn đi, Astrid. Dialogue: 0,0:53:22.15,0:53:23.69,Default,,0190,0000,0000,,Giờ thì cho tớ xuống. Dialogue: 0,0:53:22.15,0:53:23.69,Default,,0000,0190,0000,,Giờ thì cho tớ xuống. Dialogue: 0,0:53:23.85,0:53:26.52,Default,,0190,0000,0000,,Sún Tất, xuống nào.\NNhẹ nhàng thôi nhé. Dialogue: 0,0:53:23.85,0:53:26.52,Default,,0000,0190,0000,,Sún Tất, xuống nào.\NNhẹ nhàng thôi nhé. Dialogue: 0,0:53:28.18,0:53:30.66,Default,,0190,0000,0000,,Thấy chưa, có gì đâu mà phải sợ. Dialogue: 0,0:53:28.18,0:53:30.66,Default,,0000,0190,0000,,Thấy chưa, có gì đâu mà phải sợ. Dialogue: 0,0:53:34.16,0:53:35.21,Default,,0190,0000,0000,,Sún Tất. Dialogue: 0,0:53:34.16,0:53:35.21,Default,,0000,0190,0000,,Sún Tất. Dialogue: 0,0:53:36.61,0:53:39.19,Default,,0190,0000,0000,,Mày bị sao vậy? Rồng hư! Dialogue: 0,0:53:36.61,0:53:39.19,Default,,0000,0190,0000,,Mày bị sao vậy? Rồng hư! Dialogue: 0,0:53:41.10,0:53:43.78,Default,,0190,0000,0000,,Thường thì nó\Nkhông như thế này đâu. Ôi, không! Dialogue: 0,0:53:41.10,0:53:43.78,Default,,0000,0190,0000,,Thường thì nó\Nkhông như thế này đâu. Ôi, không! Dialogue: 0,0:53:49.41,0:53:51.78,Default,,0190,0000,0000,,Sún à, mày làm gì vậy? Chúng ta cần\Nlàm cho cô ấy thích chúng ta cơ mà. Dialogue: 0,0:53:49.41,0:53:51.78,Default,,0000,0190,0000,,Sún à, mày làm gì vậy? Chúng ta cần\Nlàm cho cô ấy thích chúng ta cơ mà. Dialogue: 0,0:53:55.22,0:53:57.32,Default,,0190,0000,0000,,Giờ thì nó lại xoay tròn! Dialogue: 0,0:53:55.22,0:53:57.32,Default,,0000,0190,0000,,Giờ thì nó lại xoay tròn! Dialogue: 0,0:53:58.23,0:54:01.30,Default,,0190,0000,0000,,Cám ơn mày, chẳng vì cái gì cả\NMày thật là loài bò sát vô dụng. Dialogue: 0,0:53:58.23,0:54:01.30,Default,,0000,0190,0000,,Cám ơn mày, chẳng vì cái gì cả\NMày thật là loài bò sát vô dụng. Dialogue: 0,0:54:02.06,0:54:06.10,Default,,0190,0000,0000,,Được rồi, tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi mà.\NCho tớ xuống khỏi cái thứ này đi. Dialogue: 0,0:54:02.06,0:54:06.10,Default,,0000,0190,0000,,Được rồi, tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi mà.\NCho tớ xuống khỏi cái thứ này đi. Dialogue: 0,0:55:53.95,0:55:57.20,Default,,0190,0000,0000,,Được rồi, tớ thừa nhận.\NThích thật đấy. Dialogue: 0,0:55:53.95,0:55:57.20,Default,,0000,0190,0000,,Được rồi, tớ thừa nhận.\NThích thật đấy. Dialogue: 0,0:55:58.45,0:56:02.30,Default,,0190,0000,0000,,Chuyện này thật tuyệt vời.\NNó thật tuyệt vời. Dialogue: 0,0:55:58.45,0:56:02.30,Default,,0000,0190,0000,,Chuyện này thật tuyệt vời.\NNó thật tuyệt vời. Dialogue: 0,0:56:05.20,0:56:06.49,Default,,0190,0000,0000,,Giờ thì sao nào? Dialogue: 0,0:56:05.20,0:56:06.49,Default,,0000,0190,0000,,Giờ thì sao nào? Dialogue: 0,0:56:07.80,0:56:10.32,Default,,0190,0000,0000,,Nấc Cụt, mai là bài kiểm tra\Ncuối cùng của cậu đó. Dialogue: 0,0:56:07.80,0:56:10.32,Default,,0000,0190,0000,,Nấc Cụt, mai là bài kiểm tra\Ncuối cùng của cậu đó. Dialogue: 0,0:56:10.54,0:56:12.32,Default,,0190,0000,0000,,Cậu biết là cậu sẽ phải giết... Dialogue: 0,0:56:10.54,0:56:12.32,Default,,0000,0190,0000,,Cậu biết là cậu sẽ phải giết... Dialogue: 0,0:56:13.43,0:56:15.05,Default,,0190,0000,0000,,...phải giết 1 con rồng. Dialogue: 0,0:56:13.43,0:56:15.05,Default,,0000,0190,0000,,...phải giết 1 con rồng. Dialogue: 0,0:56:15.16,0:56:17.54,Default,,0190,0000,0000,,Đừng có nhắc tớ về chuyện đó. Dialogue: 0,0:56:15.16,0:56:17.54,Default,,0000,0190,0000,,Đừng có nhắc tớ về chuyện đó. Dialogue: 0,0:56:17.77,0:56:18.84,Default,,0190,0000,0000,,Sún, có chuyện gì vậy? Dialogue: 0,0:56:17.77,0:56:18.84,Default,,0000,0190,0000,,Sún, có chuyện gì vậy? Dialogue: 0,0:56:20.95,0:56:22.51,Default,,0190,0000,0000,,Này, cái gì thế? Dialogue: 0,0:56:20.95,0:56:22.51,Default,,0000,0190,0000,,Này, cái gì thế? Dialogue: 0,0:56:25.56,0:56:26.69,Default,,0190,0000,0000,,Nằm xuống. Dialogue: 0,0:56:25.56,0:56:26.69,Default,,0000,0190,0000,,Nằm xuống. Dialogue: 0,0:56:43.81,0:56:45.75,Default,,0190,0000,0000,,- Có chuyện gì vậy?\N- Tớ không biết. Dialogue: 0,0:56:43.81,0:56:45.75,Default,,0000,0190,0000,,- Có chuyện gì vậy?\N- Tớ không biết. Dialogue: 0,0:56:45.83,0:56:48.50,Default,,0190,0000,0000,,Sún, mày phải đưa bọn tao\Nra khỏi đây, anh bạn. Dialogue: 0,0:56:45.83,0:56:48.50,Default,,0000,0190,0000,,Sún, mày phải đưa bọn tao\Nra khỏi đây, anh bạn. Dialogue: 0,0:56:51.27,0:56:53.82,Default,,0190,0000,0000,,Có vẻ như chúng đang\Nmang con mồi đi đâu đó. Dialogue: 0,0:56:51.27,0:56:53.82,Default,,0000,0190,0000,,Có vẻ như chúng đang\Nmang con mồi đi đâu đó. Dialogue: 0,0:56:54.72,0:56:57.50,Default,,0190,0000,0000,,Điều đó biến chúng ta thành cái gì? Dialogue: 0,0:56:54.72,0:56:57.50,Default,,0000,0190,0000,,Điều đó biến chúng ta thành cái gì? Dialogue: 0,0:56:57.90,0:57:02.04,Default,,0190,0000,0000,,[Có lẽ ý Astrid là không biết 2 người\Nhọ có phải là con mồi của Sún Tất không] Dialogue: 0,0:56:57.90,0:57:02.04,Default,,0000,0190,0000,,[Có lẽ ý Astrid là không biết 2 người\Nhọ có phải là con mồi của Sún Tất không] Dialogue: 0,0:57:39.50,0:57:42.24,Default,,0190,0000,0000,,Cha tớ sẽ làm mọi thứ\Nđể có thể mò ra nơi này. Dialogue: 0,0:57:39.50,0:57:42.24,Default,,0000,0190,0000,,Cha tớ sẽ làm mọi thứ\Nđể có thể mò ra nơi này. Dialogue: 0,0:57:58.51,0:57:59.86,Default,,0190,0000,0000,,Hay thật đấy. Dialogue: 0,0:57:58.51,0:57:59.86,Default,,0000,0190,0000,,Hay thật đấy. Dialogue: 0,0:58:00.00,0:58:03.06,Default,,0190,0000,0000,,Toàn bộ thức ăn của chúng ta\Nđều bị ném xuống 1 cái hố. Dialogue: 0,0:58:00.00,0:58:03.06,Default,,0000,0190,0000,,Toàn bộ thức ăn của chúng ta\Nđều bị ném xuống 1 cái hố. Dialogue: 0,0:58:03.37,0:58:05.32,Default,,0190,0000,0000,,Chúng không ăn 1 tí nào cả. Dialogue: 0,0:58:03.37,0:58:05.32,Default,,0000,0190,0000,,Chúng không ăn 1 tí nào cả. Dialogue: 0,0:58:20.76,0:58:22.43,Default,,0190,0000,0000,,Cái gì thế? Dialogue: 0,0:58:20.76,0:58:22.43,Default,,0000,0190,0000,,Cái gì thế? Dialogue: 0,0:58:29.92,0:58:31.05,Default,,0190,0000,0000,,Được rồi, anh bạn.\NChúng ta phải ra khỏi đây thôi. Dialogue: 0,0:58:29.92,0:58:31.05,Default,,0000,0190,0000,,Được rồi, anh bạn.\NChúng ta phải ra khỏi đây thôi. Dialogue: 0,0:58:31.77,0:58:33.00,Default,,0190,0000,0000,,Mau! Dialogue: 0,0:58:31.77,0:58:33.00,Default,,0000,0190,0000,,Mau! Dialogue: 0,0:58:42.32,0:58:43.93,Default,,0190,0000,0000,,Không. Điều này hoàn toàn có lý. Dialogue: 0,0:58:42.32,0:58:43.93,Default,,0000,0190,0000,,Không. Điều này hoàn toàn có lý. Dialogue: 0,0:58:44.04,0:58:45.76,Default,,0190,0000,0000,,Chỗ đó như 1 tổ ong khổng lồ vậy. Dialogue: 0,0:58:44.04,0:58:45.76,Default,,0000,0190,0000,,Chỗ đó như 1 tổ ong khổng lồ vậy. Dialogue: 0,0:58:45.81,0:58:47.80,Default,,0190,0000,0000,,Chúng là những rồng thợ,\Ncòn con kia chắc hẳn là rồng chúa. Dialogue: 0,0:58:45.81,0:58:47.80,Default,,0000,0190,0000,,Chúng là những rồng thợ,\Ncòn con kia chắc hẳn là rồng chúa. Dialogue: 0,0:58:47.88,0:58:50.75,Default,,0190,0000,0000,,Nó điều khiển những con khác.\NĐi tìm cha cậu mau. Dialogue: 0,0:58:47.88,0:58:50.75,Default,,0000,0190,0000,,Nó điều khiển những con khác.\NĐi tìm cha cậu mau. Dialogue: 0,0:58:50.78,0:58:51.91,Default,,0190,0000,0000,,Không, không! Dialogue: 0,0:58:50.78,0:58:51.91,Default,,0000,0190,0000,,Không, không! Dialogue: 0,0:58:52.71,0:58:55.96,Default,,0190,0000,0000,,Không. Chưa phải lúc.\NHọ sẽ giết Sún Tất mất. Dialogue: 0,0:58:52.71,0:58:55.96,Default,,0000,0190,0000,,Không. Chưa phải lúc.\NHọ sẽ giết Sún Tất mất. Dialogue: 0,0:58:56.48,0:58:58.49,Default,,0190,0000,0000,,Astrid, cháu ta phải suy nghĩ thông suốt đã.\NPhải thật cẩn thận. Dialogue: 0,0:58:56.48,0:58:58.49,Default,,0000,0190,0000,,Astrid, cháu ta phải suy nghĩ thông suốt đã.\NPhải thật cẩn thận. Dialogue: 0,0:58:59.44,0:59:02.50,Default,,0190,0000,0000,,Nấc Cụt, chúng ta vừa mới phát hiện\Nra hang ổ của bầy rồng. Dialogue: 0,0:58:59.44,0:59:02.50,Default,,0000,0190,0000,,Nấc Cụt, chúng ta vừa mới phát hiện\Nra hang ổ của bầy rồng. Dialogue: 0,0:59:02.58,0:59:05.51,Default,,0190,0000,0000,,Người Viking chúng ta đã theo đuổi nó\Nkể từ khi mới đặt chân lên đây. Dialogue: 0,0:59:02.58,0:59:05.51,Default,,0000,0190,0000,,Người Viking chúng ta đã theo đuổi nó\Nkể từ khi mới đặt chân lên đây. Dialogue: 0,0:59:05.70,0:59:07.35,Default,,0190,0000,0000,,Thế mà cậu lại muốn che giấu nó. Dialogue: 0,0:59:05.70,0:59:07.35,Default,,0000,0190,0000,,Thế mà cậu lại muốn che giấu nó. Dialogue: 0,0:59:07.67,0:59:09.23,Default,,0190,0000,0000,,Để bảo vệ con thú nuôi của cậu,\Ncon rồng đó hả? Dialogue: 0,0:59:07.67,0:59:09.23,Default,,0000,0190,0000,,Để bảo vệ con thú nuôi của cậu,\Ncon rồng đó hả? Dialogue: 0,0:59:09.34,0:59:10.91,Default,,0190,0000,0000,,Cậu nghiêm túc đấy chứ? Dialogue: 0,0:59:09.34,0:59:10.91,Default,,0000,0190,0000,,Cậu nghiêm túc đấy chứ? Dialogue: 0,0:59:13.19,0:59:14.31,Default,,0190,0000,0000,,Ừ. Dialogue: 0,0:59:13.19,0:59:14.31,Default,,0000,0190,0000,,Ừ. Dialogue: 0,0:59:21.79,0:59:24.22,Default,,0190,0000,0000,,Được. Thế giờ ta làm gì nào? Dialogue: 0,0:59:21.79,0:59:24.22,Default,,0000,0190,0000,,Được. Thế giờ ta làm gì nào? Dialogue: 0,0:59:24.65,0:59:26.14,Default,,0190,0000,0000,,Hãy cho tớ thêm thời gian. Dialogue: 0,0:59:24.65,0:59:26.14,Default,,0000,0190,0000,,Hãy cho tớ thêm thời gian. Dialogue: 0,0:59:26.55,0:59:28.25,Default,,0190,0000,0000,,Mai tớ sẽ tìm ra cách khác. Dialogue: 0,0:59:26.55,0:59:28.25,Default,,0000,0190,0000,,Mai tớ sẽ tìm ra cách khác. Dialogue: 0,0:59:28.77,0:59:30.04,Default,,0190,0000,0000,,Được thôi. Dialogue: 0,0:59:28.77,0:59:30.04,Default,,0000,0190,0000,,Được thôi. Dialogue: 0,0:59:31.59,0:59:33.35,Default,,0190,0000,0000,,Cái đó là vì đã bắt cóc tớ. Dialogue: 0,0:59:31.59,0:59:33.35,Default,,0000,0190,0000,,Cái đó là vì đã bắt cóc tớ. Dialogue: 0,0:59:39.98,0:59:42.31,Default,,0190,0000,0000,,Cái đó là...cho tất cả\Nnhững thứ khác. Dialogue: 0,0:59:39.98,0:59:42.31,Default,,0000,0190,0000,,Cái đó là...cho tất cả\Nnhững thứ khác. Dialogue: 0,0:59:51.92,0:59:53.63,Default,,0190,0000,0000,,Mày đang nhìn cái gì vậy? Dialogue: 0,0:59:51.92,0:59:53.63,Default,,0000,0190,0000,,Mày đang nhìn cái gì vậy? Dialogue: 0,1:00:01.44,1:00:04.05,Default,,0190,0000,0000,,A, ta lại có thể xuất hiện\Ntrước mặt bà con rồi. Dialogue: 0,1:00:01.44,1:00:04.05,Default,,0000,0190,0000,,A, ta lại có thể xuất hiện\Ntrước mặt bà con rồi. Dialogue: 0,1:00:07.12,1:00:10.06,Default,,0190,0000,0000,,Nếu trước đây có ai nói\Nchỉ trong vài tuần ngắn ngủi... Dialogue: 0,1:00:07.12,1:00:10.06,Default,,0000,0190,0000,,Nếu trước đây có ai nói\Nchỉ trong vài tuần ngắn ngủi... Dialogue: 0,1:00:10.44,1:00:14.54,Default,,0190,0000,0000,,Nấc Cụt sẽ chuyển mình\Ntừ... Nấc Cụt... Dialogue: 0,1:00:10.44,1:00:14.54,Default,,0000,0190,0000,,Nấc Cụt sẽ chuyển mình\Ntừ... Nấc Cụt... Dialogue: 0,1:00:14.65,1:00:17.66,Default,,0190,0000,0000,,...thành 1 chiến binh\Nluyện rồng hàng đầu. Dialogue: 0,1:00:14.65,1:00:17.66,Default,,0000,0190,0000,,...thành 1 chiến binh\Nluyện rồng hàng đầu. Dialogue: 0,1:00:17.70,1:00:20.34,Default,,0190,0000,0000,,A, ta sẽ trói người đó vào cột buồm\Nvà cho thuyền đày ra xa. Dialogue: 0,1:00:17.70,1:00:20.34,Default,,0000,0190,0000,,A, ta sẽ trói người đó vào cột buồm\Nvà cho thuyền đày ra xa. Dialogue: 0,1:00:20.44,1:00:23.47,Default,,0190,0000,0000,,Vì sợ rằng người đó có thể bị điên. Dialogue: 0,1:00:20.44,1:00:23.47,Default,,0000,0190,0000,,Vì sợ rằng người đó có thể bị điên. Dialogue: 0,1:00:23.58,1:00:24.91,Default,,0190,0000,0000,,Và các bạn biết rồi đấy. Dialogue: 0,1:00:23.58,1:00:24.91,Default,,0000,0190,0000,,Và các bạn biết rồi đấy. Dialogue: 0,1:00:26.25,1:00:28.21,Default,,0190,0000,0000,,Nhưng, chúng ta đang ở đây. Dialogue: 0,1:00:26.25,1:00:28.21,Default,,0000,0190,0000,,Nhưng, chúng ta đang ở đây. Dialogue: 0,1:00:28.79,1:00:33.77,Default,,0190,0000,0000,,Và không ai ngạc nhiên\Ncũng như tự hào hơn ta cả. Dialogue: 0,1:00:28.79,1:00:33.77,Default,,0000,0190,0000,,Và không ai ngạc nhiên\Ncũng như tự hào hơn ta cả. Dialogue: 0,1:00:34.86,1:00:37.89,Default,,0190,0000,0000,,Hôm nay con trai ta\Ntrở thành 1 Viking! Dialogue: 0,1:00:34.86,1:00:37.89,Default,,0000,0190,0000,,Hôm nay con trai ta\Ntrở thành 1 Viking! Dialogue: 0,1:00:38.79,1:00:41.92,Default,,0190,0000,0000,,Hôm nay nó trở thành\N1 trong số chúng ta! Dialogue: 0,1:00:38.79,1:00:41.92,Default,,0000,0190,0000,,Hôm nay nó trở thành\N1 trong số chúng ta! Dialogue: 0,1:00:45.86,1:00:47.66,Default,,0190,0000,0000,,Cẩn thận với con rồng đó. Dialogue: 0,1:00:45.86,1:00:47.66,Default,,0000,0190,0000,,Cẩn thận với con rồng đó. Dialogue: 0,1:00:47.69,1:00:49.86,Default,,0190,0000,0000,,Con rồng đó không phải nỗi lo của tớ. Dialogue: 0,1:00:47.69,1:00:49.86,Default,,0000,0190,0000,,Con rồng đó không phải nỗi lo của tớ. Dialogue: 0,1:00:50.09,1:00:51.17,Default,,0190,0000,0000,,Thế cậu định sẽ làm gì? Dialogue: 0,1:00:50.09,1:00:51.17,Default,,0000,0190,0000,,Thế cậu định sẽ làm gì? Dialogue: 0,1:00:51.21,1:00:52.84,Default,,0190,0000,0000,,Đặt dấm chấm hết cho chuyện này. Dialogue: 0,1:00:51.21,1:00:52.84,Default,,0000,0190,0000,,Đặt dấm chấm hết cho chuyện này. Dialogue: 0,1:00:53.09,1:00:54.34,Default,,0190,0000,0000,,Tớ phải thử thôi. Dialogue: 0,1:00:53.09,1:00:54.34,Default,,0000,0190,0000,,Tớ phải thử thôi. Dialogue: 0,1:00:55.53,1:00:58.42,Default,,0190,0000,0000,,Astrid, nếu có chuyện gì xảy ra, ... Dialogue: 0,1:00:55.53,1:00:58.42,Default,,0000,0190,0000,,Astrid, nếu có chuyện gì xảy ra, ... Dialogue: 0,1:00:58.53,1:01:01.47,Default,,0190,0000,0000,,...hãy đảm bảo rằng\Nhọ không tìm ra Sún Tất. Dialogue: 0,1:00:58.53,1:01:01.47,Default,,0000,0190,0000,,...hãy đảm bảo rằng\Nhọ không tìm ra Sún Tất. Dialogue: 0,1:01:01.47,1:01:02.50,Default,,0190,0000,0000,,Ừ. Dialogue: 0,1:01:01.47,1:01:02.50,Default,,0000,0190,0000,,Ừ. Dialogue: 0,1:01:02.61,1:01:05.56,Default,,0190,0000,0000,,Nhưng hãy hứa với tớ là\Nsẽ không xảy ra chuyện gì đi. Dialogue: 0,1:01:02.61,1:01:05.56,Default,,0000,0190,0000,,Nhưng hãy hứa với tớ là\Nsẽ không xảy ra chuyện gì đi. Dialogue: 0,1:01:06.07,1:01:07.26,Default,,0190,0000,0000,,Đến lúc rồi, Nấc Cụt. Dialogue: 0,1:01:06.07,1:01:07.26,Default,,0000,0190,0000,,Đến lúc rồi, Nấc Cụt. Dialogue: 0,1:01:07.83,1:01:09.56,Default,,0190,0000,0000,,Đánh chết chúng đi! Dialogue: 0,1:01:07.83,1:01:09.56,Default,,0000,0190,0000,,Đánh chết chúng đi! Dialogue: 0,1:01:32.64,1:01:34.64,Default,,0190,0000,0000,,Nếu là tôi, tôi sẽ chọn 1 cây búa. Dialogue: 0,1:01:32.64,1:01:34.64,Default,,0000,0190,0000,,Nếu là tôi, tôi sẽ chọn 1 cây búa. Dialogue: 0,1:01:38.49,1:01:39.88,Default,,0190,0000,0000,,Mình sẵn sàng rồi. Dialogue: 0,1:01:38.49,1:01:39.88,Default,,0000,0190,0000,,Mình sẵn sàng rồi. Dialogue: 0,1:02:04.23,1:02:06.79,Default,,0190,0000,0000,,Tới đi, Nấc Cụt!\NHãy cho nó biết tay! Dialogue: 0,1:02:04.23,1:02:06.79,Default,,0000,0190,0000,,Tới đi, Nấc Cụt!\NHãy cho nó biết tay! Dialogue: 0,1:02:11.06,1:02:12.59,Default,,0190,0000,0000,,Nó đang làm gì thế? Dialogue: 0,1:02:11.06,1:02:12.59,Default,,0000,0190,0000,,Nó đang làm gì thế? Dialogue: 0,1:02:15.45,1:02:17.74,Default,,0190,0000,0000,,Không sao đâu.\NKhông sao đâu mà. Dialogue: 0,1:02:15.45,1:02:17.74,Default,,0000,0190,0000,,Không sao đâu.\NKhông sao đâu mà. Dialogue: 0,1:02:25.74,1:02:28.34,Default,,0190,0000,0000,,Tao không phải 1 trong số họ. Dialogue: 0,1:02:25.74,1:02:28.34,Default,,0000,0190,0000,,Tao không phải 1 trong số họ. Dialogue: 0,1:02:31.86,1:02:33.66,Default,,0190,0000,0000,,Nó đang nghĩ cái gì vậy? Dialogue: 0,1:02:31.86,1:02:33.66,Default,,0000,0190,0000,,Nó đang nghĩ cái gì vậy? Dialogue: 0,1:02:33.70,1:02:35.06,Default,,0190,0000,0000,,Cho dừng trận đấu lại. Dialogue: 0,1:02:33.70,1:02:35.06,Default,,0000,0190,0000,,Cho dừng trận đấu lại. Dialogue: 0,1:02:35.15,1:02:37.63,Default,,0190,0000,0000,,Không. Con muốn mọi người\Nchứng kiến việc này. Dialogue: 0,1:02:35.15,1:02:37.63,Default,,0000,0190,0000,,Không. Con muốn mọi người\Nchứng kiến việc này. Dialogue: 0,1:02:39.33,1:02:41.32,Default,,0190,0000,0000,,Chúng không như những gì\Nchúng ta nghĩ đâu. Dialogue: 0,1:02:39.33,1:02:41.32,Default,,0000,0190,0000,,Chúng không như những gì\Nchúng ta nghĩ đâu. Dialogue: 0,1:02:41.92,1:02:43.74,Default,,0190,0000,0000,,Chúng ta không cần thiết\Nphải giết chúng. Dialogue: 0,1:02:41.92,1:02:43.74,Default,,0000,0190,0000,,Chúng ta không cần thiết\Nphải giết chúng. Dialogue: 0,1:02:45.17,1:02:47.18,Default,,0190,0000,0000,,Ta nói là dừng trận đấu lại! Dialogue: 0,1:02:45.17,1:02:47.18,Default,,0000,0190,0000,,Ta nói là dừng trận đấu lại! Dialogue: 0,1:02:54.83,1:02:55.95,Default,,0190,0000,0000,,Tránh ra! Dialogue: 0,1:02:54.83,1:02:55.95,Default,,0000,0190,0000,,Tránh ra! Dialogue: 0,1:02:55.99,1:02:56.97,Default,,0190,0000,0000,,Nấc Cụt! Dialogue: 0,1:02:55.99,1:02:56.97,Default,,0000,0190,0000,,Nấc Cụt! Dialogue: 0,1:03:18.03,1:03:19.03,Default,,0190,0000,0000,,Nấc Cụt! Dialogue: 0,1:03:18.03,1:03:19.03,Default,,0000,0190,0000,,Nấc Cụt! Dialogue: 0,1:03:26.32,1:03:27.31,Default,,0190,0000,0000,,Lối này! Dialogue: 0,1:03:26.32,1:03:27.31,Default,,0000,0190,0000,,Lối này! Dialogue: 0,1:03:47.90,1:03:49.27,Default,,0190,0000,0000,,Night Fury! Dialogue: 0,1:03:47.90,1:03:49.27,Default,,0000,0190,0000,,Night Fury! Dialogue: 0,1:04:07.45,1:04:09.80,Default,,0190,0000,0000,,Cám ơn mày.\NĐi thôi. Chúng ta ra khỏi đây. Dialogue: 0,1:04:07.45,1:04:09.80,Default,,0000,0190,0000,,Cám ơn mày.\NĐi thôi. Chúng ta ra khỏi đây. Dialogue: 0,1:04:11.93,1:04:13.12,Default,,0190,0000,0000,,Đi thôi! Đi! Dialogue: 0,1:04:11.93,1:04:13.12,Default,,0000,0190,0000,,Đi thôi! Đi! Dialogue: 0,1:04:13.68,1:04:15.47,Default,,0190,0000,0000,,Đừng cha! Nó sẽ\Nkhông làm hại cha đâu mà. Dialogue: 0,1:04:13.68,1:04:15.47,Default,,0000,0190,0000,,Đừng cha! Nó sẽ\Nkhông làm hại cha đâu mà. Dialogue: 0,1:04:16.72,1:04:18.42,Default,,0190,0000,0000,,Đừng! Đừng! Dialogue: 0,1:04:16.72,1:04:18.42,Default,,0000,0190,0000,,Đừng! Đừng! Dialogue: 0,1:04:20.52,1:04:22.18,Default,,0190,0000,0000,,Sún Tất, dừng lại! Dialogue: 0,1:04:20.52,1:04:22.18,Default,,0000,0190,0000,,Sún Tất, dừng lại! Dialogue: 0,1:04:23.91,1:04:25.25,Default,,0190,0000,0000,,Không. Không! Dialogue: 0,1:04:23.91,1:04:25.25,Default,,0000,0190,0000,,Không. Không! Dialogue: 0,1:04:29.05,1:04:30.52,Default,,0190,0000,0000,,Bắt nó! Dialogue: 0,1:04:29.05,1:04:30.52,Default,,0000,0190,0000,,Bắt nó! Dialogue: 0,1:04:33.68,1:04:35.38,Default,,0190,0000,0000,,Không, đừng! Đừng làm đau nó! Dialogue: 0,1:04:33.68,1:04:35.38,Default,,0000,0190,0000,,Không, đừng! Đừng làm đau nó! Dialogue: 0,1:04:36.42,1:04:37.70,Default,,0190,0000,0000,,Đừng làm đau nó mà! Dialogue: 0,1:04:36.42,1:04:37.70,Default,,0000,0190,0000,,Đừng làm đau nó mà! Dialogue: 0,1:04:44.45,1:04:46.74,Default,,0190,0000,0000,,Nhốt nó vào với những con khác. Dialogue: 0,1:04:44.45,1:04:46.74,Default,,0000,0190,0000,,Nhốt nó vào với những con khác. Dialogue: 0,1:04:48.70,1:04:50.00,Default,,0190,0000,0000,,Đáng ra ta nên biết trước. Dialogue: 0,1:04:48.70,1:04:50.00,Default,,0000,0190,0000,,Đáng ra ta nên biết trước. Dialogue: 0,1:04:50.37,1:04:51.75,Default,,0190,0000,0000,,Đáng ra ta phải\Nnhận thấy các dấu hiệu. Dialogue: 0,1:04:50.37,1:04:51.75,Default,,0000,0190,0000,,Đáng ra ta phải\Nnhận thấy các dấu hiệu. Dialogue: 0,1:04:51.84,1:04:53.50,Default,,0190,0000,0000,,- Cha?\N- Chúng ta đã thỏa thuận! Dialogue: 0,1:04:51.84,1:04:53.50,Default,,0000,0190,0000,,- Cha?\N- Chúng ta đã thỏa thuận! Dialogue: 0,1:04:53.63,1:04:56.30,Default,,0190,0000,0000,,Con biết!\NNhưng cha à, đó là trước khi... Dialogue: 0,1:04:53.63,1:04:56.30,Default,,0000,0190,0000,,Con biết!\NNhưng cha à, đó là trước khi... Dialogue: 0,1:04:56.40,1:04:57.72,Default,,0190,0000,0000,,A, mọi chuyện thật quá tồi tệ. Dialogue: 0,1:04:56.40,1:04:57.72,Default,,0000,0190,0000,,A, mọi chuyện thật quá tồi tệ. Dialogue: 0,1:04:57.82,1:05:00.98,Default,,0190,0000,0000,,Tức là mọi thứ trong đấu trường đều là\N1 trò đùa, 1 sự dối trá sao? Dialogue: 0,1:04:57.82,1:05:00.98,Default,,0000,0190,0000,,Tức là mọi thứ trong đấu trường đều là\N1 trò đùa, 1 sự dối trá sao? Dialogue: 0,1:05:01.31,1:05:02.45,Default,,0190,0000,0000,,Con đã làm hỏng mọi chuyện.\NCon...con... Dialogue: 0,1:05:01.31,1:05:02.45,Default,,0000,0190,0000,,Con đã làm hỏng mọi chuyện.\NCon...con... Dialogue: 0,1:05:02.55,1:05:04.45,Default,,0190,0000,0000,,Đáng ra trước đây\Ncon nên kể cho cha nghe. Dialogue: 0,1:05:02.55,1:05:04.45,Default,,0000,0190,0000,,Đáng ra trước đây\Ncon nên kể cho cha nghe. Dialogue: 0,1:05:04.66,1:05:07.18,Default,,0190,0000,0000,,Con...con... Cha cứ trút hết lên đầu con.\NCha cứ nổi giận đi. Dialogue: 0,1:05:04.66,1:05:07.18,Default,,0000,0190,0000,,Con...con... Cha cứ trút hết lên đầu con.\NCha cứ nổi giận đi. Dialogue: 0,1:05:07.28,1:05:09.51,Default,,0190,0000,0000,,Con chỉ xin cha\Nđừng làm đau Sún Tất. Dialogue: 0,1:05:07.28,1:05:09.51,Default,,0000,0190,0000,,Con chỉ xin cha\Nđừng làm đau Sún Tất. Dialogue: 0,1:05:09.62,1:05:11.77,Default,,0190,0000,0000,,Con rồng đấy ư?\NCon lo lắng cho nó... Dialogue: 0,1:05:09.62,1:05:11.77,Default,,0000,0190,0000,,Con rồng đấy ư?\NCon lo lắng cho nó... Dialogue: 0,1:05:11.81,1:05:14.36,Default,,0190,0000,0000,,...chứ không phải những người\Nxém chút bỏ mạng vì con sao? Dialogue: 0,1:05:11.81,1:05:14.36,Default,,0000,0190,0000,,...chứ không phải những người\Nxém chút bỏ mạng vì con sao? Dialogue: 0,1:05:14.39,1:05:16.52,Default,,0190,0000,0000,,Nó chỉ bảo vệ con thôi.\NNó không nguy hiểm đâu. Dialogue: 0,1:05:14.39,1:05:16.52,Default,,0000,0190,0000,,Nó chỉ bảo vệ con thôi.\NNó không nguy hiểm đâu. Dialogue: 0,1:05:16.91,1:05:19.04,Default,,0190,0000,0000,,Chúng đã giết\Nhàng trăm người của ta rồi. Dialogue: 0,1:05:16.91,1:05:19.04,Default,,0000,0190,0000,,Chúng đã giết\Nhàng trăm người của ta rồi. Dialogue: 0,1:05:19.13,1:05:20.89,Default,,0190,0000,0000,,Còn chúng ta thì đã giết\Nhàng ngàn con rồng rồi. Dialogue: 0,1:05:19.13,1:05:20.89,Default,,0000,0190,0000,,Còn chúng ta thì đã giết\Nhàng ngàn con rồng rồi. Dialogue: 0,1:05:21.20,1:05:23.44,Default,,0190,0000,0000,,Chúng chỉ tự vệ thôi.\NTất cả chỉ có thế. Dialogue: 0,1:05:21.20,1:05:23.44,Default,,0000,0190,0000,,Chúng chỉ tự vệ thôi.\NTất cả chỉ có thế. Dialogue: 0,1:05:24.38,1:05:26.59,Default,,0190,0000,0000,,Chúng bị buộc phải tấn công ta. Dialogue: 0,1:05:24.38,1:05:26.59,Default,,0000,0190,0000,,Chúng bị buộc phải tấn công ta. Dialogue: 0,1:05:26.74,1:05:28.98,Default,,0190,0000,0000,,Nếu chúng không mang đủ thức ăn về, ... Dialogue: 0,1:05:26.74,1:05:28.98,Default,,0000,0190,0000,,Nếu chúng không mang đủ thức ăn về, ... Dialogue: 0,1:05:29.06,1:05:30.67,Default,,0190,0000,0000,,...chính chúng sẽ bị ăn thịt. Dialogue: 0,1:05:29.06,1:05:30.67,Default,,0000,0190,0000,,...chính chúng sẽ bị ăn thịt. Dialogue: 0,1:05:30.67,1:05:34.62,Default,,0190,0000,0000,,Có 1 thứ khác ở trên hòn đảo của chúng.\NĐó là 1 con rồng... Dialogue: 0,1:05:30.67,1:05:34.62,Default,,0000,0190,0000,,Có 1 thứ khác ở trên hòn đảo của chúng.\NĐó là 1 con rồng... Dialogue: 0,1:05:34.79,1:05:35.60,Default,,0190,0000,0000,,Đảo của chúng? Dialogue: 0,1:05:34.79,1:05:35.60,Default,,0000,0190,0000,,Đảo của chúng? Dialogue: 0,1:05:36.18,1:05:38.03,Default,,0190,0000,0000,,Có nghĩa là con đã đến\Nhang ổ của rồng rồi sao? Dialogue: 0,1:05:36.18,1:05:38.03,Default,,0000,0190,0000,,Có nghĩa là con đã đến\Nhang ổ của rồng rồi sao? Dialogue: 0,1:05:38.13,1:05:40.07,Default,,0190,0000,0000,,- Con có nói hang ổ sao?\N- Sao con tìm ra nó? Dialogue: 0,1:05:38.13,1:05:40.07,Default,,0000,0190,0000,,- Con có nói hang ổ sao?\N- Sao con tìm ra nó? Dialogue: 0,1:05:40.11,1:05:41.90,Default,,0190,0000,0000,,Không phải con mà là Sún Tất. Dialogue: 0,1:05:40.11,1:05:41.90,Default,,0000,0190,0000,,Không phải con mà là Sún Tất. Dialogue: 0,1:05:41.95,1:05:45.31,Default,,0190,0000,0000,,Chỉ có rồng mới có thể\Ntìm thấy hòn đảo đó mà thôi. Dialogue: 0,1:05:41.95,1:05:45.31,Default,,0000,0190,0000,,Chỉ có rồng mới có thể\Ntìm thấy hòn đảo đó mà thôi. Dialogue: 0,1:05:46.69,1:05:49.62,Default,,0190,0000,0000,,Không, không, cha.\NKhông phải như cha nghĩ đâu. Dialogue: 0,1:05:46.69,1:05:49.62,Default,,0000,0190,0000,,Không, không, cha.\NKhông phải như cha nghĩ đâu. Dialogue: 0,1:05:49.88,1:05:51.52,Default,,0190,0000,0000,,Cha không biết\Nmình đang chống lại cái gì đâu. Dialogue: 0,1:05:49.88,1:05:51.52,Default,,0000,0190,0000,,Cha không biết\Nmình đang chống lại cái gì đâu. Dialogue: 0,1:05:51.57,1:05:53.34,Default,,0190,0000,0000,,Nó không hề\Ngiống những gì cha từng được thấy. Dialogue: 0,1:05:51.57,1:05:53.34,Default,,0000,0190,0000,,Nó không hề\Ngiống những gì cha từng được thấy. Dialogue: 0,1:05:53.35,1:05:56.92,Default,,0190,0000,0000,,Cha, con xin cha. Con thề là\Ncha không thắng được nó đâu. Dialogue: 0,1:05:53.35,1:05:56.92,Default,,0000,0190,0000,,Cha, con xin cha. Con thề là\Ncha không thắng được nó đâu. Dialogue: 0,1:05:57.43,1:05:58.52,Default,,0190,0000,0000,,Cha à, không. Dialogue: 0,1:05:57.43,1:05:58.52,Default,,0000,0190,0000,,Cha à, không. Dialogue: 0,1:05:59.55,1:06:02.53,Default,,0190,0000,0000,,Xin cha nghe lời con,\Ndù chỉ 1 lần trong đời. Dialogue: 0,1:05:59.55,1:06:02.53,Default,,0000,0190,0000,,Xin cha nghe lời con,\Ndù chỉ 1 lần trong đời. Dialogue: 0,1:06:06.27,1:06:08.78,Default,,0190,0000,0000,,Ngươi đã tự vứt bỏ\Ntư cách của mình cùng với chúng. Dialogue: 0,1:06:06.27,1:06:08.78,Default,,0000,0190,0000,,Ngươi đã tự vứt bỏ\Ntư cách của mình cùng với chúng. Dialogue: 0,1:06:08.85,1:06:10.41,Default,,0190,0000,0000,,Ngươi không phải 1 người Viking. Dialogue: 0,1:06:08.85,1:06:10.41,Default,,0000,0190,0000,,Ngươi không phải 1 người Viking. Dialogue: 0,1:06:12.48,1:06:13.92,Default,,0190,0000,0000,,Ngươi không phải con trai ta. Dialogue: 0,1:06:12.48,1:06:13.92,Default,,0000,0190,0000,,Ngươi không phải con trai ta. Dialogue: 0,1:06:17.60,1:06:19.18,Default,,0190,0000,0000,,Chuẩn bị thuyền đi. Dialogue: 0,1:06:17.60,1:06:19.18,Default,,0000,0190,0000,,Chuẩn bị thuyền đi. Dialogue: 0,1:07:14.35,1:07:15.84,Default,,0190,0000,0000,,Đi thôi! Dialogue: 0,1:07:14.35,1:07:15.84,Default,,0000,0190,0000,,Đi thôi! Dialogue: 0,1:07:16.45,1:07:18.99,Default,,0190,0000,0000,,Chúng ta đến cánh cửa Hell Hinds. Dialogue: 0,1:07:16.45,1:07:18.99,Default,,0000,0190,0000,,Chúng ta đến cánh cửa Hell Hinds. Dialogue: 0,1:07:26.95,1:07:29.83,Default,,0190,0000,0000,,Hãy dẫn chúng ta về nhà, đồ quỷ dữ. Dialogue: 0,1:07:26.95,1:07:29.83,Default,,0000,0190,0000,,Hãy dẫn chúng ta về nhà, đồ quỷ dữ. Dialogue: 0,1:07:50.22,1:07:51.99,Default,,0190,0000,0000,,Thật là 1 mớ bòng bong. Dialogue: 0,1:07:50.22,1:07:51.99,Default,,0000,0190,0000,,Thật là 1 mớ bòng bong. Dialogue: 0,1:07:52.92,1:07:54.81,Default,,0190,0000,0000,,Chắc cậu cảm thấy tồi tệ lắm. Dialogue: 0,1:07:52.92,1:07:54.81,Default,,0000,0190,0000,,Chắc cậu cảm thấy tồi tệ lắm. Dialogue: 0,1:07:55.01,1:07:56.13,Default,,0190,0000,0000,,Cậu đã mất tất cả. Dialogue: 0,1:07:55.01,1:07:56.13,Default,,0000,0190,0000,,Cậu đã mất tất cả. Dialogue: 0,1:07:56.34,1:07:59.24,Default,,0190,0000,0000,,Mất đi người cha, mất đi bộ tộc,\Nmất cả người bạn thân nhất. Dialogue: 0,1:07:56.34,1:07:59.24,Default,,0000,0190,0000,,Mất đi người cha, mất đi bộ tộc,\Nmất cả người bạn thân nhất. Dialogue: 0,1:07:59.74,1:08:01.63,Default,,0190,0000,0000,,Cám ơn đã tóm tắt lại cho tớ. Dialogue: 0,1:07:59.74,1:08:01.63,Default,,0000,0190,0000,,Cám ơn đã tóm tắt lại cho tớ. Dialogue: 0,1:08:03.69,1:08:06.48,Default,,0190,0000,0000,,Sao tớ không thể giết con rồng đó\Nkhi tớ tìm thấy nó trong rừng chứ? Dialogue: 0,1:08:03.69,1:08:06.48,Default,,0000,0190,0000,,Sao tớ không thể giết con rồng đó\Nkhi tớ tìm thấy nó trong rừng chứ? Dialogue: 0,1:08:07.35,1:08:09.13,Default,,0190,0000,0000,,Có lẽ sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Dialogue: 0,1:08:07.35,1:08:09.13,Default,,0000,0190,0000,,Có lẽ sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Dialogue: 0,1:08:09.28,1:08:10.94,Default,,0190,0000,0000,,Ừ, nếu là bọn tớ thì đã làm thế rồi. Dialogue: 0,1:08:09.28,1:08:10.94,Default,,0000,0190,0000,,Ừ, nếu là bọn tớ thì đã làm thế rồi. Dialogue: 0,1:08:12.37,1:08:13.98,Default,,0190,0000,0000,,Vậy sao cậu không làm thế? Dialogue: 0,1:08:12.37,1:08:13.98,Default,,0000,0190,0000,,Vậy sao cậu không làm thế? Dialogue: 0,1:08:16.85,1:08:18.25,Default,,0190,0000,0000,,Sao cậu không làm thế? Dialogue: 0,1:08:16.85,1:08:18.25,Default,,0000,0190,0000,,Sao cậu không làm thế? Dialogue: 0,1:08:18.84,1:08:21.28,Default,,0190,0000,0000,,Tớ không biết. Tớ không thể. Dialogue: 0,1:08:18.84,1:08:21.28,Default,,0000,0190,0000,,Tớ không biết. Tớ không thể. Dialogue: 0,1:08:21.45,1:08:22.48,Default,,0190,0000,0000,,Đó đâu phải câu trả lời. Dialogue: 0,1:08:21.45,1:08:22.48,Default,,0000,0190,0000,,Đó đâu phải câu trả lời. Dialogue: 0,1:08:22.58,1:08:25.19,Default,,0190,0000,0000,,Tại sao bỗng dưng chuyện này\Nlại quan trọng với cậu vậy? Dialogue: 0,1:08:22.58,1:08:25.19,Default,,0000,0190,0000,,Tại sao bỗng dưng chuyện này\Nlại quan trọng với cậu vậy? Dialogue: 0,1:08:25.19,1:08:27.06,Default,,0190,0000,0000,,Bởi vì tớ muốn nhớ lại\Ntất cả những gì cậu nói... Dialogue: 0,1:08:25.19,1:08:27.06,Default,,0000,0190,0000,,Bởi vì tớ muốn nhớ lại\Ntất cả những gì cậu nói... Dialogue: 0,1:08:27.14,1:08:28.38,Default,,0190,0000,0000,,...ngay lúc này. Dialogue: 0,1:08:27.14,1:08:28.38,Default,,0000,0190,0000,,...ngay lúc này. Dialogue: 0,1:08:28.54,1:08:31.88,Default,,0190,0000,0000,,A, vì lòng yêu thương...\NTớ là thằng 1 thằng hèn, 1 thằng yếu đuối. Dialogue: 0,1:08:28.54,1:08:31.88,Default,,0000,0190,0000,,A, vì lòng yêu thương...\NTớ là thằng 1 thằng hèn, 1 thằng yếu đuối. Dialogue: 0,1:08:32.29,1:08:33.76,Default,,0190,0000,0000,,Tớ không thể giết rồng. Dialogue: 0,1:08:32.29,1:08:33.76,Default,,0000,0190,0000,,Tớ không thể giết rồng. Dialogue: 0,1:08:33.87,1:08:35.11,Default,,0190,0000,0000,,Ý cậu là vào lúc đó? Dialogue: 0,1:08:33.87,1:08:35.11,Default,,0000,0190,0000,,Ý cậu là vào lúc đó? Dialogue: 0,1:08:35.17,1:08:37.13,Default,,0190,0000,0000,,Sao cũng được.\NTớ sẽ không làm thế. Dialogue: 0,1:08:35.17,1:08:37.13,Default,,0000,0190,0000,,Sao cũng được.\NTớ sẽ không làm thế. Dialogue: 0,1:08:37.84,1:08:41.30,Default,,0190,0000,0000,,300 năm rồi, và tớ là người Viking\Nđầu tiên không muốn giết rồng. Dialogue: 0,1:08:37.84,1:08:41.30,Default,,0000,0190,0000,,300 năm rồi, và tớ là người Viking\Nđầu tiên không muốn giết rồng. Dialogue: 0,1:08:45.88,1:08:48.81,Default,,0190,0000,0000,,Nhưng cũng là người đầu tiên\Ntừng cưỡi trên lưng rồng. Dialogue: 0,1:08:45.88,1:08:48.81,Default,,0000,0190,0000,,Nhưng cũng là người đầu tiên\Ntừng cưỡi trên lưng rồng. Dialogue: 0,1:08:50.66,1:08:51.60,Default,,0190,0000,0000,,Sao nào? Dialogue: 0,1:08:50.66,1:08:51.60,Default,,0000,0190,0000,,Sao nào? Dialogue: 0,1:08:54.43,1:08:58.23,Default,,0190,0000,0000,,Tớ không giết nó, vì trông nó\Ncũng hoảng sợ y như tớ vậy. Dialogue: 0,1:08:54.43,1:08:58.23,Default,,0000,0190,0000,,Tớ không giết nó, vì trông nó\Ncũng hoảng sợ y như tớ vậy. Dialogue: 0,1:08:58.70,1:09:02.18,Default,,0190,0000,0000,,Tớ nhìn nó và\Ntớ thấy chính mình ở trong đó. Dialogue: 0,1:08:58.70,1:09:02.18,Default,,0000,0190,0000,,Tớ nhìn nó và\Ntớ thấy chính mình ở trong đó. Dialogue: 0,1:09:04.31,1:09:06.29,Default,,0190,0000,0000,,Tớ cá là hiện giờ cậu rất hoảng sợ. Dialogue: 0,1:09:04.31,1:09:06.29,Default,,0000,0190,0000,,Tớ cá là hiện giờ cậu rất hoảng sợ. Dialogue: 0,1:09:06.98,1:09:08.60,Default,,0190,0000,0000,,Cậu định sẽ làm gì đây? Dialogue: 0,1:09:06.98,1:09:08.60,Default,,0000,0190,0000,,Cậu định sẽ làm gì đây? Dialogue: 0,1:09:10.11,1:09:12.81,Default,,0190,0000,0000,,A, chắc sẽ là\N1 chuyện gì đó ngu ngốc. Dialogue: 0,1:09:10.11,1:09:12.81,Default,,0000,0190,0000,,A, chắc sẽ là\N1 chuyện gì đó ngu ngốc. Dialogue: 0,1:09:13.15,1:09:15.06,Default,,0190,0000,0000,,Tốt, nhưng cậu đã\Nlàm điều đó rồi mà. Dialogue: 0,1:09:13.15,1:09:15.06,Default,,0000,0190,0000,,Tốt, nhưng cậu đã\Nlàm điều đó rồi mà. Dialogue: 0,1:09:16.52,1:09:18.26,Default,,0190,0000,0000,,Thế thì 1 chuyện gì đó điên rồ vậy. Dialogue: 0,1:09:16.52,1:09:18.26,Default,,0000,0190,0000,,Thế thì 1 chuyện gì đó điên rồ vậy. Dialogue: 0,1:09:19.54,1:09:21.29,Default,,0190,0000,0000,,Có thế chứ. Dialogue: 0,1:09:19.54,1:09:21.29,Default,,0000,0190,0000,,Có thế chứ. Dialogue: 0,1:09:29.99,1:09:33.31,Default,,0190,0000,0000,,Báo cáo vị trí của mình đi.\NNói khẽ thôi. Dialogue: 0,1:09:29.99,1:09:33.31,Default,,0000,0190,0000,,Báo cáo vị trí của mình đi.\NNói khẽ thôi. Dialogue: 0,1:09:36.16,1:09:40.61,Default,,0190,0000,0000,,Stoick này, tôi vừa nghe trộm 1 số người và...\NA, ông biết đấy... Dialogue: 0,1:09:36.16,1:09:40.61,Default,,0000,0190,0000,,Stoick này, tôi vừa nghe trộm 1 số người và...\NA, ông biết đấy... Dialogue: 0,1:09:40.65,1:09:43.35,Default,,0190,0000,0000,,...1 số người đang tự hỏi\Nchúng ta định làm gì ở đây? Dialogue: 0,1:09:40.65,1:09:43.35,Default,,0000,0190,0000,,...1 số người đang tự hỏi\Nchúng ta định làm gì ở đây? Dialogue: 0,1:09:43.48,1:09:46.76,Default,,0190,0000,0000,,Dĩ nhiên không phải tôi. Tôi biết\Ntrong đầu ông lúc nào cũng có kế hoạch. Dialogue: 0,1:09:43.48,1:09:46.76,Default,,0000,0190,0000,,Dĩ nhiên không phải tôi. Tôi biết\Ntrong đầu ông lúc nào cũng có kế hoạch. Dialogue: 0,1:09:46.92,1:09:51.37,Default,,0190,0000,0000,,Nhưng 1 số người, không có tôi,\Nđang tự hỏi thật sự có kế hoạch nào không. Dialogue: 0,1:09:46.92,1:09:51.37,Default,,0000,0190,0000,,Nhưng 1 số người, không có tôi,\Nđang tự hỏi thật sự có kế hoạch nào không. Dialogue: 0,1:09:51.58,1:09:53.44,Default,,0190,0000,0000,,Nó có thể là gì nào? Dialogue: 0,1:09:51.58,1:09:53.44,Default,,0000,0190,0000,,Nó có thể là gì nào? Dialogue: 0,1:09:53.55,1:09:55.24,Default,,0190,0000,0000,,Tìm ra hang ổ và hủy diệt nó. Dialogue: 0,1:09:53.55,1:09:55.24,Default,,0000,0190,0000,,Tìm ra hang ổ và hủy diệt nó. Dialogue: 0,1:09:55.50,1:09:59.86,Default,,0190,0000,0000,,Dĩ nhiên. Khiến chúng bỏ chạy. Chiến thuật cổ\Ncủa người Viking. Đơn giản mà chất lượng. Dialogue: 0,1:09:55.50,1:09:59.86,Default,,0000,0190,0000,,Dĩ nhiên. Khiến chúng bỏ chạy. Chiến thuật cổ\Ncủa người Viking. Đơn giản mà chất lượng. Dialogue: 0,1:10:09.51,1:10:10.78,Default,,0190,0000,0000,,Tránh ra. Dialogue: 0,1:10:09.51,1:10:10.78,Default,,0000,0190,0000,,Tránh ra. Dialogue: 0,1:10:24.79,1:10:26.02,Default,,0190,0000,0000,,Cập bến. Dialogue: 0,1:10:24.79,1:10:26.02,Default,,0000,0190,0000,,Cập bến. Dialogue: 0,1:10:30.39,1:10:34.22,Default,,0190,0000,0000,,Nếu cậu định cho chúng ăn thịt\Nthì chắc chắn phải chọn con Gronckle. Dialogue: 0,1:10:30.39,1:10:34.22,Default,,0000,0190,0000,,Nếu cậu định cho chúng ăn thịt\Nthì chắc chắn phải chọn con Gronckle. Dialogue: 0,1:10:35.73,1:10:37.66,Default,,0190,0000,0000,,Cậu thật thông thái\Nkhi tìm kiếm sự trợ giúp... Dialogue: 0,1:10:35.73,1:10:37.66,Default,,0000,0190,0000,,Cậu thật thông thái\Nkhi tìm kiếm sự trợ giúp... Dialogue: 0,1:10:37.71,1:10:39.95,Default,,0190,0000,0000,,...từ thứ vũ khí\Nchết người nhất thế giới này. Dialogue: 0,1:10:37.71,1:10:39.95,Default,,0000,0190,0000,,...từ thứ vũ khí\Nchết người nhất thế giới này. Dialogue: 0,1:10:40.06,1:10:40.89,Default,,0190,0000,0000,,Chính là tớ. Dialogue: 0,1:10:40.06,1:10:40.89,Default,,0000,0190,0000,,Chính là tớ. Dialogue: 0,1:10:41.19,1:10:43.54,Default,,0190,0000,0000,,- Tớ rất thích kế hoạch này!\N- Tớ đã không... Dialogue: 0,1:10:41.19,1:10:43.54,Default,,0000,0190,0000,,- Tớ rất thích kế hoạch này!\N- Tớ đã không... Dialogue: 0,1:10:43.60,1:10:46.39,Default,,0190,0000,0000,,Cậu điên thật rồi.\NTớ thích thế đấy. Dialogue: 0,1:10:43.60,1:10:46.39,Default,,0000,0190,0000,,Cậu điên thật rồi.\NTớ thích thế đấy. Dialogue: 0,1:10:47.50,1:10:49.84,Default,,0190,0000,0000,,Thế kế hoạch là gì nào? Dialogue: 0,1:10:47.50,1:10:49.84,Default,,0000,0190,0000,,Thế kế hoạch là gì nào? Dialogue: 0,1:10:59.99,1:11:01.66,Default,,0190,0000,0000,,Có vẻ không khả quan lắm đâu. Dialogue: 0,1:10:59.99,1:11:01.66,Default,,0000,0190,0000,,Có vẻ không khả quan lắm đâu. Dialogue: 0,1:11:04.00,1:11:06.56,Default,,0190,0000,0000,,Tôi đang tự hỏi\Ncon thuyền đó đã đi đâu nhỉ. Dialogue: 0,1:11:04.00,1:11:06.56,Default,,0000,0190,0000,,Tôi đang tự hỏi\Ncon thuyền đó đã đi đâu nhỉ. Dialogue: 0,1:11:18.14,1:11:20.65,Default,,0190,0000,0000,,Thấp xuống.\NChuẩn bị vũ khí đi. Dialogue: 0,1:11:18.14,1:11:20.65,Default,,0000,0190,0000,,Thấp xuống.\NChuẩn bị vũ khí đi. Dialogue: 0,1:11:37.10,1:11:38.77,Default,,0190,0000,0000,,Chúng ta đến nơi rồi. Dialogue: 0,1:11:37.10,1:11:38.77,Default,,0000,0190,0000,,Chúng ta đến nơi rồi. Dialogue: 0,1:12:11.25,1:12:12.76,Default,,0190,0000,0000,,Chờ đã, này... Dialogue: 0,1:12:11.25,1:12:12.76,Default,,0000,0190,0000,,Chờ đã, này... Dialogue: 0,1:12:14.03,1:12:16.45,Default,,0190,0000,0000,,Không sao. Không sao đâu. Dialogue: 0,1:12:14.03,1:12:16.45,Default,,0000,0190,0000,,Không sao. Không sao đâu. Dialogue: 0,1:12:27.95,1:12:29.07,Default,,0190,0000,0000,,Cậu đi đâu vậy? Dialogue: 0,1:12:27.95,1:12:29.07,Default,,0000,0190,0000,,Cậu đi đâu vậy? Dialogue: 0,1:12:29.11,1:12:32.35,Default,,0190,0000,0000,,Các cậu sẽ cần\N1 số thứ để có thể trụ vững. Dialogue: 0,1:12:29.11,1:12:32.35,Default,,0000,0190,0000,,Các cậu sẽ cần\N1 số thứ để có thể trụ vững. Dialogue: 0,1:12:40.67,1:12:44.89,Default,,0190,0000,0000,,Chúng ta sẽ phá thủng ngọn núi này\Nvà địa ngục sẽ được giải thoát. Dialogue: 0,1:12:40.67,1:12:44.89,Default,,0000,0190,0000,,Chúng ta sẽ phá thủng ngọn núi này\Nvà địa ngục sẽ được giải thoát. Dialogue: 0,1:12:44.90,1:12:47.80,Default,,0190,0000,0000,,...trong quần lót của tôi ấy hả?\NHên là tôi có mang thêm mấy cái. Dialogue: 0,1:12:44.90,1:12:47.80,Default,,0000,0190,0000,,...trong quần lót của tôi ấy hả?\NHên là tôi có mang thêm mấy cái. Dialogue: 0,1:12:48.05,1:12:49.87,Default,,0190,0000,0000,,Cho dù chuyện này có kết thúc\Nnhư thế nào chăng nữa... Dialogue: 0,1:12:48.05,1:12:49.87,Default,,0000,0190,0000,,Cho dù chuyện này có kết thúc\Nnhư thế nào chăng nữa... Dialogue: 0,1:12:49.95,1:12:52.13,Default,,0190,0000,0000,,...nó cũng sẽ phải kết thúc\Nvào hôm nay. Dialogue: 0,1:12:49.95,1:12:52.13,Default,,0000,0190,0000,,...nó cũng sẽ phải kết thúc\Nvào hôm nay. Dialogue: 0,1:13:46.60,1:13:48.17,Default,,0190,0000,0000,,Chỉ thế thôi sao? Dialogue: 0,1:13:46.60,1:13:48.17,Default,,0000,0190,0000,,Chỉ thế thôi sao? Dialogue: 0,1:13:52.74,1:13:55.26,Default,,0190,0000,0000,,Chúng ta thành công rồi! Dialogue: 0,1:13:52.74,1:13:55.26,Default,,0000,0190,0000,,Chúng ta thành công rồi! Dialogue: 0,1:14:03.19,1:14:06.84,Default,,0190,0000,0000,,Đứng thành hàng!\NBình tĩnh lại! Dialogue: 0,1:14:03.19,1:14:06.84,Default,,0000,0190,0000,,Đứng thành hàng!\NBình tĩnh lại! Dialogue: 0,1:14:20.32,1:14:21.73,Default,,0190,0000,0000,,Chạy! Dialogue: 0,1:14:20.32,1:14:21.73,Default,,0000,0190,0000,,Chạy! Dialogue: 0,1:14:31.65,1:14:34.29,Default,,0190,0000,0000,,Râu ria của Thor ơi, gì thế này? Dialogue: 0,1:14:31.65,1:14:34.29,Default,,0000,0190,0000,,Râu ria của Thor ơi, gì thế này? Dialogue: 0,1:14:38.50,1:14:40.80,Default,,0190,0000,0000,,Thần Odin, xin giúp chúng con! Dialogue: 0,1:14:38.50,1:14:40.80,Default,,0000,0190,0000,,Thần Odin, xin giúp chúng con! Dialogue: 0,1:14:44.91,1:14:47.07,Default,,0190,0000,0000,,- Máy bắn đá!\N- Bắn! Dialogue: 0,1:14:44.91,1:14:47.07,Default,,0000,0190,0000,,- Máy bắn đá!\N- Bắn! Dialogue: 0,1:14:55.73,1:14:58.02,Default,,0190,0000,0000,,- Chạy ra chỗ thuyền mau!\N- Không! Không! Dialogue: 0,1:14:55.73,1:14:58.02,Default,,0000,0190,0000,,- Chạy ra chỗ thuyền mau!\N- Không! Không! Dialogue: 0,1:15:11.19,1:15:12.23,Default,,0190,0000,0000,,Đâu phải lối này. Dialogue: 0,1:15:11.19,1:15:12.23,Default,,0000,0190,0000,,Đâu phải lối này. Dialogue: 0,1:15:12.27,1:15:15.34,Default,,0190,0000,0000,,Tôi thật ngu ngốc. Hãy dẫn những người khác\Nra xa khỏi hòn đảo. Dialogue: 0,1:15:12.27,1:15:15.34,Default,,0000,0190,0000,,Tôi thật ngu ngốc. Hãy dẫn những người khác\Nra xa khỏi hòn đảo. Dialogue: 0,1:15:15.45,1:15:19.35,Default,,0190,0000,0000,,- Gobber, đi với họ đi.\N- Tôi ở lại phòng khi ông có ý tưởng điên rồ nào đó. Dialogue: 0,1:15:15.45,1:15:19.35,Default,,0000,0190,0000,,- Gobber, đi với họ đi.\N- Tôi ở lại phòng khi ông có ý tưởng điên rồ nào đó. Dialogue: 0,1:15:19.48,1:15:22.60,Default,,0190,0000,0000,,Tôi có thể giúp họ có thêm vài phút\Nnếu tôi ra làm mồi nhử cho nó. Dialogue: 0,1:15:19.48,1:15:22.60,Default,,0000,0190,0000,,Tôi có thể giúp họ có thêm vài phút\Nnếu tôi ra làm mồi nhử cho nó. Dialogue: 0,1:15:23.12,1:15:25.51,Default,,0190,0000,0000,,Thế thì tôi có thể\Nnhân đôi quãng thời gian đó đấy. Dialogue: 0,1:15:23.12,1:15:25.51,Default,,0000,0190,0000,,Thế thì tôi có thể\Nnhân đôi quãng thời gian đó đấy. Dialogue: 0,1:15:27.46,1:15:31.01,Default,,0190,0000,0000,,- Ở đây này!\N- Ô, không. Ở đây này! Dialogue: 0,1:15:27.46,1:15:31.01,Default,,0000,0190,0000,,- Ở đây này!\N- Ô, không. Ở đây này! Dialogue: 0,1:15:42.58,1:15:45.58,Default,,0190,0000,0000,,- Đánh với tao này!\N- Không! Tao chứ! Dialogue: 0,1:15:42.58,1:15:45.58,Default,,0000,0190,0000,,- Đánh với tao này!\N- Không! Tao chứ! Dialogue: 0,1:15:52.30,1:15:57.26,Default,,0190,0000,0000,,Ruff và Tuff, cẩn thận phía sau.\NĐi nào, Fishlegs! Dialogue: 0,1:15:52.30,1:15:57.26,Default,,0000,0190,0000,,Ruff và Tuff, cẩn thận phía sau.\NĐi nào, Fishlegs! Dialogue: 0,1:15:57.73,1:16:01.19,Default,,0190,0000,0000,,Nhìn chúng ta này. Chúng ta đang\Nở trên lưng rồng. Tất cả chúng ta! Dialogue: 0,1:15:57.73,1:16:01.19,Default,,0000,0190,0000,,Nhìn chúng ta này. Chúng ta đang\Nở trên lưng rồng. Tất cả chúng ta! Dialogue: 0,1:16:05.38,1:16:09.95,Default,,0190,0000,0000,,Chúng đúng là 1 lũ Viking lì lợm cứng đầu,\Ngiống y như ông hồi đó vậy. Dialogue: 0,1:16:05.38,1:16:09.95,Default,,0000,0190,0000,,Chúng đúng là 1 lũ Viking lì lợm cứng đầu,\Ngiống y như ông hồi đó vậy. Dialogue: 0,1:16:11.70,1:16:13.32,Default,,0190,0000,0000,,- Lối này. Fishlegs, phân tích nó xem.\N- Được. Dialogue: 0,1:16:11.70,1:16:13.32,Default,,0000,0190,0000,,- Lối này. Fishlegs, phân tích nó xem.\N- Được. Dialogue: 0,1:16:13.73,1:16:16.27,Default,,0190,0000,0000,,Đầu được bảo bọc kĩ bởi lớp giáp.\NĐuôi để quất và nghiền nát. Dialogue: 0,1:16:13.73,1:16:16.27,Default,,0000,0190,0000,,Đầu được bảo bọc kĩ bởi lớp giáp.\NĐuôi để quất và nghiền nát. Dialogue: 0,1:16:16.32,1:16:17.38,Default,,0190,0000,0000,,Tránh xa cả 2. Dialogue: 0,1:16:16.32,1:16:17.38,Default,,0000,0190,0000,,Tránh xa cả 2. Dialogue: 0,1:16:17.44,1:16:20.87,Default,,0190,0000,0000,,Mắt nhỏ, lỗ mũi lớn.\NLệ thuộc vào thính giác và khứu giác. Dialogue: 0,1:16:17.44,1:16:20.87,Default,,0000,0190,0000,,Mắt nhỏ, lỗ mũi lớn.\NLệ thuộc vào thính giác và khứu giác. Dialogue: 0,1:16:21.35,1:16:24.90,Default,,0190,0000,0000,,Được. Snot, Legs, bay vào điểm mù của nó,\Ntạo tiếng ồn. Giữ cho nó rối trí. Dialogue: 0,1:16:21.35,1:16:24.90,Default,,0000,0190,0000,,Được. Snot, Legs, bay vào điểm mù của nó,\Ntạo tiếng ồn. Giữ cho nó rối trí. Dialogue: 0,1:16:24.93,1:16:27.91,Default,,0190,0000,0000,,Ruff, Tuff, tìm hiểu xem nó có giới hạn\Nkhạc lửa không. Làm cho nó hóa điên luôn. Dialogue: 0,1:16:24.93,1:16:27.91,Default,,0000,0190,0000,,Ruff, Tuff, tìm hiểu xem nó có giới hạn\Nkhạc lửa không. Làm cho nó hóa điên luôn. Dialogue: 0,1:16:28.45,1:16:31.98,Default,,0190,0000,0000,,- Chuyên môn của tớ mà.\N- Từ bao giờ thế? Ai cũng biết là anh khó chịu hơn mà. Dialogue: 0,1:16:28.45,1:16:31.98,Default,,0000,0190,0000,,- Chuyên môn của tớ mà.\N- Từ bao giờ thế? Ai cũng biết là anh khó chịu hơn mà. Dialogue: 0,1:16:33.37,1:16:36.10,Default,,0190,0000,0000,,Cứ làm theo những gì tớ nói.\NTớ sẽ cố quay về sớm nhất có thể. Dialogue: 0,1:16:33.37,1:16:36.10,Default,,0000,0190,0000,,Cứ làm theo những gì tớ nói.\NTớ sẽ cố quay về sớm nhất có thể. Dialogue: 0,1:16:37.02,1:16:38.51,Default,,0190,0000,0000,,- Đừng lo, chúng tớ sẽ lo mọi việc.\N- Đúng. Dialogue: 0,1:16:37.02,1:16:38.51,Default,,0000,0190,0000,,- Đừng lo, chúng tớ sẽ lo mọi việc.\N- Đúng. Dialogue: 0,1:16:48.54,1:16:49.76,Default,,0190,0000,0000,,- Đồ ngu!\N- Đồ tê giác! Dialogue: 0,1:16:48.54,1:16:49.76,Default,,0000,0190,0000,,- Đồ ngu!\N- Đồ tê giác! Dialogue: 0,1:16:49.76,1:16:50.97,Default,,0190,0000,0000,,Tạm biệt, đồ Grendel. Dialogue: 0,1:16:49.76,1:16:50.97,Default,,0000,0190,0000,,Tạm biệt, đồ Grendel. Dialogue: 0,1:16:51.20,1:16:57.17,Default,,0190,0000,0000,,[Grendel: 1 con quái vật trong sử thi Beowulf] Dialogue: 0,1:16:51.20,1:16:57.17,Default,,0000,0190,0000,,[Grendel: 1 con quái vật trong sử thi Beowulf] Dialogue: 0,1:16:57.17,1:16:59.54,Default,,0190,0000,0000,,Con này không có điểm mù. Dialogue: 0,1:16:57.17,1:16:59.54,Default,,0000,0190,0000,,Con này không có điểm mù. Dialogue: 0,1:17:02.07,1:17:03.28,Default,,0190,0000,0000,,Kìa! Dialogue: 0,1:17:02.07,1:17:03.28,Default,,0000,0190,0000,,Kìa! Dialogue: 0,1:17:12.14,1:17:13.27,Default,,0190,0000,0000,,Đi giúp những người khác đi! Dialogue: 0,1:17:12.14,1:17:13.27,Default,,0000,0190,0000,,Đi giúp những người khác đi! Dialogue: 0,1:17:14.75,1:17:15.79,Default,,0190,0000,0000,,Được rồi. Chờ chút nhé. Chờ chút. Dialogue: 0,1:17:14.75,1:17:15.79,Default,,0000,0190,0000,,Được rồi. Chờ chút nhé. Chờ chút. Dialogue: 0,1:17:20.13,1:17:22.75,Default,,0190,0000,0000,,- Nó có tác dụng đấy.\N- Ừ, đúng là có tác dụng. Dialogue: 0,1:17:20.13,1:17:22.75,Default,,0000,0190,0000,,- Nó có tác dụng đấy.\N- Ừ, đúng là có tác dụng. Dialogue: 0,1:17:32.59,1:17:36.28,Default,,0190,0000,0000,,Tớ mất kiểm soát con Gronckle rồi!\NSnotlout, làm gì đó đi! Dialogue: 0,1:17:32.59,1:17:36.28,Default,,0000,0190,0000,,Tớ mất kiểm soát con Gronckle rồi!\NSnotlout, làm gì đó đi! Dialogue: 0,1:17:39.24,1:17:40.14,Default,,0190,0000,0000,,Tớ ổn cả. Dialogue: 0,1:17:39.24,1:17:40.14,Default,,0000,0190,0000,,Tớ ổn cả. Dialogue: 0,1:17:40.99,1:17:42.43,Default,,0190,0000,0000,,Không ổn lắm thì phải. Dialogue: 0,1:17:40.99,1:17:42.43,Default,,0000,0190,0000,,Không ổn lắm thì phải. Dialogue: 0,1:17:45.42,1:17:48.95,Default,,0190,0000,0000,,Không thể hụt được. Sao thế, anh bạn?\NCó gì đó trong mắt mày hả? Dialogue: 0,1:17:45.42,1:17:48.95,Default,,0000,0190,0000,,Không thể hụt được. Sao thế, anh bạn?\NCó gì đó trong mắt mày hả? Dialogue: 0,1:17:52.84,1:17:54.80,Default,,0190,0000,0000,,Tuyệt lắm, cậu đúng là 1 người Viking. Dialogue: 0,1:17:52.84,1:17:54.80,Default,,0000,0190,0000,,Tuyệt lắm, cậu đúng là 1 người Viking. Dialogue: 0,1:18:32.23,1:18:33.49,Default,,0190,0000,0000,,Cha? Dialogue: 0,1:18:32.23,1:18:33.49,Default,,0000,0190,0000,,Cha? Dialogue: 0,1:18:52.49,1:18:53.59,Default,,0190,0000,0000,,Được thôi, anh bạn! Dialogue: 0,1:18:52.49,1:18:53.59,Default,,0000,0190,0000,,Được thôi, anh bạn! Dialogue: 0,1:18:56.51,1:18:57.40,Default,,0190,0000,0000,,Nấc Cụt! Dialogue: 0,1:18:56.51,1:18:57.40,Default,,0000,0190,0000,,Nấc Cụt! Dialogue: 0,1:18:59.90,1:19:03.05,Default,,0190,0000,0000,,Ta xin lỗi... về tất cả mọi chuyện. Dialogue: 0,1:18:59.90,1:19:03.05,Default,,0000,0190,0000,,Ta xin lỗi... về tất cả mọi chuyện. Dialogue: 0,1:19:03.42,1:19:04.68,Default,,0190,0000,0000,,Vâng, con cũng thế. Dialogue: 0,1:19:03.42,1:19:04.68,Default,,0000,0190,0000,,Vâng, con cũng thế. Dialogue: 0,1:19:05.22,1:19:06.73,Default,,0190,0000,0000,,Con không cần phải lên đó đâu. Dialogue: 0,1:19:05.22,1:19:06.73,Default,,0000,0190,0000,,Con không cần phải lên đó đâu. Dialogue: 0,1:19:07.93,1:19:11.95,Default,,0190,0000,0000,,Chúng ta là những người Viking.\NĐây chỉ là 1 mối nguy hiểm nghề nghiệp. Dialogue: 0,1:19:07.93,1:19:11.95,Default,,0000,0190,0000,,Chúng ta là những người Viking.\NĐây chỉ là 1 mối nguy hiểm nghề nghiệp. Dialogue: 0,1:19:12.20,1:19:14.75,Default,,0190,0000,0000,,Ta rất tự hào\Nđược gọi con là con trai ta. Dialogue: 0,1:19:12.20,1:19:14.75,Default,,0000,0190,0000,,Ta rất tự hào\Nđược gọi con là con trai ta. Dialogue: 0,1:19:16.73,1:19:18.09,Default,,0190,0000,0000,,Cám ơn cha. Dialogue: 0,1:19:16.73,1:19:18.09,Default,,0000,0190,0000,,Cám ơn cha. Dialogue: 0,1:19:23.88,1:19:25.41,Default,,0190,0000,0000,,Cậu ấy lên rồi kìa! Dialogue: 0,1:19:23.88,1:19:25.41,Default,,0000,0190,0000,,Cậu ấy lên rồi kìa! Dialogue: 0,1:19:28.09,1:19:29.05,Default,,0190,0000,0000,,Đưa Snotlout ra khỏi đó! Dialogue: 0,1:19:28.09,1:19:29.05,Default,,0000,0190,0000,,Đưa Snotlout ra khỏi đó! Dialogue: 0,1:19:29.05,1:19:31.22,Default,,0190,0000,0000,,- Tớ làm ngay!\N- Anh trước chứ! Dialogue: 0,1:19:29.05,1:19:31.22,Default,,0000,0190,0000,,- Tớ làm ngay!\N- Anh trước chứ! Dialogue: 0,1:19:31.32,1:19:33.42,Default,,0190,0000,0000,,- Này, để em lái đi!\N- Đừng làm thế! Dialogue: 0,1:19:31.32,1:19:33.42,Default,,0000,0190,0000,,- Này, để em lái đi!\N- Đừng làm thế! Dialogue: 0,1:19:34.41,1:19:36.42,Default,,0190,0000,0000,,- Đừng có đẩy anh.\N- Em sẽ đẩy văng răng anh ra cho coi. Dialogue: 0,1:19:34.41,1:19:36.42,Default,,0000,0190,0000,,- Đừng có đẩy anh.\N- Em sẽ đẩy văng răng anh ra cho coi. Dialogue: 0,1:19:40.09,1:19:42.08,Default,,0190,0000,0000,,Không thể tin là ta lại thành công. Dialogue: 0,1:19:40.09,1:19:42.08,Default,,0000,0190,0000,,Không thể tin là ta lại thành công. Dialogue: 0,1:19:49.84,1:19:51.36,Default,,0190,0000,0000,,Night Fury kìa! Dialogue: 0,1:19:49.84,1:19:51.36,Default,,0000,0190,0000,,Night Fury kìa! Dialogue: 0,1:19:51.56,1:19:52.64,Default,,0190,0000,0000,,Nằm xuống! Dialogue: 0,1:19:51.56,1:19:52.64,Default,,0000,0190,0000,,Nằm xuống! Dialogue: 0,1:20:02.99,1:20:04.18,Default,,0190,0000,0000,,Mày bắt được cậu ấy chứ? Dialogue: 0,1:20:02.99,1:20:04.18,Default,,0000,0190,0000,,Mày bắt được cậu ấy chứ? Dialogue: 0,1:20:14.38,1:20:15.26,Default,,0190,0000,0000,,Đi đi! Dialogue: 0,1:20:14.38,1:20:15.26,Default,,0000,0190,0000,,Đi đi! Dialogue: 0,1:20:15.64,1:20:17.16,Default,,0190,0000,0000,,Con đó cũng có cánh à. Dialogue: 0,1:20:15.64,1:20:17.16,Default,,0000,0190,0000,,Con đó cũng có cánh à. Dialogue: 0,1:20:17.36,1:20:20.12,Default,,0190,0000,0000,,Được rồi, để xem nó có biết\Nsử dụng chúng không nhé. Dialogue: 0,1:20:17.36,1:20:20.12,Default,,0000,0190,0000,,Được rồi, để xem nó có biết\Nsử dụng chúng không nhé. Dialogue: 0,1:20:36.16,1:20:37.72,Default,,0190,0000,0000,,Mày nghĩ thế đã đủ kiểm tra chưa? Dialogue: 0,1:20:36.16,1:20:37.72,Default,,0000,0190,0000,,Mày nghĩ thế đã đủ kiểm tra chưa? Dialogue: 0,1:20:43.15,1:20:44.57,Default,,0190,0000,0000,,A, nó biết bay kìa. Dialogue: 0,1:20:43.15,1:20:44.57,Default,,0000,0190,0000,,A, nó biết bay kìa. Dialogue: 0,1:21:05.60,1:21:08.08,Default,,0190,0000,0000,,Được, Sún Tất. Đến lúc biến mất rồi. Dialogue: 0,1:21:05.60,1:21:08.08,Default,,0000,0190,0000,,Được, Sún Tất. Đến lúc biến mất rồi. Dialogue: 0,1:21:08.39,1:21:09.85,Default,,0190,0000,0000,,Đi nào, anh bạn! Dialogue: 0,1:21:08.39,1:21:09.85,Default,,0000,0190,0000,,Đi nào, anh bạn! Dialogue: 0,1:21:16.06,1:21:17.41,Default,,0190,0000,0000,,Nó đến kìa! Dialogue: 0,1:21:16.06,1:21:17.41,Default,,0000,0190,0000,,Nó đến kìa! Dialogue: 0,1:22:09.82,1:22:10.95,Default,,0190,0000,0000,,Cẩn thận! Dialogue: 0,1:22:09.82,1:22:10.95,Default,,0000,0190,0000,,Cẩn thận! Dialogue: 0,1:22:13.10,1:22:15.75,Default,,0190,0000,0000,,Hết thời gian rồi. Để xem\Ncách này có được không nhé. Dialogue: 0,1:22:13.10,1:22:15.75,Default,,0000,0190,0000,,Hết thời gian rồi. Để xem\Ncách này có được không nhé. Dialogue: 0,1:22:18.71,1:22:20.71,Default,,0190,0000,0000,,Nào! Mày chỉ đến thế thôi sao? Dialogue: 0,1:22:18.71,1:22:20.71,Default,,0000,0190,0000,,Nào! Mày chỉ đến thế thôi sao? Dialogue: 0,1:22:38.41,1:22:41.56,Default,,0190,0000,0000,,Cố chờ 1 chút, anh bạn. Chúng ta\Nđang làm rất tốt. Chỉ 1 chút nữa thôi. Dialogue: 0,1:22:38.41,1:22:41.56,Default,,0000,0190,0000,,Cố chờ 1 chút, anh bạn. Chúng ta\Nđang làm rất tốt. Chỉ 1 chút nữa thôi. Dialogue: 0,1:22:45.65,1:22:47.05,Default,,0190,0000,0000,,Chuẩn bị nhé, Sún Tất. Dialogue: 0,1:22:45.65,1:22:47.05,Default,,0000,0190,0000,,Chuẩn bị nhé, Sún Tất. Dialogue: 0,1:22:48.08,1:22:49.21,Default,,0190,0000,0000,,Làm đi! Dialogue: 0,1:22:48.08,1:22:49.21,Default,,0000,0190,0000,,Làm đi! Dialogue: 0,1:23:13.53,1:23:15.81,Default,,0190,0000,0000,,Không... Không! Dialogue: 0,1:23:13.53,1:23:15.81,Default,,0000,0190,0000,,Không... Không! Dialogue: 0,1:23:32.16,1:23:35.88,Default,,0190,0000,0000,,Nấc Cụt! Nấc Cụt! Dialogue: 0,1:23:32.16,1:23:35.88,Default,,0000,0190,0000,,Nấc Cụt! Nấc Cụt! Dialogue: 0,1:23:37.55,1:23:38.73,Default,,0190,0000,0000,,Con trai! Dialogue: 0,1:23:37.55,1:23:38.73,Default,,0000,0190,0000,,Con trai! Dialogue: 0,1:23:41.38,1:23:42.23,Default,,0190,0000,0000,,Nấc Cụt! Dialogue: 0,1:23:41.38,1:23:42.23,Default,,0000,0190,0000,,Nấc Cụt! Dialogue: 0,1:24:04.69,1:24:05.92,Default,,0190,0000,0000,,Con trai! Dialogue: 0,1:24:04.69,1:24:05.92,Default,,0000,0190,0000,,Con trai! Dialogue: 0,1:24:07.82,1:24:09.15,Default,,0190,0000,0000,,Là do ta mà. Dialogue: 0,1:24:07.82,1:24:09.15,Default,,0000,0190,0000,,Là do ta mà. Dialogue: 0,1:24:40.09,1:24:43.21,Default,,0190,0000,0000,,Con trai, ta rất xin lỗi... Dialogue: 0,1:24:40.09,1:24:43.21,Default,,0000,0190,0000,,Con trai, ta rất xin lỗi... Dialogue: 0,1:24:49.02,1:24:50.03,Default,,0190,0000,0000,,Nấc Cụt! Dialogue: 0,1:24:49.02,1:24:50.03,Default,,0000,0190,0000,,Nấc Cụt! Dialogue: 0,1:24:56.75,1:24:57.63,Default,,0190,0000,0000,,Nó còn sống! Dialogue: 0,1:24:56.75,1:24:57.63,Default,,0000,0190,0000,,Nó còn sống! Dialogue: 0,1:24:58.15,1:25:00.53,Default,,0190,0000,0000,,Mày đã cứu sống nó! Dialogue: 0,1:24:58.15,1:25:00.53,Default,,0000,0190,0000,,Mày đã cứu sống nó! Dialogue: 0,1:25:16.88,1:25:19.90,Default,,0190,0000,0000,,Cám ơn mày đã cứu con trai ta. Dialogue: 0,1:25:16.88,1:25:19.90,Default,,0000,0190,0000,,Cám ơn mày đã cứu con trai ta. Dialogue: 0,1:25:20.70,1:25:23.94,Default,,0190,0000,0000,,A, ông biết đấy, chỉ cứu được\N"đa phần" của thằng bé thôi. Dialogue: 0,1:25:20.70,1:25:23.94,Default,,0000,0190,0000,,A, ông biết đấy, chỉ cứu được\N"đa phần" của thằng bé thôi. Dialogue: 0,1:25:41.76,1:25:43.25,Default,,0190,0000,0000,,Chào, Sún Tất. Dialogue: 0,1:25:41.76,1:25:43.25,Default,,0000,0190,0000,,Chào, Sún Tất. Dialogue: 0,1:25:44.45,1:25:46.28,Default,,0190,0000,0000,,Rất vui khi lại được thấy mày, bạn của tao. Dialogue: 0,1:25:44.45,1:25:46.28,Default,,0000,0190,0000,,Rất vui khi lại được thấy mày, bạn của tao. Dialogue: 0,1:25:49.71,1:25:52.56,Default,,0190,0000,0000,,Mình... đang ở trong nhà à. Dialogue: 0,1:25:49.71,1:25:52.56,Default,,0000,0190,0000,,Mình... đang ở trong nhà à. Dialogue: 0,1:25:53.29,1:25:54.96,Default,,0190,0000,0000,,Mày đang ở trong nhà tao. Dialogue: 0,1:25:53.29,1:25:54.96,Default,,0000,0190,0000,,Mày đang ở trong nhà tao. Dialogue: 0,1:25:55.47,1:25:57.54,Default,,0190,0000,0000,,Cha tao có biết mày ở đây không? Dialogue: 0,1:25:55.47,1:25:57.54,Default,,0000,0190,0000,,Cha tao có biết mày ở đây không? Dialogue: 0,1:25:57.81,1:25:59.33,Default,,0190,0000,0000,,Được rồi. Được rồi. Dialogue: 0,1:25:57.81,1:25:59.33,Default,,0000,0190,0000,,Được rồi. Được rồi. Dialogue: 0,1:26:00.16,1:26:01.81,Default,,0190,0000,0000,,Sún Tất à, thôi nào. Đừng! Dialogue: 0,1:26:00.16,1:26:01.81,Default,,0000,0190,0000,,Sún Tất à, thôi nào. Đừng! Dialogue: 0,1:26:02.12,1:26:03.15,Default,,0190,0000,0000,,Sún Tất! Dialogue: 0,1:26:02.12,1:26:03.15,Default,,0000,0190,0000,,Sún Tất! Dialogue: 0,1:26:03.20,1:26:04.29,Default,,0190,0000,0000,,A, thôi nào! Dialogue: 0,1:26:03.20,1:26:04.29,Default,,0000,0190,0000,,A, thôi nào! Dialogue: 0,1:26:43.20,1:26:45.49,Default,,0190,0000,0000,,Được rồi. Cám ơn anh bạn. Dialogue: 0,1:26:43.20,1:26:45.49,Default,,0000,0190,0000,,Được rồi. Cám ơn anh bạn. Dialogue: 0,1:26:56.34,1:26:58.30,Default,,0190,0000,0000,,Sún Tất, mày ở trong này nhé. Dialogue: 0,1:26:56.34,1:26:58.30,Default,,0000,0190,0000,,Sún Tất, mày ở trong này nhé. Dialogue: 0,1:26:58.72,1:26:59.93,Default,,0190,0000,0000,,Nào, các bạn! Sẵn sàng chưa? Dialogue: 0,1:26:58.72,1:26:59.93,Default,,0000,0190,0000,,Nào, các bạn! Sẵn sàng chưa? Dialogue: 0,1:27:00.03,1:27:01.68,Default,,0190,0000,0000,,Giữ chặt vào! Đi thôi! Dialogue: 0,1:27:00.03,1:27:01.68,Default,,0000,0190,0000,,Giữ chặt vào! Đi thôi! Dialogue: 0,1:27:04.78,1:27:05.97,Default,,0190,0000,0000,,Cái gì đây? Dialogue: 0,1:27:04.78,1:27:05.97,Default,,0000,0190,0000,,Cái gì đây? Dialogue: 0,1:27:14.37,1:27:16.44,Default,,0190,0000,0000,,Mình biết rồi. Mình đã chết. Dialogue: 0,1:27:14.37,1:27:16.44,Default,,0000,0190,0000,,Mình biết rồi. Mình đã chết. Dialogue: 0,1:27:17.33,1:27:19.78,Default,,0190,0000,0000,,Không đâu, nhưng con đã\Nnỗ lực hết sức mình. Dialogue: 0,1:27:17.33,1:27:19.78,Default,,0000,0190,0000,,Không đâu, nhưng con đã\Nnỗ lực hết sức mình. Dialogue: 0,1:27:19.82,1:27:21.43,Default,,0190,0000,0000,,Nào, con nghĩ sao? Dialogue: 0,1:27:19.82,1:27:21.43,Default,,0000,0190,0000,,Nào, con nghĩ sao? Dialogue: 0,1:27:21.53,1:27:23.04,Default,,0190,0000,0000,,Này nhìn kìa! Nấc Cụt đấy! Dialogue: 0,1:27:21.53,1:27:23.04,Default,,0000,0190,0000,,Này nhìn kìa! Nấc Cụt đấy! Dialogue: 0,1:27:24.80,1:27:25.84,Default,,0190,0000,0000,,Nấc Cụt! Dialogue: 0,1:27:24.80,1:27:25.84,Default,,0000,0190,0000,,Nấc Cụt! Dialogue: 0,1:27:27.77,1:27:31.65,Default,,0190,0000,0000,,Hóa ra tất cả chúng ta đều cần\N1 chút gì đó của... cái này đây. Dialogue: 0,1:27:27.77,1:27:31.65,Default,,0000,0190,0000,,Hóa ra tất cả chúng ta đều cần\N1 chút gì đó của... cái này đây. Dialogue: 0,1:27:32.00,1:27:33.89,Default,,0190,0000,0000,,Cha chỉ vào toàn bộ con hả? Dialogue: 0,1:27:32.00,1:27:33.89,Default,,0000,0190,0000,,Cha chỉ vào toàn bộ con hả? Dialogue: 0,1:27:35.29,1:27:38.36,Default,,0190,0000,0000,,A, chỉ là "đa phần" của cháu thôi.\NCó 1 ít tay nghề của ta đấy. Dialogue: 0,1:27:35.29,1:27:38.36,Default,,0000,0190,0000,,A, chỉ là "đa phần" của cháu thôi.\NCó 1 ít tay nghề của ta đấy. Dialogue: 0,1:27:38.63,1:27:40.60,Default,,0190,0000,0000,,Vơi 1 chút dấu ấn của Nấc Cụt\Nđược thêm vào trong đó. Dialogue: 0,1:27:38.63,1:27:40.60,Default,,0000,0190,0000,,Vơi 1 chút dấu ấn của Nấc Cụt\Nđược thêm vào trong đó. Dialogue: 0,1:27:40.71,1:27:42.07,Default,,0190,0000,0000,,Cháu nghĩ nó sẽ hoạt động chứ? Dialogue: 0,1:27:40.71,1:27:42.07,Default,,0000,0190,0000,,Cháu nghĩ nó sẽ hoạt động chứ? Dialogue: 0,1:27:42.18,1:27:44.09,Default,,0190,0000,0000,,Có thể cháu sẽ cải thiện nó 1 chút. Dialogue: 0,1:27:42.18,1:27:44.09,Default,,0000,0190,0000,,Có thể cháu sẽ cải thiện nó 1 chút. Dialogue: 0,1:27:45.65,1:27:47.93,Default,,0190,0000,0000,,Cái đó là vì đã làm tớ sợ. Dialogue: 0,1:27:45.65,1:27:47.93,Default,,0000,0190,0000,,Cái đó là vì đã làm tớ sợ. Dialogue: 0,1:27:48.02,1:27:50.40,Default,,0190,0000,0000,,Sao chứ? Chuyện sẽ luôn luôn\Nnhư thế này sao? Bởi vì... Dialogue: 0,1:27:48.02,1:27:50.40,Default,,0000,0190,0000,,Sao chứ? Chuyện sẽ luôn luôn\Nnhư thế này sao? Bởi vì... Dialogue: 0,1:27:53.48,1:27:54.85,Default,,0190,0000,0000,,Tớ có thể làm quen với việc đó. Dialogue: 0,1:27:53.48,1:27:54.85,Default,,0000,0190,0000,,Tớ có thể làm quen với việc đó. Dialogue: 0,1:27:58.09,1:27:59.77,Default,,0190,0000,0000,,Chào mừng cháu trở về nhà. Dialogue: 0,1:27:58.09,1:27:59.77,Default,,0000,0190,0000,,Chào mừng cháu trở về nhà. Dialogue: 0,1:27:59.90,1:28:02.10,Default,,0190,0000,0000,,- Night Fury kìa!\N- Nằm xuống! Dialogue: 0,1:27:59.90,1:28:02.10,Default,,0000,0190,0000,,- Night Fury kìa!\N- Nằm xuống! Dialogue: 0,1:28:13.50,1:28:14.51,Default,,0190,0000,0000,,Mày sẵn sàng chưa? Dialogue: 0,1:28:13.50,1:28:14.51,Default,,0000,0190,0000,,Mày sẵn sàng chưa? Dialogue: 0,1:28:16.97,1:28:18.77,Default,,0190,0000,0000,,Đây là Berk. Dialogue: 0,1:28:16.97,1:28:18.77,Default,,0000,0190,0000,,Đây là Berk. Dialogue: 0,1:28:19.56,1:28:23.45,Default,,0190,0000,0000,,1 năm 9 tháng tuyết rơi\Nvà 3 tháng mưa đá. Dialogue: 0,1:28:19.56,1:28:23.45,Default,,0000,0190,0000,,1 năm 9 tháng tuyết rơi\Nvà 3 tháng mưa đá. Dialogue: 0,1:28:25.09,1:28:27.93,Default,,0190,0000,0000,,Thức ăn nuôi trồng ở đây\Nrất khó nhai và vô vị. Dialogue: 0,1:28:25.09,1:28:27.93,Default,,0000,0190,0000,,Thức ăn nuôi trồng ở đây\Nrất khó nhai và vô vị. Dialogue: 0,1:28:30.30,1:28:33.18,Default,,0190,0000,0000,,Những con người sinh trưởng ở đây\Nthậm chí còn hơn thế nữa. Dialogue: 0,1:28:30.30,1:28:33.18,Default,,0000,0190,0000,,Những con người sinh trưởng ở đây\Nthậm chí còn hơn thế nữa. Dialogue: 0,1:28:37.14,1:28:39.62,Default,,0190,0000,0000,,Cái lợi duy nhất ở đây\Nlà những con thú nuôi. Dialogue: 0,1:28:37.14,1:28:39.62,Default,,0000,0190,0000,,Cái lợi duy nhất ở đây\Nlà những con thú nuôi. Dialogue: 0,1:28:42.37,1:28:45.57,Default,,0190,0000,0000,,Trong khi những nơi khác\Ncó ngựa hay là vẹt... Dialogue: 0,1:28:42.37,1:28:45.57,Default,,0000,0190,0000,,Trong khi những nơi khác\Ncó ngựa hay là vẹt... Dialogue: 0,1:28:47.47,1:28:48.66,Default,,0190,0000,0000,,...chúng tôi có... Dialogue: 0,1:28:47.47,1:28:48.66,Default,,0000,0190,0000,,...chúng tôi có... Dialogue: 0,1:28:49.90,1:28:51.85,Default,,0190,0000,0000,,...rồng. Dialogue: 0,1:28:49.90,1:28:51.85,Default,,0000,0190,0000,,...rồng. Dialogue: 0,1:28:54.74,1:29:01.49,Default,,0190,0000,0000,,--- BÍ KÍP LUYỆN RỒNG ---\NDịch: Hlr23710 - subscene.com Dialogue: 0,1:28:54.74,1:29:01.49,Default,,0000,0190,0000,,--- BÍ KÍP LUYỆN RỒNG ---\NDịch: Hlr23710 - subscene.com